Adobe Illustrator grafiklerini içe aktarma

Illustrator grafiklerini nasıl içe aktardığınız içe aktardıktan sonra grafikler için ne kadar düzenleme gerektiğine bağlıdır. Illustrator grafiklerini InDesign uygulamasına kendi formatlarında (.ai) aktarabilirsiniz.

Katman görünürlüğünü InDesign uygulamasında ayarlamak isterseniz...

Grafiği Yerleştir komutunu kullanarak içe aktarın; bunu düzenlemek istediğinizde de grafiği Illustrator uygulamasında açmak için Düzen > Orijinali Düzenle'yi seçin. Örneğin, çok dilli bir yayınla ilgili olarak her dil için ayrı metin katmanı olan tek bir çizim oluşturabilirsiniz. Çizimi InDesign uygulamasında tek nesne olarak dönüştürebilirsiniz; ancak çizimdeki yolları, nesneleri veya metni düzenleyemezsiniz.

İspanyolca ve İngilizce katmanları olan katmanlı dosya
İspanyolca ve İngilizce katmanları olan katmanlı dosya

Nesneleri ve yolları InDesign uygulamasında düzenlemek isterseniz...

Resmi Illustrator'dan kopyalayıp InDesign belgesine yapıştırın. Örneğin, bir mağazada her konuda aynı tasarım öğesini her ay rengi değişecek biçimde kullanabilirsiniz. Grafiği InDesign'da yapıştırarak nesneye ait rengi, yolu ve saydamlığı bu amaçla tasarlanmış InDesign araçlarını kullanarak değiştirebilirsiniz.

Birden çok çalışma yüzeyine sahip Illustrator grafiklerini içe aktarma

Illustrator CS4 grafiklerinde birden fazla çalışma yüzeyi olabilir. Birden çok çalışma yüzeyinin bulunduğu Illustrator grafiğini içe aktardığınızda hangi çalışma yüzeyinin ya da "sayfanın" içe aktarılacağını belirtmek için İçe Aktarma Seçenekleri'ni kullanabilirsiniz.

Adobe Illustrator uygulamasında katmanlı PDF oluşturma

Illustrator grafiğini katmanlı PDF olarak kaydedebilir ve katmanların görünürlüğünü InDesign'da kontrol edebilirsiniz. InDesign uygulamasında katman görünürlüğünün ayarlanması bağlama göre çizimi değiştirebilmenizi sağlar. Çok dilli yayınlarda olduğu gibi, aynı çizimin birden çok biçimini oluşturmak yerine gerektiği yerde aynı çizimi yerleştirebilir, katmanların görünürlüğünü uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

PDF'yi tek nesne olarak dönüştürebilseniz de (döndürmek veya yeniden boyutlandırmak gibi) çizimdeki yolları, nesneleri veya metni düzenleyemezsiniz.

Birden çok çalışma yüzeyine sahip Illustrator dosyası yerleştirirseniz, birden çok sayfalı PDF dosyalarını yerleştirdiğinizde gibi hangi çalışma yüzeyinin kullanıldığını belirtebilirsiniz.

Not:

Katmanları InDesign'da ayarlamak istiyorsanız bunları iç içe katmanlara yerleştirmeyin.

  1. Illustrator'da Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.

  2. Farklı Kaydet iletişim kutusunda dosya adını yazıp dosya için bir konum belirleyin.

  3. Format için Adobe PDF (.pdf) seçeneğini belirleyip Kaydet'i tıklatın.

  4. Adobe PDF Seçenekleri iletişim kutusunda Uyumluluk için Acrobat 6 (1.5) veya sonraki sürümlerini seçin.

  5. Acrobat Katmanlarını Üst Seviye Katmanlardan Oluştur'u seçip PDF Kaydet'i tıklatın.

Illustrator grafiklerini InDesign'a yapıştırma

Illustrator 8.0 veya sonraki sürümünden InDesign belgesine grafik yapıştırdığınızda resim InDesign'da düzenlenebilir nesnelerin gruplandırılmış bir topluluğu olarak görüntülenir. Örneğin, yamaları tek tek oluşturulmuş Illustrator çizimi olan bir futbol topunu InDesign'a yapıştırdığınızda bu yamalar InDesign araçlarıyla grupları açılamadan ve düzenlenemeden grup olarak yapışır. Çizimdeki katman görünürlüğünü değiştiremezsiniz.

Illustrator (solda) ve InDesign'da (sağda) futbol topu
Illustrator'da futbol topu çizimi (solda) ve aynı çizimin InDesign'a yapıştırılmış hali (sağda)

Not:

Grafiği yapıştırmadan önce Illustrator uygulamasının AICB olarak kopyalamak üzere (bkz. Illustrator Yardımı) konfigüre edildiğinden emin olun. InDesign'daki Panı İşleme tercihlerinde Yapıştırırken PDF’yi Tercih Et'in seçili olmadığından emin olun. Bu seçenekler düzgün ayarlanmazsa Illustrator grafiği InDesign'da düzenlenemez.

Resmi Illustrator'dan InDesign'a yapıştırırken veya sürüklerken karşılaşabileceğiniz sorunlar

Renk

Illustrator Gri Tonlama, RGB, HSB, CMYK ve Web Uyumlu RGB renk modellerini destekler. InDesign LAB, CMYK ve RGB renk modellerini destekler. Resmi Illustrator'dan InDesign'a yapıştırdığınızda veya sürüklediğinizde RGB ve CMYK renkleri beklenen renk modelinde dönüşür. Gri Tonlu renkler InDesign'da CMYK rengi olarak uygun K değerine dönüştürülür. HSB ve Web Uyumlu RGB nesneleri InDesign'da RGB rengine dönüştürülür. Düzgün gölgelerdeki ve degradelerdeki renkler InDesign'da düzenlenebilir.

Degradeler

Illustrator'da oluşturulan doğrusal veya radyal degradeler InDesign'daki Degrade aracı veya Degrade paneli kullanılarak değiştirilebilir. Birden çok spot rengi veya karmaşık desenleri olan degradeler InDesign'da düzenlenemez öğeler olarak görüntülenebilir. Çizilinizde karmaşık degradeler varsa Yerleştir komutunu kullanmaktansa bunu içe aktarın.

Saydamlık

Illustrator resmi InDesign'a yapıştırılır veya sürüklenirse saydamlık düzleşir.

Grafik stilleri

Illustrator Grafik Stilleri resim InDesign'a yapıştırıldığında veya sürüklendiğinde InDesign Nesne Stillerine dönüşmez.

Desenler

Desenlerle doldurulan veya konturlanan Illustrator nesneleri InDesign'a sürüklendiği ya da yapıştırıldığında gömülü EPS görüntülerine dönüşür.

Metin

Illustrator'dan InDesign'a metin sürüklerseniz anahatlara dönüşüp Metin aracıyla düzenlenemez. Illustrator'da Metin aracını kullanarak metin seçip InDesign'da metin çerçevesine kopyalarsanız metin formatını kaybeder, ancak düzenlenebilir. Çerçeve seçmeden metni InDesign'a sürüklerseniz tüm formatlarını kaybedeceği gibi düzenlenemez de.

Illustrator'dan metin yapıştırdığınızda InDesign'da dönüştürülebilen ve renklendirilebilen bir veya daha fazla nesne olara içe aktarılır; ancak düzenlenemez. Örneğin, Illustrator'da yolda bir metin oluşturup InDesign'a yapıştırırsanız metin renklendirilir, döndürülür ve ölçeklendirilir; ancak Yazma aracı kullanılarak düzenlenemez. Metni düzenlemek isterseniz Yazma aracını kullanın ve metin çerçevesine yapıştırın.

Resim

Illustrator'dan kopyalanıp InDesign'a yapıştırılan resim InDesign belgesine gömülür. Oluşturulan orijinal Illustrator dosyasıyla bağ yoktur.

Adobe Photoshop (.PSD) dosyalarını içe aktarma

Adobe Photoshop 4.0 ve sonraki sürümlerde oluşturulan grafikleri doğrudan InDesign mizanpajına yerleştirebilirsiniz.

Katmanlar ve katman kompozisyonları

Farklı katman kompozisyonlarının yanı sıra üst düzey katmanların görünürlüğünü de InDesign'da ayarlayabilirsiniz. InDesign'da katman görünürlüğü veya katman kompozisyonları orijinal Photoshop dosyasını değiştirmez.

Yollar, maskeler veya alfa kanalları

Yolları, maskeleri veya alfa kanalları Photoshop dosyana kaydederseniz, InDesign bunları arka planları kaldırmak veya grafik çevresine metin sarmak için kullanabilir. Yolların, maskelerin ve alfa kanalların bulunduğu grafikler içe aktarıldığında saydam nesneler olarak davranır.

ICC renk yönetim profili

Gömülü ICC renk yönetim profiline sahip Photoshop görüntüsü yerleştirirseniz InDesign renk yönetiminin etkin olmasını sağlayan gömülü profili okur. InDesign uygulamasında, görüntüyle ilgili gömülü profili İçe Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunu kullanarak geçersiz kılabileceğiniz gibi grafiğe farklı bir profil de atayabilirsiniz. Renk profilinin InDesign'da geçersiz kılınması gömülü profili Photoshop görüntüsünde kaldırmaz veya değiştirmez.

Spot renk kanalları

Adobe Photoshop PSD veya TIFF dosyalarındaki spot renk kanalları, InDesign uygulamasında Renk Örnekleri panelinde spot renkler olarak görüntülenir. Görüntü InDesign uygulamasının tanımadığı bir spot renk kullanıyorsa bu renk InDesign belgesinde gri görüntülenebilir ve bileşik olarak yanlış bir şekilde yazdırılabilir. (Buna karşın, görüntü renk ayrımlarında doğru bir şekilde yazdırılır.) Grafiğin bileşik olarak benzetimini oluşturmak için doğru renk değerleriyle spot renk oluşturup, bu yeni spot renk için PSD renge bir takma ad verin. Bundan sonra, grafik bileşik olarak doğru yazdırılır ve Üst Baskı Önizleme (Görünüm > Üst Baskı Önizleme'yi seçin) açık olduğunda ekranda doğru görüntülenir. Renk ayrımlarını yazdırmadan önce kenar keskinliğinin kaldırıldığından emin olun; böylece görüntü plakaya beklediğiniz gibi yazdırılır.

PDF sayfalarını içe aktarma

Yerleştir komutunu kullanarak birden çok sayfalı PDF'den ya da birden çok çalışma yüzeyli Illustrator dosyasından hangi sayfaları içe aktaracağınızı belirtebilirsiniz. Tek sayfa, sayfa aralığı veya tüm sayfaları yerleştirebilirsiniz. Çok sayfalı PDF dosyaları tasarımcıların yayın çizimlerini tek dosyada birleştirmesini sağlar.

Yerleştir iletişim kutusunda İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i seçtiğinizde sayfa aralığı seçenekleri görüntülenir. Bkz. Acrobat (.pdf) ve Illustrator (.ai) içe aktarım seçenekleri. İletişim kutusunda bulunan önizlemede, sayfaları yerleştirmeden önce bunların minik resimlerini görebilirsiniz. Birden çok sayfa yerleştirirseniz InDesign bir sonrakinden sonraki sayfaları da yerleştirmenizi sağlayarak sonraki sayfayla birlikte grafik simgeleri yeniden yükler. PDF dosyası yerleştirdiğinizde InDesign filmleri, sesi, bağları veya düğmeleri içe aktarmaz.

Yerleştirilen PDF sayfalarında ekran ve aygıt çözünürlüğü karşılaştırma

Yerleştirilmiş PDF sayfası verilen ölçek ve ekran çözünürlüğü için olabilecek en iyi çözünürlükte görüntülenir. PostScript çıkış aygıtında, yerleştirilmiş PDF sayfası her zaman aygıtın çözünürlüğünde yazdırılır. PostScript olmayan yazıcıda yazdırıldığında yerleştirilmiş PDF sayfası belgedeki diğer InDesign nesneleriyle aynı çözünürlükte yazdırılır. Örneğin, vektörel (çizim) nesneler belgedeki diğer vektörel nesnelerle aynı çözünürlükte yazdırılır. Bit eşlem görüntüler yerleştirilmiş PDF'de verilen en iyi çözünürlükte yazdırılır.

Yerleştirilmiş PDF'lere bağlanma

Yerleştirilmiş PDF sayfası InDesign belgesinde, Orijinal PDF'de belirli bir sayfaya bağlanan ekrandaki önizleme gibi görüntülenir. PDF sayfası yerleştirildikten sonra şunlardan birini yaparak bağı kesebilirsiniz:

  • InDesign belgesine yerleştirilmiş orijinal PDF'ye parola ekleyip bağı güncelleştirirseniz parola girmeniz istenecektir.

  • Orijinal PDF'den sayfaları siler ve bağı güncellerseniz, yerleştirilmiş PDF sayfası artık orijinal olarak bu sayfa numarasının denk geldiği sayfayla değişecektir.

  • Orijinal PDF dosyasında sayfaları yeniden sıralar ve bağı güncelleştirirseniz yerleştirilmiş PDF sayfası beklediğinizden farklı olabilir. Böyle bir durumda sayfayı bir kez daha yerleştirin.

Yerleştirilmiş PDF sayfalarında renkler

InDesign renkleri, PDF sayfalarında gömülü renkleri InDesign ile yüklenmemiş renk kitaplığından (PANTONE Hexachrome® kitaplığı gibi) gelen renklerden bile olsa korur. Ek olarak, yerleştirilmiş PDF sayfasında bulunan renk bindirmeleri de korunur.

Renk yönetimi etkin olduğunda InDesign gömülü ICC'sini veya çıkış hedefi profilini (yalnızca PDF/X) kullanarak yerleştirilmiş PDF'yi görüntüler. Renk yönetimi kapandığında veya ICC ya da çıkış hedefi profili bulunmayan PDF yerleştirdiğinizde yerleştirilmiş PDF'deki renkler InDesign belgesindeki renk profili kullanılarak kalibre edilir.

Belgeyi dışa aktardığınızda veya yazdırdığınızda yerleştirilmiş PDF'de gömülü ICC profilinizi koruyabileceğiniz gibi bunu belge profiliyle de değiştirebilirsiniz. Çıkış hedefi profilleri görüntü için kullanılır ve PDF/X olarak dışa aktardığınızda eklenir; belge yazdırdığınızda kullanılmaz, başka bir formata dışa aktardığınızda eklenmezler.

Yerleştirilmiş PDF sayfalarında güvenlik ayarları

Yerleştirilmiş PDF sayfası orijinal PDF'ye bağlı olduğundan yerleştirilmiş sayfada aynı zamanda orijinal dosyanın güvenlik ayarları da vardır. Orijinal dosyada daha sonra güvenlik ayarları değiştirilirse bağları güncellediğinizde yerleştirilmiş PDF sayfasındaki güvenlik ayarları da güncellenir.

PDF sayfası yerleştirilirken gerekli ana parolayı doğru girerseniz yerleştirilen PDF sayfasının beklendiği gibi dışa aktarılmasını etkinleştirerek sayfadaki tüm kısıtlamaları geçersiz kılarsınız.

InDesign (.indd) sayfalarını içe aktarma

Yerleştir komutunu kullanarak bir InDesign belgesinden diğerine sayfa içe aktarabilirsiniz. Sayfa, sayfa aralığı veya tüm sayfaları içe aktarabilirsiniz. Sayfalar nesne olarak içe aktarılır (PDF'lerin içe aktarılmasına çok benzer).

İçe aktarmak istediğiniz dosyaları tutmak için sayfaları belgenize ekleyin. Dosya > Yerleştir öğesini ve INDD dosyasını seçtikten sonra İçe Aktarma Seçeneklerini Göster seçeneğini belirleyip hangi sayfaların içe aktarılacağını, hangi katmanların görünür olacağını, içe aktarılan sayfaların nasıl kırpılacağını seçebilirsiniz. Minik resim sayfalarını yakından incelemek için Önizleme penceresine gidin. Seçtiğiniz sayfa veya sayfalar grafik simgeler olarak yüklenir. Birden çok sayfa yerleştirirseniz InDesign grafik simgeleri sonraki sayfayla yükler; böylece, sayfaları birbirinin ardından içe aktarabilirsiniz.

Not:

Bağlantılar panelinde içe aktardığınız her sayfanın adı listelenir. İçe aktardığınız sayfada içe aktarılmış grafik veya başka bir öğe varsa bu öğe de Bağlantılar panelinde listelenir. İçe aktarılan bu ikincil öğelerin adları Bağlantılar panelinde açık üçgenin altında, içe aktarılan sayfalardan ayrılması için listelenir.

Diğer grafik formatlarını içe aktarma

InDesign TIFF, GIF, JPEG, BMP gibi bit eşlem formatlarının ve EPS gibi vektörel formatların da yer aldığı farklı grafik formatlarını destekler. Desteklenen diğer formatlar arasında DCS, PICT, WMF, EMF, PCX, PNG ve Scitex CT (.sct) yer alır. SWF dosyasını film dosyası olarak içe aktarabilirsiniz.

TIFF (.tif) dosyaları

TIFF tüm boyama, görüntü düzenleme ve sayfa mizanpajı uygulamaları tarafından desteklenen, esnek bir bit eşlem görüntü formatıdır. Ayrıca tüm masaüstü tarayıcıları TIFF görüntüleri üretebilir.

TIFF formatı CMYK, RGB, gri tonlama, Lab, dizine alınmış renk, alfa ve spot renk kanalları olan bit eşlem dosyalarını destekler. TIFF dosyası yerleştirdiğinizde alfa kanal seçebilirsiniz. Spot renk kanalları InDesign'daki Renk Örnekleri panelinde spot renkler olarak görüntülenir.

TIFF görüntüsünde saydam arka plan oluşturacak kırpma yolu oluşturmak için Photoshop gibi bir görüntü düzenleme programı kullanabilirsiniz. InDesign TIFF görüntülerinde kırpma yollarını destekler ve kodlu OPI yorumlarını tanır.

Graphics Interchange Format (.gif) dosyaları

Grafik Takas Formatı (GIF) World Wide Web ve diğer çevrimiçi hizmetlerde grafiklerin görüntülenmesi için bir standarttır. Ayrıntıları kaybetmeden görüntü verilerini sıkıştırdığından sıkıştırma yöntemi kayıpsız olarak bilinir. Bu sıkıştırma, logo ve çizim gibi sınırlı sayıda renk kullanan grafiklerle iyi çalışır; GIF ise 256 renkten fazlasını görüntüleyemez. Bu nedenle, çevrimiçi fotoğraf görüntülemede verimli değildir (bunun yerine JPEG kullanın) ve ticari baskılar için önerilmez. İçe aktarılan GIF dosyasında saydamlık bulunuyorsa grafik yalnızca arka planın saydam olduğu yerlerde etkileşime girer.

JPEG (.jpg) dosyaları

Joint Photographic Experts Group (JPEG) formatı web ve diğer çevrimiçi ortamlarda fotoğraf ve kesintisiz tonlu diğer görüntüleri yaygın olarak görüntülemekte kullanılır. JPEG formatı CMYK, RGB ve gri tonlama renk modlarını destekler. GIF'ten farklı olarak, JPEG bir RGB görüntüsündeki tüm renk bilgilerini korur.

JPEG ayarlanabilir, kayıplı bir sıkıştırma şeması kullanır; bu da görüntünün görüntülenmesinde gerekli olmayan ekstra verileri tanımlayıp atarak dosya boyutunu önemli ölçüde küçültür. Daha yüksek sıkıştırma düzeyi daha düşük görüntü kalitesine neden olur; daha düşük sıkıştırma düzeyiyse daha iyi görüntü kalitesiyle, ancak büyük dosya boyutuyla sonuçlanır. Çoğu durumda, Maksimum kalite seçeneği kullanılarak görüntünün sıkıştırılması orijinalden ayrılamayan bir sonuç üretir. JPEG görüntüsünün açılmasıyla birlikte otomatik olarak sıkıştırılması da açılır.

Not:

Photoshop gibi bir görüntü düzenleme programında EPS veya DCS dosyası gerçekleştiren JPEG kodlaması JPEG dosyası oluşturmaz. Bunun yerine yukarıda açıklanan JPEG sıkıştırma şemasını kullanarak dosyayı sıkıştırır.

JPEG fotoğraflarda iyi çalışsa da düz renkli JPEG görüntülerde (tek rengin büyük yayılmasına sahip görüntüler) netliği kaybetme eğilimindedir. InDesign, Photoshop'ta oluşturulan JPEG dosyalarındaki kırpma yollarını tanır ve destekler. JPEG hem çevrimiçi, hem de ticari olarak yazdırılan belgelerde kullanılabilir; JPEG kalitesinde baskıyı korumak için baskı öncesi hizmet sağlayıcınızla çalışın.

Bit eşlem (.bmp) dosyalar

BMP, DOS ve Windows uyumlu bilgisayarlarda standart Windows bit eşlem görüntü formatıdır. Ancak, BMP CMYK'yi desteklemez ve renk desteği 1, 4, 8 veya 24 bitle sınırlıdır. Ticari olarak yazdırılan veya çevrimiçi belgeler için ideal olmayıp bazı web tarayıcıları tarafından da desteklenmez. BMP grafikleri düşük çözünürlükte veya PostScript olmayan yazıcılarda yazdırıldığında makul bir kalite sağlayabilir.

Encapsulated PostScript (.eps) dosyaları

Encapsulated PostScript (EPS) dosya formatı PostScript dilinde resmi uygulamalar arasında transfer etmekte kullanılır ve birçok çizim ve sayfa mizanpajı programı tarafından desteklenir. Tipik olarak, EPS dosyaları mizanpajınıza yerleştirilen tek çizimleri veya tabloları gösterse de EPS dosyası tam sayfa da gösterebilir.

PostScript dili tabanlı olduklarından EPS dosyalarında metin, vektör ve bit eşlem grafikleri bulunabilir. PostScript ekranda normal olarak görüntülenemediğinden InDesign ekran görüntüsü için EPS ile ilgili bir bit eşlem önizlemesi oluşturur. InDesign, Photoshop'ta oluşturulan EPS dosyalarındaki kırpma yollarını tanır.

EPS dosyasını içe aktardığınızda içerdiği spot renkler InDesign'daki Renk Örnekleri paneline eklenir. EPS baskı öncesi kalite çözünürlüğü, hassasiyet ve renge izin verir. Bu formatta, EPS grafiğine gömülü renk ayrımlı DCS görüntüleri için gerekli renk ve görüntü verilerinin tümü vardır. EPS, HTML olarak çevrimiçi yayın için ideal olmasa da, PDF olarak çevrimiçi yayında iyi çalışır.

EPS dosyalarında Baskı Öncesi Açık Arabirim (OPI) yorumları olabilir; bunlar sayfaya yerleştirme için görüntülere ait hızlı, düşük çözünürlüklü tiplerini (proxy) kullanmanıza izin verir. Elde edilecek çıktı için, InDesign ya da baskı öncesi hizmet sağlayıcınız bu proxy'leri yüksek çözünürlüklü tipleriyle otomatik olarak değiştirir.

Desktop Color Separations (.dcs) dosyaları

Quark tarafından geliştirilen Desktop Color Separations (DCS) standart EPS formatının bir çeşididir. DCS 2.0 formatı birden çok spot renk kanalına sahip çok kanallı CMYK dosyalarını destekler. (Bu spot renk kanalları InDesign'daki Renk Örnekleri panelinde spot renkler olarak görüntülenir.) DCS 1.0 formatı spot renk kanalı bulunmayan CMYK dosyalarını destekler. InDesign, Photoshop'ta oluşturulan DCS 1.0 ve DCS 2.0 dosyalarındaki kırpma yollarını tanır.

DCS dosyalarının renk ayrımı önceden yapılmış, ana bilgisayar tabanlı iş akışında kullanılması amaçlanmıştır. Çoğu durumda, DCS görüntüsüyle ilişkili renk ayrımı dosyaları bileşik olanı PDF, EPS veya PostScript dosyasına aktardığınızda ya da yazdırdığınızda dışlanır. (Bunun tek istisnası Photoshop'ta oluşturulup vektörel grafikleri olmayan 8 bit DCS dosyalarıdır.)

DCS 2.0 veya 1.0 renk ayrımı dosyaları Photoshop'ta oluşturuldukları taktirde InDesign bileşik görüntüyü bu dosyalardan yeniden oluşturabilir. En iyi sonucu elde etmek için, yüksek çözünürlüklü renk birleşik provaları oluşturduğunuzda ya da RIP'de veya bileşik dosyadan belge renk ayrımı yaptığınızda Photoshop dışında oluşturulmuş DCS 1.0 dosyalarını veya DCS 2.0 dosyalarını işleme katmayın.

Macintosh PICT (.pict) dosyaları

Mac OS grafikleri ve sayfa mizanpajı uygulamalarında veya uygulamalar arasında dosya transfer ederken Macintosh PICT (veya Resim) formatı kullanılır. PICT formatı geniş düz renk alanlara sahip görüntüleri sıkıştırır. InDesign, Mac OS ekran görüntülerinden ve küçük resim koleksiyonları dahil olmak üzere çeşitli diğer uygulamalarda oluşturulan PICT dosyalarını içe aktarabilir. Ancak PICT dosyaları yüksek çözünürlüklü ticari baskılar için önerilmez.

InDesign, değişken çözünürlüklü RGB PICT görüntüleri ve gömülü QuickTime görüntülerini destekler. PICT grafikleri renk ayrımlarını desteklemez, aygıta bağımlıdır ve yüksek çözünürlüklü ticari baskı için önerilmez. PICT formatı yalnızca düşük çözünürlükte veya PostScript olmayan yazıcılarda yazdırıldığında makul bir kalite sağlayabilir.

Windows Metafile Format (.wmf) ve Enhanced Metafile Format (.emf) dosyaları

Windows Metafile Format (WMF) ve Windows Enhanced Metafile Format (EMF) Windows'a özgü formatlardır ve öncelikle Windows uygulamaları arasında paylaşılan küçük resim gibi vektörel grafikler için kullanılır. Meta dosyalarda raster görüntü bilgileri olabilir; InDesign vektörel bilgileri tanır ve raster işlemleri için sınırlı destek sağlar. Renk desteği 16 bit RGB ile sınırlıdır ve format renk ayrımlarını desteklemez. Genel bir kural olarak ticari olarak basılan belgeler için Metafile formatlarını kullanmaktan kaçının.

PCX (.jpg) dosyaları

PCX formatı yaygın olarak Windows sistemlerinde kullanılır. Çoğu Windows yazılımı PCX formatı sürüm 5'i destekler.

PCX formatı RGB, dizine alınmış renk, gri tonlama ve bit eşlem renk modları kadar kayıplı olan RLE sıkıştırma yöntemini de destekler. Alfa kanalları desteklemez. Görüntüler 1, 4, 8 ya da 24 bit derinliğinde olabilir. Ancak, PCX ticari olarak yazdırılan veya çevrimiçi belgeler için ideal değildir. PCX grafikleri yalnızca düşük çözünürlükte veya PostScript olmayan yazıcılarda yazdırıldığında makul bir kalite sağlayabilir.

Portable Network Graphics (.png) dosyaları

Portable Network Graphics (PNG) formatı World Wide Web ve diğer çevrimiçi ortamlarda 24 bit fotoğraflar veya düz renkli görüntüler görüntülemek için ayarlanabilir, kayıpsız sıkıştırma kullanır. PNG, GIF dosya formatı karşısında patentsiz bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Alfa kanalı veya atanan renkte saydamlığı destekler. PNG en iyi çevrimiçi belgeler için kullanılır. Bir InDesign belgesine yerleştirilen renkli PNG grafikleri RGB bit eşlem görüntüleridir.

Scitex CT (.sct) dosyaları

Scitex CT formatı Scitex bilgisayarlarında yüksek teknoloji kullanan görüntü işleme için kullanılır. Scitex CT dosyaları çoğunlukla, ticari baskı için yüksek kalitede taramalar üreten Scitex tarayıcılarla birlikte verilir. Scitex CT formatı CMYK, RGB ve gri tonlama dosyaları desteklese de alfa kanallarını desteklemez. Scitex CT formatında kaydedilmiş dosyaların Scitex sistemine aktarılması için kullanılan yardımcı programları edinmek için Scitex ile görüşün.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi