Зміна об’єктів за допомогою графічних кадрів

Об’єкти Adobe InDesign охоплюють будь-який елемент, який ви можете додати або створити в новому вікні документа, у тому числі й відкриті та закриті контури, складені фігури й контури, текст, растеризовану ілюстрацію, 3D-об’єкти та будь-який розміщений файл, наприклад, зображення.

Якщо графіка існує в межах кадру (як і вся імпортована графіка), її можна змінити шляхом зміни її відношення до кадру, як описано в наступних прикладах:

 • Здійсніть кадрування графіки шляхом зменшення її кадру.

 • Створіть різні ефекти маскування та макета шляхом вставлення об’єкта в кадр.

 • Додайте до графіки контур або обведення шляхом зміни товщини лінії та кольору її кадру.

 • Розмістіть графіку в центрі напроти фонового прямокутника шляхом збільшення її кадру та налаштування кольору заливки кадру.

Вставлення об’єкта в кадр

Для вкладання графічного вмісту в кадр-контейнер скористайтеся командою Вставити в. Ви можете навіть вкладати графіку у вкладені кадри.

Фонове зображення, вставлене в кадр
Фонове зображення, вставлене в кадр

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для вставлення одного об’єкта в кадр виділіть об’єкт.

  • Для того, щоб вставити декілька об’єктів у кадр, спочатку згрупуйте їх, оскільки кадр може містити лише один об’єкт.

  • Для вставлення текстового кадру в інший кадр і збереження його поточного вигляду виділіть весь текстовий кадр за допомогою інструмента «Виділення»  або «Часткове виділення» , але не за допомогою інструмента «Текст».

 2. Виберіть Правка > Копіювати (або, якщо зберігати оригінал не потрібно, Правка > Вирізати).

 3. Виділіть контур або кадр, а потім виберіть Правка > Вставити в.

Видалення вмісту кадру

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Якщо видаляється графічний або текстовий кадр, виділіть об’єкт за допомогою інструмента «Часткове виділення» . Або ж скористайтесь інструментом «Виділення», щоб клацнути інструмент захоплення вмісту зображення.

  • Якщо ви видаляєте символи тексту, виділіть їх за допомогою інструмента «Текст» .

 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб остаточно видалити вміст, натисніть клавішу «Delete» або «Backspace».

  • Щоб розмістити вміст в іншій ділянці макета, виберіть Правка > Вирізати, скасуйте виділення кадру, а потім виберіть Правка > Вставити.

Примітка.

Імпортоване зображення неможливо вставити за відсутності кадру. За вирізання імпортованого зображення з кадру та вставки в іншій ділянці документа для цього зображення автоматично буде створено новий кадр.

Припасування об’єктів до кадрів

Якщо кадр та його вміст різні за розміром, можна скористатися командою «Припасування», щоб досягти бездоганного вирівнювання.

Параметри вирівнювання кадру застосовуються до кадрів, які містять графіку або інший текстовий кадр (текстові кадри, вкладені в інші кадри), але вони не впливають на абзаци в текстовому кадрі – вирівнюванням і розміщенням самого тексту можна керувати власноруч за допомогою команди «Параметри текстового кадру» та панелей «Абзац», «Стилі абзацу» та «Матеріал».

Припасування об’єкта до кадру

 1. Виділіть кадр об’єкта.

 2. Виберіть Об’єкт > Припасування й один із наступних параметрів:

  Залити кадр зі збереженням пропорцій.

  Змінює розмір вмісту для припасування всього кадру, при цьому зберігаючи пропорції вмісту. Розміри кадру не змінено. Якщо вміст та кадр мають різні пропорції, деяка частина вмісту буде відкадрована за допомогою рамки розміру кадру.

  Припасувати вміст зі збереженням пропорцій.

  Змінює розмір вмісту для припасування кадру, при цьому зберігаючи пропорції вмісту. Розміри кадру не змінено. Якщо вміст та кадр мають різні пропорції, може утворитися незначний пробіл.

  Припасування відповідно до вмісту.

  Зображення автоматично припасовується в кадрі, ураховуючи вміст зображення й розмір кадру. Розміри кадру не змінюються. Щоб зробити цей варіант припасування до кадру налаштуванням за замовчуванням, у меню Уподобання > Загальне виберіть Зробити припасування відповідно до вмісту варіантом припасування кадру за замовчуванням.

  Примітка.

  • Припасування відповідно до вмісту видаляє трансформації, як-то масштабування, поворот, віддзеркалення або нахил, що було застосовано до зображення. Проте трансформації, застосовані до кадру, не видаляються.
  • Можливість припасування відповідно до вмісту не доступна в 32-розрядних версіях Windows.

  Припасувати кадр до вмісту

  Змініть розмір кадру для припасування його вмісту. Пропорції кадру змінюються для того, щоб відповідати пропорціям вмісту, якщо це необхідно. Це зручно для відновлення графічного кадру, який ви змінили випадково.

  Припасувати вміст до кадру

  Змінює розмір вмісту для припасування кадру та дозволяє зміну пропорцій вмісту. Кадр не зміниться, але вміст може з’явитися у розтягнутому вигляді, якщо у нього та кадру різні пропорції.

  Примітка.

  Для швидкого припасування кадру до його вмісту двічі клацніть на будь-якій кутовій ручці кадру. Розмір кадру змінюватиметься з точки, на якій ви натискаєте. Якщо ви натискаєте на боковій ручці, розмір кадру зміниться лише в боковій області.

  Вирівнювання об’єкта в межах графічного кадру
  Вирівнювання об’єкта в межах графічного кадру

  A. Оригінал B. Кадр зі зміненим розміром для припасування вмісту C. Вміст зі зміненим розміром для припасування кадру 

  Центрувати вміст.

  Центрує вміст у кадрі. Пропорції кадру та його вмісту збережені. Розмір вмісту й кадру не змінюється.

  Примітка.

  Команди «Припасування» припасовують зовнішні краї вмісту до центру обведення кадру. Якщо кадр має товсту товщину лінії, зовнішні краї вмісту будуть приховані. Ви можете налаштовувати вирівнювання обведення кадру до центру, усередині або ззовні краю кадру. (Див. розділ Налаштування обведення.)

  Якщо параметри припасування, застосовані за допомогою команди «Автоматичне припасування», не потрібні й мають бути видалені, виберіть Об’єкт > Припасування > Стерти параметри припасування кадру.

Використання функції автоматичного припасування

Якщо під час зміни розміру кадру зображення не вибрано параметр «Автоматичне припасування», розмір зображення в цьому кадрі залишається незмінним. Якщо параметр «Автоматичне припасування» вибрано, розмір зображення змінюється разом із розміром кадру. За необхідності обрізання чи трансформування зображення скористайтеся інструментом «Часткове виділення» для безпосереднього трансформування зображення. Або можна вимкнути параметр «Автоматичне припасування», трансформувати зображення, а потім увімкнути цей параметр знову.

Вибрати параметр «Автоматичне припасування» можна на смузі керування або в діалоговому вікні «Параметри припасування кадру».

Установлення параметрів припасування кадру

Можна присвоїти параметр припасування до шаблонного кадру. Таким чином, коли в цей кадр буде поміщено новий вміст, до нього буде застосовано команду припасування.

 1. Виділіть кадр.

 2. Виберіть Об’єкт > Припасування > Параметри припасування кадру.

 3. Задайте наведені нижче параметри й натисніть «OK».

  Автоматичне припасування.

  Виберіть цей параметр, щоб розмір зображення автоматично змінювався в разі зміни розміру кадру.

  Контрольна точка.

  Зазначте контрольну точку для дій кадрування та припасування. Наприклад, якщо ви виберете для контрольної точки верхній правий кут та оберете команду «Припасувати вміст із збереженням пропорцій», кадрування зображення може здійснюватися з лівої або з нижньої сторони (на відстані від контрольної точки).

  Величина кадрування.

  Вкажіть розташування рамки розміру зображення відносно кадру. Для кадрування зображення використовуйте додатні значення. Наприклад, вам може знадобитися вилучити межу, яка оточує розміщене зображення. Для додавання пробілу між рамкою розміру зображення та кадром використовуйте від’ємні значення. Наприклад, вам може знадобитися, щоб між зображенням та кадром був пробіл.

  За введення значень кадрування, які зроблять зображення невидимим, ці значення буде проігноровано, але параметр припасування все ж буде застосовано.

  Припасування порожнього кадру.

  Вкажіть, де саме ви хочете припасувати вміст до кадру (що може призвести до зміни кута нахилу зображення), припасуйте вміст із збереженням пропорцій (може утворитися незначний пробіл) або заповніть кадр зі збереженням пропорцій (одна або декілька частин можуть кадруватися).

Дія припасування виконується в тому випадку, коли вміст розміщено в кадрі. Після зміни розміру кадру автоматичне повторне застосування параметра припасування здійснюється лише в тому разі, якщо вибрано «Автоматичне припасування».

Переміщення графічного кадру або його вмісту

Якщо для виділення графічного кадру використовується інструмент «Виділення», можна виділити кадр або зображення в межах кадру. Якщо клацнути поза межами інструмента захоплення вмісту та перетягнути виділену область, вміст кадру переміщується разом із кадром. Якщо потягнути інструмент захоплення вмісту, зображення переміщується в межах кадру.

Наведені далі методи надають способи переміщення кадру або його вмісту незалежно один від одного. Ці методи корисні для коригування графіки за кадрування або створення масок графіки в кадрі.

Примітка.

Якщо інструмент виділення працює не так, як ви очікували, спочатку спробуйте зняти все виділення. Зробіть це, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+Shift+A (Windows) або Command+Shift+A (Mac OS).

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб перемістити кадр разом із його вмістом, скористайтеся інструментом «Виділення» , клацнувши зображення за межами інструмента захоплення вмісту.

  • Щоб перемістити імпортований вміст без переміщення кадру (тобто панорамувати вміст за кадром), потягніть інструмент захоплення вмісту. Можна також скористатися інструментом «Часткове виділення» , щоб виділяти і перетягувати зображення.

  Переміщення вмісту без кадру
  Переміщення вмісту без кадру

  Примітка.

  Якщо ви будете утримувати натиснутою кнопку миші на графіці перед тим, як її перемістити, з’явиться динамічний графічний перегляд (напівпрозоре зображення), що знаходиться за межами кадру, але вигляд зображення, яке переміщується в кадр, не буде напівпрозорим. Так вам буде легше бачити, як ви розміщуєте все зображення в межах кадру.

  • Щоб перемістити кадр, не переміщуючи його вміст, клацніть кадр за допомогою інструмента «Виділення», перейдіть до інструмента «Часткове виділення», а потім перетягніть центральну точку.
  Переміщення кадру без вмісту
  Переміщення кадру без вмісту

  • Для переміщення декількох кадрів скористайтеся інструментом «Виділення», щоб виділити об’єкти, а потім перетягуйте їх. Якщо для виділення декількох об’єктів ви використовуєте інструмент «Часткове виділення», то він впливає лише на ті елементи, які ви перетягуєте.

Створення межі або фону

Графічний кадр ідеально підходить для використання в якості межі або фону вмісту, оскільки його обведення можна змінювати та заповнювати незалежно від вмісту.

Додавання меж до графічних кадрів
Додавання меж до графічних кадрів

A. Фото у графічному кадрі B. Кадр, до якого застосовано обведення C. Кадр, який було збільшено за допомогою обведення та заливки 
 1. Використовуючи інструмент «Часткове виділення» , клацніть імпортовану графіку за межами інструмента захоплення вмісту, щоб виділити її кадр.
 2. Для збільшення кадру без зміни розміру графіки потягніть за будь-яку зовнішню ручку рамки розміру. Щоб зберегти пропорції, утримуйте клавішу Shift під час перетягування.
 3. Для застосування обведення та кольору заливки скористайтеся панеллю «Зразки» та палітрою інструментів.
 4. Для налаштування товщини лінії кадру, стилю або вирівнювання скористайтеся панеллю «Зразки».

Примітка.

За допомогою панелі трансформування або керування можна швидко збільшити розмір кадру рівномірно по всім сторонам. Виділіть кадр за допомогою інструмента «Часткове виділення» , налаштуйте шукач контрольної точки панелі  по відношенню до центральної точки та введіть нові значення для ширини та висоти.

Кадрування або створення масок об’єктів

Кадрування та маскування — це два терміни, що описують приховування частини об’єкта. Загалом різниця полягає в тому, що кадрування застосовує прямокутник для обрізки країв кадру, а маскування — довільні фігури для того, щоб зробити фон об’єкта прозорим. Звичайним прикладом маски є відсічний контур, який і є маскою, створеною для певного зображення.

Для кадрування або маскування об’єктів використовуйте графічні фрейми. Оскільки імпортована графіка автоматично розміщається в кадрі, ви можете відразу здійснити кадрування або створити маску без необхідності створення кадру для цього. Якщо ви не створили кадр для імпортованої графіки вручну, кадр буде створено автоматично, він матиме такий самий розмір, як і графіка, тому кадр може бути непомітним.

Примітка.

Для якісного друку під час виводу документа надсилаються лише дані про видимі частини кадрованих або маскованих зображень. Однак місце на диску та оперативну пам’ять можна зберегти за допомогою кадрування або маскування зображень до потрібних форм і розмірів до імпорту їх до документа.

 • Для кадрування імпортованого зображення або іншого графічного елемента, які вже перебувають у межах прямокутного кадру, клацніть на об’єкті за допомогою інструмента  й потягніть будь-яку ручку на відображуваній рамці розміру. Для збереження оригінальних пропорцій кадру перетягуйте, утримуючи клавішу Shift.


  Кадрування зображення з використанням графічного кадру

 • Для кадрування або маскування об’єкта скористайтеся інструментом «Виділення» або «Часткове виділення» й виберіть об’єкт, який потрібно маскувати. Виберіть Правка > Копіювати, виділіть незаповнений контур або кадр, менший за розмір об’єкта, а потім виберіть Правка > Вставити в.
 • Для точного кадрування вмісту кадру виділіть кадр за допомогою інструмента «Часткове виділення» й скористайтеся панеллю «Трансформування» або «Керування», щоб змінити розмір кадру.
 • Щоб визначити параметри кадрування незаповненого шаблонного кадру, виберіть Об’єкт > Припасування > Параметри припасування кадру, а потім задайте величину кадрування.

Примітка.

За допомогою імпортованої графіки можна також створювати маску, використовуючи інструменти малювання, щоб змінити форму кадру графіки.

Параметри експорту об’єкта

Основні відомості про параметри експорту об’єкта

Параметри експорту об’єкта можуть використовуватися для зазначення параметрів експорту, необхідних під час експорту в різні формати, наприклад EPUB, HTML або файли PDF зі спеціальними можливостями.

 

Параметри експорту об’єкта можуть застосовуватися до текстових кадрів, графічних кадрів, а також до груп. Використовуйте параметри експорту об’єкта, щоб:

 • Визначати альтернативний текст для поміщених зображень і графіки.

 • Застосовувати теги та дійсні параметри тексту для PDF-документів із тегами.

 • Створюйте різні параметри перетворення для кожного об’єкта, щоб вони добре відображались на екранах різного розміру та з різною щільністю пікселів. Використовуйте ці параметри для керування якістю растеризації, що застосовується до ефектів тексту, таких як тінь та скіс, під час експорту макета в HTML або EPUB.

Примітка.

Якщо на об’єкт існує гіперпосилання, його буде належним чином оброблено під час експорту.

Застосування параметрів експорту об’єкта

 1. Виберіть кадр або групу в макеті.
 2. Виберіть Об’єкт > Параметри вибору об’єкта.

  або

  Клацніть об’єкт правою кнопкою миші й виберіть Параметри експорту об’єкта.

 3. Застосуйте параметри.

Примітка.

Можна вийти з діалогового вікна «Параметри експорту об’єкта» у той час, поки вибираються інші об’єкти в макеті для застосування параметрів.

Параметри альтернативного тексту

Альтернативний текст – це короткий текстовий опис зображення або графіки. Текст використовується в ситуаціях, коли зображення не відображається, або для допомоги екранним читцям.

Джерело альтернативного тексту

Виберіть джерело для призначення альтернативного тексту вибраним кадрам або групам.

Примітка.

Коли вміст імпортується з Microsoft Word, InDesign також імпортує альтернативний текст, застосований до зображень.

Персоналізація –

Введіть текст вручну.

Зі структури

Текст використовуватиметься, як зазначено у структурі. Див. Маркування графіки для використання з екранними читцями

Із XMP (заголовок |опис |підзаголовок)

Використовуватимуться дані, збережені в загальних полях XMP. Якщо дані XMP оновлюються за допомогою іншої програми, такої як Adobe Bridge, коли оновлюється зв’язок, текст оновлюється автоматично.

З іншого XMP

Якщо рядок тексту зберігається в іншому полі XMP, повністю введіть простір імен та назву властивості у форматі <ns>:<властивість>. Наприклад, інтерфейс користувача Adobe Bridge підтримує основні дані IPTC, в яких міститься поле із назвою «Код суб’єкта IPTC». Якщо це поле було використане для збереження рядка тексту, значення властивості буде «Iptc4xmpCore:SubjectCode[1].»

Параметри PDF-файлу з тегами

Застосувати тег

Виберіть джерело для призначення тегу PDF вибраним кадрам або групам.

Зі структури

Текст використовуватиметься, як зазначено у структурі.

Артефакт

Використовуйте для графічних елементів, що не мають важливого значення під час читання вголос екранним читцем.

На основі об’єкта

Вміст кадру визначається автоматично, і застосовується тег «Матеріал» або «Зображення».

Джерело дійсного тексту

PDF також підтримує дійсний текст на додаток до альтернативного тексту. Дійсний текст може застосовуватись до графічних елементів, що візуально мають вигляд тексту. Наприклад, відскановане зображення TIFF. Дійсний текст використовується для представлення слів, які було перетворено на ілюстрацію. Дійсний текст застосовується лише в PDF із тегами.

Персоналізація –

Введіть текст вручну.

Зі структури

Текст використовуватиметься, як зазначено у структурі. Див. Маркування графіки для використання з екранними читцями

Із XMP (заголовок |опис |підзаголовок)

Використовуватимуться дані, збережені в загальних полях XMP. Якщо дані XMP оновлюються за допомогою іншої програми, такої як Adobe Bridge, коли оновлюється зв’язок, текст оновлюється автоматично.

З іншого XMP

Якщо рядок тексту зберігається в іншому полі XMP, повністю введіть простір імен та назву властивості у форматі <ns>:<властивість>. Наприклад, інтерфейс користувача Bridge підтримує основні дані IPTC, в яких міститься поле із назвою «Код суб’єкта IPTC». Якщо в цьому полі збережено рядок тексту, значення властивості буде «Iptc4xmpCore:SubjectCode[1].»

Параметри EPUB та HTML

Використовуйте параметри EPUB та HTML для зазначення параметрів перетворення для окремих об’єктів. Якщо не вказати ці параметри, буде використано параметри перетворення зображення для експорту в EPUB. Див. Параметри зображень EPUB.

Параметри експорту об’єкта
Параметри експорту об’єкта

epub: тип

Клацніть значок зі стрілкою, щоб вибрати порядок читання документа засобом читання з екрана.

Зберегти вигляд із макета

Установіть позначку, щоб указати власні параметри перетворення зображення для виділених кадрів.

За замовчуванням –

Налаштування за замовчуванням автоматично переносяться в діалогове вікно налаштувань параметрів експорту.

Використовувати наявне зображення для графічних об’єктів

Використання наявного зображення для графічних об’єктів

Растеризувати контейнер

Перетворення об’єкта на зображення. Наприклад, перетворення текстового кадру на зображення.

Растеризувати вміст

Зовнішній вид вмісту зберігається за допомогою стилів CSS. 

Власне перетворення

Установіть позначку, щоб указати власні параметри перетворення зображення для виділених кадрів.

Формат

Дає змогу вибирати, чи мають оптимізовані зображення в документі перетворюватися на GIF, JPEG або PNG.

Роздільна здатність (ppi)

Вкажіть роздільну здатність зображень у пікселях на дюйм (ppi). У той час як операційні системи мають стандарт 72 ppi або 96 ppi, роздільна здатність мобільних пристроїв може варіюватися від 132 ppi (iPad) до 172 ppi (Sony Reader) та понад 300 ppi (iPhone 4). Можна вказати значення ppi для кожного вибраного об’єкта. Пропонуються такі значення: 72, 96, 150 (середнє значення для всіх сучасних пристроїв для читання електронних книг) і 300.

Палітра

дозволяє керувати тим, як InDesign оброблятиме кольори, оптимізуючи GIF-файли. Формат GIF використовує обмежену палітру кольорів, що не перевищує 256 кольорів.

Виберіть «Адаптивне», щоб створити палітру з використанням типових зразків кольорів у графіці без жодного змішування (змішування малих ділянок кольорів для імітування додаткових кольорів). Виберіть «Web», щоб створити палітру безпечних кольорів для Інтернету, яка є підмножиною системних кольорів Windows і Mac OS. Виберіть «Системна (Win)» або «Системна (Mac)», щоб створити палітру, використовуючи вбудовану системну палітру. Цей вибір може мати неочікувані наслідки.

Виберіть «Черезрядково», щоб поступово відобразити зображення, що повільно завантажується, заповнюючи відсутні рядки. Якщо цей параметр не вибрано, зображення має вигляд розмитого і поступово набуває чіткості, досягаючи повної роздільної здатності.

Якість

Установлює компроміс між стисненням (для зменшення розміру файлу) і якістю зображення для кожного створеного зображення JPEG. «Низька» дає найменший файл і найнижчу якість зображення.

Спосіб

Визначає, наскільки швидко має показуватися графіка JPEG, коли файл, що містить зображення, відкривається в Інтернеті. Виберіть «Прогресивний», щоб зображення JPEG показувалися поступово і дедалі детальніше по мірі завантаження. (Файли, створені з цим параметром, значно більші і потребують більше оперативної пам’яті для перегляду.) Виберіть «Базова лінія», щоб кожен JPEG-файл відображався лише після завантаження, а до відтворення файлу на його місці знаходився заповнювач.

Персоналізація – макет

Оберіть тип макета в розкривному переліку.

 • Вирівнювання та інтервали: визначте спосіб вирівнювання зображення (ліворуч, за центром, праворуч), а також заповнення (вгорі та внизу).
 • Переміщення ліворуч: забезпечує вирівнювання за лівим краєм із переміщенням.
 • Переміщення праворуч: забезпечує вирівнювання за правим краєм із переміщенням.

Вставити розрив сторінки

Виберіть цей пункт, щоб вставляти розриви сторінки разом із зображеннями. Розриви сторінок можуть вставлятися перед зображенням, після зображення або перед зображенням і після нього.

Розмір

Для вибору власного значення ширини та висоти CSS доступні такі значення:

 • Немає: до об’єкта не застосовується жодних значень ширини та висоти CSS.
 • За замовчуванням: застосування значень ширини та висоти CSS за замовчуванням.
 • Фіксований: застосування фіксованих значень ширини та висоти CSS.
 • Відносно компонування тексту: цей параметр застосовується лише до значення ширини CSS. Ширина CSS адаптується відповідно до компонування тексту.
 • Відносно розміру тексту: цей параметр застосовується лише до значення ширини CSS . Ширина CSS адаптується відповідно до компонування тексту.
 • Власне значення ширини: введення власного значення ширини.
 • Власне значення висоти: введення власного значення висоти.

Примітка.

Розкривний перелік «Розмір» підтримується лише для документів EPUB із макетом із перекомпонуванням та макетів HTML. Він неактивний під час роботи з документом EPUB із фіксованим макетом.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності