Посібник користувача Скасувати

Робота зі спільним кешем Bridge

 1. Посібник користувача Bridge
 2. Вступ
  1. Нові можливості Bridge
  2. Вимоги до системи для Bridge
  3. Робоче середовище Adobe Bridge
  4. Імпорт фото за допомогою Photo Downloader
  5. Упорядкування вмісту та ресурсів за допомогою Adobe Bridge
 3. Робота з ресурсами
  1. Creative Cloud Libraries у Bridge
  2. Створення оглядового аркуша PDF у робочому середовищі «Вивід»
  3. Перегляд файлів і керування ними в Adobe Bridge
  4. Робота з метаданими в Adobe Bridge
  5. Робота з кешем в Adobe Bridge
  6. Використання ключових слів в Adobe Bridge
  7. Запуск Adobe Bridge
  8. Налаштування відображення панелі «Вміст» в Adobe Bridge
  9. Попередній перегляд зображень і редагування часу створення знімка
  10. Використання наборів в Adobe Bridge
  11. Стекування файлів у Adobe Bridge
  12. Автоматизовані завдання в Adobe Bridge
  13. Середовище для створення робочих процесів
  14. Перегляд динамічних медіафайлів в Adobe Bridge
  15. Створення веб-галерей і PDF-файлів
  16. Робота зі спільним кешем Bridge
  17. Керування кешем медіаданих
 4. Bridge та інші програми Adobe
  1. Робота з Adobe Media Encoder
  2. Робота з Adobe Premiere Pro
 5. Експорт і публікація
  1. Перетворення ресурсів на панелі «Експорт»
  2. Публікація зображень у Adobe Stock
  3. Публікація ресурсів у Adobe Portfolio
 6. Комбінації клавіш
  1. Комбінації клавіш Adobe Bridge
  2. Панель «Комбінації клавіш» в Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Керування параметрами Camera Raw
  2. Повертання, кадрування та коригування зображень
  3. Відновлення зображень за допомогою покращеного інструмента «Усунення плям» у Camera Raw
  4. Радіальний фільтр у програмі Camera Raw
  5. Автоматичне коригування перспективи в Camera Raw
  6. Створення панорам
  7. Версії процесу у Camera Raw
  8. Виконання локальних коригувань у Camera Raw

 

Bridge дає змогу ефективно керувати кешем і надає можливість створювати спільний кеш у середовищах із багатьма користувачами. Під час роботи зі спільними дисками механізм спільного кешу Bridge дає змогу імпортувати спільний кеш і використовувати його повторно.

Примітка.

У Bridge CC 2018 і попередніх версіях програми кеш переважно містив дані окремих користувачів, що працюють із власними папками. Кеш створювався й зберігався окремо для кожного користувача. У середовищі з багатьма користувачами (де використовуються спільні мережеві диски чи зовнішні накопичувачі) ці процеси тривали доволі довго.

Навіщо потрібен спільний кеш?

Під час роботи в середовищі з багатьма користувачами можна створити спільний кеш для інших користувачів Bridge. Переваги спільного кешу:

 • Підвищення продуктивності завдяки швидшому перегляду веб-сторінок, пошуку й фільтрації вмісту, що перебуває в кеші. 
 • Позбавлення необхідності повторно створювати кеш і економія зусиль на його створенні для інших користувачів.
Примітка.

Функція керування спільним кешем корисна лише під час роботи в середовищі з багатьма користувачами. Для окремого користувача немає потреби її застосовувати. Крім того, такий кеш може займати багато місця на диску.

Тому користувачам, що працюють у відокремлених середовищах, не рекомендовано застосовувати функцію спільного кешу. У такому разі створення кешу й керування ним здійснюється аналогічно до версії Bridge CC 2018.

Щоб краще зрозуміти, уявіть організацію, у якій дизайнери, ілюстратори й фотографи часто працюють із зображеннями. Зображення містяться в сховищі, і для їх перегляду, пошуку, огляду, додавання й редагування використовується Bridge.

Якщо це Bridge CC 2018 або раніша версія, для всіх зображень на кожному окремому комп’ютері створюється окремий кеш, що триває доволі довго. 

Bridge CC 2019 оснащено функцією керування спільним кешем, завдяки якій спільний кеш можна експортувати, а інші користувачі зможуть імпортувати копію спільного кешу у власні локальні системи. Завдяки синхронізації систем централізоване керування кешем дає змогу повторно використовувати експортований кеш без потреби в його відновленні на машині іншого користувача.

Спільне використання кешу в робочому середовищі з багатьма користувачами
Спільне використання кешу в робочому середовищі з багатьма користувачами | Користувач А експортує кеш і створює папку зі спільним кешем | Користувачі B й C імпортують кеш із папки зі спільним кешем у свої локальні системи

Примітка.

Нижче наведено опис двох важливих папок із кешем, з яким слід ознайомитися.

 • Папка зі спільним кешем (.BridgeSharedCache): папка в спільному мережевому сховищі, у якій зберігається спільний кеш. Користувачі Bridge можуть використовувати його повторно. Ця папка створюється автоматично під час створення й експортування спільного кешу.
 • Папка з імпортованим кешем: папка на локальному комп’ютері, у якій зберігається імпортований кеш. Ця папка створюється автоматично під час імпорту спільного кешу.

Коли виконується експорт, імпорт і очищення спільного кешу?

Під час роботи зі спільним кешем Bridge у середовищі з багатьма користувачами можна здійснювати такі операції:
 • Експорт: експорт виконується для створення вручну кешу вибраної папки та її вкладених папок. Під час експорту Bridge створює власні мініатюри, зображення попереднього перегляду й індекси та зберігає їх у папці зі спільним кешем усередині вибраної папки. Ця папка містить кеш, який можуть повторно використовувати інші користувачі. Рекомендовано визначити одного користувача в середовищі з багатьма користувачами, який виконуватиме операцію експорту й створення спільного кешу, і заборонити іншим користувачам змінювати папку зі спільним кешем.
 • Імпорт: коли спільний кеш експортовано для повторного використання, можна виконати імпорт і завантажити в систему локальну копію спільного кешу. Доступні два варіанти імпорту:
  • Явний імпорт (виконується в діалоговому вікні керування кешем): імпортування (копіювання) експортованого кешу з усіх папок одночасно. 
  • Автоматичний імпорт кешу (налаштовується в параметрах): імпортування (копіювання) кешу щоразу під час огляду папки в Bridge. 

Під час виконання імпорту будь-яким із цих способів Bridge копіює вміст папок зі спільним кешем у папку (папку з імпортованим кешем) на комп’ютері.  

 • Очищення: можна виконувати такі види очищення:
  • Очистити експортований (спільний) кеш: експортований кеш зберігається в папці зі спільним кешем. Цю папку можна очистити, видаливши таким чином спільний кеш. Для цього виберіть Очистити кеш для визначеного розташування в діалоговому вікні керування кешем або клацніть кеш правою кнопкою миші й виберіть Очистити кеш виділених об’єктів
  • Очистити імпортований кеш для папки: очищення кешу окремої папки. Для цього виберіть Очистити кеш для визначеного розташування в діалоговому вікні керування кешем або клацніть папку правою кнопкою миші й виберіть Очистити кеш виділених об’єктів
  • Очистити весь імпортований кеш: очищення всього імпортованого кешу в папці з імпортованим кешем. Для цього виберіть Очистити всі локальні файли кешу в діалоговому вікні керування кешем.
Примітка.

Bridge CC 2019 SDK містить об’єкт Керування кешем, який дає змогу експортувати, імпортувати й очищувати спільний кеш. Також за його допомогою можна налаштувати автоматичне виконання цих операцій. Додаткову інформацію див. у статті https://www.adobe.io/apis/creativecloud/bridge.html.

Виконання експорту, імпорту й очищення спільного кешу

Щоб створити й налаштувати кеш для папки, до якої будуть мати доступ кілька користувачів, виберіть Інструменти > Керування кешем. Відкриється діалогове вікно «Керування кешем».

Діалогове вікно керування кешем

У діалоговому вікні Керування кешем виконайте наведені нижче дії.

 1. Щоб експортувати кеш для вибраної папки та вкладених папок, виберіть Створити й експортувати кеш для папки «ім’я вибраної папки» та всіх вкладених папок. Цей варіант є виділеним за замовчуванням.

  Примітка. Рівень доступу до кожної папки встановлюється під час створення кешу. Під час експорту Bridge створює власні індекси, мініатюри й зображення попереднього перегляду та зберігає інформацію про експортовану версію  в папці зі спільним кешем. Також експортується інформація про метадані файлів.

  • Виберіть Створювати повні (100 %) попередні перегляди для створення повного попереднього перегляду зображень у кеші. За замовчуванням цей параметр вимкнено.

  Порада. Якщо вам часто доводиться працювати зі збільшеними й масштабованими зображеннями, рекомендуємо вибрати варіант «Створювати повні (100 %) попередні перегляди». Однак цей варіант потребує більше дискового простору й значно збільшує час початкової обробки.

  • Натисніть OK.
 2. Щоб імпортувати кеш із певної спільної папки, виберіть Імпорт кешу. Натисніть Далі й укажіть спільну папку, з якої хочете імпортувати кеш. 

  Під час імпорту Bridge копіює мініатюри, інформацію попереднього перегляду, метадані й індекси в папку зі спільним кешем на локальному комп’ютері. Операція копіювання триває менше часу, ніж повторне створення мініатюр і зображень попереднього перегляду кешу, тому огляд та пошук зображень здійснюються швидше. Коли кеш імпортовано й скопійовано в папку зі спільним кешем, оновлення файлу спричиняє оновлення імпортованої копії кешу, що зберігається в папці зі спільним кешем.

  Під час перегляду папки, яка містить спільний кеш, за замовчуванням на комп’ютер автоматично завантажується кеш Bridge. Щоб вимкнути функцію автоматичного імпорту, зніміть прапорець Автоматично імпортувати кеш із папок, коли це можливо у розділі Редагувати Параметри Кеш.

  Параметри автоматичного імпорту кешу

  Додаткову інформацію про параметри кешу див. у статті Робота з кешем Adobe Bridge.

 3. Щоб видалити кеш, виберіть Очистити кеш. Ця команда корисна, коли ви підозрюєте, що кеш у папці застарілий (наприклад, не оновлено мініатюри й метадані), і його слід створити повторно.

  • Щоб видалити всі файли кешу на своєму комп’ютері, виберіть Видалити всі локальні файли кешу. Цей варіант є виділеним за замовчуванням. Коли ви натиснете Далі, на екрані з’явиться попередження для підтвердження вибраної операції.
  Попереджувальне повідомлення

  • Для вибіркового видалення файлів кешу з певної папки виберіть Очистити кеш для визначеного розташування. Натисніть Далі й виберіть папку, з якої потрібно видалити файли. Якщо в папці, вибраній для видалення файлів кешу, міститься експортований кеш, на екрані з’явиться діалогове вікно з попередженням. У цьому вікні виберіть один із наведених нижче варіантів.
   • Очистити лише мій кеш: видалення лише локальної копії файлів кешу. Загальнодоступні файли кешу залишаться без змін. 
   • Очистити кеш усіх користувачів: видалення спільної чи локальної копій файлів кешу.
  • Виберіть Включити вкладені папки, щоб видалити кеш у вкладених папках.
  • Клацніть Продовжити.
  Попереджувальне повідомлення

  • Якщо в папці, вибраній для видалення файлів кешу, немає експортованого кешу, на екрані з’явиться діалогове вікно з попередженням.
   • Виберіть Включити вкладені папки, щоб видалити кеш у вкладених папках.
   • Натисніть Скасувати, щоб закрити це діалогове вікно.
   • Натисніть Продовжити, щоб видалити локальний кеш.
  Попереджувальне повідомлення

Дозволи, потрібні для експорту й імпорту спільного кешу

Для експорту потрібні права доступу до всього сховища для зчитування й запису. Під час експорту Bridge робить спробу створити папку спільного кешу, що міститиме кеш (мініатюри, зображення попереднього перегляду й індекси), який зможуть імпортувати інші користувачі. Якщо у вас немає доступу для запису, ви не зможете створити папку зі спільним кешем.

Аналогічно, під час операцій імпорту й автоматичного імпорту буде імпортовано кеш лише з папок, до яких у вас є доступ для зчитування. Якщо у вас немає доступу до папки для зчитування, Bridge не зможе зчитати папку спільного кешу й не матиме доступу до спільного кешу.

Обмеження

У Bridge CC 2019 оновити спільний кеш сховища можна, запустивши операцію експорту або запланувавши автоматичний експорт у Bridge SDK.

Однак якщо процес додавання й видалення файлів із диска відбувається з високою частотою, що спричиняє напружену роботу диска, експортування може стати доволі повільним. 

Сценарії помилок

Bridge припиняє операцію експорту й відображає повідомлення про помилку в таких випадках:

 • Диск заповнено: якщо під час створення кешу диск чи мережеве сховище буде заповнено.
 • Немає доступу для зчитування чи запису: у вас немає доступу до папки, яку ви намагаєтеся експортувати.
 • Проблеми з мережею: якщо під час експорту з мережевого сховища стався збій у мережі.

Запитання й відповіді

Якщо файли зберігаються на локальному комп’ютері й працюєте з ними лише ви, створення та експорт спільного кешу є недоцільними. Ви можете перейти до потрібних файлів у Bridge, і наявний механізм роботи з кешем Bridge створить кеш для цих файлів.

Спільний кеш корисний, лише якщо ресурси використовуються спільно в середовищі з багатьма користувачами. 

Коли ви перейдете до папки, що містить спільний кеш, Bridge автоматично виявить наявність папки зі спільним кешем і скопіює індекси, мініатюри й зображення попереднього перегляду в папку з імпортованим кешем. Функцію автоматичного імпорту ввімкнено за замовчуванням. Щоб вимкнути функцію автоматичного імпорту, зніміть прапорець Автоматично імпортувати кеш із папок, коли це можливо у діалоговому вікні Параметри > Кеш.

Спільний кеш створюється в тій самій папці, у якій зберігаються файли. Під час експорту кешу зі спільної папки Bridge створює папку зі спільним кешем (.BridgeSharedCache) в основній папці й усіх її вкладених папках. Файли кешу (мініатюри 256, 1024, повнорозмірні файли попереднього перегляду та інформація щодо індексування) для відповідних папок створюється й зберігається в папці спільного кешу.

Імпортований кеш після імпорту зберігається на локальному комп’ютері в такій папці: 
macOS: ~/Library/Caches/Adobe/Bridge/SharedCache
Windows: %appdata%\Adobe\Bridge\SharedCache

Змінити цю папку для зберігання імпортованого кешу неможливо.

Так, експортований кеш (збережений у папці) стає застарілим, і рекомендовано експортувати його ще раз.

Якщо ви імпортуєте застарілий кеш, Bridge виявляє, що файл оновлено, використовуючи власні інтелектуальні функції, і автоматично оновлює імпортований кеш на локальному комп’ютері.

Як Bridge виявляє й оновлює спільний кеш
Користувач B імпортує кеш із папки зі спільним кешем (який експортував користувач A) | Користувач С оновлює вихідні файли в мережі, для яких уже створено спільний кеш | Bridge на комп’ютері користувача В виявляє застарілий кеш і автоматично оновлює локальну копію

Якщо після того, як спільний кеш експортовано, ви додаєте нові файли чи змінюєте наявні файли, тоді ту саму папку потрібно експортувати ще раз. Під час повторного експорту експортується лише кеш для нових чи змінених файлів. 

Інші схожі матеріали

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису