Збереження станів зображення як знімків екрана

Стан зображення можна записати будь-коли шляхом створення знімка екрана. Знімки екрана — це збережені варіанти відтворення зображення, що містять повний набір редагувань, виконаних до моменту створення знімка. Створюючи знімки зображення на різних етапах процесу редагування, можна легко порівнювати застосовані ефекти корегування. Також можна повернутися до ранішого стану, якщо його потрібно використати знову. Ще однією перевагою знімків екрана є можливість роботи з декількома версіями зображення без необхідності дублювати оригінал.

Створення знімків екрана у вкладці «Знімки екрана» в діалоговому вікні Camera Raw і керування ними.

 1. Щоб створити знімок екрана, натисніть кнопку «Створити знімок»  внизу вкладки «Знімки екрана».
 2. Введіть ім’я в діалоговому вікні «Створити знімок» та натисніть «OK».

  Знімок з’явиться у списку знімків вкладки «Знімки екрана».

Під час роботи зі знімками екрана можна виконувати перелічені нижче дії.

 • Щоб перейменувати знімок екрана, клацніть його правою кнопкою миші (у Windows) або лівою кнопкою з утримуванням клавіші Control (у Mac OS) і виберіть «Перейменувати».

 • Клацніть знімок, щоб змінити поточні параметри зображення на параметри вибраного знімка. Відповідно оновлюється й попередній перегляд зображення.

 • Щоб оновити або перезаписати існуючий знімок екрана з поточними параметрами зображення, клацніть його правою кнопкою миші (у Windows) або лівою кнопкою з утримуванням клавіші Control (у Mac OS) і виберіть «Оновити з поточними параметрами».

 • Щоб скасувати внесені у знімок екрана зміни, натисніть «Скасувати».

  Примітка: будьте обережні під час використання кнопки «Скасувати» для скидання змін знімка. Усі корегування зображення, здійснені в поточному сеансі редагування, також будуть втрачені.

 • Щоб видалити знімок екрана, виділіть його та натисніть кнопку «Корзина»  внизу вкладки. Або ж клацніть знімок правою клавішею миші (Windows) або лівою клавішею з утримуванням Control (Mac OS) і виберіть «Вилучити».

Примітка.

У разі застосування знімків екрана в програмі Photoshop Lightroom їх можна редагувати в діалоговому вікні Camera Raw (і навпаки).

Збереження, скидання та завантаження параметрів Camera Raw

Коригування, застосовані до зображення, можна виконувати повторно. Параметри зображення у Camera Raw можна повністю або частково зберегти як шаблон налаштувань або як новий набір стандартних параметрів. Стандартні параметри застосовуються до конкретної моделі камери, конкретної камери з вказаним серійним номером, або для конкретного значення ISO, залежно від параметрів розділу «Типові параметри зображення» у налаштуваннях Camera Raw.

Стилі перелічено на вкладці «Стилі», у меню «Редагування» > «Параметри проявлення» у Adobe Bridge, у контекстному меню зображень camera raw у Adobe Bridge, у підменю «Застосувати стиль» меню параметрів Camera Raw в діалоговому вікні Camera Raw. Якщо стилі не були збережені в теці параметрів Camera Raw, вони не відображаються в цих меню. Однак за допомогою команди «Завантажити параметри» можна підключити і застосувати параметри, збережені в інших місцях.

 

 

Примітка.

Стилі можна зберігати та видаляти за допомогою кнопок у нижній частині вкладки «Стилі».

 1. Натисніть кнопку меню  параметрів Camera Raw та виберіть команду з меню:

  Зберегти параметри

  Зберігає поточні параметри як стиль. Виберіть параметри, які потрібно зберегти у стилі, а потім дайте стилю ім’я та збережіть його.

  Зберегти нові стандартні параметри Camera Raw

  Записує поточні параметри як новий набір стандартних параметрів для використання з іншими зображеннями, одержаними з тієї ж камери або з тим самим ISO. Виберіть потрібні параметри у розділі «Стандартні параметри зображення» в налаштуваннях Camera Raw, щоб визначити, чи потрібно пов’язати стандартні параметри із серійним номером певної камери або із певним значенням ISO.

  Відновити стандартні параметри Camera Raw

  Відновлює початкові стандартні параметри для певної камери, моделі камери або певного значення ISO.

  Завантажити параметри

  Відкриває діалогове вікно «Завантажити параметри перетворення Raw», за допомогою якого можна знайти файл параметрів, вибрати його, а потім завантажити натисканням відповідної кнопки.

Визначення місця збереження параметрів Camera Raw

Виберіть налаштування, щоб вказати місце збереження параметрів. Файли XMP корисні на випадок, коли потрібно зберегти або перемістити файли зображень і при цьому зберегти параметри camera raw. Для копіювання параметрів з бази даних Camera Raw до допоміжного файлу XMP або для вбудовування параметрів у файли Digital Negative (DNG) можна скористатися командою «Експортувати параметри».

Після обробки файлу camera raw у програмі Camera Raw параметри зображення зберігаються у двох місцях: базі даних Camera Raw та допоміжному файлі XMP. Під час обробки DNG-файлу в модулі Camera Raw параметри зберігаються в самому DNG-файлі, але їх також можна зберегти в допоміжному XMP-файлі. Параметри для файлів TIFF і JPEG завжди зберігаються в самих файлах.

Примітка.

Коли ви імпортуєте послідовність файлів camera raw у After Effects, налаштування першого файлу застосовуються до всіх інших файлів послідовності, що не мають допоміжних файлів XMP. After Effects не перевіряє базу даних Camera Raw.

Ви можете встановити спеціальний параметр, що вказує, де саме зберігаються налаштування. При повторному відкритті зображення camera raw завантажуються всі налаштування, типові для значень, використовуваних при останньому відкритті файлу. Атрибути зображення (профіль кінцевого колірного пристрою, бітова глибина, розмір пікселів, роздільна здатність) не зберігаються за допомогою параметрів.

 1. В Adobe Bridge виберіть «Редагування» > «Параметри Camera Raw» (у Windows) або «Bridge» > «Параметри Camera Raw» (у Mac OS). Або натисніть у діалоговому вікні Camera Raw кнопку «Відкрити діалогове вікно налаштувань» . Або у програмі Photoshop виберіть «Правка» > «Параметри» > «Camera Raw» (Windows) або «Photoshop» > «Параметри» «Camera Raw» (Mac OS).

 2. У діалоговому вікні «Параметри» Camera Raw виберіть один з варіантів меню «Зберегти параметри зображення у»:

  База даних Camera Raw

  Зберігає параметри у базі даних Camera Raw у директорії «Document and Settings/[ім’я користувача]/Application Data/Adobe/CameraRaw» (Windows) або «Users/[ім’я користувача]/Library/Preferences» (Mac OS). Ця база даних індексується на основі вмісту файлів, так що зображення зберігає параметри camera raw, навіть якщо сам файл camera raw було переміщено або перейменовано.

  Допоміжні XMP-файли

  Зберігає налаштування в окремому файлі, у тій самій теці, що й файл camera raw, з тією самою основою імені файлу та розширенням .xmp. Така можливість корисна для довгострокового зберігання файлів raw разом з асоційованими з ними налаштуваннями, а також для обміну файлами camera raw та асоційованими налаштуваннями з іншими користувачами. Ці допоміжні файли XMP можуть зберігати дані IPTC (Міжнародна рада з видавництва та телекомунікацій) або інші метадані, асоційовані з файлом зображення camera raw. Якщо ви відкриваєте файли з носія, що призначений лише для читання , наприклад, CD або DVD, перед їх відкриттям переконайтеся, що ви скопіювали файли на ваш жорсткий диск. Зовнішній модуль Camera Raw не може записувати файл XMP на носій, призначений лише для читання, і записує параметри у базу даних Camera Raw. Ви можете переглядати файли XMP в Adobe Bridge, обравши «Перегляд» > «Показувати приховані файли».

  Примітка.

  Якщо ви використовуєте ревізійну систему контролю для управління вашими файлами та зберігаєте ваші параметри в допоміжних файлах XMP, пам’ятайте, що ви повинні перевіряти ваші файли до та після виконання змін у зображеннях camera raw; аналогічно, ви повинні керувати (наприклад, видаляти, перейменовувати, переміщувати) допоміжними файлами XMP разом із самими файлами camera raw. Adobe Bridge, Photoshop, After Effects та Camera Raw піклуються про синхронізацію файлів під час роботи у місцевому масштабі.

  Примітка.

  Якщо ви зберігаєте параметри Camera Raw у базі даних Camera Raw та плануєте перемістити файли в інше місце (на CD, DVD, інший комп’ютер і т. д.), ви можете використати команду «Експортувати параметри до XMP» для експорту параметрів до файлів XMP.

 3. Щоб зберегти всі коригування, внесені до файлів DNG, у самих файлах DNG, виберіть «Ігнорувати супутні файли ".xmp"» у розділі керування файлами DNG діалогового вікна параметрів Camera Raw.

Копіювання та вставлення параметрів Camera Raw

В Adobe Bridge ви можете копіювати та вставляти параметри Camera Raw з одного зображення до іншого.

 1. В Adobe Bridge виберіть файл і виберіть «Редагування» > «Параметри проявлення» > «Копіювати параметри Camera Raw».

 2. Виберіть один або декілька файлів і виберіть «Редагування» > «Параметри проявлення» > «Вставити параметри Camera Raw».

  Примітка.

  Ви також можете клацнути правою кнопкою миші (Windows) або клацнути, утримуючи Control (Mac OS), на файлах зображення, щоб скопіювати та вставити параметри за допомогою контекстного меню.

 3. У діалоговому вікні «Вставити параметри Camera Raw» виберіть, які налаштування слід застосувати.

Застосування збережених параметрів Camera Raw

 1. В Adobe Bridge або в діалоговому вікні Camera Raw виберіть один або декілька файлів.
 2. В меню Adobe Bridge виберіть «Редагування» > «Параметри проявлення» або клацніть обраний файл правою клавішею миші. Або ж у діалоговому вікні Camera Raw виберіть меню Меню «Параметри» модуля Camera Raw .
 3. Виберіть один із вказаних нижче варіантів.

  Параметри зображення

  Використовує параметри з обраного зображення camera raw. Даний параметр доступний лише з меню «Параметри Camera Raw» діалогового вікна Camera Raw.

  Стандартні параметри Camera Raw

  Використовує збережені параметри за замовчуванням для певної камери, моделі камери або певного значення ISO.

  Попереднє перетворення

  Використовує параметри попереднього зображення для певної камери, моделі камери або певного значення ISO.

  Ім’я стилю

  Використовує параметри (які можуть бути частиною всіх параметрів зображення), збережені як стиль.

  Застосування стилю
  Застосування стилю

  Примітка.

  Також можна застосувати передналаштовані параметри із вкладки «Стилі».

Експорт параметрів Camera Raw та переглядів DNG

Якщо ви зберігаєте параметри у базі даних Camera Raw, ви можете використати команду «Параметри експорту до XMP» для копіювання параметрів до допоміжних файлів XMP або для їх вбудовування до файлів DNG. Це корисно для того, аби зберегти параметри ваших файлів camera raw при їх переміщенні.

Ви також можете оновити перегляди JPEG, вбудовані у файли DNG.

 1. Відкрийте файли у діалоговому вікні Camera Raw.
 2. Якщо ви експортуєте параметри або перегляди для кількох файлів, виберіть їх мініатюри на перегляді у вигляді стрічки плівки.
 3. У меню параметрів Camera Raw виберіть «Експортувати параметри до XMP» або «Оновити перегляди DNG».

  Допоміжні файли XMP створюються в тій самій теці, де знаходяться файли зображень camera raw. Якщо ви зберігаєте файли зображень camera raw у форматі DNG, параметри вбудовуються у самі файли DNG.

Указання параметрів керування файлами Camera Raw

Керування файлами визначає параметри всіх файлів, що одержуються з Camera Raw, в тому числі бітову глибину, колірний простір, збільшення вихідної чіткості та розміри в пікселях. Керування файлами визначає, яким чином Photoshop відкриватиме ці файли, але не впливає на те, яким чином After Effects імпортує файли camera raw. Параметри керування файлами не впливають на самі дані camera raw.

Указати параметри керування файлами можна, клацнувши підкреслений текст у нижній частині діалогового вікна Camera Raw.

Простір

Визначає колірний профіль призначення. Зазвичай параметр «Простір» можна встановити у колірному профілі, який використовується для робочого простору Photoshop RGB. Оригінальний профіль для файлів camera raw зазвичай використовує колірний простір камери. Профілі, що перелічуються у меню «Простір», вбудовані до Camera Raw. Щоб скористатися колірним простором, який не вказано у меню «Простір», під час відкриття файлів у Photoshop виберіть ProPhoto RGB, потім конвертуйте до робочого простору, який ви обрали.

Глибина.

Визначає, чи буде файл відкриватися у Photoshop як зображення з налаштуванням 8 або 16 біт на канал.

Розмір.

Визначає розміри зображення у пікселях під час імпорту у Photoshop. Розмірами у пікселях за замовчуваннями є ті, які використовувалися під час зйомки. Щоб змінити роздільну здатність зображення, використовуйте меню «Розмір кадру».

Для широкоформатних камер вибір розміру, меншого за оригінальний, може прискорити обробку, якщо ви плануєте використовувати кінцеве зображення меншого розміру. Вибір більшого розміру подібний до збільшення роздільної здатності у Photoshop.

Для неширокоформатних камер оригінальний розмір є таким, який найкраще зберігає загальну кількість пікселів. Вибір іншого розміру мінімізує зміну роздільної здатності, яку здійснює Camera Raw, що дає дещо вищу якість зображення. Розмір зображення з найбільшою якістю відзначений зірочкою (*) у меню «Розмір».

Примітка: завжди можна змінити розмір зображення в пікселях, відкривши це зображення у Photoshop.

Роздільна здатність.

Визначає роздільну здатність, з якою друкується зображення. Цей параметр не впливає на розміри у пікселях. Наприклад, розмір зображення 2048 x 1536 пікселів, під час друку 72 точок на дюйм, складає приблизно 28 1/2 x 21 1/4 дюймів. Під час друку 300 точок на дюйм те саме зображення складає 6 3/4 x 5 1/8 дюймів. Ви також можете використати команду v у Photoshop для налаштування роздільної здатності.

Збільшити чіткість для

Дозволяє застосувати збільшення чіткості для екрана, матового й глянсового паперу. Застосовуючи збільшення вихідної чіткості, ви можете змінювати «Величина» у спливаючому меню на низьку або високу для збільшення або зменшення застосовуваної чіткості. У більшості випадків можна залишити значення за замовчуванням — стандартне.

Відкрити у Photoshop як смарт-об’єкти

Змушує зображення Camera Raw відкриватися у Photoshop як шар смарт-об’єктів замість фонового шару після натискання кнопки «Відкрити». Щоб змінити це налаштування для вибраних зображень, клацніть «Відкрити», натиснувши Shift.