Renk örnekleri paneline genel bakış

Renk Örnekleri paneli (Pencere > Renk > Renk Örnekleri) renk, degrade ve renk tonları oluşturup adlandırmanızı ve bunları hızlı bir şekilde belgenize uygulayabilmenizi sağlar. Renk örnekleri paragraf ve karakter stillerine benzer; renk örneğinde yaptığınız tüm değişiklikler renk örneğinin uygulandığı tüm nesneleri etkiler. Renk örnekleri, nesneleri tek tek bulmaya ve ayarlamaya gerek kalmadan renk düzenlerinin değiştirilmesini kolaylaştırır.

Seçilen metin veya nesnenin dolgu veya konturu Renk Örnekleri panelinden uygulanan bir renk veya degrade içerdiğinde, uygulanan renk örneği Renk Örnekleri panelinde vurgulanır. Oluşturduğunuz renk örnekleri sadece geçerli belgeyle ilişkilendirilir. Her belge Renk Örnekleri panelinde depolanan farklı renk bir örneği kümesine sahip olabilir.

Not:

Baskı öncesi servis sağlayıcısıyla çalışırken renk örnekleri spot renkleri kolayca tanımlayabilmenizi sağlar. Yazıcınızla hangi renk ayarlarının çalışacağını saptamak için ön kontrol profilindeki renk ayarlarını da belirtebilirsiniz.

CMYK tarafından tanımlanmış altı renk Renk Panelleri panelinde görünür: siyan, macenta, sarı, kırmızı, yeşil ve mavi.

Not:

Bölümleri çakışan renk örnekleri içeren bir kitap yazdırdığınızda, InDesign uygulamasını ayarları kalıp belgele senkronize edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. (Bkz. Kitap belgelerini senkronize etme.)

Renk örneği türleri

Renk örnekleri paneli aşağıdaki renk örneği türlerini içerir:

Renkler

Renk Örnekleri panelindeki simgeler, spot  ve proses  renk türlerinin yanı sıra LAB , RGB , CMYK  ve Karışık Mürekkep  renk modlarını tanımlar.

Renk Tonları

Renk Örnekleri panelindeki bir renk örneğinin yanındaki yüzde değeri spot veya proses rengin renk tonunu gösterir.

Degradeler

Renk Örnekleri panelindeki bir simge degradenin radyan  mı yoksa doğrusal  mı olduğunu gösterir.

Yok

Yok renk örneği konturu veya dolguyu nesneden kaldırır. Bu renk örneğini düzenleyemez veya kaldıramazsınız.

Kağıt

Kağıt, yazdırdığınız kağıt rengine benzeyen bir yerleşik renk örneğidir. Kağıt renkli nesnenin arkasındaki nesneler, kağıt renkli nesnenin bunlarla çakıştığı yerde yazdırılmaz. Bunun yerine, üzerine yazdırdığınız kağıdın rengi görünür. Renk Örnekleri panelinde tıklatarak Kağıt rengini kağıt yığınınızla eşleşecek şekilde düzenleyebilirsiniz. Kağıt rengini sadece önizleme için kullanın; bileşik yazıcıda veya renk ayrımlarında yazdırılmaz. Bu renk örneğini kaldıramazsınız. Rengi nesneden kaldırmak için Kağıt örneği uygulamayın. Bunun yerine Yok renk örneğini kullanın.

Not:

Kağıt rengi açıklanan şekilde çalışmıyorsa ve Postscript olmayan bir yazıcıda yazdırıyorsanız yazıcı sürücünüzü Raster Grafik moduna değiştirmeye çalışın.

Siyah

Siyah, CMYK renk modeli kullanılarak tanımlanan, yerleşik ve %100 proses siyah rengidir. Bu renk örneğini düzenleyemez veya kaldıramazsınız. Varsayılan olarak Siyah, her boyuttaki metin karakterleri dahil, alttaki mürekkeplerin üstüne basılır (üstüne yazdırma). Bu davranışı devre dışı bırakabilirsiniz.

Kayıt

Kayıt , nesnelerin PostScript yazıcısından her renk ayrımına yazdırılmalarına neden olan bir yerleşik renk örneğidir. Örneğin, kayıt işaretleri Kayıt rengini kullanır ve böylece baskı kalıpları baskı makinesinde doğru şekilde hizalanabilir. Bu renk örneğini düzenleyemez veya kaldıramazsınız.

Ayrıca belgenizle birlikte kaydedilmeleri için herhangi bir renk kitaplığından Renk Örnekleri paneline renkler ekleyebilirsiniz.

Renk örneği ekranını özelleştirme

Renk örneklerinin boyutunu ve adın renk örneğiyle birlikte görüntülenip görüntülenmediğini denetleyebilirsiniz.

 1. Renk Örnekleri paneli menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:
  • Ad, renk örneği adının yanında küçük bir renk örneği görüntüler. Adın sağındaki simgeler renk modelini (CMYK, RGB vb.) ve rengin spot renk, proses renk, kayıt rengi veya yok olduğunu gösterir.

  • Kısa Adı sıkıştırılmış renk örneği panel satırlarını gösterir.

  • Küçük Renk Örneği veya Büyük Renk Örneği sadece renk örneğini görüntüler. Renk örneğinin köşesinde nokta olan üçgen rengin spot renk olduğunu gösterir. Nokta olmayan üçgen proses rengi olduğunu gösterir.

 2. Hangi renk örneği türlerinin görüntülendiğini ayarlamak için Renk Örnekleri panelinin altında aşağıdaki düğmelerden birini tıklatın:
  • Tüm Renk Örneklerini Göster ; tüm renk, renk tonu ve degrade renk örneklerini görüntüler.

  • Renk Örneklerini Göster ; sadece proses, spot, karışık mürekkep ve renk tonu renk örneklerini görüntüler.

  • Degrade Renk Örneklerini Göster  sadece degrade renk örneklerini görüntüler.

Not:

Yok renk örneği hangi düğmeyi tıklatırsanız tıklatın görüntülenir.

Renk örnekleri oluşturma

Renk örnekleri spot veya proses renkleri, karışık mürekkepler (bir veya daha çok spot rengiyle karıştırılan proses renkleri), RGB veya Lab renkleri, degradeler veya renk tonları içerebilir.

Spot renkler içeren bir görüntü yerleştirdiğinizde renkler Renk Örnekleri paneline otomatik olarak renk örnekleri olarak eklenir. Bu renk örneklerini belgenizdeki renk örneklerine uygulayabilirsiniz, ancak renk örneklerini yeniden tanımlayamazsınız veya silemezsiniz.

Not:

Renk örnekleri oluşturmadan önce yazıcı servis sağlayıcınız için hangi ayarların uygun olduğunu öğrenin. Yazıcınızla çalışmayan renk ayarlarını vurgulamak için ön kontrol profilindeki renk ayarlarını belirtebilirsiniz.

Yeni renk örneği oluşturma

 1. Renk Örnekleri panel menüsünden Yeni Renk Örneği'ni seçin.
 2. Renk Tipi için belge renklerini baskı makinesinde yazdırmak için kullanacağınız yöntemi seçin.
 3. Renk Örneği Adı için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk tipi olarak Proses'i seçerseniz ve adın her zaman renk değerlerini tanımlamasını istiyorsanız, Renk Değerine Sahip Ad'ın seçildiğinden emin olun.

  • Renk tipi olarak Proses'i seçerseniz ve rengi kendiniz adlandırmak istiyorsanız, Renk Değerine Sahip Ad'ın seçilmediğinden emin olun ve bir Renk Örneği Adı yazın.

  • Spot'u seçerseniz, Renk Örneği Adı yazın.

 4. Renk Modu için rengi tanımlamakta kullanacağınız modu seçin. Renk tanımladıktan sonra modu değiştirmekten kaçının.
 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk değerlerini değiştirmek için sürgüleri sürükleyin. Ayrıca renk sürgülerinin yanındaki metin kutularına sayısal değerler girebilirsiniz.

  • Spot renkleri için Renk Modu menüsündeki renk kitaplıklarından seçim yapın.

 6. Gamut dışı uyarı simgesi  görünürse ve ilk başta belirlediğiniz renge en yakın gamut içi rengini kullanmak istiyorsanız uyarı simgesinin yanındaki küçük renk kutusunu tıklatın.
 7. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk örneğini ekleyip başka bir renk örneği tanımlamak için Ekle'yi tıklatın. Bittiğinde Bitti'yi tıklatın.

  • Renk örneğini ekleyip iletişim kutusundan çıkmak için Tamam'ı tıklatın.

Not:

Renk Örnekleri panelindeki Yeni Renk Örneği düğmesini kullanarak doğrudan bir spot renk tanımlamak için seçili renk örneği olmadığından emin olun ve Yeni Renk Örneği düğmesini  tıklatırken Alt+Ctrl (Windows) veya Option+Command (Mac OS) tuş kombinasyonlarını basılı tutun.

Nesnenin rengine göre renk örneği oluşturma

 1. Nesneyi seçin.
 2. Araç Kutusu veya Renk Örnekleri panelinde Dolgu kutusunu veya Kontur kutusunu seçin.
 3. Renk Örnekleri panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yeni Renk Örneği düğmesini  tıklatın ve elde edilen yeni renk örneğini çift tıklatın.

  • Renk Örnekleri panel menüsünden Yeni Renk Örneği'ni seçin.

Seçilen renk veya degrade Renk panelinde ve Araç Kutusu'ndaki Dolgu kutusunda veya Kontur kutusuna görünür ve seçilen tüm nesnelerin dolgusuna veya konturuna uygulanır.

Renk Örnekleri paneline adsız renkler ekleme

Renk panelini veya Renk Seçici'yi kullanarak renkler oluşturabilmenize rağmen, adsız renklerin daha sonra düzenlenmesi veya tutarlı bir şekilde kullanılması daha zordur. Belge içindeki nesnelere uygulanan adsız renkler aramak ve daha sonra bunları Renk Örnekleri paneline eklemek için Adsız Renkleri Ara seçeneğini kullanın. Renkler CMYK, RGB veya Lab bileşenlerine göre otomatik olarak adlandırılır.

 1. Renk Örnekleri panelinde Adsız Renkleri Ekle'yi seçin.

Renk örneklerini yönetme

Renk örneklerini Renk Örnekleri panelinde düzenleyebilir, çoğaltabilir, sıralayabilir ve silebilirsiniz.

Renk Örnekleri panelinde varsayılan renkleri düzenleme

Yeni belgelerde varsayılan olarak görünen renk örneklerini değiştirebilirsiniz.

 1. Tüm açık belgelerin kapatın.
 2. Değiştirmek istediğiniz renk örneklerini Renk Örnekleri panelinde düzenleyin.

Renk örneğini çoğaltma

Renk örneklerini çoğaltmak, varolan bir rengin daha sıcak veya daha soğuk bir sürümünü oluşturmak istediğinizde yararlı olabilir. Spot rengi çoğaltmak ek spot renk baskı kalıbına neden olur.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk örneği seçin ve Renk Örnekleri panel menüsünden Renk Örneği Çoğalt'ı seçin.

  • Renk örneği seçin ve panelin altındaki Yeni Renk Örneği düğmesini  tıklatın.

  • Panelin altındaki Yeni Renk Örneği düğmesine bir renk örneği sürükleyin.

Renk örneği düzenleme

Renk Örnekleri Seçenekleri iletişim kutusunu kullanarak renk örneğinin bireysel niteliklerini değiştirebilirsiniz. Karışık mürekkepli renk örneklerini ve karışık mürekkep gruplarını düzenlerken ek seçenekler kullanılabilir.

 1. Renk Örnekleri panelinde bir renk örneği seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk örneğini çift tıklatın.

  • Renk Örnekleri panel menüsünde Renk Örneği Seçenekleri'ni belirleyin.

 2. Ayarları istediğiniz biçimde belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Renk örneği adlarını denetleme

Varsayılan olarak proses renk örneğinin adı, rengin bileşenlerinin değerlerinden türetilir. Örneğin; %10 siyan, %75 macenta, %100 sarı ve %0 siyah kullanarak kırmızı bir proses rengi oluşturursanız renk örneğinin adı varsayılan olarak C=10 M=75 Y=100 K=0 olur. Böylece proses renklerinin kompozisyonu daha kolay şekilde tanımlanır.

Varsayılan olarak, CMYK değerlerini değiştirdiğinizde proses renk örneğinin adı otomatik olarak güncelleştirilir; bireysel renk örnekleri için gereken şekilde bu seçeneği açabilir veya kapatabilirsiniz. Tanımladığınız tüm renk örneklerinde olduğu gibi proses renk örneğinin adını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

 1. Renk Örnekleri panelinde bir proses rengini çift tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın ve Tamam'ı tıklatın:
  • CMYK yüzdelerini ayarladığınızda InDesign uygulamasının renk örneğini yeniden adlandırmasına izin vermek için Renk Değerine Sahip Ad'ın seçildiğinden emin olun.

  • CMYK değerlerini ayarladığınızda renk örneğini yeniden adlandırmak için Renk Değerine Sahip Ad'ın seçili olmadığından emin olun.

Not:

Bu öğenin seçimi kaldırıldığında, yeni renk örneği otomatik olarak Yeni Renk Örneği şeklinde yeniden adlandırılır (birden çok Yeni Renk Örneği varsa bu adın önünde bir sayı yer alır). Bu adı elle değiştirebilirsiniz.

Renk örneklerini sıralama

Renk örneklerini ada veya renk değerlerine göre sıralayabilirsiniz. Tüm renk örneklerini ya da seçilen renk örneklerini sıralayabilirsiniz.

Ada Göre Sırala

Renk örnekleri alfabetik olarak sıralanır (A'dan Z'ye).

Tüm renk örneklerini ada göre sıralamak için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Renk Örnekleri paneli menüsünden Sırala'yı seçin ve Adına Göre Tüm Renk Örnekleri'ni seçin. 
 • Bir renk örneğini sağ tıklatın ve Sırala > Adına Göre Tüm Renk Örnekleri'ni seçin.

Seçilen renk örneklerini ada göre sıralamak için renk örneklerini seçin ve aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Renk Örnekleri paneli menüsünden Sırala'yı seçin ve Adına Göre Seçilen Renk Örnekleri'ni seçin. 
 • Seçilen renk örneklerini sağ tıklatın ve Sırala > Adına Göre Seçilen Renk Örnekleri'ni seçin.

Renk Değerlerine Göre Sıralama

Renk örnekleri renk değerlerine göre sıralanır. Önce renk örnekleri şu sırada sıralanır: CMYK > Lab Renk > Karışık Mürekkep > RGB. Ardından belirli bir renk
modundaki tüm renk örnekleri renk değerlerine göre sıralanır.
Örneğin; tüm CMYK renk örnekleri C, M, Y ve K değerlerine göre sıralanır.

Tüm renk örneklerini renk değerlerine göre sıralamak için aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Renk Örnekleri paneli menüsünden Sırala'yı seçin ve Renk Değerlerine Göre Tüm Renk Örnekleri'ni seçin. 
 • Bir renk örneğini sağ tıklatın ve Sırala > Renk Değerlerine Göre Tüm Renk Örnekleri'ni seçin.

Seçilen renk örneklerini renk değerlerine göre sıralamak için renk örneklerini seçin ve aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

 • Renk Örnekleri paneli menüsünden Sırala'yı seçin ve Renk Değerlerine Göre Seçilen Renk Örnekleri'ni seçin. 
 • Seçilen renk örneklerini sağ tıklatın ve Sırala > Renk Değerlerine Göre Seçilen Renk Örnekleri'ni seçin.

Not:

Bir renk grubuna dahil olan renk örnekleri de uygulanan sıralamaya göre sıralanır.

Tek tek renk örneklerini silme

Belgedeki bir nesneye uygulanan renk örneğini sildiğinizde, InDesign sizden başka bir renk örneği ister. Varolan veya adsız bir renk örneği atayabilirsiniz. Renk tonu veya karışık mürekkebin temeli olarak kullanılan bir renk örneğini silerseniz sizden yenisini seçmeniz istenir.

 1. Bir veya birden çok renk örneği seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk Örnekleri panel menüsünden Renk Örneğini Sil'i seçin.

  • Renk Örnekleri panelinin altındaki Sil simgesini tıklatabilirsiniz.

  Not:

  Belgeye yerleştirilen grafikler tarafından kullanılan spot renkleri silemezsiniz. Bu renkleri silmek için önce grafiği silmeniz gerekir. Ancak, ender durumlarda, grafik kaldırılsa da spot renk kaldırılamaz. Bu gibi durumlarda InDesign Markup (IDML) dosyası oluşturmak için Dosya > Dışa Aktar'ı kullanın. Sonra bu dosyayı yeniden InDesign uygulamasında açın.

 3. InDesign size sildiğiniz renk örneğinin nasıl değiştirileceğini sorar. Aşağıdakilerden birini yapın ve Tamam'ı tıklatın:
  • Renk örneğinin tüm öneklerini başka bir renk örneğiyle değiştirmek için Tanımlanmış Renk Örneği'ni tıklatın ve menüden bir renk örneği seçin.

  • Renk örneğinin tüm örneklerini eşdeğer bir adsız renkle değiştirmek için Adsız Renk Örneği'ni seçin.

Kullanılmayan tüm renk örneklerini silme

 1. Renk Örnekleri panel menüsünde Tüm Kullanılmayanları Seç öğesini belirleyin. Sadece etkin dosyada o an kullanılmayan renk örnekleri seçilir.
 2. Sil simgesini  tıklatın.

Renk örneklerini birleştirme

Renk örneklerini içe aktardığınızda ya da diğer belgelerden öğeleri kopyaladığınızda farklı nesnelere uygulanabilen çoğaltılmış renk örnekleriyle bitirebilirsiniz. Çoğaltılmış renk örneklerini birleştirmek için Renk Örneklerini Birleştir komutunu kullanın.

 1. Renk Örnekleri panelinde bir ya da daha fazla çoğaltılmış renk örneği seçin.

  Seçtiğiniz ilk örnek, geriye kalandır (diğeri kendisine birleştirilen).

 2. Renk Örnekleri panel menüsünde Renk Örneklerini Birleştir'i seçin.

Renk örneklerini başka belgelerde kullanmak için kaydetme

Renk örneklerinizi başka dosyalarda kullanmak veya bunları diğer tasarımcılarla paylaşmak için renk örneklerini Adobe Renk Örneği Alışverişi (.ase) dosyasına kaydedebilirsiniz. InDesign uygulamasının yanı sıra Illustrator ve Adobe Photoshop da Renk Kitabı dosyasındaki renk örneklerini içe aktarabilir.

 1. Renk Örnekleri panelinde kaydetmek istediğiniz renk örneklerini seçin.
 2. Renk Örnekleri panel menüsünde Renk Örneklerini Kaydet'i seçin.
 3. Dosya için bir ad ve konum belirledikten sonra Kaydet'i tıklatın.

Renk örneklerini uygulamalar arasında paylaşma

Photoshop, Illustrator ve InDesign içinde oluşturduğunuz düz renkleri, değişim için renk örneği kitaplığı kaydederek paylaşabilirsiniz. Renk ayarlarınız senkronize olduğu sürece renkler farklı uygulamalarda tam olarak aynı görünür.

 1. Renk Örnekleri panelinde, paylaştırmak istediğiniz proses ve spot renk örneklerini oluşturun ve paylaştırmak istemediğiniz renk örneklerini kaldırın.

  Not:

  Şu türden renk örneklerini uygulamalar arasında paylaşamazsınız: Illustrator ve InDesign kaynaklı desenler, degradeler, karışık mürekkepler/renk tonları ve Kayıt renk örneği; Photoshop kaynaklı kitap rengi referansları, HSB, XYZ, çift ton, monitör RGB, opaklık, toplam mürekkep ve webRGB renk örnekleri. Bu tür renk örnekleri, renk örneklerini kaydettiğinizde otomatik olarak dışarıda bırakılır.

 2. Renk Örnekleri paneli menüsünde Renk Örneklerini Kaydet'i seçin ve renk örneği kitaplıklarını kolay erişilebilecek bir konuma kaydedin.
 3. Renk örneği kitaplığını Photoshop, Illustrator veya InDesign uygulamasının Renk Örnekleri paneline yükleyin.

Renk örneklerini içe aktarma

Renk örneklerinin tümünü veya bazılarını Renk Örnekleri paneline ekleyerek, diğer belgelerdeki renk örneklerini ve degradeleri içe aktarabilirsiniz. InDesign, Illustrator veya Photoshop tarafından oluşturulan InDesign dosyaları (.indd), InDesign şablonları (.indt), Illustrator dosyaları (.ai veya .eps) ve Adobe Renk Örneği Alışverişi dosyalarından (.ase) renk örnekleri yükleyebilirsiniz. Adobe Renk Örneği Alışverişi dosyaları Adobe Renk Örneği Alışverişi formatında kaydedilen renk örneklerini içerir.

InDesign ayrıca PANTONE Process Color System® gibi diğer renk sistemlerinden renk kitaplıklarının içerir.

Not:

İçe aktarılan EPS, PDF, TIFF ve Adobe Photoshop (PSD) dosyaları tarafından kullanılan spot renkler de Renk Örnekleri paneline eklenir.

Seçilen renk örneklerini dosyadan içe aktarma

 1. Renk Örnekleri panel menüsünden Yeni Renk Örneği'ni seçin.
 2. Renk Modu listesinden Diğer Kitaplık'ı seçin ve renk örneklerini içe aktarmak için kaynak olarak kullanmak istediğiniz dosyayı seçin.
 3. Aç'ı tıklatın.
 4. İçe aktarmak istediğiniz renk örneklerini seçin.
 5. Tamam'ı tıklatın.

Tüm renk örneklerini dosyadan içe aktarma

 1. Renk Örnekleri panel menüsünde Renk Örneklerini Yükle'yi seçin.
 2. InDesign belgesini çift tıklatın.

InDesign belgeleri arasındaki renk örneklerini kopyalama

Renk örneğini (veya renk örneği uygulanmış nesneleri) bir belgeden diğerine kopyalayabilir veya sürükleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda renk örneği hedef belgenin Renk Örnekleri paneline eklenir. Renk örneğinin renk tonlarını ve degradelerini de kopyalamak istiyorsanız, sadece renk örneğini değil orijinal nesneyi de kopyalamanız gerekir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sürükle ve bırak veya kopyala ve yapıştır işlemlerini kullanarak nesneyi geçerli belgeye kopyalayın.

  • Kopyalamak istediğiniz renk örneklerini seçin ve bunları Renk Örnekleri panelinden başka bir InDesign belgesinin belge penceresine sürükleyin.

  Not:

  Varolan bir renk örneğiyle aynı ada (büyük/küçük harfler dahil) ancak farklı renk değerlerine sahip bir renk örneğini sürüklerseniz InDesign uygulaması renk örneğini "[orijinal renk örneği adı] 2" olarak yeniden adlandırır.

Önceden tanımlanmış özel renk örneği kitaplıklarındaki renk örneklerini yükleme

PANTONE Process Color System, Toyo™ Ink Electronic Color Finder™ 1050, Focoltone® renk sistemi, Trumatch™ renk örneği sistemi, DIC Process Color Note ve özellikle web için oluşturulmuş kitaplıklar dahil, çeşitli renk kitaplıklarından birini seçebilirsiniz. Renk eşleştirme sistemindeki renk örneklerini kullanmadan önce hangilerini desteklediklerini öğrenmek için baskı öncesi servis sağlayıcınıza danışın.

 1. Renk Örnekleri paneli menüsünden Yeni Renk Örneği'ni seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk Modu listesinden kitaplık dosyasını seçin.

  • Renk Modu listesinden Diğer Kitaplık'ı seçin, kitaplık dosyasını bulun ve Aç'ı tıklatın.

 3. Kitaplıktan bir veya daha çok renk örneği seçin ve Ekle'yi tıklatın (Renk örneklerini kaydetmeden iletişim kutusundan çıkmak için Tamam'ı tıklatın.)
 4. Renk örneklerini eklemeyi tamamladığınızda Bitti'yi tıklatın.

InDesign ile yüklenen renk kitaplıkları

InDesign uygulaması aşağıda açıklanan renk eşleştirme sistemleri için renk kitaplıkları yükler. Ek renk kitaplıkları yükleyebilir ve InDesign uygulamasında bunlardan renk örnekleri yükleyebilirsiniz.

ANPA Color

ANPA (Amerika Gazete Yayıncıları Birliği) tarafından seçilen 300 renkten oluşur. Bu kitaplıktaki renkler öncelikle gazetelerdeki spot renkler olarak kullanılır.

DIC Color

DIC Process Color Note kitaplığından 1280 CMYK spot renk sağlar. Renkler Dainippon Ink & Chemicals, Inc. tarafından yayınlanan DIC Color Kılavuzu ile eşleştirilebilir. Daha fazla bilgi için Japonya'nın Tokyo şehrinde bulunan Dainippon Ink & Chemicals, Inc. şirketine başvurun.

Focoltone

763 CMYK renkten oluşur. Renkleri oluşturan üst baskıları görüntüleyen Focoltone grafiklerini görüntüleyerek baskı öncesi bindirme ve kayıt sorunlarını önlemeye yardımcı olmak için Focoltone renklerini kullanabilirsiniz.

Fcoltone'dan proses ve spot renklere ilişkin bir renk örneği kataloğu, üst baskı tabloları ve mizanpajları işaretlemek için bir yonga kitapçığı edinebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için, Stafford, İngiltere'deki Focoltone International, Ltd. şirketine başvurun.

HKS

İşiniz, Avrupa'da kullanılan HKS renk sisteminden renkler gerektirdiğinde kullanın.

PANTONE®

PANTONE® Renkleri spot renk oluşturma için dünya çapındaki standarttır. 2000 yılında PANTONE MATCHING SYSTEM® Renk kılavuzlarında büyük çaplı bir revizyon yapılmıştır. Sistem'e 147 yeni düz renk ve yedi metalik renk eklenerek renk toplamı 1114 renge ulaşmıştır. PANTONE Renk kılavuzları ve yonga kitapçıkları, basılı çıktının görsel olarak hatasız şekilde algılanmasını ve daha iyi baskı kontrolünü sağlamak amacıyla kuşe, kaplamasız ve mat kağıda basılır.

CMYK ile düz PANTONE Renk basabilirsiniz. Düz PANTONE Rengi en yakın proses renk eşdeğeriyle karşılaştırmak için, PANTONE düzden prosese kılavuzunu kullanın. Her rengin altına CMYK ekran ton yüzdeleri basılır. Kılavuz artık daha parlak kuşe kağıda basılmaktadır ve 147 yeni düz rengin CMYK ile karşılaştırılmasını içermektedir.

PANTONE proses kılavuzları şimdi kuşe ve kaplamasız kağıtlara basılan 300'den fazla proses birleşiminden seçim yapabilmenizi sağlar. Kromatik sırayla ve yelpaze biçiminde sergilenen renkleri seçmek ve CMYK ekran değerlerini belirlemek kolaydır.

Daha fazla bilgi edinmek için Carlstadt, New Jersey, A.B.D.'deki Pantone, Inc., şirketine başvurun.

Sistem (Windows)

Windows'un, RGB renklerin birörnek örneklemesine dayalı olan 8 bitlik varsayılan panelinin 256 rengini içerir.

Sistem (Mac OS)

Mac OS'nin, RGB renklerin birörnek örneklemesine dayalı olan 8 bitlik varsayılan panelinin 256 rengini içerir.

Toyo Color Finder

Japonya'da kullanılan en yaygın baskı mürekkeplerine dayalı olarak 1050 renkten oluşur. Toyo 94 Color Finder veya daha yeni Toyo Color Finder'ı kullanabilirsiniz. Basılı Toya Mürekkep örnekleri çizen renk kılavuzlarını gözden geçirin. Bu renk kılavuzları basımevleri ve grafik sanatları sarf malzemeleri mağazalarında bulunur. Daha fazla bilgi edinmek için, Tokyo, Japonya'daki Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd. şirketine başvurun.

Trumatch

Bilgisayarda üretilmiş, gerçekleştirilebilir nitelikte 2000'den fazla renkle, sonuçları önceden tahmin edilebilecek CMYK renk eşleşmesi sunar. Trumatch renkleri çift sayılı aralıkta adımlarla, CMYK gamutunun görünür tayfını kapsar. Trumatch Color Finder her tonun, her biri aslında dört renkli prosesle oluşturulmuş olan ve her biri elektronik görüntü yerleştiricilerde dört renkte yeniden üretilebilir nitelikte 40 ara tonunu ve nüansını görüntüler. Ayrıca, farklı tonlar kullanan dört renkli griler de eklenmiştir. Daha fazla bilgi edinmek için New York, A.B.D.'deki Trumatch Inc. şirketine başvurun.

Web

Web tarayıcıları tarafından 8 bitlik görüntüleri görüntülemek için çok sık kullanılan web için güvenli 216 RGB rengi içerir. Bu kitaplık Windows ve Macintosh sistemlerinde tutarlı bir şekilde görüntülenen renkleri kullanarak web için resimler oluşturmanıza yardımcı olur.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi