Трансформування об’єктів

Примітка.

Неупереджена мова. Починаючи з випуску InDesign 2022 (версія 17.0) і надалі, ми замінюємо неінклюзивну мову для відображення основних цінностей Adobe щодо інклюзивності. Будь-яке згадування головної сторінки буде замінено на термін «сторінка-шаблон» у наших статтях довідки для англійської, данської, угорської, іспанської, італійської, бразильського варіанта португальської, португальської та японської мов. .

Огляд панелі «Трансформувати»

Скористайтеся панеллю «Трансформувати» для перегляду або зазначення геометричних даних для будь-якого виділеного об’єкта, у тому числі й значень розташування, розміру, повороту та нахилу. Команди панелі «Трансформувати» забезпечують додаткові параметри та швидкий шлях здійснення повороту або відображення об'єктів.

Примітка.

Кнопки та команди меню панелі, що знаходяться на панелі «Трансформувати», також доступні на панелі керування.

Панель «Трансформування»

A. Покажчик розташування контрольної точки B. Значок «Зберегти пропорції» C. Меню панелі 

Відображення панелі «Трансформувати»

 1. Виберіть «Вікно > Об’єкти та макет > Трансформувати».

Перегляд геометричних даних про об’єкти

Коли ви виділяєте об’єкт, його геометричні дані відображуються на панелях трансформування та керування. Якщо ви виділяєте декілька об'єктів, ці дані представляють всі виділені об'єкти у вигляді одного цілого.

 1. Виділіть один або декілька об'єктів та виведіть на екран панель «Трансформувати» («Вікно > Об'єкти та макет > Трансформувати»).

  Інформація про розташування співвідноситься з початком лінійки та контрольною точкою об’єкта. Інформація про кути співвідноситься із монтажним столом, де горизонтальна лінія має кут 0°.

Змінити параметри трансформування

Панель «Трансформувати» включає в себе декілька параметрів, які показують шляхи трансформування об'єктів та відображення даних на панелях трансформування та керування.

Змінення контрольної точки для виділених об’єктів

Усі дії трансформування починаються з фіксованої точки, яка знаходиться на об’єкті або біля нього. Ця точка називається контрольною точкою. Коли активовано інструмент трансформування, наприклад інструмент масштабування, у контрольній точці відображається значок .

Контрольна точка зміщена до центру (зліва) та об’єкт зі зміненим масштабом (справа)

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для зазначення іншої контрольної точки для виділеного об’єкта клацніть на будь-якій з дев’яти точок на шукачеві контрольної точки , що знаходиться на панелі трансформування або керування.


   Коли ви натискаєте різні контрольні точки на панелі трансформування або керування (вгорі зліва та справа), контрольна точка для виділеного об'єкта змінюється (кнопка зліва та справа).

    

  • Для того, щоб перемістити контрольну точку виділеного об’єкта в певне місце, оберіть інструмент «Поворот» , інструмент «Масштаб»  або інструмент «Нахил» , розмістіть інструмент над значком контрольної точки, а потім перетягніть на нове місце. Також можна клацнути одним із цих обраних інструментів будь-де на сторінці. Контрольна точка переміститься в те місце.

Примітка.

Якщо ви обрали інструмент «Трансформувати», то, клацнувши кнопкою миші поза межами об'єкта, ви не відміните виділення, а перенесете на це місце контрольну точку. Щоб зняти виділення з об’єкта, виберіть меню «Правка» > Зняти все виділення.

Контрольна точка на шукачеві контрольної точки, яка була виділена востаннє, стає новою контрольною точкою, яка використовується за замовчуванням для всіх інструментів та об'єктів. Якщо ви перетягуєте значок контрольної точки об’єкта в довільне місце (яке знаходиться не на опорній точці), контрольна точка панелі повертається на своє місце за замовчуванням, як тільки з поточного об’єкта знімається виділення. InDesign зберігає місце розташування контрольної точки, яке було встановлене за замовчуванням, для нових документів, отже, вам не потрібно його відновлювати.

Змінення даних, що відображаються для вкладених об’єктів

Панель трансформування використовує орієнтацію об’єкта відносно монтажного столу розвороту, де горизонтальна лінія має кут повороту 0°. За замовчуванням ця умова діє навіть якщо об’єкт вкладено в трансформований контейнерний об’єкт (за умови, що об’єкт є частиною трансформованої групи або вставлений у трансформований кадр). Наприклад, якщо ви вставляєте графіку, до якої не застосовувався поворот, всередину кадру, поверніть кадр разом із графікою на 10°, а потім виділіть цю графіку за допомогою інструмента «Часткове виділення», на панелі трансформування відображатиметься кут повороту графіки 10°.

Кут повороту об’єкта, який відображується відносно монтажного столу

За бажанням ви можете вимкнути команду «Трансформування – підсумки» для того, щоб побачити таку саму інформацію відносно контейнера об’єкта. Якщо ви вимкнете параметр «Трансформування – підсумки» в наведених вище прикладах, значення кута повороту графіки на панелі трансформування дорівнюватиме нулю (це кут, який графіка має відносно свого контейнеру, до якого було застосовано поворот).

Кут повороту об’єкта, який відображується відносно контейнерного об’єкта

 1. Відкрийте панель трансформування або керування.
 2. У меню панелі трансформування або керування виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Залишіть параметр «Трансформування – підсумки» увімкненим (за замовчуванням) для відображення значень трансформування для вкладених об'єктів відносно монтажного столу.

  • Вимкніть параметр «Трансформування – підсумки» для відображення значень повороту, масштабування та нахилу для вкладених об'єктів відносно контейнерних об'єктів.

Вимірювання позиції виділених об'єктів

Команда «Показати зсув вмісту» визначає вигляд значень X та Y на панелі трансформування для вкладених об’єктів, які було виділено за допомогою інструмента «Часткове виділення» . Виділена контрольна точка на шукачеві контрольної точки панелі трансформування або керування показує, яка з дев’яти контрольних точок на виділеному об’єкті порівнюється з нульовою точкою документа або нульовою точкою контейнерного кадру. Нульова точка контейнерного кадру завжди є його верхнім лівим кутом.

Розташування виділених об'єктів вимірюється з трьох позицій:

 • Розташування контейнерного кадру відносно нульової точки документа. Увімкнувши або вимкнувши параметр «Показати зсув вмісту», виділіть контейнерний кадр за допомогою інструмента «Виділення».

 • Розташування вкладеного об'єкта відносно нульової точки документа. Вимкніть параметр «Показати зсув вмісту» та виділіть вкладений об'єкт за допомогою інструмента «Часткове виділення».

 • Розташування вкладеного об'єкта відносно нульової точки (верхнього лівого кута) його контейнерного кадру. Увімкніть параметр «Показати зсув вмісту» та виділіть вкладений об'єкт за допомогою інструмента «Часткове виділення».

Розташування батьківського кадру, який відображується відносно нульової точки документа

Розташування вкладеного об’єкта, який відображується відносно нульової точки документа

Розташування вкладеного об’єкта, який відображується відносно контейнерного кадру

Якщо параметр «Показати зсув вмісту» увімкнено, значення X та Y вбудованого об’єкта відображатимуться відносно контейнерного об’єкта, а значки X/Y на панелі «Трансформувати» зміняться на X+/Y+. Якщо ця команда вимкнена, значення вкладених об'єктів відображатиметься відносно лінійки.

 1. В меню однієї панелі трансформування або керування увімкніть або вимкніть параметр «Показати зсув вмісту».

Включення або виключення товщини ліній із вимірювань

Товщина лінії може впливати на розмір та розташування об’єкта. Ви можете змінити вирівнювання обведення, а потім обрати, звідки панель трансформування повинна здійснювати вимірювання розміру та розташування об’єкта: від центру чи від краю обведення. Додаткові відомості про зміну вирівнювання обведення можна знайти в розділіПараметри панелі обведення.

Примітка.

Цей параметр не змінює способу впливу на товщину лінії під час масштабування кадру, а лише показує будь-які зміни, що впливають на вимірювання.

 1. В меню панелі трансформування або керування виконайте одну з наступних дій:
  • Оберіть параметр «Розміри включають товщину лінії», якщо ви хочете, щоб вимірювання представляли зовнішній край обведення об’єкта. Наприклад, якщо один кадр на дві точки коротший від іншого, але обведення коротшого кадру на дві точки товщий, цей параметр змусить обидва кадри відображати однакові значення висоти на панелях трансформування та керування.

  • Вимкніть параметр «Розміри включають товщину лінії, якщо ви хочете, щоб вимірювання панелі відображували контур об'єкта або кадр незалежно від товщини лінії. Наприклад, два кадри однакової висоти відображатимуть однакові значення висоти на панелях трансформування та керування, незалежно від різниці їх товщини ліній.

Трансформування об'єктів

Ви можете змінити розмір або фігуру об’єкта, а також його орієнтацію на монтажному столі за допомогою інструментів та команд. Палітра інструментів містить у собі чотири інструменти трансформації: «Поворот», «Масштаб», «Нахил» та «Вільне трансформування». Окрім того, можна трансформувати об’єкти за допомогою інструмента «Виділення». Всі трансформування, що здійснюються за допомогою додавання або дзеркального відображення, доступні на панелях трансформування та керування, на яких ви точно можете зазначити вид трансформування.

Інструменти трансформування (угорі) у порівнянні з панеллю трансформування (унизу)

A. Параметри повороту B. Параметри нахилу C. Параметри масштабування 

Під час трансформування об’єктів зауважте наступне:

 • Результати трансформування можуть значно відрізнятися між собою залежно від використаного виділення. Наприклад, у разі повертання зображення повертання залежить від того, що вибрано: зображення, кадр або кадр і зображення. Використовуйте інструмент «Виділення»  для трансформування (повороту, масштабування або нахилу) всього контуру та його вмісту (клацніть поза межами інструмента захоплення вмісту); інструмент «Часткове виділення»  використовуйте для трансформування лише контуру без вмісту або вмісту без контуру. Для трансформування вмісту без контура перевірте, чи виділені всі опорні точки.
Примітка.

Щоб змінити розмір кадру та вмісту, використовуйте поля «Масштаб по Х у відсотках» та «Масштаб по Y у відсотках», а не поля W та H. Поля W та H змінюють лише вибраний кадр чи вміст, але не обидва разом. Пам’ятайте, що ви можете вказувати необмежену кількість відсотків у полі «Масштаб». Ви можете вказувати розміри разом з одиницею вимірювання, як наприклад «6p.»

 • Трансформування впливає на всі виділені об'єкти як на єдине ціле. Наприклад, якщо ви виділяєте декілька об’єктів та повертаєте їх на 30°, вони всі повертаються навколо однієї контрольної точки. Якщо ви хочете повернути кожен виділений об'єкт на 30° окремо навколо їх власної контрольної точки, об'єкти необхідно виділяти та повертати в індивідуальному порядку.

 • Під час трансформування тексту ви можете скористатися одним із двох методів виділення: Для виділення всього текстового кадру або тексту, перетвореного на контури, скористайтеся інструментом «Виділення» або «Часткове виділення», а потім використайте інструменти трансформування; ви також можете використати інструмент «Текст», щоб виділити текст, або клацніть лівою кнопкою миші в текстовому кадрі, а потім зазначте трансформування на панелі трансформування або керування, або у діалогових вікнах, які будуть доступними під час подвійного натискання клавішею миші на інструменті. В обох випадках трансформування впливає на весь текстовий кадр.

 • Коли ви здійснюєте поворот, нахиляння або масштабування групи, параметри застосовуються як до всієї групи, так і до кожного окремого об'єкта в групі. Наприклад, якщо ви повертаєте групу на 30°, на панелі трансформування або керування відображатиметься значення повороту 30°, незалежно від того, виділите ви всю групу чи частково виділите об’єкт у ній.

Трансформування об’єктів за допомогою панелі трансформування

Використовуйте інструменти виділення, щоб указати, як саме здійснювати трансформування: трансформувати вміст і кадр разом чи окремо.

 1. Виділіть елемент для трансформування.
  • Для трансформування кадру та його вмісту скористайтеся інструментом «Виділення», щоб виділити кадр.

  • Щоб трансформувати вміст без трансформування відповідного кадру, використовуйте інструмент «Часткове виділення»  для безпосереднього виділення об’єкта або інструмент «Виділення» для захоплення вмісту зображення за допомогою клацання.

  • Щоб трансформувати кадр без трансформування відповідного вмісту, виконайте часткове виділення кадру та виберіть усі точки прив’язки.

 2. На панелі трансформування або керування вкажіть контрольну точку для трансформування.

  Всі значення на панелі мають відношення до рамок розміру об’єктів. Значення X та Y відносяться до виділених контрольних точок на рамці розміру відносно початку лінійки.

 3. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Введіть нові значення в поля.
  • Виберіть значення у доступних спливаючих меню.
  • Виберіть команди з меню панелі
  Примітка.

  Для збереження пропорцій об’єкта під час застосування параметрів «Масштабувати відсоткове співвідношення X» та «Масштабувати відсоткове співвідношення Y» натисніть на значку «Зберегти пропорції» , який знаходиться на панелі. Якщо цей параметр неактивний, по обидві сторони значка з’являються точки (схожі на розірване кільце ланцюга). Ви також можете вказувати розміри, а не відсотки, вказуючи одиницю вимірювання, наприклад «6p.»

 4. Натисніть клавіші Tab, Enter (Windows) або Return (Mac OS) для застосування зміни.

Трансформування об’єктів за допомогою інструмента «Виділення»

За допомогою інструмента «Виділення» можна переміщати, повертати об’єкти та змінювати їх розмір.

 1. Із увімкненим інструментом «Виділення»  виберіть об'єкт. Щоб трансформувати зображення в кадрі, клацніть інструмент захоплення вмісту, який з'являється під час наведення миші на зображення.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб перемістити об'єкти, клацніть мишею в будь-якому місці рамки розміру, а потім перетягніть курсор.

  • Щоб змінити масштаб об'єкта, утримуйте клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS) та перетягуйте рамку розміру, аж доки об'єкт не набуде потрібного розміру. Утримання клавіші Shift під час виконання цієї операції дозволяє зберегти пропорції виділення. Якщо під час виконання цієї операції утримувати клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), зміна масштабу відбувається відносно центру об’єктів.

  • Щоб повернути об'єкти, встановіть курсор будь-де за межами рамки розміру. Коли курсор зміниться на , перетягуйте, поки виділене не опиниться під потрібним кутом повороту.

  • Для дзеркального відображення об'єктів перетягуйте ручку рамки розміру за межі протилежного краю або пересувайте її до тих пір, поки об'єкт не буде на бажаному рівні відображення.

Трансформування об’єктів за допомогою інструмента «Вільне трансформування»

Інструмент «Вільне трансформування» працює так само, як у Adobe Photoshop та Adobe Illustrator, надаючи можливість здійснювати трансформування за допомогою лише одного інструмента. Якщо інструмент «Вільне трансформування» знаходиться в активному стані, ви можете поєднувати трансформування, наприклад поворот та масштабування.

Примітка.

Ви можете користуватися комбінаціями клавіш для швидкого переключення між інструментами «Вільне трансформування» (натискайте E), «Виділення» (V) та «Часткове виділення» (A).

 1. Використовуючи відповідний інструмент, виділіть об'єкт або об'єкти, що підлягають трансформуванню.
 2. Виберіть інструмент «Вільне трансформування» .
  • Щоб перемістити об’єкти, клацніть у будь-якому місці рамки розміру, а потім перетягніть курсор.

  • Для масштабування об'єктів тягніть будь-яку ручку рамки розміру, доки об'єкт не отримає необхідний розмір. Для збереження пропорцій виділеного потягніть за ручку, утримуючи клавішу Shift.

  • Для масштабування об'єктів із центру рамки розміру здійснюйте перетягування, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

  • Для повороту об'єкті розмістіть курсор будь-де за межами рамки розміру. Коли курсор зміниться на , перетягуйте, поки виділене не опиниться під потрібним кутом повороту.

  • Для дзеркального відображення об'єктів перетягуйте ручку рамки розміру за межі протилежного краю або пересувайте її до тих пір, поки об'єкт не буде на бажаному рівні відображення.

  • Для того, щоб нахилити об'єкти, починайте перетягувати ручку, а потім натисніть клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS). Утримуйте клавіші Alt+Ctrl (Windows) або Command+Option для нахилу об'єкта з обох сторін.

Повертання об'єктів

Ви можете повертати об'єкти за допомогою декількох методів.

Повертання об’єкта за допомогою інструмента «Поворот»

 1. Виділіть об’єкт для повороту. Для повороту кадру та його вмісту скористайтеся інструментом «Виділення», щоб виділити кадр. Щоб повернути вміст, не повертаючи його кадр, клацніть інструмент захоплення вмісту або скористайтеся інструментом «Часткове виділення», щоб виділити об’єкт. Для повороту кадру без повороту вмісту здійсніть часткове виділення кадру та виділіть всі опорні точки.
 2. Оберіть інструмент «Поворот».
 3. Якщо ви хочете використати для повороту різні опорні точки, клацніть лівою кнопкою миші там, де ви хочете, щоб з’явилася контрольна точка.
 4. Розмістіть інструмент подалі від контрольної точки та здійснюйте перетягування навколо неї. Щоб зберегти інструмент на повороті зі значенням 45°, утримуйте клавішу Shift під час перетягування. Для кращого контролю перетягуйте подалі від контрольної точки об’єкта.

Повернути об'єкт можна також за допомогою інструмента «Вільне трансформування»

Якщо швидкі напрямні (і «Розумні» розміри) ввімкнено, коли ви повертаєте об'єкт на ту кількість градусів, на яку повернено сусідній об'єкт, це показують видимі значки. Наприклад, якщо ви повертаєте об'єкт на вашій сторінці на 24 градуси, то, коли ви повертаєте інший об'єкт на кількість градусів, приближену до 24, з'являється значок повертання.

Повертання об’єкта за допомогою інструмента «Виділення»

 1. Використовуючи інструмент «Виділення», помістіть курсор у будь-якій точці поза межами ручки виділення. Коли курсор зміниться на , перетягуйте, поки виділене не опиниться під потрібним кутом повороту.

Повертання об’єкта за допомогою панелі трансформування або керування

 1. Виділіть об'єкт для повороту. Для повороту кадру та його вмісту використовуйте інструмент «Виділення» , щоб виділити кадр. Щоб повернути вміст, не повертаючи його кадр, клацніть інструмент захоплення вмісту або скористайтеся інструментом «Часткове виділення», щоб виділити об'єкт. Для повороту кадру без повороту вмісту здійсніть часткове виділення кадру та виділіть всі опорні точки.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для повороту за або проти годинникової стрілки з приростом 90° клацніть на кнопці «Поворот» або на панелі керування.

  • Для повороту на попередньо заданий кут оберіть його значення в спливаючому меню «Кут повороту» , яке знаходиться на панелі керування.

  • В полі «Кут повороту» , що знаходиться на панелі керування, надрукуйте додатне значення кута для здійснення повороту об'єкта проти годинникової стрілки, або від'ємне число — для повороту виділених об'єктів за годинниковою стрілкою, а потім натисніть клавішу Enter (Windows) або Return (Mac OS).

  • Для створення копії об'єкта із новим кутом повороту введіть значення в полі «Кут повороту» на панелі трансформування, а потім натисніть клавішу Enter, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

Коли ви повертаєте один об'єкт, задане значення продовжує відображатися на панелі трансформування або керування. Коли ви повертаєте декілька об'єктів, кут повороту набуває вихідного значення, яке дорівнює 0 градусам, хоча об'єкти повертаються.

Повертання об'єкта за допомогою команди «Повернути»

Ви можете скористатися командою «Повернути» для повороту об’єкта на певну величину. Ця команда також дозволяє вам повертати копію виділеного об'єкта, не зміщуючи оригіналу.

 1. Виділіть об’єкт для повороту. Для повороту кадру та його вмісту скористайтеся інструментом «Виділення», щоб виділити кадр. Для здійснення повороту вмісту без повороту кадру, виділіть частково об’єкт. Для повороту кадру без повороту вмісту здійсніть часткове виділення кадру та виділіть всі опорні точки.
 2. Виконайте одну з наступних дій, щоб відкрити діалогове вікно «Поворот»:
  • Оберіть «Об’єкт» > «Трансформувати» > «Обертати».

  • Двічі натисніть на інструменті «Поворот».

  • Виділіть інструмент «Поворот» та натисніть на об'єкт або біля нього, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), щоб обрати нову контрольну точку.

 3. Введіть кут повороту у градусах у полі «Кут». Введіть від’ємний кут для обертання об’єкта за годинниковою стрілкою; введіть додатне значення для обертання проти годинникової стрілки.
 4. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для перегляду ефекту перед його застосуванням виберіть «Перегляд».

  • Натисніть кнопку «OK», щоб обернути об'єкт.

  • Для повороту копії об'єкта натисніть «Копіювати».

Переміщення об’єктів

Ви можете переміщати об’єкти шляхом вирізання їх з однієї плашки та вставлення їх в іншу, додаючи нові горизонтальні та вертикальні координати або перетягуючи їх. Перетягування також дає можливість переміщати копію об'єкта або копіювати об'єкти між програмним забезпеченням.

Функція «Швидкі напрямні» дозволяє легко переміщувати об'єкти до чітко визначених місць призначення у вашому макеті. Коли ви перетягуєте об’єкт, з’являються тимчасові напрямні, які вказують на те, що переміщуваний об’єкт вирівняно відносно краю або центра сторінки чи іншого елемента на сторінці.

Переміщення об’єктів

Для досягнення найкращих результатів скористайтеся інструментом «Виділення», щоб перемістити декілька об’єктів. Якщо для виділення декількох об’єктів або контурів ви використовуєте інструмент «Часткове виділення», то під час перетягування переміщується лише виділена графіка, контур або опорні точки.

 1. Виділіть елемент для переміщення. Для переміщення кадру та його вмісту скористайтеся інструментом «Виділення» , щоб виділити кадр. Щоб перемістити вміст, не переміщуючи його кадр, виділіть об’єкт або клацніть інструмент захоплення вмісту, коли курсор миші знаходиться на зображенні. Для переміщення кадру без переміщення вмісту здійсніть часткове виділення кадру та виділіть всі опорні точки.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб вставити об’єкт (або його копію) в нове місце, оберіть «Правка» > «Вирізати» або «Правка» > «Копіювати». Укажіть кінцевий розворот та оберіть «Правка» > «Вставити». Об'єкт з'явиться у центрі кінцевого розвороту.
  • Щоб вставити копію в тому самому місці, де знаходиться оригінал, оберіть «Правка» > «Копіювати». Потім оберіть команди меню «Правка» > «Вставити замість». (Для зсуву копії з оригіналу поступово пересуньте її за допомогою клавіш зі стрілками.)
  Примітка.

  Якщо ви хочете, щоб об’єкт відображався в однаковій позиції на багатьох сторінках, розгляньте варіант створення сторінки-шаблону та вставте об’єкт на неї.

  • Для переміщення об’єкта на цифрове місце розташування введіть значення для кожного параметра позиції X (горизонтальний) або Y (вертикальний) на панелі трансформування або керування. Потім натисніть клавішу Enter (Windows) або Return (Mac OS).

  • Для поступового переміщення об'єкта на невелику відстань в одному напрямку натискайте або утримуйте клавішу зі стрілкою; для поступового переміщення об'єкта на відстань в десять разів більшу утримуйте клавішу Shift в той час, як натискаєте на клавішу зі стрілкою.

  • Для переміщення об'єкта шляхом перетягування просто перетягніть об'єкт на нове місце. Для обмеження руху об'єкта по горизонталі, вертикалі або діагоналі (на 45°) натисніть клавішу Shift та перетягуйте об'єкт.

  Примітка.

  Потягніть інструмент захоплення вмісту, щоб перемістити зображення в межах його кадру.

Переміщення об'єктів на певну величину

Ви можете скористатися командою «Перемістити» для переміщення об’єкта на певну величину. Ця команда також дозволяє вам переміщати копію виділеного об'єкта, не зміщуючи оригіналу.

 1. Виділіть елемент для переміщення. Для переміщення кадру та його вмісту скористайтеся інструментом «Виділення», щоб виділити кадр. Для здійснення переміщення вмісту без переміщення кадру, виділіть частково об’єкт. Для переміщення кадру без переміщення вмісту здійсніть часткове виділення кадру та виділіть всі опорні точки.
 2. Оберіть «Об’єкт > Трансформувати > Перемістити» або двічі клацніть кнопкою миші на значку для того, щоб на палітрі інструментів обрати інструмент «Виділення» або «Часткове виділення».
 3. У діалоговому вікні «Перемістити» виконайте одну з наступних дій:
  • Введіть горизонтальну та вертикальну відстань, на яку необхідно перемістити об’єкт. Додатні значення переміщують об'єкт вниз та вправо на вісі x; від'ємні — вверх та вліво.

  • Щоб перемістити об'єкт на точну відстань та кут, введіть відстань та кут для переміщення. Введений кут підраховується в градусах з вісі x. Додатні кути вказують переміщення проти годинникової стрілки, від’ємні — за годинниковою. Також ви можете ввести значення між 180° та 360°; ці значення перетворюються на свої відповідні від'ємні значення (наприклад, значення 270° перетворюється на –90°).

 4. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для перегляду ефекту перед його застосуванням, виділіть «Перегляд».

  • Натисніть кнопку «OK», щоб перемістити об'єкт.

  • Для переміщення копії об'єкта натисніть «Копіювати».

Переміщення об'єктів у зазначене місце

 1. Виділіть елемент для переміщення.
 2. Якщо ви хочете використати для переміщення різні контрольні точки, клацніть лівою кнопкою миші там, де ви хочете, щоб з’явилася контрольна точка.

  Наприклад, якщо ви хочете перемістити об'єкт у верхній лівий кут сторінки, оберіть верхню ліву контрольну точку.

 3. В полях X та Y, які знаходяться на панелі трансформування, введіть координати, згідно яких повинен переміститися об'єкт.

Зазначення відстані, на яку переміщуються об’єкти під час поступового пересування

 1. Виберіть «Правка» > «Параметри» > «Одиниці виміру та приріст» (Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Одиниці виміру та приріст» (Mac OS).
 2. Для клавіші управління курсором зазначте відстань, на яку ви хочете, щоб переміщалися виділені об’єкти під час натискання на неї, а потім натисніть ОК.
Примітка.

Якщо ви утримуєте клавішу Shift та одночасно переміщуєте виділене, воно переміститься на відстань в десять разів більшу за ту, яку ви вказали.

Масштабування об’єктів і зміна їхнього розміру

Зміна розміру та масштабування – це різні операції в InDesign. Зміна розміру просто змінює значення висоти та ширини об’єкта. Масштабування використовує відсоткове значення, що відноситься до оригінального масштабу (100%) кадру.

Різниця між зміною розміру та масштабуванням не завжди є очевидною. Найкращий спосіб побачити різницю – це змінити розмір та масштаб текстового кадру, до якого застосоване обведення. Коли ви вдвічі змінюєте розмір текстового кадру, розмір шрифту та товщина лінії залишаються без змін. Коли ви вдвічі змінюєте масштаб текстового кадру, розмір шрифту та товщина лінії також зміняться вдвічі.

Зміна розміру кадру

За замовчуванням, коли вибрано кадр (а не вміст кадру), зміна значень у полях висоти та ширини змінює лише кадр, але не його вміст, незалежно від того, який інструмент виділення активний.

Масштабування кадру та його вмісту

Коли кадр вибраний за допомогою інструмента «Виділення», зміна значень у полях «Масштаб по X у відсотках» і «Масштаб по Y у відсотках» змінює кадр та його вміст. Якщо вибрано «Автоматичне припасування», розміри кадру та його вмісту змінюються синхронно.

Зміна розміру або масштабу вмісту кадру

Якщо вам потрібно змінити лише вміст (змінити його розмір або масштабувати його) кадру, клацніть інструмент захоплення вмісту або скористайтесь інструментом «Часткове виділення» для виділення вмісту. Після вибору, ви можете використати поля Ширина та Висота або поле Масштаб, за вашим бажанням.

Значення заміни за замовчуванням

Якщо ви бажаєте змінити масштаб кадру або його вмісту у відсотках, а отримати результат в поточній системі вимірювань, ви можете ввести число зі знаком «%», замінивши систему виміру за замовчуванням. Наприклад, якщо поточна ширина дорівнює 12р, а ви бажаєте, щоб нова ширина дорівнювала 75 % поточного значення, ви можете ввести «75 %» в поле Ширина. Натиснувши клавішу Enter, ви встановите нове значення Ширини, що дорівнюватиме 9p.

Так само ви можете використати значення інших систем вимірювання, якщо хочете здійснити певний приріст масштабу, але відображати результат у відсотках від оригіналу. Наприклад, ви можете замінити значення «100%» значенням 9р, а InDesign автоматично вирахує, які значення у відсотках необхідні для ширини/висоти.

Змінення розміру об’єктів

Коли перетягується маніпулятор кадру, в якому є вміст, наприклад, імпортована графіка, розмір вмісту не змінюється за замовчуванням. Важливо розуміти, що вміст та контейнерний кадр — це два окремих елементи, кожен з яких має власну рамку розміру. Просте перетягування кадру імпортованої графіки призведе до її кадрування або залишить пусте місце поза межами графіки, у залежності від того, в якому напрямку здійснюється перетягування. Можливість змінювати кадр незалежно від вмісту додає гнучкості в роботі, але знадобиться деякий час, щоб до цього звикнути.

Функція «Швидкі напрямні» дозволяє легко змінювати розмір об’єктів на базі розмірів інших об’єктів у вашому макеті. Коли ви змінюєте розмір об'єкта, з'являються тимчасові напрямні, які вказують на те, що об'єкт вирівняно відносно краю або центру сторінки, або його висота та ширина дорівнюють розмірам іншого елемента на сторінці.

Змінення розміру імпортованої графіки

A. Кадр, виділений за допомогою інструмента «Виділення» B. Змінений розмір кадру C. Змінений масштаб кадру та вмісту 

 • Для зміни розміру кадру потягніть за будь-яку ручку за допомогою інструмента «Виділення». Якщо під час перетягування утримувати клавішу Ctrl (у Windows) або Command (у Mac OS), буде змінено масштаб як кадру, так і вмісту. Додаткове використання клавіші Shift робить масштабування пропорційним.
Примітка.

Якщо вибрано «Автоматичне припасування», зміна розміру кадру призводить також до зміни розміру зображення в кадрі.

 • Для зміни розміру вмісту графічного кадру використовуйте інструмент «Виділення», щоб захоплювати вміст або вибирати графіку напряму, а потім тягніть за один із держаків графічного кадру.
 • Щоб змінити розміру кадру чи його вмісту до конкретних значень виділіть об'єкт та введіть розмір в поля ширини (W) та висоти (H), що знаходяться на панелі керування.
Примітка.

Для збереження вихідних пропорцій об'єкта під час використання панелі керування перевірте, чи виділено значок «Зберегти пропорції» .

 • Щоб змінити розмір кадру та вмісту, використовуйте поля «Масштаб по Х у відсотках» та «Масштаб по Y у відсотках», а не поля W та H. Поля W та H змінюють лише вибраний кадр чи вміст, але не обидва разом. Замість вказування відсотків, ви можете вказувати розміри разом з одиницею вимірювання, як наприклад «6p.»
 • Для зміни розміру кадру чи його вмісту до процентного значення відносно його поточного розміру виділіть об'єкт та введіть процентне значення в поле широти або висоти, що знаходиться на панелі трансформування.
 • Для створення копії виділеного об'єкта із новим розміром, який би застосовувався до копії, введіть значення в полі широти або висоти на панелі трансформування, а потім натисніть клавішу Enter, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).
Примітка.

Після зміни розміру об'єкта або кадру ви можете скористатися параметром припасування («Об'єкт > Припасування») для того, щоб припасувати вміст до кадру або кадр до вмісту.

Масштабування об’єктів

Масштабування об’єкта збільшує або зменшує його горизонтально (уздовж осі х), вертикально (уздовж осі y) або в обох напрямках відносно зазначеної користувачем контрольної точки.

InDesign здійснює масштабування обведення за замовчуванням. Наприклад, якщо ви змінюєте масштаб виділеного об’єкта, який має 4-точкове обведення, на 200 %, панель обведення показує 8-точкове обведення, а розмір обведення візуально збільшується вдвічі. Ви можете змінювати поведінку обведення встановленого за замовчуванням, якщо вимкнете параметр «Налаштувати товщину ліній під час масштабування» в меню панелі Трансформування або Керування.

Масштабування об’єкта за допомогою інструмента «Виділення»

 1. Щоб масштабувати вміст і кадр одночасно, скористайтеся інструментом «Виділення» для виділення об’єкта, утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS). Для пропорційної зміни розміру об’єкта додайте клавішу Shift.

Масштабування об’єкта за допомогою інструмента «Масштаб»

 1. Виділіть об’єкт для масштабування. Для зміни масштабу кадру та його вмісту скористайтеся інструментом «Виділення», щоб виділити кадр. Щоб змінити масштаб вмісту, не змінюючи масштаб його кадру, клацніть інструмент захоплення вмісту, щоб виділити об’єкт напряму. Для масштабування кадру без масштабування вмісту здійсніть часткове виділення кадру та виділіть всі опорні точки.
 2. Виберіть інструмент «Масштаб» .
 3. Розмістіть інструмент «Зміна масштабу» подалі від контрольної точки та перетягуйте. Для зміни масштабу лише осі x або y починайте перетягувати інструмент «Зміна масштабу» вздовж однієї осі. Для пропорційного масштабування утримуйте клавішу Shift під час перетягування інструмента «Зміна масштабу». Для кращого керування починайте перетягування подалі від контрольної точки об’єкта.
  Примітка.

  Змінити масштаб об'єкта можна також за допомогою інструмента «Вільне трансформування».

Масштабування об'єкта за допомогою панелі трансформування

Для збереження оригінальних пропорцій об’єкта під час застосування панелі трансформування перевірте, чи виділено значок «Зберегти пропорції» .

 1. Виділіть об'єкт для масштабування. Для зміни масштабу кадру та його вмісту скористайтеся інструментом «Виділення», щоб виділити кадр. Для зміни масштабу вмісту без зміни масштабу кадру виділіть частково об’єкт. Для масштабування кадру без масштабування вмісту здійсніть часткове виділення кадру та виділіть всі опорні точки.
 2. На панелі трансформування або керування виконайте одну з наступних дій:
  • В спливаючому меню «Масштабувати відсоткове співвідношення X»  або «Масштабувати відсоткове співвідношення Y»  оберіть значення відсоткового співвідношення, яке було задане раніше.

  • Надрукуйте значення відсоткового співвідношення (такі, як 120%) або певну відстань (наприклад, 10 точок) в полі «Масштабувати відсоткове співвідношення X» або «Масштабувати відсоткове співвідношення Y», а потім натисніть кнопку Enter або Return.

Масштабування об’єкта за допомогою клавіш зі стрілками

 1. Повністю або частково виділіть об’єкт або кадр.
 2. На панелі трансформування виберіть поле «Масштаб по Х у відсотках»  або «Масштаб по Y у відсотках» .
 3. Натискаючи клавіші зі стрілками вгору та вниз, масштабуйте об’єкт із кроком 1 %. Натискаючи клавішу Shift одночасно з клавішами зі стрілками, можна масштабувати об’єкт із кроком 10 %.

Якщо цей спосіб використовується для збільшення за відсотковим співвідношенням і зменшення за таким самим відсотковим співвідношенням, об’єкт повертається до вихідного масштабу, якщо в розділі загальних параметрів обрано пункт «Налаштувати процент масштабування». Наприклад, у випадку збільшення кола з діаметром 20 мм на 10 %, а потім його зменшення на 10 %, діаметр кола знов буде 20 міліметрів (а не 19,8 мм).

Масштабування об’єкта за допомогою команди масштабування

 1. Виділіть об’єкт для масштабування. Для зміни масштабу кадру та його вмісту скористайтеся інструментом «Виділення», щоб виділити кадр. Для зміни масштабу вмісту без зміни масштабу кадру виділіть частково об’єкт. Для масштабування кадру без масштабування вмісту здійсніть часткове виділення кадру та виділіть всі опорні точки.
 2. Виконайте одну з наступних дій, щоб відкрити діалогове вікно «Зміна масштабу»:
  • Оберіть «Об’єкт > Трансформувати > Масштабувати».

  • Двічі натисніть на інструменті «Зміна масштабу».

  • Оберіть інструмент «Зміна масштабу» та натисніть на об'єкт або біля нього, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), щоб обрати нову контрольну точку.

 3. В полі «Змінити масштаб Х» або «Змінити масштаб Y» надрукуйте значення відсоткового співвідношення.
  Примітка.

  Для збереження оригінальних пропорцій об'єкта під час застосування панелі трансформування перевірте, чи виділено значок «Зберегти пропорції» .

 4. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для перегляду ефекту перед його застосуванням, виділіть «Перегляд».

  • Натисніть кнопку «OK», щоб масштабувати об'єкт.

  • Для зміни масштабу копії об'єкта натисніть «Копіювати».

Визначення способу відслідковування масштабування

Ви можете визначити спосіб відслідковування масштабування в інтерфейсі. Якщо в основних параметрах обрано параметр «Застосувати до вмісту», значення масштабування на панелі трансформування набувають вихідного значення 100 % після того, як масштаб об’єкта було змінено. Якщо обрано параметр «Налаштувати відсоткове співвідношення масштабування», значення масштабування залишаються такими, які ви зазначили (наприклад, 125%).

Якщо виділено декілька об'єктів, значення масштабування завжди відображатиме 100%. Але ви можете виділяти об'єкти в окремому порядку для того, щоб бачити результат трансформування (наприклад, 125%), за умови, що параметр «Налаштувати відсоткове співвідношення масштабування» активовано.

 1. Виберіть пункт меню «Правка» > «Параметри» > «Загальні» (Windows) або «InDesign» > «Параметри» > «Загальні» (Mac OS).
 2. При масштабуванні, виберіть «Застосувати до вмісту» або «Налаштувати процент масштабування», а потім натисніть ОК.
Примітка.

Якщо вибраний пункт «Налаштувати процент масштабування» і ви змінюєте масштаб об'єкта, ви можете вибрати пункт «Перевизначити масштабування як 100%» в меню панелі керування або панелі «Трансформувати», щоб скинути відсотки масштабу до 100%.

Налаштування товщини лінії під час зміни масштабу об'єкта

 1. Оберіть параметр «Змінювати товщину лінії при масштабуванні» у меню панелі трансформування або керування.

Наприклад, якщо ви змінюєте 4-точкове обведення на 200 %, коли цей параметр увімкнено, товщина лінії стає 8 точок. Якщо ви вимкнете цей параметр, об'єкт вдвічі змінить свій розмір, але товщина лінії залишиться 4 точки.

Якщо цей параметр увімкнено, а ви змінюєте масштаб непропорційно, InDesign застосовуватиме найменшу товщину лінії до всіх сторін. Наприклад, уявіть, що ви змінили об’єкт із 4-точковим обведенням на 200 % лише в напрямку осі X. Замість того, щоб застосовувати 8-точкове обведення по осі Х та 4-точкове обведення по осі Y, InDesign застосовує менше зі значень (4 точки) до всіх сторін.

Можливість масштабування ефекту

Якщо створити об’єкт і застосувати до нього ефект, останній масштабуватиметься відповідно до пропорцій об’єкта під час його масштабування. Під час масштабування об’єкта ефект масштабується в тих самих пропорціях.

У параметрах слід обрати розділ «Загальні» > «Застосувати до вмісту» > «Урахувати ефекти». Зніміть позначку із цього пункту, якщо потрібно, щоб масштабувався лише об’єкт, а не ефект.

«Параметри» - «Урахувати ефекти»

Або

«Вікно» > «Об’єкти та макет» > «Трансформувати». У розкривному меню виберіть пункт коригування ефектів під час масштабування, щоб увімкнути або вимкнути масштабування ефектів.

Налаштування масштабування

Ця функція працює подібно до функції ефектів обведення. Отже, ефекти можна масштабувати так само, як масштабується обведення.

Відновлення значення масштабування до 100 %

У деяких випадках, коли для масштабування по осі X та по осі Y потрібно відновити значення 100 %, не змінюючи розмір об’єкта. Наприклад, якщо відкрито документ із попередньої версії InDesign, що має значення масштабування, які не дорівнюють 100 %, або змінено масштаб об’єкта за активації параметра «Налаштувати процент масштабування». Коли ви обираєте цю команду, значення масштабування для всіх виділених кадрів повертаються у вихідне положення 100 %. Вибір цієї команди не змінює розміру або вигляду об'єктів.

 1. Виділіть один або декілька об'єктів, що мають значення масштабування, які не дорівнюють 100%.

  Ця команда неактивна, якщо ви частково виділяєте імпортоване зображення або якщо значення масштабування об'єкта дорівнює 100%.

 2. В меню панелі трансформування або керування оберіть команду «Перевизначити масштабування у вигляді 100%».
Примітка.

Обирання цієї команди може призвести до неочікуваної поведінки об'єктів у трансформованих групах.

Дзеркальне відображення (віддзеркалення) об’єктів

Дзеркальне відображення об’єкта віддзеркалює об’єкт паралельно до невидимої осі, у контрольній точці, визначеної користувачем. (Див. розділ «Зміна параметрів трансформування».)

Оригінальній об’єкт (зверху), який дзеркально відображується за допомогою параметра «Дзеркало за горизонталлю» (посередині) та параметра «Дзеркало за вертикаллю» (знизу)

Якщо об’єкт віддзеркалюється, індикатор віддзеркалення/повороту (Р), який знаходиться посередині панелі керування, відображується білим кольором із чорним контуром. Якщо об'єкт не віддзеркалюється, індикатор повністю чорний.

 1. Виділіть об'єкт для віддзеркалення. Для віддзеркалення кадру та його вмісту скористайтеся інструментом «Виділення», щоб виділити кадр. Для віддзеркалення вмісту без його кадру виділіть частково об’єкт. Для віддзеркалення кадру без вмісту виділіть частково кадр та виділіть всі опорні точки.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для дзеркального відображення за допомогою контрольної точки у вигляді горизонтальної вісі клацніть на кнопці «Дзеркало за горизонталлю», яка знаходиться на панелі керування.

  • Для дзеркального відображення за допомогою контрольної точки у вигляді вертикальної вісі клацніть на кнопці «Дзеркало за вертикаллю», яка знаходиться на панелі керування.

  Примітка.

  Ви також можете відображати об'єкти за допомогою інструмента «Виділення» або «Вільне трансформування», щоб потягнути одну сторону рамки розміру об'єкта за межі протилежної сторони, або за допомогою вводу від'ємних значень у параметри «Масштабувати відсоткове співвідношення X» або «Масштабувати відсоткове співвідношення Y» на панелі керування.

Нахил об’єктів

Нахил об’єкта призводить до його зрушення вздовж його горизонтальної або вертикальної вісі, а також може здійснювати поворот обох осей об’єкта. Нахил зручно використовувати для:

 • Імітації деякий типів перспективи, наприклад, ізометричної проекції.

 • Косий нахил текстового кадру.

 • Створення похилої тіні під час нахилу копії об'єкта.

Нахил об’єкта

 1. Виділіть об’єкт для нахилу. Для нахилу кадру та його вмісту скористайтеся інструментом «Виділення», щоб виділити кадр. Щоб надати спільний доступ до вмісту, не надаючи спільного доступу до його кадру, клацніть інструмент захоплення вмісту, щоб виділити об’єкт напряму. Для нахилу кадру без нахилу вмісту виділіть частково кадр та виділіть всі опорні точки.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб нахилити об’єкти шляхом перетягування, оберіть інструмент «Нахил» . Розмістіть інструмент «Нахил» подалі від контрольної точки та перетягуйте. Перетягніть, утримуючи Shift, щоб обмежити нахил перпендикулярно до вертикальної або горизонтальної вісі. Якщо ви починаєте перетягувати не під прямим кутом, а потім утримуєте клавішу Shift, нахил обмежуватиметься заданим кутом.


   Об'єкт, нахил якого здійснено шляхом перетягування інструмента «Нахил» із контрольною точкою розміщеною в центрі

  Примітка.

  Якщо ви хочете використати для нахилу різні контрольні точки, клацніть лівою клавішею миші там, де ви хочете, щоб з'явилася контрольна точка.

  • Для нахилу об'єкта з використанням попередньо встановленого значення оберіть кут в спливаючому меню «Нахил» , яке знаходиться на панелі трансформування або керування.
  • Для нахилу об'єкта з використанням певного значення введіть додатне або від'ємне значення кута в спливаючому меню «Нахил» , яке знаходиться на панелі трансформування або керування, а потім натисніть клавішу Enter або Return.
  • Для створення копії об'єкта з новим нахилом, який застосовується до копії, введіть значення в полі нахилу на панелі трансформування, а потім натисніть клавішу Enter, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

Коли ви нахиляєте один об'єкт, задане значення продовжує відображатися на панелі трансформування або керування. Коли ви нахиляєте декілька об'єктів, кут нахилу набуває вихідного значення, яке дорівнює 0 градусам, хоча об'єкти нахиляються.

Примітка.

Здійснити нахил можна також за допомогою інструмента «Вільне трансформування».

Нахилення об'єкта за допомогою команди «Нахил»

Ви можете здійснити нахил об’єкта на певний кут за допомогою команди «Нахил». Ця команда також дозволяє вам здійснювати нахил копії виділеного об'єкта, не зміщуючи оригіналу.

 1. Виділіть об'єкт для нахилу. Для нахилу кадру та його вмісту скористайтеся інструментом «Виділення», щоб виділити кадр. Щоб надати спільний доступ до вмісту, не надаючи спільного доступу до його кадру, клацніть інструмент захоплення вмісту, щоб виділити об’єкт напряму. Для нахилу кадру без нахилу вмісту виділіть частково кадр та виділіть всі опорні точки.
 2. Виконайте одну з наступних дій, щоб відкрити діалогове вікно «Нахил»:
  • Оберіть «Об’єкт > Трансформувати > Нахил».

  • Двічі натисніть на інструменті «Нахил».

  • Оберіть інструмент «Нахил» та клацніть лівою кнопкою миші, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS), щоб обрати нову контрольну точку.

 3. Надрукуйте новий кут нахилу.

  Кут зсуву є кількістю нахилу, який необхідно застосувати до об’єкта, відносно лінії, перпендикулярної вісі нахилу. (Кут нахилу підраховується за годинниковою стрілкою від поточною вісі.)

 4. Вкажіть вісь, вздовж якої об'єкт повинен нахилятися. Ви можете нахиляти об’єкт уздовж горизонтальної й вертикальної осей.
 5. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Для перегляду ефекту перед його застосуванням, виділіть «Перегляд».

  • Натисніть кнопку «OK», щоб нахилити об'єкт.

  • Для нахилу копії об'єкта натисніть «Копіювати».

Повторення трансформувань

Ви можете повторювати трансформування, наприклад, переміщення, зміну масштабу, повертання, зміну розміру, дзеркальне відображення, нахил та припасування. Ви також можете повторювати одне трансформування або його послідовність, а ще застосовувати ці трансформування до декількох об’єктів одночасно. InDesign утримує в пам'яті всі трансформування, поки ви не виділите інший об'єкт або не виконаєте інше завдання.

Примітка.

Не всі трансформації записуються. Наприклад, зміна контуру або його точок не записується як трансформування.

 1. Виділіть один або декілька об'єктів та виконайте всі трансформування, які ви хочете повторити.
 2. Оберіть об’єкт або об’єкти, до яких ви хочете застосувати однакові трансформування.
 3. Оберіть «Об’єкт > Трансформувати знову», а потім виберіть один з наступних параметрів:

  Трансформувати знову

  Застосовує до виділеного одну останню операцію трансформування.

  Трансформувати знову кожний окремо

  Застосовує одну останню операцію трансформування до кожного окремо виділеного об’єкта як до групи.

  Повторити послідовність трансформацій

  Застосовує до виділеного останню послідовність операцій трансформування.

  Повторити послідовність трансформацій для кожного окремо

  Застосовує до кожного окремо виділеного об’єкта останню послідовність операцій трансформування.

Скидання трансформувань

 1. Виділіть об’єкт або об’єкти, які були трансформовані.
 2. У меню панелі трансформування або керування оберіть команду «Стерти трансформування».

  Якщо всі значення не будуть змінені на значення за замовчуванням, стирання трансформацій викличе зміну у вигляді об'єктів.

  Примітка.

  Якщо значення масштабування були відновлені до 100%, стирання трансформування не змінить масштабу.

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису