Під час друку за допомогою Acrobat 11.0.01 відображається запит щодо серійного номера

Проблема

Після оновлення Acrobat до версії 11.0.01 під час друку за допомогою принтера Adobe PDF відображається діалогове вікно із запитом щодо серійного номера. У деяких випадках відображається повідомлення про помилку із запитом активувати Acrobat. Проблема виникає лише тоді, коли виконано вказані нижче умови. 

  • Система використовує програму Acrobat у Windows, яку оновлено до версії 11.0.01. 
  • Програма Acrobat раніше не запускалася.
  • Мовою серійного номера Acrobat є лише англійська. 
  • Мовою операційної системи не є англійська. 
  • Інсталяція не є інсталяцією інтерфейсу користувача. Тобто, її було виконано через командний рядок або іншим корпоративним способом. 
  • Ви намагаєтеся друкувати на принтері Adobe PDF. 

Рішення

Варіант для кінцевого користувача

Запустіть Acrobat для користувача принаймні один раз перед друком на принтері Adobe PDF, щоб вирішити проблему для цього користувача на комп’ютері.

Варіант для IT-підприємства

Щоб вирішити цю проблему для всіх користувачів комп’ютера, виконайте наведені нижче дії. 

  1. Знайдіть розділ реєстру HKLM\Software\[wow6432node]\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\Language\current\
  2. Установіть типове значення «acrobat.dll».
  3. Зробіть це налаштування на всіх комп’ютерах організації через об’єкт групової політики або іншим способом.
Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису