Плагін PDF не завантажується в 64-розрядну версію Safari в Mac OS 10.6

Проблема

Плагін Acrobat PDF не завантажується в 64-розрядну версію браузера Safari в Mac OS X Snow Leopard (v10.6).

Причина

Apple Mac OS X 10.6 оновлює Safari до 64-розрядної версії. Плагін браузера, інстальований програмою Adobe Acrobat або Adobe Reader 9.x і попередніх версій, є 32-розрядним. У результаті PDF-файли не відображаються вбудованими в Safari під час використання Acrobat або Reader. 

Рішення

Користувачі можуть запустити Safari в 32-розрядному режимі, що дасть змогу плагіну Adobe Acrobat або Reader завантажувати, а також використовувати його. 

Щоб запустити Safari у 32-розрядному режимі, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.

1. Якщо Safari відкрито, закрийте його, вибравши «Safari» > «Вийти із Safari».

2. Відкрийте нове вікно програми Finder і перейдіть до папки «Програми».

3.  У програмі Finder виберіть Safari.

4. Відкрийте «Файл» > «Отримати відомості».

5. У вікні «Відомості про Safari» відкрийте розділ «Загальні».

6.  Виберіть пункт «Відкрити у 32-розрядному режимі»

Safari_32-розрядний_режим

7. Закрийте вікно «Відомості про Safari».

8. Перезапустіть Safari.

 

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?