Версія процесу – технологія, яку використовує програма Camera Raw для коригування та візуалізації фотографій. Залежно від версії процесу на вкладці «Основні» та під час локальних коригувань доступні різні параметри.

Версія обробки 5

Для редагування нових зображень у Camera Raw 11 використовується версія процесу 5 (PV5). У PV5 покращено відтворення областей із високим значенням ISO, що допомагає позбавитися відтінків пурпурового, які іноді з’являються в тінях на зображеннях, зроблених за слабкого освітлення. У PV5 також покращено роботу повзунка регулювання поволоки. Це дає змогу легко додати до зображення поволоку, перетягнувши повзунок ліворуч.

Версія обробки 4

Зображення, які вперше редагуються у Camera Raw 10, використовують процес версії 4. У PV4 додано підтримку маски діапазону та вдосконалено функцію автомаскування, яка краще порається із шумами зображення. Зображення версії PV3 (2012) автоматично оновлюються до PV 4, якщо до них не застосовано жодних коригувань автомаскування.

Версія процесу 3 (2012)

Зображення, які вперше редагуються у Camera Raw 7, використовують процес версії 3. Процес версії 3 пропонує нові елементи керування тоном і нові алгоритми розподілу тонів для висококонтрастних зображень. У процесі PV3 на панелі Основні можна коригувати світлі тони, тіні, білі та чорні тони, експозицію та контрастність. Також можна застосовувати локальні коригування балансу білого (температура й відтінок), світлих тонів, тіней, шуму та муару.

 

Версія процесу 2 (2010)

Зображення, які редагувалися у Camera Raw 6, за замовчуванням використовували процес PV2. Процес PV2 пропонує покращені функції збільшення різкості та зменшення шуму, порівняно з попереднім процесом версії PV1.

Версія процесу 1 (2003)

Первинний рушій обробки, який використовувався у Camera Raw версій 5.x і більш ранніх версій.

Щоб скористатися новішими процесами обробки, можна оновити раніше відредаговані фотографії до поточної версії процесу.

Щоб оновити фотографію до процесу Camera Raw 10 (PV4), виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Натисніть кнопку Оновити до поточного процесу (знак оклику) у правому нижньому куті вікна перегляду зображення.
  • На вкладці Калібрування камери виберіть Процес > Версія 4 (Поточний).

Щоб застосувати до фотографії старішу версію процесу, відкрийте вкладку Калібрування камери та виберіть Процес 
 > Версія 3 (2012), Процес > Версія 2 (2010) чи Процес > Версія 1 (2003).

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності