Розташування кадрів і сторінок

Докладніші відомості та інструкції можна переглянути за наведеними нижче посиланнями.

Про контури та кадри

В документі можна намалювати об’єкти і використовувати їх як контури або кадри. Контури— це векторні графічні об’єкти, які створюються за допомогою графічного редактора, наприклад, Adobe Illustrator®. Кадри — це те ж саме, що і контури, але вони можуть містити текст або інші об’єкти. Кадр може також існувати як заповнювач, тобто контейнер без вмісту. Як контейнери та заповнювачі, кадри — це основні структурні елементи макета документа.

Контури та кадри

A. Шлях B. Кадр як графічний контейнер C. Кадр з розміщеною графікою 

Контури та кадри можна малювати за допомогою інструментів з палітри інструментів. Кадри можна також створювати шляхом простого розміщення (імпорту) або вставки вмісту у контур.

Примітка.

У QuarkXPress контури називаються лініями, а кадри – рамками.

Завдяки тому, що кадр — це тільки версія контуру як контейнера, з кадром можна виконувати ті ж самі дії, що і зі шляхом, наприклад, додавання кольору чи градієнту до заливки або обведення та редагування форми кадру за допомогою інструмента «Рука". Можна навіть використовувати кадр як контур або контур як кадр у будь-який час. Ця гнучкість дозволяє легше змінювати оформлення і забезпечує широкий діапазон варіантів оформлення.

Кадри можуть містити текст або графічні елементи. Текстовий кадр визначає область, яку займає текст, а також характер текстового потоку макета. Текстові кадри можна розпізнати за допомогою текстових портів у верхньому лівому та нижньому правому кутах.

Сітка кадру – це текстовий кадр із базовою сіткою для визначення розміру символів та інтервалу в прикріпленому кадрі.

Графічний кадр може виконувати функцію межі та фону, а також кадрувати та маскувати графіку. Якщо графічний кадр виконує функцію порожнього заповнювача, він відображає перехрещення.

Текстовий кадр (ліворуч) і порожній графічний кадр (праворуч)

Якщо всередині порожнього графічного кадру немає перехрещення, можливо, вимкнуто відображення країв кадру.

Відображення або приховування країв кадру

На відміну від контурів, за замовчуванням можна спостерігати обведення (межі) кадрів, що не друкуються, навіть якщо вони не виділені. Якщо вікно документа містить багато об’єктів, скористайтеся командою «Показати/Приховати краї кадрів", щоб спростити відображення на екрані шляхом приховання країв кадрів. Ця дія також приховує перехрещення в графічному шаблонному кадрі. Параметр відображення країв кадру не впливає на відображення текстових портів на текстових кадрах.

Примітка.

Край кадру визначається як обведення кадру, а не як зовнішній край товщини обведення.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб показати або сховати краї кадрів, виберіть «Перегляд» > «Допоміжні елементи» > «Показати/Сховати краї кадру».

  • щоб приховати краї кадрів, клацніть «Режим перегляду" внизу палітри інструментів.

  • Щод показати або сховати сітку кадру, виберіть «Перегляд» > «Сітки та напрямні» > «Показати сітку кадру» або «Перегляд» > «Сітки та напрямні» > «Сховати сітку кадру».

Використання заповнювачів для оформлення сторінок

Якщо кінцевий текст або графічні елементи доступні, їх можна додати до документа; під час імпорту InDesign автоматично створює кадри (цього не відбувається, якщо текст або графіка імпортується прямо до існуючих кадрів). Проте якщо немає вмісту або необхідно заблокувати оформлення, перш ніж додавати текст і графіку, можна використовувати кадри як заповнювачі.

Типи заповнювачів

A. Графічний шаблонний кадр B. Текстовий шаблонний кадр 

Наприклад, можна використовувати будь-які з наступних стратегій:

 • Намалюйте текстові кадри за допомогою інструмента «Текст", а також малювати графічні кадри інструментами малювання. Зв’яжіть порожні текстові кадри разом, щоб імпорт кінцевого тексту виконувався за один крок.

 • Намалюйте порожні форми заповнювачів інструментами малювання. Якщо можна починати перетворювати області для тексту та графіки, перевизначте заповнювачі як текстові або графічні кадри.

 • Встановіть параметри припасування для шаблонного кадру таким чином, щоб під час розміщення зображення в кадрі виконувалось обрізання зображення відповідно до розміру.

Перепризначення контурів та кадрів

 • Щоб використовувати контур або текстовий кадр як графічний шаблонний кадр, виберіть контур або порожній текстовий кадр, а потім виберіть пункт меню Об’єкт > Вміст > Графіка.
 • Щоб використовувати контур або графічний кадр як текстовий шаблонний кадр, виберіть контур або порожній графічний кадр, а потім виберіть пункт меню Об’єкт > Вміст > Текст.
 • Щоб використовувати текстовий або графічний кадр тільки як контур, виберіть порожній кадр, а потім виберіть пункт меню Об’єкт > Вміст > Вільний.
Примітка.

Якщо кадр містить текст або графіку, перевизначити його за допомогою меню Об’єкт > Вміст неможливо. Однак, якщо ви заміните графіку на текст, тип вмісту перевизначиться автоматично.

Про автоматичне коригування макета

Якщо для зміни існуючого макета, наприклад, зміни ширини колонок або орієнтації сторінки, використовуються команди «Параметри документа» або «Поля та колонки", витрачається значний час на розташування об’єктів відповідно до нового макета. Функція «Коригування макета» виконує більшість цих дій автоматично. Наприклад, можна швидко змінити широкий формат документа з чотирма колонками, який оформлено для розміру сторінки A4, на двоколонковий високий формат паперу 21см (США). Команда «Коригування макета» переміщує та змінює розміри текстових і графічних кадрів відповідно до нових відносних позицій напрямних лінійок, полів і країв сторінки.

Примітка.

Перетягування напрямних лінійок не призводить до коригування макета.

Функція «Коригування макета» призводить до більш очікуваних результатів, коли макет базується на схемі з полями, колонками сторінок, напрямними лінійками й прив’язкою об’єктів до напрямних. Результати є менш очікуваними, коли об’єкти не прив’язані до полів, колонок і напрямних або коли зайві напрямні лінійки та колонок додають безладу до сторінки. На коригування макета не впливають сітка документа та сітка базових ліній.

Сторінка оформлена вертикально для друку (ліворуч); орієнтацію сторінки змінено для перегляду на екрані, з макетом, автоматично налаштованим функцією «Коригування макета» (праворуч)

Змінювати правила можна у діалоговому вікні «Коригування макета". Функція «Коригування макета» намагається скоригувати пропорції старого макета в новому макеті, виконуючи наступні дії:

 • Додавання або видалення напрямних колонок, якщо новий макет визначає іншу кількість колонок.

 • Якщо розмір сторінки змінюється, переміщення лінійки веде до зберігання пропорційної відстані між краями сторінки, полями та напрямними стовпчиків.

 • Переміщення об’єктів, вирівняних за напрямними полів, колонок, дообрізного формату/службових полів, лінійок або за двома напрямними, перпендикулярними одна до одної, і, таким чином, якщо напрямні переміщуються під час коригування макета, об’єкти залишаються прив’язаними до напрямних. Об’єкти, вже присвоєні до будь-якого краю сторінки або до країв сторінки перпендикулярно один одному, також переміщуються.

 • Пропорційна зміна розміру об’єктів, які вже вирівняно за двома паралельними напрямними полів, колонок, дообрізного формату/службових полів, лінійок або за напрямними з трьох сторін, і, таким чином, якщо напрямні переміщуються під час коригування макета, об’єкти залишаються прив’язаними до напрямних. Об’єкти, присвоєні до двох паралельних країв сторінки або до країв сторінки з трьох боків, також переміщуються.

 • Збереження відносного положення об’єктів, прив’язаних до тексту, як визначено в діалоговому вікні «Параметри прив’язаного об’єкта".

 • Переміщення об’єктів для збереження їх в тому ж відносному положенні, якщо розмір сторінки змінюється.

Примітка.

Функція «Коригування макета» впливає на колонки всередині текстового кадру інакше, ніж на колонки сторінки. Якщо розміри кадру змінено за допомогою функції «Коригування макета» і у діалоговому вікні «Об’єкт > Параметри текстового кадру» не вибрано параметр «Фіксована ширина колонки», розмір колонок текстового кадру змінюється пропорційно. Якщо параметр «Фіксована ширина колонки» вибрано, колонки додаються або видаляються як необхідно.

Встановлення параметрів для коригування макета

Пам’ятайте, що зміна параметрів у діалоговому вікні «Коригування макета» не призводить до негайних змін. Коригування макета застосовується тільки до змін розміру сторінок, орієнтації сторінки, параметрів полів або колонок або під час застосування нового шаблону. Якщо необхідно відновити макет до попереднього стану, необхідно скасувати дію, яка була виконана за допомогою коригування макета.

 1. Виберіть пункт меню Макет > Коригування макета.

 2. Виберіть «Дозволити коригування макета".

 3. Визначіть параметри коригування макета і натисніть кнопку «OK».

Параметри коригування макета

Дозволити коригування макета

Виберіть цей параметр, щоб коригування макета виконувалося під час зміни розміру сторінки, орієнтації сторінки, полів або колонок.

Зона прив’язки

Введіть значення, щоб визначити наскільки близько об’єкт має знаходитися до напрямної полів, колонок або до краю сторінки, щоб прив’язатися до цього елемента під час коригування макета.

Дозволити зміну розміру графіки і груп

Виберіть цей параметр, щоб дозволити функції «Коригування макета» масштабувати графіку, кадри і групи. Якщо цей параметр не вибрано, графіки і групи можуть переміщуватися за допомогою функції «Коригування макета", але не змінювати розмір.

Дозволити переміщення напрямних лінійок

Виберіть цей параметр, щоб функція «Коригування макета» змінювала положення напрямних лінійок.

Пропустити вирівнювання за напрямними лінійок

Виберіть цей параметр, якщо напрямні лінійки розташовані невдало для коригування макета. Об’єкти все одно будуть вирівнюватися за напрямними колонок і полів і за краями сторінки.

Ігнорувати блокування об’єкта і шару

Виберіть цей параметр, щоб функція «Коригування макета» змінювала положення об’єктів, заблоковані індивідуально або в результаті знаходження на заблокованому шарі.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн