Dışa metin aktarma

InDesign öyküsünün tümünü veya bir kısmını daha sonra diğer uygulamalarda açabileceğiniz dosya formatlarında kaydedebilirsiniz. Belgedeki her öykü ayrı bir belgeye aktarılır.

InDesign metni Dışa Aktar iletişim kutusunda listelenen birçok dosya formatında dışa aktarabilir. Listelenen formatlar diğer uygulamalar tarafından kullanılır ve belgenizde ayarlanan tür belirtimleri, girintiler ve sekmelerinin birçoğunu koruyabilir.

Sık kullanılan metin ve sayfa mizanpajı öğelerinin kısımlarını parçacıklar olarak kaydedebilirsiniz.

 1. Yazım aracını  kullanarak dışa aktarmak istediğiniz öyküyü tıklatın.
 2. Dosya > Dışa aktar'ı seçin.
 3. Dışa aktarılan öykü için bir ad ve konum belirleyin ve Biçim (Windows) veya Format (Mac OS) altında bir metin dosyası formatı seçin.

  Sözcük işlemci uygulamanızı listede görmüyorsanız, belgeyi uygulamanın içe aktarabileceği RTF gibi bir formatta kaydedebilirsiniz. Sözcük işlemciniz herhangi bir InDesign dışa aktarma formatını desteklemiyorsa, salt metin formatı kullanın. Ancak, salt metin formatında dış aktarmanın metindeki tüm karakter niteliklerini kaldırdığını unutmayın.

 4. Öyküyü seçtiğiniz formatta dışa aktarmak için Kaydet'i tıklatın.

Tüm formatlamayı korumak için Adobe InDesign Etiketli Metni dışa aktarma filtresini kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. Etiketli Metin PDF'si, www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_tr (PDF).

Web içeriğini dışa aktarma

Web'e yönelik InDesign içeriğinin amacını yeniden belirlemek için birçok seçeneğiniz bulunmaktadır:

Dreamweaver (XHTML)

Seçimi veya tüm belgeyi temel, formatlanmamış bir HTML belgesine aktarın. Sunucudaki görüntülere bağlanabilir veya görüntüler için ayrı bir klasör oluşturabilirsiniz. Daha sonra Adobe Dreamweaver® gibi bir HTML düzenleyiciyi kullanarak web içeriğini formatlayabilirsiniz. Bkz İçeriği Dreamweaver'a dışa aktarma (CS5).

Kopyalama ve yapıştırma

InDesign belgesinden metin veya görüntüleri kopyalayın ve HTML düzenleyiciye yapıştırın.

Adobe PDF

Belgeyi Adobe PDF'ye dışa aktarın ve web'de PDF'yi gönderin. PDF'de film, ses klibi, düğme, sayfa geçişi gibi etkileşimli öğeler bulunabilir. Bkz. Dinamik PDF belgeleri.

Flash (SWF)

Flash Player veya web üzerinde hemen izlenmeye hazır bir SWF dosyasına dışa aktarın. Bir SWF dosyası, düğmeler ve bağlantıların yanı sıra sıyırma, eritme ve sayfa kıvrımı gibi sayfa geçişleri içerebilir. Bkz. Web için etkileşimli SWF (Flash) dosyaları oluşturma.

Flash (FLA)

Adobe Flash Professional'da düzenlenebilen bir FLA dosyasına dışa aktarın. Bkz. Web için FLA dosyaları oluşturma.

Digital Editions (EPUB)

Belge veya kitabı Adobe Digital Editions okuyucu yazılımıyla uyumlu bir yeniden akıtılabilir XHTML tabanlı eKitap olarak dışa aktarın. Bkz. İçeriği EPUB için dışa aktarma (CS5).

XML

Gelişmiş yeniden amaç belirleme iş akışları için InDesign uygulamasındaki içeriği XML formatında dışa aktarın; daha sonra bunu Dreamweaver gibi bir HTML düzenleyicide içe aktarabilirsiniz. Bkz. XML ile çalışma.

İçeriği Dreamweaver' dışa aktarma (CS5)

XHTML'ye aktarmak, InDesign içeriğinizi web için hazır biçime getirmenin kolay bir yoludur. İçeriği XHTML olarak dışa aktardığınızda, metin ve görüntülerin nasıl dışa aktarılacağını kontrol edebilirsiniz. InDesign, XHTML içeriklerini aynı adlı CSS stil sınıflarıyla işaretleyerek dışa aktarılan içeriğin paragraf, karakter, nesne, tablo ve hücre stillerinin adlarını korur. Adobe Dreamweaver gibi CSS uyumlu HTML düzenleyiciler kullanarak içeriğe hemen format ve mizanpaj uygulayabilirsiniz.

Neler dışa aktarılır?

InDesign tüm öyküleri, bağlı ve gömülü grafikleri, SWF film dosyalarını, dipnotları, metin değişkenlerini (metin gibi), madde işaretli ve numaralı listeleri, dahili çapraz referansları ve metne ya da web sayfalarına atlayan köprüleri dışa aktarır. Tablolar da dışa aktarılır ancak tablo ve hücre konturları gibi belirli format özellikleri dışa aktarılmaz. Tablolara benzersiz kimlikler atanır, böylece Dreamweaver'da Spry veri dizileri olarak başvurulabilir.

Neler dışa aktarılmaz?

InDesign çizdiğiniz nesneleri (dikdörtgenler, ovaller ve çokgenler gibi), film dosyalarını (SWF dışında), köprüleri (web sayfalarına ve aynı belgedeki metin bağlantılarına atlayan metne bağlantılar dışında), yapıştırılan nesneleri (yapıştırılan Illustrator görüntüleri dahil), anahatlara dönüştürülen metni, XML etiketlerini, kitapları, yer imlerini, SING gliflerini, sayfa geçişlerini, dizin işaretleyicilerini, çalışma alanında seçili olmayan ve sayfaya dokunmayan nesneleri veya kalıp sayfa öğelerini (dışa aktarmadan önce geçersiz kılınmadıkları veya silinmedikleri sürece) dışa aktarmaz.

 1. Tüm belgeyi dışa aktarmıyorsanız dışa aktarmak istediğiniz metin çerçevelerini, metin aralığını, tablo hücrelerini veya grafikleri seçin.
 2. Dosya > Dışa Aktar... > Dreamweaver seçeneğini tıklatın.
 3. HTML belgesi için bir ad ve konum belirtin ve Kaydet'i tıklatın.
 4. XHTML Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusundaki Genel, Görüntüler ve Gelişmiş alanlarında istediğiniz seçenekleri belirleyin ve Dışa Aktar'ı tıklatın.

Belirtilen ad ve .html uzantısıyla (“bulten.html” gibi) bir belge oluşturulur; belirtilirse, web görüntüleri alt klasörü (“bülten-web-görüntüleri” gibi) aynı konuma kaydedilir.

XHTML dışa aktarma seçenekleri

XHTML iletişim kutusunda (Dosya > Şunun İçin Dışa Aktar > Dreamweaver) aşağıdaki seçenekleri belirleyin.

Genel seçenekler

Genel alanı aşağıdaki seçenekleri içerir.

Dışa Aktar

Sadece seçilen öğelerin mi yoksa tüm belgenin mi dışa aktarılacağını saptar. Metin çerçevesi seçiliyse, taşan metin dahil tüm öykü dışa aktarılır.

Belge seçilirse, tüm formalardaki sayfa öğeleri (geçersiz kılınmayan kalıp sayfa öğeleri ve görünmez katmanlardaki sayfa öğeleri hariç) dışa aktarılır. XML etiketleri ve oluşturulan dizinler ve içindekiler de yoksayılır.

Madde İşaretleri

Madde işareti paragraflarını <ul> etiketi kullanılarak HTML'de biçimlendirilen Liste Öğelerine dönüştürmek için Sıralı Olmayan Listelerle Eşle'yi seçin. Madde işaretlerini <p> etiketini kullanarak metin olarak biçimlendirmek için Metne Dönüştür'ü seçin.

Sıralama

Sayfa nesnelerinin okuma sırasını belirlemek için sayfa sırasını veya XML yapısını kullanın.

Sayfa Mizanpajına Göre seçiliyse, InDesign sayfa nesnelerinin okunma sırasını nesneleri soldan sağa ve yukarıdan aşağıya tarayarak belirler. Bazı durumlarda ve özellikle karmaşık, çok sütunlu belgelerde tasarım öğeleri istenen okuma sırasında görünmeyebilir. İçeriği yeniden düzenlemek ve biçimlendirmek için Dreamweaver kullanın.

Sayfa Mizanpajına Göre seçeneği belirlenmişse InDesign sayfa nesneleri için okuma sırasını belgenin ciltlemesine göre (soldan sağa veya sağdan sola) belirler. Özellikle karmaşık ve çok sütunlu belgelerde olmak üzere bazı durumlarda, dışa aktarılan tasarım öğeleri istenilen okuma sırasında görünmeyebilir. İçeriği yeniden düzenlemek ve biçimlendirmek için Dreamweaver kullanın.

XML İle Aynı Yapı seçildiğinde, XML Yapısı paneli dışa aktarılan içeriğin sırasını ve hangi içeriklerin dışa aktarılacağını kontrol eder. İçeriğiniz önceden etiketliyse, XHTML Dışa Aktarım sırasını ayarlamak için etiketleri XML Yapısı paneline sürüklemeniz yeterlidir. İçeriğiniz etiketli değilse, yeniden düzenleyebileceğiniz etiketler oluşturmak için Yapı panelinin menüsünden Etiketsiz Öğeler Ekle'yi seçebilirsiniz. Bir nesnenin dışa aktarıma dahil edilmesini istemiyorsanız, XML Yapısı panelinden etiketi silebilirsiniz. (Etiketi silmek içeriğin INDD dosyasından silinmesine neden olmaz.) Bkz. Sayfa öğelerini etiketleme.

Numaralar

Numaraların HTML'ye nasıl dönüştürüleceğini belirler.

Sıralı Listelerle Eşle

Numaralandırılmış listeleri <ol> etiketi kullanılarak HTML'de biçimlendirilen Liste Öğelerine dönüştürür.

Statik Sıralı Listelerle Eşle

Numaralandırılmış listeleri Liste Öğelerine dönüştürür; ancak paragrafın InDesign yazılımındaki geçerli numarasına bağlı olarak bir <value> niteliği atar.

Metne Dönüştür

Numaralandırılmış listeleri paragrafın geçerli numarasıyla başlayan metin formatındaki paragraflara dönüştürür.

Görüntü seçenekleri

Görüntüleri Kopyala menüsünde görüntülerin HTML'ye nasıl aktarılacağını belirleyin.

Orijinal

Orijinal görüntüyü web görüntüleri alt klasörüne aktarır. Bu seçenek belirlendiğinde diğer tüm seçenekler kullanılamaz duruma gelir.

En Elverişli

Görüntünün nasıl dışa aktarılacağını belirlemek için ayarları değiştirebilmenizi sağlar.

Formatlanmış

Web görüntüleri için dönüş veya ölçek gibi InDesign formatlamasını olabildiğince korur.

Görüntü Dönüştürme

Belgenizde en iyileştirilen görüntülerin GIF ya da JPEG'ye dönüştürüleceğini seçmenizi sağlar. Her örnek için kullanılacak formatı InDesign'ın belirlemesi için Otomatik'i seçin.

GIF Seçenekleri (Palet)

GIF dosyalarını en iyileştirirken InDesign'ın renkleri nasıl işleyeceğini kontrol etmenize olanak sağlar. GIF formatı, 256 rengi aşmayan sınırlı bir renk paleti kullanır.

Titreme (ek renklere benzetmek için küçük spot renkleri seçme) olmadan grafikte temsili renk örnekleri kullanan palet oluşturmak için Bağdaşık (Titreme Yok) seçeneğini belirleyin. Windows ve Mac OS sistem renklerinin bir alt kümesi olan web uyumlu bir renk paleti oluşturmak için Web'i seçin. Yerleşik sistem renk paletini kullanarak palet oluşturmak için Sistem (Win) veya Sistem (Mac) seçeneğini belirleyin. Bu tercih, beklenmeyen sonuçlara neden olabilir.

JPEG Seçenekleri (Görüntü Kalitesi)

Oluşturulan her bir JPEG görüntüsü için sıkıştırma (daha küçük dosya boyutları için) ve görüntü kalitesi arasındaki dengeyi belirler. Düşük, en düşük görüntü kalitesine sahip en küçük dosyayı oluşturur.

JPEG Seçenekleri (Biçimlendirme Yöntemi)

Görüntüyü içeren dosya web'de açıldığında JPEG grafiklerinin ne kadar hızlı görüntüleneceğini belirler. JPEG görüntülerinin aşamalı olarak görüntülenmesi ve ayrıntılarının görüntü indirildikçe artması için Aşamalı'yı seçin. (Bu seçenekle oluşturulan dosyalar biraz daha büyük olur ve görüntülenmesi için daha fazla RAM gerekir.) Her bir JPEG dosyasının, dosya görüntülenene kadar yerinde bir yer imi görünmesi ve tamamen indirildikten sonra görüntülenmesi için Aşamasız'ı seçin.

Sunucu Yoluna Bağla

Bu seçenek görüntüleri alt klasöre aktarmak yerine, görüntü dosyasının önünde görünen bir yerel URL (“görüntüler/” gibi) girebilmenizi sağlar. HTML kodunda bağ niteliği belirlediğiniz yolu ve uzantıyı görüntüler. B seçenek özellikle görüntüleri web uyumlu görüntülere kendiniz dönüştürürken etkilidir.

Not:

InDesign uygulaması Java™ komut dosyaları, harici CSS stilleri veya görüntü klasörleri için belirlediğiniz yolu denetlemez; bu nedenle yolları doğrulamak için Dreamweaver kullanın.

Gelişmiş seçenekler

CSS ve JavaScript seçeneklerini ayarlamak için Gelişmiş alanını kullanın.

CSS Seçenekleri

Basamaklı Stil Sayfaları (CSS), bir web sayfasındaki içeriklerin görünümünü kontrol eden biçimlendirme kuralları toplamıdır. Bir sayfayı biçimlendirmek için CSS kullandığınızda, içerikleri sunumun kendisinden ayırmış olursunuz. Sayfanızın içeriği (HTML kodu) HTML dosyasının kendisinde bulunur, diğer yandan kodun sunumunun tanımlayan CSS kuralları başka bir dosyada (harici stil sayfası) veya HTML belgesinin içinde (genellikle Başlık kısmında) bulunur. Örneğin, seçilen metin için farklı font boyutları belirleyebilir ve web sayfasındaki blok düzeyindeki öğelerin formatlama ve konumunu denetlemek için CSS'yi kullanabilirsiniz.

Gömülü CSS

XHTML olarak dışa aktarırken, bildirimler (nitelikler) ile CSS stillerinin HTML dosyasının Başında görünen bir listesini oluşturabilirsiniz.

Stil Tanımlarını Dahil et seçiliyse, InDesign metin biçimlendirmesinin niteliklerini CSS eşdeğerleriyle eşleştirmeyi dener. Bu seçenek seçili değilse, HTML dosyası boş bildirimler içerir. Bu bildirimleri daha sonra Dreamweaver'da düzenleyebilirsiniz.

Yerel Geçersiz Kılmaları Koru seçiliyse italik ve kalın gibi yerel biçimlendirmeler dahil edilir.

CSS Yok

Bu seçeneği seçmek HTML dosyasında CSS bölümünü boş bırakır.

Harici CSS

Genellikle "/styles/style.css." gibi göreli bir URL olan mevcut CSS stil sayfasının URL'sini belirtin. InDesign uygulaması CSS'nin mevcut veya geçerli olup olmadığını denetlemez, bu nedenle harici CSS kurulumunuzu doğrulamak için Dreamweaver kullanmanız gerekir.

JavaScript Seçenekleri

HTML sayfası açıldığında JavaScript çalıştırmak için Harici JavaScript Bağı Kur'u işaretleyin. JavaScript'in genellik göreli bir URL olan URL'sini belirleyin. InDesign uygulaması JavaScript'in mevcut veya geçerli olup olmadığını denetlemez.

İçeriği EPUB için Dışa Aktarma (CS5)

Bir belge veya kitabı, Adobe Digital Editions okuyucu yazılımıyla uyumlu EPUB formatında yeniden akıtılabilir bir eKitap olarak dışa aktarabilirsiniz.

 1. Bir belgeyi dışa aktarmak için, belgeyi seçin ve Dosya > Dışa Aktar... > EPUB'u seçin.
 2. Dosya adı ve konum belirtip Kaydet'i tıklatın.
 3. Digital Editions Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusundaki Genel, Görüntüler ve İçerik alanlarında istediğiniz seçenekleri belirleyin ve Dışa Aktar'ı tıklatın.

InDesign, XHTML tabanlı içerikler barındıran tek bir .epub dosyası oluşturur. Dışa aktarılan dosyada belirtilen belgenin (veya bir kitap seçildiyse stil kaynak belgesinin) ilk sayfasına ait bir JPEG minik resmi bulunur. Bu küçük resim kitabı Dijital Baskılar Okuyucusu kitaplık görünümünde göstermek için kullanılır. Dosyayı görüntülemek için, Adobe web sitesinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz Digital Editions yazılımınız olması gerekir.

Not:

.epub dosyası aslında bir .zip dosyasıdır. Bir .epub dosyasının içeriğini görüntülemek ve düzenlemek için, .epub uzantısını .zip olarak değiştirin ve ardından içerikleri çıkartın. Bu işlem özellikle CSS dosyalarını düzenlerken kullanışlıdır.

EPUB kaynakları

EPUB makalelerinin ve kaynaklarının listesi için bkz. www.adobe.com/go/learn_id_epub_tr.

EPUB formatı hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.idpf.org.

Digital Editions okuyucunun ücretsiz bir kopyasını şu adresten indirebilirsiniz: www.adobe.com/tr/products/digital-editions.html.

Digital Editions hakkında bilgi için Digital Editions bloguna göz atın.

Digital Editions Genel dışa aktarma seçenekleri

Digital Editions Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunun Genel kısmında aşağıdaki seçenekler bulunur.

Belge Meta Verilerini Ekle

Dışa aktarılan dosyaya belgedeki meta veriler (veya bir kitap seçildiyse stil kaynak belgesi) dahil edilir.

Yayımcı Girişi Ekle

eKitap meta verilerinde görünen yayıncı bilgilerini belirtin. Yayıncı için URL belirtmeniz gerekebilir; böylece, eKitap satın alanlar web sayfasını ziyaret edebilir ve eKitap satın alabilirler.

Benzersiz Tanımlayıcı

Her EPUB belgesi için benzersiz bir tanımlayıcı gerekir. Benzersiz tanımlayıcı özelliğini belirtebilirsiniz. Bu alanı boş bırakırsanız, otomatik olarak benzersiz bir tanımlayıcı oluşturulur.

Okuma Sırası

Sayfa Mizanpajına Göre'yi seçerseniz, EPUB'daki sayfa öğelerinin okunma sırası sayfadaki konumlarına göre belirlenir. InDesign'da okuma sırası soldan sağa ve yukarıdan aşağıya şeklindedir. Okunma sırası üzerinde daha fazla kontrol istiyorsanız, sayfa öğelerinizi etiketlemek için XML Etiketleri panelini kullanın. XML İle Aynı Yapı'yı seçerseniz, okunma sırasını etiketlerin Yapı Görünümü'ndeki sırası belirler. Bkz. Sayfa öğelerini etiketleme.

Madde İşaretleri

Madde işareti paragraflarını <ul> etiketi kullanılarak HTML'de biçimlendirilen Liste Öğelerine dönüştürmek için Sıralı Olmayan Listelerle Eşle'yi seçin. Madde işaretlerini <p> etiketini kullanarak metin olarak biçimlendirmek için Metne Dönüştür'ü seçin.

Numaralar

Numaraların HTML'ye nasıl dönüştürüleceğini belirler.

Sıralı Listelerle Eşle

Numaralandırılmış listeleri <ol> etiketi kullanılarak HTML'de biçimlendirilen Liste Öğelerine dönüştürür.

Statik Sıralı Listelerle Eşle

Numaralandırılmış listeleri Liste Öğelerine dönüştürür; ancak paragrafın InDesign yazılımındaki geçerli numarasına bağlı olarak bir <value> niteliği atar.

Metne Dönüştür

Numaralandırılmış listeleri paragrafın geçerli numarasıyla başlayan metin formatındaki paragraflara dönüştürür.

Dışa Aktardıktan Sonra eKitabı Görüntüle

Varsa, Adobe Digital Editions Okuyucuyu başlatır. Sisteminiz .epub belgelerini görüntüleyebilecek okuyucu yapılandırmasına sahip değilse, bir uyarı mesajı görünür.

Digital Editions Görüntüleri seçenekleri

Digital Editions Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunun Görüntüler kısmında aşağıdaki seçenekler bulunur. Görüntü Dönüştürme menüsünden, görüntülerin HTML'ye nasıl dışa aktarılacağını belirleyin.

Formatlanmış

Web görüntüleri için dönüş veya ölçek gibi InDesign formatlamasını olabildiğince korur.

Görüntü Dönüştürme

Belgenizde en iyileştirilen görüntülerin GIF ya da JPEG'ye dönüştürüleceğini seçmenizi sağlar. Her örnek için kullanılacak formatı InDesign'ın belirlemesi için Otomatik'i seçin.

GIF Seçenekleri (Palet)

GIF dosyalarını en iyileştirirken InDesign'ın renkleri nasıl işleyeceğini kontrol etmenize olanak sağlar. GIF formatı, 256 rengi aşmayan sınırlı bir renk paleti kullanır.

Renk taklidi (ek renkleri taklit etmek için küçük renk noktalarını karıştırma) olmaksızın grafikteki renklerin temsili rengini kullanan bir palet oluşturmak için Bağdaşık'ı seçin. Windows ve Mac OS sistem renklerinin bir alt kümesi olan web uyumlu bir renk paleti oluşturmak için Web'i seçin. Yerleşik sistem renk paletini kullanarak palet oluşturmak için Sistem (Win) veya Sistem (Mac) seçeneğini belirleyin. Bu tercih, beklenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Kayıp çizgileri doldurarak yavaşça yüklenen görüntüleri aşamalı olarak görüntülemek için Tarama'yı seçin. Bu seçenek seçili değilse, görüntü bulanık görünür ve görüntü tam çözünürlüğe ulaştıkça aşamalı olarak netleşir.

JPEG Seçenekleri (Görüntü Kalitesi)

Oluşturulan her bir JPEG görüntüsü için sıkıştırma (daha küçük dosya boyutları için) ve görüntü kalitesi arasındaki dengeyi belirler. Düşük, en düşük görüntü kalitesine sahip en küçük dosyayı oluşturur.

JPEG Seçenekleri (Biçimlendirme Yöntemi)

Görüntüyü içeren dosya web'de açıldığında JPEG grafiklerinin ne kadar hızlı görüntüleneceğini belirler. JPEG görüntülerinin aşamalı olarak görüntülenmesi ve ayrıntılarının görüntü indirildikçe artması için Aşamalı'yı seçin. (Bu seçenekle oluşturulan dosyalar biraz daha büyük olur ve görüntülenmesi için daha fazla RAM gerekir.) Her bir JPEG dosyasının, dosya görüntülenene kadar yerinde bir yer imi görünmesi ve tamamen indirildikten sonra görüntülenmesi için Aşamasız'ı seçin.

Digital Editions İçeriği seçenekleri

Digital Editions Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusunun İçerik kısmında aşağıdaki seçenekler bulunur.

EPUB İçeriği Formatı

XHTML mi yoksa DTBook formatını mı kullanacağınızı belirtin.

InDesign İçindekiler Girişlerini Ekle

eKitap'ın sol tarafında içindekiler bölümü oluşturmak istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. İçindekiler Stili menüsünden eKitap'ta kullanmak istediğiniz içindekiler stilini belirtin. eKitabınız için özel bir TOC stili oluşturmak için Mizanpaj > İçindekiler Stilleri'ni seçebilirsiniz.

Belgeler İçin Otomatik Girişleri Önle

Belge adlarının eKitap'ın içindekiler listesinde görüntülenmesini istemiyorsanız, bu seçeneği belirleyin. Kitaptan eKitap oluştururken bu seçenek özellikle yararlıdır.

Bölüm Ayracı Olarak Birinci Düzey Girdileri Kullan

E-kitabı her biri birinci düzey İçindekiler girdisiyle başlayan birden fazla dosyaya bölmek için bu seçeneği seçin. Bir içerik dosyası 260 kb'yi geçerse, 300 kb sınırını aşmamayı sağlamak için ilk düzey girdiler arasındaki paragrafın başında yeni bir bölüm başlar.

CSS Oluştur

Basamaklı Stil Sayfaları (CSS), bir web sayfasındaki içeriklerin görünümünü kontrol eden biçimlendirme kuralları toplamıdır. Bir sayfayı biçimlendirmek için CSS kullandığınızda, içerikleri sunumun kendisinden ayırmış olursunuz.

Stil Tanımları Ekle

EPUB olarak dışa aktarırken, düzenlenebilir bir CSS stilleri listesi oluşturabilirsiniz.

Yerel Geçersiz Kılmaları Koru

Bu seçenek belirlenmişse italik veya kalın gibi yerel formatlar dahil edilir.

Gömülebilir Font Ekle

Gömülmesine izin verilen tüm fontları eKitaba ekler. Fontların gömülüp gömülemeyeceklerini belirleyen gömme bitleri vardır.

Yalnızca Stil Adları

Bu seçenek seçildiğinde, yalnızca EPUB stil sayfasındaki belirlenmemiş stil adları dahil edilir.

Mevcut CSS Dosyasını Kullan

Genellikle "/styles/style.css." gibi göreli bir URL olan mevcut CSS stil sayfasının URL'sini belirtin. InDesign, CSS'nin mevcut olup olmadığını veya geçerliliğini denetlemez, bu nedenle CSS ayarınızı onaylamak isteyebilirsiniz.

İçeriği Buzzword'e dışa aktarma

Buzzword, kullanıcıların bir web sunucusunda metin oluşturmasına ve saklamasına olanak sağlayan web tabanlı bir metin düzenleyicidir. Bir öyküyü Buzzword'a dışa aktardığınızda, Buzzword sunucusunda bir metin dosyası oluşturursunuz.

 1. Metni seçin veya dışa aktarmak istediğiniz öykünün parçası olan bir metin çerçevesine ekleme noktası yerleştirin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • InDesign uygulamasında Dosya > Şunun için Dışa Aktar > Buzzword'ü seçin.

  • InCopy uygulamasında Dosya > Buzzword'e Dışa Aktar'ı seçin.

 3. Daha önce CS Live oturumu açmadıysanız Oturum Aç'ı tıklatın, e-posta adresinizi ve şifrenizi belirtin ve ardından Oturum Aç'ı tıklatın.

 4. Öyküyü Buzzword için Dışa Aktar iletişim kutusunda, oluşturulacak Buzzword belgesinin adını belirtin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Buzzword belgesi Acrobat.com'da açılır. Ardından, belgeyi farklı bir çalışma alanına taşıyabilir ve başka insanlarla paylaşabilirsiniz.

Web rengi renk örneği kitaplığını kullanma

InDesign uygulaması, çoğu tarayıcının web sayfalarında metin ve grafik görüntülemek için kullandığı renklerden oluşan ve Web denilen bir renk örneği kitaplığını içerir. Genellikle web için güvenli renkler denilen, kitaplıktaki 216 renk, tarayıcıların hem Windows hem de Mac OS işletim sistemlerinde kullandığı renklerin bir alt kümesi olduklarından, tüm platformlarda tutarlıdır. InDesign uygulamasındaki web için güvenli renkler; Adobe Photoshop uygulamasının web için güvenli renk paletindeki ve Adobe Illustrator uygulamasının tarayıcı için güvenli renk paletindeki renklerle aynıdır.

Kitaplıktaki her renk RGB değerleriyle adlandırılır. Her rengin, HTML'nin rengi tanımlamak için kullandığı onaltılı kodu, renk örneği içinde saklanır.

 1. Renk Örnekleri panel menüsünden Yeni Renk Örneği'ni seçin.
 2. Renk Modu için Web'i seçin.
 3. Web için güvenli rengi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi