Mürekkep Yöneticisi'ne genel bakış

Mürekkep Yöneticisi çıktı zamanında mürekkep üzerinde denetim sağlar. Mürekkep Yöneticisi'ni kullanarak yaptığınız değişiklikler belgede renkleri nasıl tanımladığınızı değil, çıktıyı etkiler.

Mürekkep Yöneticisi seçenekleri özellikle baskı servis sağlayıcılar için kullanışlıdır. Örneğin, bir proses iş spot renk içeriyorsa, servis sağlayıcı belgeyi açabilir ve spot rengi eşdeğer CMYK proses renkle değiştirebilir. Belge, yalnızca tek spot renk gerektiğinde benzer iki spot renk içeriyorsa veya aynı spot rengin iki farklı adı varsa, servis sağlayıcı bu ikisini tek bir takma ad altında eşleştirebilir.

Bindirme iş akışında Mürekkep Yöneticisi, bindirme yapıldığında mürekkep yoğunluğunu ve doğru mürekkep numarasıyla sırasını ayarlamanızı sağlar.

Not:

InDesign ve Acrobat aynı Mürekkep Yöneticisi teknolojisini paylaşır. Ancak, Spotlar İçin Standart Lab Değerlerini Kullan seçeneği sadece InDesign uygulamasında vardır.

Mürekkep Yöneticisi
Mürekkep Yöneticisi

A. Proses mürekkebi B. Takma adlı Spot renk mürekkep C. Spot renk mürekkep 

Mürekkep Yöneticisi'ni açın

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Renk Ayrımı Önizleme paneli menüsünden (Pencere > Çıktı > Renk Ayrımı Önizleme) Mürekkep Yöneticisi'ni seçin.
 • Dosya > Yazdır'ı seçtikten sonra Çıktı'yı tıklatın. Çıktı bölümünde Mürekkep Yöneticisi'ni tıklatın.

Ayrılacak renkleri belirleme

Her ayrım, InDesign uygulamasının atadığı renk adıyla etiketlenir. Renk adının yanında bir yazıcı simgesi görüntülenirse, InDesign renk için bir ayrım oluşturur. İçe aktarılan PDF dosyalarında veya EPS grafiklerinde tanımlanan ve kullanılanlar da dahil olmak üzere spot mürekkepler de mürekkep listesinde görüntülenir.

 1. Yazdır iletişim kutusunun Çıktı alanında Renk Ayrımları'nı seçin veya in-RIP renk ayrımlarını destekleyen bir PPD dosyası kullanıyorsanız, In-RIP Renk Ayrımları'nı belirleyin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Renk ayrımı oluşturmak için mürekkep listesindeki renk adının yanında yazıcı simgesinin görüntülendiğinden emin olun.

  • Renk ayrımı oluşturmamayı seçmek için renk adının yanındaki yazıcı simgesini tıklatın. Yazıcı simgesi yok olur.

Spot renkleri proses renkleri olarak ayırma

Mürekkep Yöneticisi'ni kullanarak spot renkleri proses renklerine dönüştürebilirsiniz. Spot renkler proses renk eşdeğerlerine dönüştürüldüğünde, tek kalıp yerine renk ayrımları olarak bastırılır. Proses renkli belgeye yanlışlıkla spot renk eklediğinizde veya belgede baskı için pratik olandan daha fazla spot renk varsa, spot renkleri dönüştürme kullanışlıdır.

 1. Mürekkep Yöneticisi'nde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bağımsız spot renkleri ayırmak için spot rengin veya takma adlı spot rengin solundaki mürekkep türü simgesini tıklatın. Proses renk simgesi görüntülenir. Rengi yeniden spot renge döndürmek için simgeyi tekrar tıklatın.

  • Tüm spot renkleri ayırmak için Tüm Nokta Renkleri İşlenecek seçeneğini belirleyin. Spot renklerin solundaki simgeler proses renk simgesi olarak değişir. Spot renkleri geri yüklemek için Tüm Nokta Renkleri İşlenecek seçimini kaldırın.

  Not:

  Tüm Spot Renkleri Prosese Dönüştür seçeneğinin belirlenmesi, Mürekkep Yöneticisi'nde tanımladığınız tüm mürekkep takma adlarını kaldırır ve aynı zamanda belgedeki üst baskı ve bindirme ayarlarını da etkileyebilir.

 2. (Yalnızca InDesign) Spot renk için CMYK tanımları yerine Lab değerlerini kullanmak için Spotlar İçin Standart Lab Değerlerini Kullan seçeneğini belirleyin.

Spot renk için mürekkep takma adı oluşturma

Takma ad oluşturarak bir spot rengi başka bir spot renge veya proses renge eşleştirebilirsiniz. Belgede yalnızca biri gerekli olduğunda iki benzer spot renk varsa veya çok sayıda spot renk içeriyorsa, takma ad kullanışlıdır. Mürekkep takma adlarının etkilerini basılı çıktıda görebilirsiniz; Üst Baskı Önizleme modu açıksa ekranda da görürsünüz.

 1. Mürekkep Yöneticisi'nde takma ad oluşturmak istediğiniz spot renk mürekkebini seçin.
 2. Mürekkep Takma Adları menüsünden bir seçenek belirleyin. Mürekkep türü simgesi ve mürekkep açıklaması buna uygun olarak değişir.

Lab değerlerini kullanarak spot renkleri görüntüleme veya çıktısını alma

TOYO, PANTONE, DIC ve HKS kitaplıklarından renkler gibi bazı öntanımlı spot renkler Lab değerleri kullanılarak tanımlanırlar. InDesign uygulamasının önceki sürümleriyle geriye doğru uyumluluk için bu kitaplıklardan gelen renkler aynı zamanda CMYK tanımlarını da içerirler. Doğru cihaz profilleriyle birlikte kullanıldıklarında Lab değerleri tüm cihazlarda en doğru çıktıyı sağlar. Projenizde renk yönetimi önemliyse, spot renkleri görüntülemeyi, dışa aktarmayı ve yazdırmayı Lab değerlerini kullanarak gerçekleştirmeyi tercih edebilirsiniz. Mürekkep Yöneticisi seçeneği olan Spot Renkler için Standart Lab Değerlerini Kullan, bu öntanımlı spot renklerde InDesign'ın kullandığı renk modunu kontrol etmenize olanak sağlar: Lab veya CMYK. Çıktının önceki InDesign sürümleriyle eşleşmesine gereksiniminiz varsa, CMYK eşdeğeri değerleri kullanmalısınız.

Not:

InDesign ekrandaki doğruluğu artırmak için Üst Baskı Önizleme açıksa, otomatik olarak Lab değerlerini kullanır. Yazdır veya Dışa Aktar Adobe PDF iletişim kutusunda Çıktı alanında Üst Baskıyı Benzet seçeneğini belirlediyseniz, InDesign yazdırırken veya dışa aktarırken de Lab değerlerini kullanır.

 1. Renk Ayrımı Önizleme paneli menüsündeki Mürekkep Yöneticisi'ni seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Lab değerleri için Spotlar İçin Standart Lab Değerlerini Kullan seçeneğini belirleyin.

  • CMYK değerleri için Spotlar İçin Standart Lab Değerlerini Kullan seçeneğinin işaretini kaldırın.

Yarı ton nokta tram frekansı hakkında

Ticari baskıda sürekli tonlama noktalarla (yarı tonlu noktalar olarak bilinir) taklit edilir; bu noktalar sıralar (çizgiler veya çizgi tram olarak bilinir) halinde basılmıştır. Satırlar, sıraları daha az dikkat çekici yapmak için farklı açılarla yazdırılır. Yazdır iletişim kutusunun Çıktı bölümündeki Tram menüsünde, seçili PPD temel alınarak, satır/inç (lpi) cinsinden önerilen çizgi tram kümelerini ve nokta/inç (dpi) cinsinden önerilen çözünürlük görüntülenir. Mürekkep listesinden mürekkebi seçtiğinizde, bu mürekkep için yarı tonlu tram frekansını ve açısını görüntüleyen Sıklık ve Açı kutuları değişir.

Yüksek çizgi tram ölçeği (örneğin 150 lpi), baskıda düzgün görüntü oluşturmak için noktaları birbirine yakınlaştırır; düşük çizgi tram ölçeği (60-85 lpi) daha kaba görüntü oluşturmak için noktaları birbirinden ayırır. Noktaların boyutu da satır tramla saptanır. Yüksek çizgi tram ölçeği küçük noktalar kullanır; düşük çizgi tram ölçeği büyük noktalar kullanır. Çizgi tram ölçeğini seçerken en önemli etken, işinizde kullanılacak baskı türüdür. Baskı makinelerinin işleyebileceği en iyi çizgi tramı servis sağlayıcınıza sorun ve seçimlerinizi buna göre yapın.

Ekran satırları
Ekran satırları

A. 65 lpi: Gazete ve market kuponları basmak için kaba tram B. 85 lpi: Gazeteleri basmak için ortalama tram C. 133 lpi: Dört renkli dergileri basmak için yüksek kaliteli tram D. 177 lpi: Yıllık raporları ve sanat kitaplarındaki görüntüleri basmak için çok iyi tram 

Yüksek çözünürlüklü görüntü ayarlayıcılar için PPD dosyaları, çeşitli görüntü ayarlayıcı çözünürlükleriyle eşleşen geniş aralıkta tram frekansları sağlar. Düşük çözünürlüklü yazıcılar için PPD dosyaları genellikle az sayıda çizgi tram seçeneğine sahiptir; çoğunlukla 53 lpi ve 85 lpi arasında, nispeten kaba tramlardır. Bununla birlikte, kaba tramlar düşük çözünürlüklü yazıcılarda en iyi sonuçları sağlar. Örneğin, 100 lpi değerinde daha ince tram kullanılması, düşük çözünürlüklü yazıcıda, aslında son çıktıda görüntü kalitesini düşürür.

Yarım ton tram frekansı ve çözünürlüğü belirleme

 1. Yazdır iletişim kutusunun Çıktı bölümünde, aşağıdakilerden birini seçin:
  • Tram frekansı hazır ayarlarından biriyle yazıcı çözünürlüğü kombinasyonlarını seçmek için, Ekranlama menüsünde bir seçenek belirleyin.

  • Özel bir yarı ton tram frekansı belirlemek için özelleştirilecek kalıbı seçin, Frekans metin kutusuna lpi değerini ve Açı metin kutusuna tram açısını girin.

Not:

Kendi yarım ton tramlarınızı oluşturmadan önce, tercih edilen sıklık ve açı konusunda, servis sağlayıcınıza danışın. Ayrıca, bazı çıktı aygıtlarının, varsayılan sıklık ve açıları geçersiz kıldığını unutmayın.

Emülsiyon ve görüntü pozlaması hakkında

Kullanılan baskı makinesine ve filmden baskı kalıplarına bilgilerin aktarılma yöntemine bağlı olarak, emülsiyon tarafı yukarıda veya aşağıda olan film negatiflerini veya pozitiflerini servis sağlayıcınıza vermeniz gerekebilir. Emülsiyon film veya kağıt parçası üzerindeki fotoğrafa duyarlı katman anlamına gelir. Genellikle ABD'deki baskı servis sağlayıcılar filmin negatifini, Avrupa ve Japonya'dakiler filmin pozitifini ister. Tercih ettikleri emülsiyon yönünü saptamak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Emülsiyon tarafına veya emülsiyon olmayan tarafa mı baktığınızı (baz olarak da adlandırılır), son filmi iyi bir ışık altında inceleyin. Bir yüzü diğerine göre daha parlak görünür. Donuk yüz emülsiyon tarafıdır, parlak yüz bazdır.

Emülsiyon seçenekleri
Emülsiyon seçenekleri

A. Pozitif görüntü B. Negatif C. Emülsiyon tarafı aşağıda negatif 

Not:

Yazdır iletişim kutusundaki emülsiyon ve görüntü pozlama ayarları, yazıcı sürücüsünde çakışan ayarları geçersiz kılar. Her zaman yazdırma ayarlarını Yazdır iletişim kutusunu kullanarak belirleyin.

Emülsiyon belirleme

 1. Yazdır iletişim kutusunun Çıktı bölümünde Renk için Bileşik Gri'yi veya renk ayrımı seçeneğini belirleyin.
 2. Çevirme için, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

  Yok (varsayılan)

  Görüntülenebilir alanın yönlendirmesi üzerinde değişiklik yapmaz. Işığa duyarlı katman size bakarken, görüntüde bulunan yazım, okunabilir (diğer bir deyişle düzgün okunabilir) durumdadır.

  Yatay

  Görüntülenebilir alanı, yanlış okuma olacak şekilde, dikey bir eksende yansıtır.

  Düşey

  Görüntülenebilir alanı, tepesi üstü olacak şekilde, yatay bir eksende yansıtır.

  Yatay Ve Düşey

  Görüntülenebilir alanı, yanlış okuma olacak şekilde, yatay ve düşey eksenlerde yansıtır. Işığa duyarlı katman karşı tarafa bakarken, yazım okunabilir durumdadır. Filme basılan görüntüler çoğunlukla Yatay Ve Düşey olarak basılır.

Görüntü pozlamasını belirleme

 1. Yazdır iletişim kutusunun Çıktı bölümünde Renk için Bileşik Gri'yi veya renk ayrımı seçeneğini belirleyin.
 2. Negatif seçeneğini belirleyin veya seçimi kaldırın.

Renk ayrımlarını ve belge ayarlarını kontrol etme

Yazdır iletişim kutusunun Özet alanı, renk yönetimi bilgilerinin, yazıcı işaretlerinin boyutunun ve belgedeki taşma paylarının bir özetini görüntüler. Bölüm aynı zamanda bindirmenin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini de belirtir.

Yazdırmadan veya servis sağlayıcıya belgeyi teslim etmeden önce kalite kontrolü de yapabilirsiniz.

Renk ayrımlarını prova etme

Renklerin doğru renk ayrımlarıyla yazdırılacağını doğrulamak için basılı prova oluşturun veya belirli bir çıktı aygıtında üretildiğinde belgenizin renklerinin nasıl görüneceğini önizlemek için yazılımla prova alın.

Not:

Prova, final çıktınızın tam olarak görüntüsünü verememesine rağmen, belgeyi oluşturmak için kullandığınız tüm cihazları (tarayıcılar, monitörler ve yazıcılar gibi) kalibre ederek doğruluğunu büyük ölçüde artırabilir. Cihazlar kalibre edilmişse, renk yönetimi sistemi tahmin edilebilir ve tutarlı rengi elde etmenize yardım edebilir.

Basılı prova, son renk ayrımlarınızın görünmesiyle ilgili beklentilerinizi temsil eder ve servis sağlayıcısının çıktının doğru olduğunu belirlemesine yardım eder. Provaları PostScript yazıcıda yazdırdığınızdan emin olun; PostScript olmayan yazıcıdan aldığınız baskılarda renk ayrımlarını güvenilir biçimde doğrulayamazsınız.

Not:

Dosyanın doğru yazdırılacağından emin olmak için renk ayrımlarını PostScript dosyası olarak kaydedin, PostScript dosyasını Acrobat Distiller kullanarak Acrobat 8 PDF'ye dönüştürün ve ardından PDF belgesini Acrobat'ta görüntüleyin. PDF belgesini Acrobat'ta görüntüleyerek, PostScript çıktısını ekranda yüksek ayrıntı düzeyinde inceleyebilirsiniz.

In-RIP renk ayrımları üretme

In-RIP renk ayrımları üretmek için aşağıdaki yazılım ve donanımlar gereklidir:

 • In-RIP renk ayrımlarını destekleyen PPD dosyası.

 • Herhangi bir PostScript 3 çıktı aygıtı veya RIP'inin in-RIP renk ayrımlarını desteklediği PostScript Düzey 2 aygıtı. Belge, Photoshop 5.0 veya sonraki sürümlerden çift ton içeriyorsa In-RIP renk ayrımlarını üretmek için PostScript 3 aygıtı gereklidir.

Not:

Kullanılacak yayına hazırlama yazılımına bağlı olarak, servis sağlayıcı, çıktı aygıtının RIP'ine, bindirme, montaj ve OPI değiştirme gibi yayına hazırlama işlemleri uygulayabilir. Bu nedenle servis sağlayıcınız, renk ayrımı önceden yapılmış bir PostScript dosyası yerine, belgenin, in-RIP renk ayrımı için en iyileştirilmiş bileşik PostScript dosyasını vermenizi tercih edebilir.

 1. Yazdır iletişim kutusunun üstünde, uygun renk ayrımı ayrımları olan bir tane varsa, Yazdırma Hazır Ayarı menüsünden bir hazır ayar seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çıktı cihazına yazdırmak için Yazıcı menüsünde cihazı seçin.

  • Dosyaya yazdırmak için Yazıcı menüsünde PostScript® Dosya'yı seçin. Ardından, çıktı aygıtını destekleyen PPD'yi seçin.

 3. Genel'i tıklatın ve ayrılacak sayfaları belirleyin.
 4. Çıktı'yı tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çıktı cihazına yazdırmak için InDesign'da renk ayrımlarını oluşturmak üzere Renk Ayrımları'nı seçin.

  • Dosyaya yazdırmak için Renk Ayrımlarını veya In-RIP Ayrımları'nı seçerek ayrım ayarlarını RIP'i işlemek üzere bileşik bir PostScript dosyasına kaydedin.

  Not:

  Adobe In-RIP Bindirme'yi kullanmak için ana bilgisayar tabanlı renk ayrımları yerine in-RIP ile çalışmalısınız. Aksi halde, bindirme özelliği bir kerede tüm renklere erişemeyecek ve bindirme gerçekleşmeyecektir.

 5. Grafikler'i tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Veri Gönder için Tümü'nü seçin.

  • İndirme için fontlar daha sonra eklenmeyecekse (örneğin, RIP'de veya son işlem uygulamasıyla) Tamam'ı veya Altküme'yi seçin.

  • PostScript® için çıktı aygıtının PostScript düzeyini seçin: Düzey 2 veya Düzey 3.

 6. Gelişmiş'i tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yerleştirilen EPS dosyalarındaki gömülü düşük çözünürlüklü grafikleri, çıktı aşamasında yüksek çözünürlüklü sürümleriyle değiştirmek için EPS dosyası InDesign belgesine yerleştirildiğinde Gömülü OPI Görüntü Bağlarını Oku seçeneğinin belirlendiğinden emin olun ve ardından Yazdır iletişim kutusunun Gelişmiş alanında OPI Görüntü Değişimi'ni seçin.

  • OPI sunucusu tarafından daha sonra farklı içe aktarılan grafik türleriyle değişimini yok saymak için OPI İçin Yok Say seçeneklerini belirleyin.

  • Saydamlık Düzleştirici Hazır Ayarları için [Yüksek Çözünürlük] seçeneğini veya yüksek çözünürlük ayarı olan mevcut özel bir stili seçin.

 7. Diğer baskı seçeneklerini belirleyin.
 8. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Çıktı cihazına yazdırmak için Yazdır'ı tıklatın

  • Dosyaya yazdırmak için Kaydet'i tıklatın ve varsayılan dosya adını kabul edin veya dosyaya farklı bir ad verin. Ardından Kaydet'i tekrar tıklatın.

Not:

InDesign belgesinin renk ayrımlarını oluşturduktan sonra, Yazdır iletişim kutusunda seçtiğiniz ayarlar ayrı bir dosyada kaydedilir. Dosya, renk ayrımı ayarlarını, PPD bilgilerini ve Yazdır iletişim kutusunda belirlemiş olduğunuz renk dönüştürmelerini kaydeder.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi