Підтримка дисплеїв Retina, HiDPI | Acrobat, Reader

Проблеми відтворення на екранах Windows HiDPI і Mac Retina

Екрани HiDPI 64-розрядної версії Windows 8.1 і Mac Retina масштабують інтерфейси користувача програми по-іншому, ніж екрани з меншою роздільною здатністю. У версіях Acrobat і Adobe Reader до 11.0.07, інстальованих на цих комп’ютерах, можуть розпливчато відображатися піктограми, виходити за межі екрана краї діалогових вікон, неправильно вирівнюватися об’єкти й розпливчато відображатися текст та елементи керування.

Ці проблеми виникають значно рідше в оновленні 11.0.07.

Докладні відомості див. у Примітках до випуску. Продукти версії 10.x не підтримують дисплеї Retina в Mac.

Параметри масштабування 11.0.07

Тепер Acrobat і Reader використовують монітори HiDPI і можуть масштабувати інтерфейс користувача до 200 %. Це масштабування вмикається автоматично за допомогою параметрів системи, і його можна налаштувати, вибравши Параметри > Загальні > Масштабувати відповідно до роздільної здатності екрана. За замовчуванням встановлено значення «Авто», але його можна змінити на 100 % або 200 %. Панель керування системи користувача керує іншими елементами, такими як розмір шрифту, елементи меню й розкривні списки, а не параметрами програми.

 

Параметри масштабування й функціонування 11.0.07 описано нижче.

 • Авто
  • Для параметрів до 150 % масштаб інтерфейсу користувача встановлено на 100 %.
  • Для параметрів понад 150 % масштаб інтерфейсу користувача встановлено на 200 %.
 • 100 %
 • 200 %

Конфігурація реєстру

Якщо потрібно вибрати інші параметри масштабування, ніж 100 % або 200 %, можна настроїти конфігурацію, відредагувавши параметри реєстру.

Увага! Редагувати реєстр повинні лише досвідчені користувачі, які мають права адміністратора. Помилки можуть призвести до серйозних проблем, через які може довестися повторно інсталювати Windows. Редагуйте реєстр на свій власний ризик.

Піктограми інтерфейсу користувача створено для належного відображення при 100 % і 200 %. За інших налаштувань деякі піктограми можуть виглядати розтягнутими.

Щоб налаштувати параметри масштабування, виконайте наведені нижче дії.

 1. Натисніть кнопку «Пуск».
 2. Введіть regedit.exe й натисніть клавішу Return, щоб відкрити редактор реєстру.
 3. Перейдіть до одного із зазначених далі розділів.

Reader: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\11.0\AVGeneral
Acrobat: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat \11.0\AVGeneral

 1. Якщо на правій панелі немає пункту «Масштабування DPI», клацніть правою кнопкою миші й виберіть пункти Нове > Значення рядка.
 2. Клацніть правою кнопкою миші пункт «Масштабування DPI» і виберіть пункт Змінити.
 3. Установіть необхідне значення. Наприклад, 1,2 = 120%, 1,5 = 150 %, 1,7 = 170 % тощо. Значення 0,0 означає, що програма самостійно вибирає необхідний параметр.
 4. Перезапустіть продукт.
Діалогове вікно розділу

Параметри комп’ютера для користувачів Mac 11.x

Деякі інсталяції, що передують 11.0.07, за замовчуванням мають меншу роздільну здатність. Щоб перевірити параметри, виберіть програму Acrobat або Reader, перейдіть до розділу Файл/Отримати відомості й перевірте, чи вимкнено параметр Відкривати з низькою роздільною здатністю.

Спосіб усунення 1

 1. Відкрийте папку Applications/Adobe Acrobat XI Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/Info.plist.
 2. Знайдіть NSHighResolutionCapable.
 3. Якщо вибрано значення false, змініть його на true.
 4. Перезапустіть продукт.

Спосіб усунення 2

 1. Відкрийте вікно термінала. 
 2. Введіть touch /Applications/Adobe\ Acrobat\ XI\ Pro/Adobe\ Acrobat\ Pro.app/
 3. Зніміть прапорець Відкривати з низькою роздільною здатністю, щоб програма відкривалася з високою роздільною здатністю. 

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?