Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için aşağıdaki bağlantıları tıklatın.

Yazdırırken renk yönetimini kullanma

Renk yönetimli bir belge yazdırırken, yazıcı çıktısında renk tutarlılığı sağlamak için, ek renk yönetim seçenekleri belirleyebilirsiniz. Örneğin, belgenizin baskı öncesi çıktı için hazırlanmış bir profil içerdiğini ama belge renklerinin provasını masaüstü yazıcıdan almak istediğinizi varsayın. Yazdır iletişim kutusunda belgenin renklerini masaüstü yazıcının renk uzayına dönüştürebilirsiniz; mevcut belgenin profili yerine yazıcı profili kullanılacaktır. Prova renk uzayını seçerseniz ve bir RGB yazıcı hedeflerseniz, InDesign seçilen renk profillerini kullanarak renk verilerini RGB değerlerine dönüştürür.

PostScript yazıcıya yazdırırken PostScript renk yönetimini kullanma seçeneğiniz de vardır. Bu örnekte, InDesign belgenin renk verilerini kendi orijinal renk uzayının kalibre edilmiş bir sürümünde, belge profiliyle birlikte, doğrudan PostScript yazıcıya gönderir ve yazıcının belgeyi yazıcı renk uzayına dönüştürmesine izin verir. Yazıcının renk uzayı aygıtta renk işleme sözlüğü (CRD) olarak depolanır, böylece aygıttan bağımsız çıktı alınması mümkün kılınır. CRD'ler renk profillerinin PostScript eşdeğerleridir. Renk dönüştürme işleminin nihai sonuçları, yazıcıdan yazıcıya değişebilir. PostScript renk yönetimini kullanmak için, PostScript Düzey 2 veya daha yüksek bir sürümünü kullanan bir yazıcıya sahip olmanız gerekir; sisteminizdeki yazıcı için bir ICC profili kurmanız gerekmez.

Not:

Renk yönetimli belgede çalışırken renkleriniz belirttiğiniz kılavuzlarla uyduğundan emin olmak için Ön kontrol panelini kullanabilirsiniz.

 1. Yazıcınız için doğru sürücüyü ve PPD dosyasını yüklediğinizden emin olun.
 2. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 3. Yazıcı hazır ayarı istediğiniz ayarlara sahipse o ayarı Yazdır İletişim kutusunun Yazıcı Hazır Ayarı menüsünden seçin.
 4. Bu belge için ayarları istediğiniz şekilde yapın.
 5. Yazdır iletişim kutusunun sol tarafındaki Renk Yönetimi'ni tıklatın.
 6. Yazdır altında Belge'yi seçin.
 7. Renk İşleme için InDesign'ın Renkleri Belirlemesini Sağla'yı seçin.
 8. Yazıcı Profili için çıktı aygıtınızın profilini seçin.

  Profil çıktı aygıtının davranışını ve yazdırma koşullarını (örneğin kağıt türü) ne kadar doğru şekilde açıklarsa, renk yönetimi sistemi belgedeki gerçek renklerin sayısal değerlerini o kadar doğru çevirebilir.

 9. RGB Numaralarını Koru'yu ya da CMYK Numaralarını Koru'yu seçin.

  Bu seçenek InDesign'ın kendileriyle ilişkili bir renk profili olmayan renkleri (örneğin gömülü profilleri olmayan içe aktarılmış görüntüler) nasıl işleyeceğini belirler. Bu seçenek işaretlendiğinde InDesign renk numaralarını doğrudan çıktı aygıtına gönderir. Bu seçeneğin işareti kaldırıldığında InDesign önce renk numaralarını çıktı aygıtının renk uzayına dönüştürür.

  Güvenli bir CMYK iş akışı uygularken numaraları korumanız önerilir. RGB belgelerini yazdırmak için numaraları koruma önerilmez.

 10. Yazıcı sürücüsü iletişim kutusuna erişmek için Kurulum (Windows) ya da Printer (Mac OS) seçeneğine basın.
 11. Yazıcı için renk yönetimini kapatın ve InDesign Yazdır iletişim kutusuna dönmek için Yazdır'ı tıklatın.

  Her yazıcı sürücüsü farklı renk yönetim seçeneklerine sahiptir. Renk yönetiminin nasıl kapatılacağı açık şekilde belli değilse yazıcınızın belgelerine bakın.

 12. Yazdır'ı tıklatın.

Bileşikler için renk çıktı seçenekleri

Yazdır iletişim kutusunun Çıktı alanında belgedeki bileşik rengin yazıcıya nasıl gönderileceğini seçebilirsiniz. Renk yönetimi etkinleştirildiğinde (varsayılan), Renk ayarı varsayılanları kalibre edilmiş renk çıktısıyla sonuçlanır. Renk dönüşümü sırasında spot renk bilgileri korunur, yalnızca proses renk eşdeğerleri belirlenen renk uzayına dönüşür. Kullanacağınız renk seçiminden emin değilseniz baskı öncesi servis sağlayıcınıza danışın.

Bileşik modlar yalnızca InDesign kullanılarak oluşturulan rasterleştirilmiş görüntüler, ve nesneleri etkiler; yerleştirilmiş grafikler (örneğin EPS ve Adobe PDF dosyaları) saydam nesnelerle çakışmadıkça etkilenmezler.

Bileşik yazdırma hakkında daha fazla bilgi için www.adobe.com/go/print_resource_tr adresindeki Adobe Print Resource Center sitesine bakın.

Not:

PostScript olmayan yazdırma için kullanılabilecek seçenekler yazıcının kullandığı, genellikle RGB olan, renk modeline bağlıdır.

Bileşik olarak yazdırdığınızda otomatik bindirme devre dışı kalır ancak metin, kontur veya dolguların üst baskısını prova etmek için Üst Baskıyı Benzet'i seçebilirsiniz.

Yazdır iletişim kutusunun Çıktı alanı aşağıdaki Renk seçeneklerini içerir. Yazıcınıza bağlı olarak ek seçenekler de mevcut olabilir.

Bileşik Değiştirilmemiş Olarak Bırak

Belirtilen sayfaların tam renkli sürümünü, orijinal belgedeki tüm renk değerlerini koruyarak yazıcıya gönderir. Bu seçenek belirlendiğinde Üst Baskıyı Benzet devre dışı bırakılır.

Bileşik Gri

Örneğin renk ayrımları yapmadan tek renkli bir yazıcıya yazdırıyorsanız belirtilen sayfaların gri tonlamalı sürümlerini yazıcıya gönderir.

Bileşik RGB

Örneğin renk ayrımları yapmadan bir RGB renkli yazıcıya yazdırıyorsanız belirtilen sayfaların tam renkli sürümünü yazıcıya gönderir.

Bileşik CMYK

Örneğin renk ayrımları yapmadan bir CMYK renkli yazıcıya yazdırıyorsanız, belirtilen sayfaların tam renkli sürümünü yazıcıya gönderir. (Bu seçenek sadece PostScript yazıcılarda kullanılabilir.)

Renk Ayrımları

Belge için gereken renk ayrımlarının her biri için PostScript bilgileri oluşturur ve bu bilgileri çıktı aygıtına gönderir. (Bu seçenek sadece PostScript yazıcılarda kullanılabilir.)

In-RIP Renk Ayrımları

Renk ayrımı bilgilerini çıktı aygıtının RIP'ine gönderir. (Bu seçenek sadece PostScript yazıcılarda kullanılabilir.)

Siyah Metin

InDesign'da oluşturulan tüm metni, Yok ya da Kağıt renk değerine ya da beyaza eşit renk değerine sahip olmadığı sürece siyah olarak yazdırmak için bu seçeneği kullanın. Hem yazdırma hem de PDF dağıtımı için içerik oluştururken bu seçenek kullanışlıdır. Örneğin PDF sürümünde köprüler maviyse, gri tonlamalı bir yazıcıda okunması zor yarı ton desenler yerine siyah olarak yazdırılırlar.

Basılı prova (bazen prova baskısı ya da eşleşme baskısı olarak adlandırılır) baskı presinde son çıktınızın nasıl görüneceğinin yazdırılmış bir benzetmesidir. Baskı provası baskı presinden daha ucuz bir çıktı aygıtında üretilir. Son yıllarda mürekkep püskürtmeli yazıcılar baskı provaları olarak kullanılabilecek ucuz baskılar üretmek için gerekli çözünürlüğe sahiptir.

 1. Görünüm > Prova Ayarı > Özel seçeneklerini belirleyin.
 2. Prova Durumunu Özelleştir iletişim kutusunda benzetmek istediğiniz aygıtı seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 3. RGB Numaralarını Koru'yu ya da CMYK Numaralarını Koru'yu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

  Bu seçenek InDesign'ın kendileriyle ilişkili bir renk profili olmayan renkleri (örneğin gömülü profilleri olmayan içe aktarılmış görüntüler) nasıl işleyeceğini belirler. Bu seçenek işaretlendiğinde InDesign renk numaralarını doğrudan çıktı aygıtına gönderir. Bu seçeneğin işareti kaldırıldığında InDesign önce renk numaralarını çıktı aygıtının renk uzayına dönüştürür.

  Güvenli bir CMYK iş akışı uygularken numaraları korumanız önerilir. RGB belgelerini yazdırmak için numaraları koruma önerilmez.

 4. Dosya > Yazdır'ı seçin.
 5. Yazıcı hazır ayarı istediğiniz ayarlara sahipse o ayarı Yazdır İletişim kutusunun Yazıcı Hazır Ayarı menüsünden seçin.
 6. Bu belge için ayarları istediğiniz şekilde yapın.
 7. Yazdır iletişim kutusunun sol tarafındaki Renk Yönetimi'ni tıklatın.
 8. Yazdır altında Prova'yı seçin. Profil, seçtiğiniz prova ayarıyla eşleşmelidir.
 9. Renk İşleme için InDesign'ın Renkleri Belirlemesini Sağla'yı seçin.
 10. Baskı ortamının, belgenin profili tarafından tanımlandığı şekilde görüntülediği beyaz gölgesini benzetmek için Kağıt Rengine Benzet'i seçin (mutlak kolorimetrik görüntü oluşturma hedefi). Bu seçenek tüm profiller için kullanılamaz.
 11. Yazıcı sürücüsü iletişim kutusuna erişmek için Kurulum (Windows) ya da Printer (Mac OS) seçeneğine basın.
 12. Yazıcı için renk yönetimini kapatın ve InDesign Yazdır iletişim kutusuna dönmek için Yazdır'ı tıklatın.

  Her yazıcı sürücüsü farklı renk yönetim seçeneklerine sahiptir. Renk yönetiminin nasıl kapatılacağı açık şekilde belli değilse yazıcınızın belgelerine bakın.

 13. Yazdır'ı tıklatın.

Baskıda degradeleri ve renk karışımlarını iyileştirme

PostScript Düzey 2 ve PostScript 3 çıktı aygıtları en çok 256 gri gölgesi yazdırabilir ve PostScript masaüstü lazer yazıcılarının çoğu aygıt çözünürlüğüne, belirlenen tram frekansına ve yarı ton yöntemine göre yaklaşık 32 - 64 gölge yazdırabilir. Her mevcut gölge, ayrı ayrı gölgeleri görebileceğiniz genişlikte bir alanı kaplıyorsa şerit oluşma meydana gelir. Ayrıca aralarında %50'den daha az fark bulunan iki yüzde değeri kullanan bir degrade belirlerseniz, büyük olasılıkla şerit oluşturacak dar bir gölge aralığı belirlemiş olursunuz. Şerit oluşmamış yumuşak geçişli degradeler yazdırmada zorlukla karşılaşırsanız aşağıdaki teknikleri deneyin:

 • İki ya da daha fazla proses renk bileşeni arasında en az %50 değişen degradeler kullanın.

 • Daha açık renkler belirleyin ya da koyu degradelerin boyunu kısaltın. Çok koyu renkler ve beyaz arasında şerit oluşma olasılığı en fazladır.

 • Degradedeki değişikliğin yüzdesini artırın.

 • Belgenin tram frekansını azaltın (yalnızca PostScript çıktı aygıtları).

 • Adobe® Illustrator dosyası gibi içe aktarılmış bir grafikte şerit oluşursa orijinal grafiği düzeltmeniz gerekebilir.

 • Daha yumuşak degradeler üretebilen bir PostScript® 3 çıktı aygıtına yazdırın.

 • Daha kısa degradeler kullanın. En uygun uzunluk degradedeki renklere bağlıdır ancak degradeleri 7,5 inçten kısa tutmaya çalışın.

Yarı ton noktaları ve yazıcı noktaları hakkında

Çoğu yazıcı gri rengi, bir ızgaraya yazdırılan yarı ton noktalarını kullanarak benzetir; ızgara hücreleri yarı ton hücreleri olarak ve ızgara satırları satır ya da ekran satırları olarak adlandırılır. Her yarı ton noktası yazıcı noktalarından oluşur. Yarı ton hücresi yazıcı noktalarıyla doldukça yarı ton büyüyerek sonuçta daha koyu bir gri gölgesi oluşturur.

Yazıcı çözünürlüğü yarı ton noktasını oluşturmak için kullanılabilecek noktaların sayısını belirler. Daha küçük noktalara sahip bir yazıcı daha fazla çeşitte yarı ton nokta boyutları oluşturur ve böylece daha fazla gri gölgesi üretir. Tram frekansının da rolü vardır: Tram frekansı arttıkça yarı ton hücresi küçülür ve daha az sayıda yazıcı noktası içerebilir, sonuçta daha az sayıda gri gölgesi üretilir. Sonuç olarak olası gri düzeyleriyle görüntünün kalitesi arasında karşılıklı bir denge vardır.

Yazıcı noktalarıyla devamlı ton benzetme
Yazıcı noktalarıyla devamlı ton benzetme

A. Ekran satırı tarafından benzetilen devamlı ton B. Satırlar halindeki yarı ton noktalarından oluşan ekran satırı C. Yazıcı noktalarından oluşan yarı ton noktaları 

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi