Belgeye film ve ses dosyaları ekleme

Belgeye eklediğiniz filmler ve ses klipleri, belge Adobe PDF veya SWF'ye dışa aktarıldığında veya belgeyi XML'e dışa aktarıp etiketleri yeniden atadığınızda da yürütülebilir.

Video dosyalarını Flash Video formatına (.FLV ve .F4V), H.264-kodlanmış dosyalara (MP4 gibi) ve SWF dosyalarına içe aktarabilirsiniz. MP3 formatındaki ses dosyalarını içe aktarabilirsiniz. QuickTime (.MOV), AVI ve MPEG gibi ortam dosyası türleri dışa aktarılan etkileşimli PDF dosyalarında desteklenir ancak SWF veya FLA dosyalarında desteklenmez. Acrobat 9, Adobe Reader 9 ve Adobe Flash Player 10 veya sonrasındaki zengin ortam desteğinden tam olarak yararlanabilmeniz için FLV, F4V, SWF, MP4 ve MP3 gibi dosya formatlarını kullanmanızı öneririz.

Üretim döngüsü sırasında InDesign'a eklediğiniz ortam dosyalarının kaydını tutun. Ortam klibini belgeye ekledikten sonra kaldırırsanız yeniden bağlamak için Bağlantılar panelini kullanın. InDesign belgesini başka bir kişiye gönderirseniz eklediğiniz tüm ortam dosyalarını dahil edin.

Not:

InDesign, gömülü YouTube videoları için oynatma seçeneğini desteklemez çünkü YouTube URL'leri güvenli bağlantılara (https) dönüştürülür ve bu nedenle de gömülü YouTube video bağlantıları (http) çalışmaz.

Film veya ses dosyası ekleme

 1. Dosya > Yerleştir'i seçin ve sonra da film veya ses dosyasını çift tıklatın. Filmin görünmesini istediğiniz yeri tıklatın. (Ortam çerçevesini oluşturmak için sürüklerseniz, filmin kenarları kırpılmış ya da eğri görünebilir.)

  Film ya da ses dosyası yerleştirdiğinizde çerçevede bir ortam nesnesi görünür. Bu ortam nesnesi ortam dosyasına bağlıdır. Oynatma alanının boyutunu belirlemek için ortam nesnesini yeniden boyutlandırabilirsiniz.

  Filmin orta noktası sayfa dışında görüntülenirse film dışa aktarılmaz.

 2. Medya dosyasını önizlemek ve ayarları değiştirmek için Medya panelini kullanın (Pencere > Etkileşimli > Medya).

 3. Belgeyi Adobe PDF veya SWF formatına dışa aktarın.

  Adobe PDF'ye dışa aktarıyorsanız, Adobe PDF (Baskı) yerine Adobe PDF (Etkileşimli) seçeneğini tercih edin. Bkz. PDF için etkileşimli belgeler oluşturma.

Film ayarlarını değiştirme

Film ayarlarını değiştirmek için Ortam panelini kullanın.

 1. Belgedeki film nesnesini seçin.

 2. Ortam panelinde aşağıdakilerden birini yapın:

  Film ayarlarını değiştirme
  Film ayarlarını değiştirme

  Sayfa Yüklendiğinde Oynat

  Kullanıcı filmin bulunduğu sayfaya geldiğinde filmi oynatın. Başka sayfa öğeleri de sayfa yüklendiğinde oynatılacak şekilde ayarlandıysa, sırayı belirlemek için Zamanlama panelini kullanın.

  Döngü

  Filmi tekrar tekrar oynatın. Kaynak dosyası Flash Video formatındaysa, döngü yalnızca dışa aktarılan SWF dosyalarında çalışır, PDF dosyalarında çalışmaz.

  Poster

  Oynatma alanında görünmesini istediğiniz görüntü türünü belirtin. Bkz. Poster seçenekleri.

  Denetleyici

  Film dosyası bir Flash Video (FLV veya F4V) veya bir H.264 kodlanmış dosya ise, çeşitli yöntemler kullanarak kullanıcıların filmi duraklatmasına, başlatmasına ve durdurmasına izin veren, önceden hazırlanmış bir denetleyici dış görünümü belirtebilirsiniz. Üzerine Gelince Denetleyiciyi Göster'i seçerseniz, kontroller fare işaretçisi ortam nesnesinin üzerine geldiğinde görünür. Seçili denetleyici dış görünümünü önizlemek için Önizleme panelini kullanın.

  Film dosyası bir eski dosyaysa (.AVI veya .MPEG gibi), Yok seçeneğini veya kullanıcıların filmi duraklatmasına, başlatmasına ve durdurmasına izin veren temel bir denetleyici gösteren Denetleyiciyi Göster'i seçebilirsiniz.

  Yerleştirdiğiniz SWF dosyalarının kendi denetleyici dış görünümleri olabilir. Denetleyici seçeneklerini test etmek için Önizleme panelini kullanın.

  Gezinme Noktaları

  Bir gezinme noktası oluşturmak için videoyu belirli bir kareye ilerletin, sonra da artı işareti simgesini tıklatın. Gezinme noktaları, bir videoyu farklı bir başlatma noktasından oynatmak istediğinizde yararlıdır. Bir videoyu oynatan bir düğme oluştururken, videoyu eklediğiniz herhangi bir gezinme noktasından oynatmak için Gezinme Noktasından Oynat seçeneğini kullanabilirsiniz.

Ses ayarlarını değiştirme

Ses ayarlarını değiştirmek için Ortam panelini kullanın.

 1. Belgedeki ses nesnesini seçin.

 2. Ortam panelinde aşağıdakilerden birini yapın:

  Ses ayarlarını değiştirme
  Ses ayarlarını değiştirme

  Sayfa Yüklendiğinde Oynat

  Ses dosyasını birisi ses nesnesinin bulunduğu sayfaya geldiğinde oynat. Başka sayfa öğeleri de sayfa yüklendiğinde oynatılacak şekilde ayarlandıysa, sırayı belirlemek için Zamanlama panelini kullanın.

  Sayfa Döndüğünde Durdur

  Birisi başka bir sayfaya geçtiğinde MP3 ses dosyasını oynatmayı durdurun. Ses dosyası MP3 olmayan bir dosyaysa, bu seçenek soluklaşır.

  Döngü

  MP3 sesini tekrar tekrar oynatın. Kaynak dosya MP3 olmayan bir dosyaysa, bu seçenek soluklaşır.

  Poster

  Oynatma alanında görünmesini istediğiniz görüntü türünü belirtin. Bkz. Poster seçenekleri.

Poster seçenekleri

Poster, ortam klibini temsil eden görüntüdür. Her film ya da ses posterli ya da postersiz olarak görünebilir. InDesign'daki poster filmden büyükse, dışa aktarılan PDF veya SWF belgesinde, poster filmin boyutuna kırpılır. Ortam panelinde aşağıdaki poster görüntüsü türlerinden birini belirtin:

Yok

Film ya da ses klibi için poster göstermez. Film ya da ses klibinin sayfada görünür olmasını istemiyorsanız bu kullanışlıdır. Örneğin ortamın yalnızca sayfayı çevirdiğinizde oynatılmasını ya da filmin altında poster yerine daha karmaşık bir tasarım gösterilmesini isteyebilirsiniz.

Standart

Dosyanın içeriğini temel almayan jenerik bir film ya da ses posteri görüntüler.

Not:

Farklı bir standart poster kullanmak için görüntüyü StandardMoviePoster.jpg ya da StandardSoundPoster.jpg olarak kaydedin ve sonra aynı adlı varolan dosyayı değiştirin. Bu dosya uygulama klasöründeki Presets/Multimedia klasöründedir.

Geçerli Kareden

Bu seçeneği, Ortam panelinin önizleme alanında gösterilen geçerli kareyi kullanmak için seçin. Farklı bir çerçeve seçmek için, önizleme sürgüsünü ilerletin ve Poster menüsünün sağındaki simgeyi tıklatın. Bu seçenek, AVI ve MPEG gibi eski film formatlarında kullanılamaz.

Görüntü Seç

Poster olarak kullanmak üzere bir görüntü seçmenizi sağlar. Kullanmak istediğiniz görüntüyü çift tıklatın. Posterler için vektör grafiklerini değil bit eşlem grafiklerini seçebilirsiniz.

Videodan

Bu seçenek, belirli bir kareye ayarlanmış ortam klipleri olan, dönüştürülmüş CS4 belgeleri için işaretlenir.

Etkileşimli PDF dosyaları için ortam ayarlarını değiştirme

 1. Ortam paneli menüsünden PDF Seçenekleri'ni seçin.

  Medya paneli menüsü
  Medya paneli menüsü
 2. Aşağıdaki seçenekleri belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

  PDF Seçenekleri
  PDF Seçenekleri

  Açıklama

  Ortam dosyası Acrobat'ta oynatılamıyorsa, görüntülenecek bir açıklama yazın. Bu açıklama ayrıca görme engelli kullanıcılar için alternatif metin görevi de yapar.

  Videoyu Yüzen Pencerede Oynat

  Filmi ayrı bir pencerede oynatın. Bu seçeneği işaretlerseniz boyut oranını ve ekrandaki konumu belirtin. Yüzen pencerenin boyutunu büyütmek görüntü kalitesini düşürebilir. Yüzen pencere ölçeği, belge mizanpajında ölçeklenen filmin değil orijinal filmin boyutunu temel alır. Bu seçenek, SWF dosyalarında ve ses dosyalarında kullanılamaz.

URL'den bir video dosyası yerleştirme

Dışa aktarılan PDF veya SWF dosyasındaki akan videoyu oynatmak için geçerli bir URL'den bir video dosyası yerleştirin. Video, geçerli bir Flash Video dosyası (FLV veya F4V) veya H.264 kodlanmış dosya (MP4 gibi) olmalıdır.

 1. Boş bir kare veya değiştirmek istediğiniz videoyu içeren video nesnesini seçin.

 2. Medya paneli menüsünden URL'den Video'yu seçin.

 3. URL'yi belirtin ve Tamam'ı tıklatın.

Film nesnelerini, posterleri ya da çerçeveleri yeniden boyutlandırma

InDesign belgesine film eklediğinizde film nesnesi ve poster bir çerçevenin içinde görünür. PDF'ye dışa aktardığınızda, film nesnesinin kenarları çerçeve ya da poster boyutunu değil, filmin PDF belgesindeki boyutunu belirler.

En iyi sonuçları almak için poster boyutlarının filmle aynı olmasını sağlayın. Kırpma yolu uygularsanız ya da görüntüyü yeniden boyutlandırırsanız dışa aktarılan PDF belgesi bu değişiklikleri içermeyebilir.

Filmler PDF belgesinin en üst katmanında görüntülenir. InDesign'daki başka bir nesneyle filmi kaplarsanız bu nesne dışa aktarılan PDF'de filmin arkasında görüntülenir.

Not:

PDF belgesinin, bir postere uygulandığında düzgün şekilde dışarı aktarılamayabilecek geçiş yumuşatma ve diğer efektleri içeren bir oynatma alanı içermesini istiyorsanız, oynatma alanı için yerleştirilmiş bir görüntü kullanıp, sonra yerleştirilmiş görüntünün üst tarafına film yerleştirmek (postersiz) iyi bir yöntem olacaktır.

Film nesnesini yeniden boyutlandırma
Film nesnesini yeniden boyutlandırma

A. Poster B. Film nesnesi C. Çerçeve 
 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Film nesnesini, posteri ve çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için Ölçek aracını  kullanın ve köşe tutamaçlarından birini sürükleyin (oranları korumak için Shift tuşunu basılı tutun).

  • Yalnızca çerçeveyi yeniden boyutlandırmak için Seçim aracını  kullanarak bir köşe tutamacını sürükleyin.

  • Poster ya da ortam nesnesini yeniden boyutlandırmak için, posteri seçmek üzere Doğrudan Seçim  aracını kullanın. Seçim aracına geçiş yapın ve bir köşe tutamacını sürükleyin.

  Not:

  Çerçeve içindeki bir posteri yeniden boyutlandırmak için Sığdırma komutunu da (Nesne > Sığdırma) kullanabilirsiniz.

FLV ve F4V video formatları ve MP3 ses formatları etkileşimli belgeler olarak dışa aktarma için en iyi InDesign'da çalışır. MOV, AVI ve MPG gibi video formatları PDF'ye dışa aktarılırken, SWF gibi Flash tabanlı formatlara dışa aktarılamazlar.

Video dosyalarını FLV, F4V veya MP4 formatlarına dönüştürmek için Adobe Media Encoder uygulamasını kullanın. Adobe Media Encoder, ses dosyası formatlarını MP3'e dönüştürmez ancak bunu yapmak için Apple iTunes gibi bir uygulama kullanabilirsiniz.

 1. Adobe Media Encoder'i açın, dönüştürmek istediğiniz video dosyalarını ekleyin ve onları FLV veya F4V formatlarına dönüştürün.

  Daha fazla bilgi için Adobe Media Encoder Yardım'a bakın.

 2. Aşağıdaki eylemlerden herhangi birini yapın:

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi