Kullanıcı Kılavuzu İptal

Mürekkepler, renk ayrımları ve tram frekansı

 1. InDesign Kullanıcı Kılavuzu
 2. InDesign'ı tanıyın
  1. InDesign'a giriş
   1. InDesign’daki yenilikler
   2. Sistem gereksinimleri
   3. Yaygın sorular
   4. Creative Cloud kitaplıklarını kullanma
  2. Çalışma alanı
   1. Çalışma alanı ile ilgili temel bilgiler
   2. InDesign'da çalışma alanınızı özelleştirme
   3. Araç kutusu
   4. Tercihleri ayarlama
   5. Özellikler paneli
   6. Dokunmatik çalışma alanı
   7. Varsayılan klavye kısayolları
   8. Düzenlemeleri geri alma ve Geçmiş panelini yönetme
   9. Belge kurtarma ve geri alma
  3. Üretken yapay zeka
   1. Metinden Görüntü
   2. Üretken Genişletme
   3. Üretken Yapay Zeka SSS
 3. Belge oluşturma ve mizanpaj işlemleri
  1. Belgeler ve sayfalar
   1. Belge oluşturma
   2. Ana sayfalarla çalışma
   3. Belge sayfalarıyla çalışma
   4. Sayfa boyutu, kenar boşlukları ve taşma payını ayarlama
   5. Dosya ve şablonlarla çalışma
   6. InDesign'da PDF'leri InDesign dosyalarına dönüştürme (Beta)
   7. Kitap dosyaları oluşturma
   8. Temel sayfa numaraları ekleme
   9. Sayfaları, bölümleri ve kısımları numaralandırma
   10. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme
   11. İçerik paylaşma
   12. Temel bir yönetilen dosya iş akışını anlama
   13. Belgeleri kaydetme
  2. Izgaralar
   1. Izgaralar
   2. Izgaraları formatlama
  3. Mizanpaj yardımcıları
   1. Cetveller
   2. Cetvelleri kullanarak nesneleri hizalama ve dağıtma
   3. Ölçü aracını kullanarak nesneleri ölçme
 4. İçerik ekleme
  1. Metin
   1. Çerçevelere metin ekleme
   2. Metni akıtma
   3. Güney Doğu Asya Dillerinde Oluşturulan Metinler
   4. InDesign'da Arapça ve İbranice özellikler
   5. Yola yazma oluşturma
   6. Madde işaretleri ve numaralandırma
   7. Glifler ve özel karakterler
   8. Metin kompozisyonu
   9. Metin değişkenleri
   10. QR kodları oluşturma
   11. Metni düzenleme
   12. Metni hizalama
   13. Metni nesnelere göre kaydırma
   14. Bağlantılı nesneler
   15. Bağlı içerik
   16. Paragrafları formatlama
   17. Karakterleri formatlama
  2. Tipografi
   1. InDesign'da fontları kullanma
   2. Karakter aralığı ve izleme
   3. Yazımı ölçekleme ve eğriltme
   4. Yazıma renk efektleri uygulama
  3. Metni formatlama
   1. Metni formatlama
   2. Metne Otomatik Stil uygulama
   3. Stil Paketleri ile çalışma
   4. Sekmeler ve girintiler
  4. Metni gözden geçirme
   1. Değişiklikleri izleme ve gözden geçirme
   2. InDesign'da düzenleme notları ekleme
   3. PDF yorumlarını içe aktarma
  5. Yazım denetimi ve dil sözlükleri
   1. Yazım denetimi, otomatik düzeltme ve dinamik yazım denetimi
   2. Sözlük ve sözcük oluşturma, ekleme ve bunları yönetme
   3. Sözlük tercihlerini değiştirme
   4. Duden sözlüğü
  6. Referans ekleme
   1. İçindekiler bölümü oluşturma
   2. Dipnotlar
   3. Dizin oluşturma
   4. Son notlar
   5. Resim yazıları
  7. Stiller
   1. Paragraf ve karakter stilleri
   2. Stilleri eşleme, dışa aktarma ve yönetme
   3. Nesne stilleri
   4. Gömme ve iç içe stiller
   5. Stillerle çalışma
   6. Satır aralığı
  8. Tablolar
   1. Tabloları formatlama
   2. Tablolar oluşturma
   3. Tablo ve Hücre stilleri
   4. Tabloları seçme ve düzenleme
   5. Tablo konturları ve dolguları
  9. Etkileşim
   1. Köprüler
   2. Dinamik PDF belgeleri
   3. Yer imleri
   4. Düğmeler
   5. Formlar
   6. Animasyon
   7. Çapraz referanslar
   8. PDF'leri yapılandırma
   9. Sayfa geçişleri
   10. Filmler ve sesler
  10. Grafikler
   1. Yolları ve şekilleri anlama
   2. Kurşun Kalem aracıyla çizim yapma
   3. Kalem aracıyla çizim yapma
   4. Çizgi (kontur) ayarlarını uygulama 
   5. Bileşik yollar ve şekiller
   6. Yolları düzenleme
   7. Kırpma yolları
   8. Köşe görünümünü değiştirme
   9. Çerçeveler ve nesneler
   10. Nesneleri hizalama ve dağıtma
   11. Bağlı ve gömülü grafikler
   12. AEM Assets'i entegre etme
  11. Renk ve saydamlık
   1. Renk uygulama
   2. İçe aktarılan grafiklerdeki renkleri kullanma
   3. Renk örnekleriyle çalışma
   4. Mürekkepleri karıştırma
   5. Renk tonları
   6. Spot ve proses renkleri anlama
   7. Renkleri karıştırma
   8. Degradeler
   9. Saydam çizimleri düzleştirme
   10. Saydamlık efektleri ekleme
 5. Bulma ve değiştirme
  1. Metin bulma ve değiştirme
  2. Fontları bulma ve değiştirme
  3. Glifleri bulma ve değiştirme
  4. GREP ifadelerini ve sorgularını kullanarak bulma ve değiştirme
  5. Nesneleri bulma ve değiştirme
  6. Renk bulma ve değiştirme
  7. Bulma ve değiştirme için arama seçenekleri
 6. Paylaşma
  1. Bulut belgelerini kaydetme ve bu belgelere erişme
  2. Bulut belgelerini düzenleme, yönetme ve paylaşma
  3. Bulut belgelerinin sürümlerini görüntüleme ve yönetme
  4. InDesign bulut belgeleri hakkında sık sorulan sorular
  5. Paylaşma ve iş birliği yapma        
  6. İnceleme için Paylaş
  7. Paylaşılan bir InDesign belgesini inceleme
  8. Geri bildirimleri yönetme 
 7. Yayınlama
  1. Yerleştirme, dışa aktarma ve yayımlama
   1. Publish Online
   2. Publish Online panosu
   3. Grafik ekleme ve kopyalama
   4. İçeriği EPUB için dışa aktarma
   5. Adobe PDF seçenekleri
   6. İçeriği HTML olarak dışa aktarma
   7. Adobe PDF'ye dışa aktarma
   8. JPEG formatında dışa aktarma
   9. HTML olarak dışa aktarma
   10. DPS ve AEM Mobile'a genel bakış
   11. Desteklenen Dosya Formatları
   12. Kullanıcı Ayarlarını dışa aktarma ve içe aktarma
  2. Yazdırma
   1. Kitapçık yazdırma
   2. Yazıcı işaretleri ve taşma payları
   3. Belgeleri yazdırma
   4. Mürekkepler, ayrım ve ekran frekansı
   5. Üst baskı
   6. PostScript ve EPS dosyaları oluşturma
   7. Dosyaları teslim etmeden önce ön kontrolden geçirme
   8. Minik resimleri ve büyük boyutlu belgeleri yazdırma
   9. PDF'leri servis sağlayıcılar için hazırlama
   10. Renk ayrımlarını yazdırmak üzere hazırlama
 8. InDesign'ı genişletme
  1. Otomasyon
   1. Veri birleştirme
   2. Eklentiler
   3. InDesign’da Capture uzantısı
   4. Komut dosyası oluşturma
 9. Sorun giderme
  1. Düzeltilen sorunlar
  2. Bilinen sorunlar
  3. Başlatma sırasında çökme
  4. Tercih klasörünün salt okunur olması sorunu
  5. Dosya sorunlarını giderme
  6. InDesign dosyası PDF'ye aktarılamıyor
  7. InDesign belgelerini kurtarma

Mürekkep Yöneticisi'ne genel bakış

Mürekkep Yöneticisi, çıktı sırasında mürekkep üzerinde denetim sağlar. Mürekkep Yöneticisi'ni kullanarak yaptığınız değişiklikler çıktıyı etkiler, belgede renkleri nasıl tanımladığınızı etkilemez.

Mürekkep Yöneticisi seçenekleri özellikle baskı servis sağlayıcıları için kullanışlıdır. Örneğin, bir proses iş spot renk içeriyorsa servis sağlayıcısı belgeyi açabilir ve spot rengi eşdeğer CMYK proses renkle değiştirebilir. Belge, yalnızca tek spot renk gerektiğinde benzer iki spot renk içeriyorsa veya aynı spot rengin iki farklı adı varsa servis sağlayıcısı bu ikisini tek bir takma ad altında eşleştirebilir.

Bindirme iş akışında Mürekkep Yöneticisi, bindirme yer aldığında mürekkep yoğunluğunu ve doğru mürekkep numarasıyla sırasını ayarlamanızı sağlar.

 InDesign ve Acrobat aynı Mürekkep Yöneticisi teknolojisini paylaşır. Ancak, Spotlar İçin Standart Lab Değerlerini Kullan seçeneği sadece InDesign uygulamasında vardır.

Mürekkep Yöneticisi

A. Proses mürekkebi B. Takma adlı Spot renk mürekkep C. Spot renk mürekkep 

Mürekkep Yöneticisi'ni açın

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Renk Ayrımı Önizleme paneli menüsünden (Pencere > Çıktı > Renk Ayrımı Önizleme) Mürekkep Yöneticisi'ni seçin.
 • Dosya > Yazdır'ı seçin ve Çıktı'yı tıklatın. Çıktı bölümünde Mürekkep Yöneticisi'ni tıklatın.

Ayrılacak renkleri belirleme

Her ayrım, InDesign uygulamasının atadığı renk adıyla etiketlenir. Renk adının yanında bir yazıcı simgesi görüntülenirse InDesign renk için bir ayrım oluşturur. İçe aktarılan PDF dosyalarında veya EPS grafiklerinde tanımlanan ve kullanılanlar da dahil olmak üzere spot mürekkepler de mürekkep listesinde görüntülenir.

 1. Yazdır iletişim kutusunun Çıktı alanında Renk Ayrımları'nı seçin veya in-RIP renk ayrımlarını destekleyen bir PPD dosyası kullanıyorsanız In-RIP Renk Ayrımları'nı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk ayrımı oluşturmak için mürekkep listesindeki renk adının yanında yazıcı simgesinin görüntülendiğinden emin olun.

  • Renk ayrımı oluşturmamayı seçmek için renk adının yanındaki yazıcı simgesini tıklatın. Yazıcı simgesi yok olur.

Spot renkleri proses renkleri olarak ayırma

Mürekkep Yöneticisi'ni kullanarak spot renkleri proses renklere dönüştürebilirsiniz. Spot renkler, proses renk eşdeğerlerine dönüştürüldüğünde tek kalıp yerine renk ayrımları olarak bastırılır. Proses renkli belgeye yanlışlıkla spot renk eklediğinizde veya belgede baskı için pratik olandan daha fazla spot renk varsa spot renkleri dönüştürmek kullanışlıdır.

 1. Mürekkep Yöneticisi'nde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bağımsız spot renkleri ayırmak için spot rengin veya takma adlı spot rengin solundaki mürekkep türü simgesini tıklatın. Proses renk simgesi görüntülenir. Rengi yeniden spot renge döndürmek için simgeyi tekrar tıklatın.

  • Tüm spot renkleri ayırmak için Tüm Nokta Renkleri İşlenecek seçeneğini belirleyin. Spot renklerin solundaki simgeler proses renk simgesi olarak değişir. Spot renkleri geri yüklemek için Tüm Nokta Renkleri İşlenecek seçimini kaldırın.

   Tüm Nokta Renkleri İşlenecek seçeneği belirlendiğinde, Mürekkep Yöneticisi'nde tanımladığınız tüm mürekkep takma adları kaldırılır ve aynı zamanda belgedeki üst baskı ve bindirme ayarları da etkilenebilir.

 2. (Yalnızca InDesign) Spot renk için CMYK tanımları yerine Lab değerlerini kullanmak için Spot Renkler İçin Standart Lab Değerlerini Kullan seçeneğini belirleyin.

Spot renk için mürekkep takma adı oluşturma

Takma ad oluşturarak bir spot rengi başka bir spot renkle veya proses renkle eşleştirebilirsiniz. Belgede yalnızca biri gerekli olduğunda iki benzer spot renk varsa veya belge çok sayıda spot renk içeriyorsa takma ad kullanışlıdır. Mürekkep takma adlarının etkilerini basılı çıktıda görebilirsiniz; Üst Baskı Önizlemesi modu açıksa ekranda da görürsünüz.

 1. Mürekkep Yöneticisi'nde takma ad oluşturmak istediğiniz spot renk mürekkebini seçin.
 2. Mürekkep Takma Adları menüsünden bir seçenek belirleyin. Mürekkep türü simgesi ve mürekkep açıklaması buna uygun olarak değişir.

Lab değerlerini kullanarak spot renkleri görüntüleme veya çıktısını alma

TOYO, PANTONE, DIC ve HKS kitaplıklarından renkler gibi bazı önceden tanımlanmış spot renkler, Lab değerleri kullanılarak tanımlanır. InDesign uygulamasının önceki sürümleriyle geriye dönük uyumluluk için bu kitaplıklardan gelen renkler aynı zamanda CMYK tanımlarını da içerir. Doğru cihaz profilleriyle birlikte kullanıldıklarında Lab değerleri tüm cihazlarda en doğru çıktıyı sağlar. Projenizde renk yönetimi önemliyse Lab değerlerini kullanarak spot renkleri görüntülemeyi, dışa aktarmayı ve yazdırmayı tercih edebilirsiniz. Mürekkep Yöneticisi seçeneği olan Spot Renkler için Standart Lab Değerlerini Kullan, bu önceden tanımlanmış spot renklerde InDesign'ın kullandığı renk modunu kontrol etmenize olanak sağlar: Lab veya CMYK. Çıktının önceki InDesign sürümleriyle eşleşmesi gerekiyorsa CMYK eşdeğeri değerleri kullanmalısınız.

 InDesign, Üst Baskı Önizlemesi açıksa ekrandaki doğruluğu artırmak için otomatik olarak Lab değerlerini kullanır. Yazdır veya Adobe PDF’yi Dışa Aktar iletişim kutusunda Çıktı alanında Üst Baskıyı Benzet seçeneğini belirlediyseniz yazdırma veya dışa aktarma işleminde de Lab değerleri kullanılır.

 1. Renk Ayrımı Önizleme paneli menüsündeki Mürekkep Yöneticisi'ni seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Lab değerleri için Spot Renkler İçin Standart Lab Değerlerini Kullan seçeneğini belirleyin.

  • CMYK değerleri için Spot Renkler İçin Standart Lab Değerlerini Kullan seçimini kaldırın.

Yarı ton tram frekansı hakkında

Ticari baskıda sürekli tonlama noktalarla (yarı tonlu noktalar olarak bilinir) taklit edilir; bu noktalar, sıralar (çizgiler veya çizgi tram olarak bilinir) halinde basılmıştır. Satırlar, sıraları daha az dikkat çekici yapmak için farklı açılarla yazdırılır. Yazdır iletişim kutusunun Çıktı bölümündeki Tram menüsünde, seçili PPD temel alınarak, satır/inç (lpi) cinsinden önerilen çizgi tram kümelerini ve nokta/inç (dpi) cinsinden önerilen çözünürlük görüntülenir. Mürekkep listesinden mürekkebi seçtiğinizde, bu mürekkep için yarı tonlu tram frekansını ve açısını görüntüleyen Sıklık ve Açı kutuları değişir.

Yüksek çizgi tram ölçeği (örneğin 150 lpi), baskıda düzgün görüntü oluşturmak için noktaları birbirine yakınlaştırır; düşük çizgi tram ölçeği (60-85 lpi) daha kaba görüntü oluşturmak için noktaları birbirinden ayırır. Noktaların boyutu da satır tramla belirlenir. Yüksek çizgi tram ölçeği küçük noktalar kullanır; düşük çizgi tram ölçeği büyük noktalar kullanır. Çizgi tram ölçeğini seçerken en önemli etken, işinizde kullanılacak baskı türüdür. Baskı makinelerinin işleyebileceği en iyi çizgi tramı servis sağlayıcınıza sorun ve seçimlerinizi buna göre yapın.

Ekran satırları

A. 65 lpi: Gazete ve market kuponları basmak için kaba tram B. 85 lpi: Gazeteleri basmak için ortalama tram C. 133 lpi: Dört renkli dergileri basmak için yüksek kaliteli tram D. 177 lpi: Yıllık raporları ve sanat kitaplarındaki görüntüleri basmak için çok iyi tram 

Yüksek çözünürlüklü görüntü ayarlayıcılar için PPD dosyaları, çeşitli görüntü ayarlayıcı çözünürlükleriyle eşleşen geniş aralıkta tram frekansları sağlar. Düşük çözünürlüklü yazıcılar için PPD dosyaları genellikle az sayıda çizgi tram seçeneğine sahiptir; çoğunlukla 53 lpi ve 85 lpi arasında, nispeten kaba tramlardır. Bununla birlikte, kaba tramlar düşük çözünürlüklü yazıcılarda en iyi sonuçları sağlar. Örneğin, 100 lpi değerinde daha ince tram kullanılması, düşük çözünürlüklü yazıcıda, aslında son çıktıda görüntü kalitesini düşürür.

Yarım ton tram frekansını ve çözünürlüğü belirleme

 1. Yazdır iletişim kutusunun Çıktı bölümünde aşağıdakilerden birini seçin:
  • Tram frekansı hazır ayarlarından biriyle yazıcı çözünürlüğü kombinasyonlarını seçmek için Ekranlama menüsünde bir seçenek belirleyin.

  • Özel bir yarı ton tram frekansı belirlemek için özelleştirilecek kalıbı seçin, Sıklık metin kutusuna lpi değerini ve Açı metin kutusuna tram açısını girin.

 Kendi yarım ton tramlarınızı oluşturmadan önce tercih edilen sıklık ve açı konusunda servis sağlayıcınıza danışın. Ayrıca bazı çıktı aygıtlarının, varsayılan sıklık ve açıları geçersiz kıldığını unutmayın.

Emülsiyon ve görüntü pozlaması hakkında

Kullanılan baskı makinesine ve filmden baskı kalıplarına bilgilerin aktarılma yöntemine bağlı olarak, emülsiyon tarafı yukarıda veya aşağıda olan film negatiflerini ya da pozitiflerini servis sağlayıcınıza vermeniz gerekebilir. Emülsiyon, film veya kağıt parçası üzerindeki fotoğrafa duyarlı katman anlamına gelir. Genellikle ABD'deki baskı servis sağlayıcılar filmin negatifini, Avrupa ve Japonya'dakiler filmin pozitifini ister. Tercih ettikleri emülsiyon yönünü belirlemek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Emülsiyon tarafına veya emülsiyon olmayan tarafa mı baktığınızı (baz olarak da adlandırılır), son filmi iyi bir ışık altında inceleyin. Bir yüzü diğerine göre daha parlak görünür. Donuk yüz emülsiyon tarafıdır, parlak yüz bazdır.

Emülsiyon seçenekleri

A. Pozitif görüntü B. Negatif C. Emülsiyon tarafı aşağıda negatif 

 Yazdır iletişim kutusundaki emülsiyon ve görüntü pozlama ayarları, yazıcı sürücüsünde çakışan ayarları geçersiz kılar. Her zaman yazdırma ayarlarını Yazdır iletişim kutusunu kullanarak belirleyin.

Emülsiyonu belirleme

 1. Yazdır iletişim kutusunun Çıktı bölümünde Renk için Bileşik Gri'yi veya renk ayrımı seçeneğini belirleyin.
 2. Çevir ayarı olarak aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Yok (varsayılan)

  Görüntülenebilir alanın yönlendirmesi üzerinde değişiklik yapmaz. Işığa duyarlı katman size dönük durumdayken, görüntüde bulunan yazım okunabilir (diğer bir deyişle düzgün okunabilir) durumdadır.

  Yatay

  Görüntülenebilir alanı, yanlış okuma olacak şekilde dikey bir eksende yansıtır.

  Dikey

  Görüntülenebilir alanı, ters görünecek şekilde yatay bir eksende yansıtır.

  Yatay ve Dikey

  Görüntülenebilir alanı, yanlış okuma olacak şekilde yatay ve dikey eksenlerde yansıtır. Işığa duyarlı katman karşı tarafa bakarken, yazım okunabilir durumdadır. Filme basılan görüntüler çoğunlukla Yatay ve Dikey olarak basılır.

Görüntü pozlamasını belirleme

 1. Yazdır iletişim kutusunun Çıktı bölümünde Renk için Bileşik Gri'yi veya renk ayrımı seçeneğini belirleyin.
 2. Negatif seçeneğini belirleyin veya seçimini kaldırın.

Renk ayrımlarını ve belge ayarlarını kontrol etme

Yazdır iletişim kutusunun Özet alanı, renk yönetimi bilgilerinin, yazıcı işaretlerinin boyutunun ve belgedeki taşma paylarının bir özetini görüntüler. Bu bölümde aynı zamanda bindirmenin etkinleştirilip etkinleştirilmediği de belirtilir.

Yazdırmadan veya servis sağlayıcıya belgeyi teslim etmeden önce kalite kontrolü de yapabilirsiniz.

Renk ayrımlarını prova etme

Renklerin doğru renk ayrımlarıyla yazdırılacağını doğrulamak için basılı prova oluşturun veya belirli bir çıktı aygıtında üretildiğinde belgenizin renklerinin nasıl görüneceğini önizlemek için yazılımla prova alın.

 Prova, son çıktınızın tam olarak görüntüsünü verememesine rağmen, belgeyi oluşturmak için kullandığınız tüm cihazları (tarayıcılar, monitörler ve yazıcılar gibi) kalibre ederek doğruluğunu büyük ölçüde artırabilir. Cihazlar kalibre edilmişse renk yönetimi sistemi tahmin edilebilir ve tutarlı rengi elde etmenize yardımcı olabilir.

Basılı prova, son renk ayrımlarınızın görünmesiyle ilgili beklentilerinizi temsil eder ve servis sağlayıcısının çıktının doğru olduğunu belirlemesine yardımcı olur. Provaları PostScript yazıcıda yazdırdığınızdan emin olun; PostScript olmayan yazıcıdan aldığınız baskılarda renk ayrımlarını güvenilir biçimde doğrulayamazsınız.

 Dosyanın doğru yazdırılacağından emin olmak için renk ayrımlarını PostScript dosyası olarak kaydedin, PostScript dosyasını Acrobat Distiller kullanarak Acrobat 8 PDF'ye dönüştürün ve ardından PDF belgesini Acrobat'ta görüntüleyin. PDF belgesini Acrobat'ta görüntüleyerek PostScript çıktısını ekranda yüksek ayrıntı düzeyinde inceleyebilirsiniz.

In-RIP renk ayrımları üretme

In-RIP renk ayrımları üretmek için aşağıdaki yazılım ve donanım gerekir:

 • In-RIP renk ayrımlarını destekleyen PPD dosyası.

 • Herhangi bir PostScript 3 çıktı aygıtı veya RIP tarafından in-RIP renk ayrımlarının desteklendiği PostScript Düzey 2 aygıtı. Belge, Photoshop 5.0 veya sonraki sürümlerde çift ton içeriyorsa In-RIP renk ayrımlarını üretmek için PostScript 3 aygıtı gereklidir.

 Kullanılacak yayına hazırlama yazılımına bağlı olarak servis sağlayıcısı, çıktı aygıtının RIP'ine, bindirme, montaj ve OPI değiştirme gibi yayına hazırlama işlemleri uygulayabilir. Bu nedenle servis sağlayıcınız, renk ayrımı önceden yapılmış bir PostScript dosyası yerine, belgenin in-RIP renk ayrımı için en iyileştirilmiş bileşik PostScript dosyasını vermenizi tercih edebilir.

Renk ayrımlarını yazdırma veya kaydetme

 1. Yazdır iletişim kutusunun üst bölümünde, uygun renk ayrımı ayarları olan bir hazır ayar varsa Yazdırma Hazır Ayarı menüsünden bu hazır ayarı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çıktı aygıtına yazdırmak için Yazıcı menüsünde cihazı seçin.

  • Dosyaya yazdırmak için Yazıcı menüsünde PostScript® Dosyası'nı seçin. Ardından, çıktı aygıtını destekleyen PPD'yi seçin.

 3. Genel'i tıklatın ve ayrılacak sayfaları belirleyin.
 4. Çıktı'yı tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çıktı aygıtına yazdırmak için InDesign'da renk ayrımlarını oluşturmak üzere Renk Ayrımları'nı seçin.

  • Dosyaya yazdırmak için Renk Ayrımlarını veya RIP'de işlemek üzere bileşik PostScript dosyasında renk ayrımı ayarlarını kaydetmek üzere In‑RIP Renk Ayrımları'nı seçin.

   Adobe In-RIP Bindirme'yi kullanmak için ana bilgisayar tabanlı renk ayrımları yerine in-RIP ile çalışmalısınız. Aksi halde, bindirme özelliği bir kerede tüm renklere erişemeyecek ve bindirme gerçekleşmeyecektir.

 5. Grafikler'i tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Veri Gönder için Tümü'nü seçin.

  • İndirme için, fontlar daha sonra eklenmeyecekse (örneğin, RIP'de veya son işlem uygulamasıyla) Tamam'ı veya Altküme'yi seçin.

  • PostScript® için çıktı aygıtının PostScript düzeyini seçin: Düzey 2 veya Düzey 3.

 6. Gelişmiş'i tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yerleştirilen EPS dosyalarındaki gömülü düşük çözünürlüklü grafikleri, çıktı aşamasında yüksek çözünürlüklü sürümleriyle değiştirmek için EPS dosyası InDesign belgesine yerleştirildiğinde Gömülü OPI Görüntü Bağlarını Oku seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve ardından Yazdır iletişim kutusunun Gelişmiş alanında OPI Görüntü Değişimi'ni seçin.

  • OPI sunucusu tarafından daha sonra farklı içe aktarılan grafik türleriyle değişimini yok saymak için OPI için Atla seçeneklerinden birini belirleyin.

  • Saydamlık Düzleştirici Hazır Ayarları için [Yüksek Çözünürlük] seçeneğini veya yüksek çözünürlük ayarı olan mevcut özel bir stili seçin.

 7. Diğer baskı seçeneklerini belirleyin.
 8. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çıktı aygıtına yazdırmak için Yazdır'ı tıklatın

  • Dosyaya yazdırmak için Kaydet'i tıklatın ve varsayılan dosya adını kabul edin veya dosyaya farklı bir ad verin. Ardından, Kaydet'i tekrar tıklatın.

 InDesign belgesinin renk ayrımlarını oluşturduktan sonra, Yazdır iletişim kutusunda seçtiğiniz ayarlar ayrı bir dosyada kaydedilir. Dosya, renk ayrımı ayarlarını, PPD bilgilerini ve Yazdır iletişim kutusunda belirlemiş olduğunuz renk dönüşümlerini kaydeder.

İlgili kaynaklar

Bizimle iletişime geçin

Görüşlerinizi almak isteriz. Adobe InDesign Topluluğu ile düşüncelerinizi paylaşın. 

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi