Докладніші відомості та інструкції можна переглянути за наведеними нижче посиланнями.

Про шаблони, порядок розташування і шари

Шаблон подібний фону, який можна швидко застосувати до багатьох сторінок. Об’єкти шаблону з’являються на усіх сторінках, до яких застосовано шаблон. Елементи шаблону, скопійовані на сторінки документа, помічаються пунктирною межею. Зміни, які виконуються у шаблоні, автоматично застосовуються до зв’язаних сторінок. Шаблони зазвичай містять повторювані логотипи, номери сторінок і колонтитули. Вони також можуть містити порожні текстові або графічні кадри, які використовуються як заповнювачі на сторінках документа. Елемент шаблону на сторінці документа неможливо виділити, доки цей елемент не перевизначено.

Як і сторінки документа, шаблони можуть мати декілька шарів. Об’єкти в окремому шарі мають власний порядок розташування в межах шару. Об’єкти в шарі сторінки-шаблону розташовуються позаду об’єктів, зв’язаних з тим самим шаром на сторінці документа.

Якщо необхідно розмістити елемент шаблону попереду об’єктів на сторінці документа, розмістіть об’єкт у вищому шарі шаблону. Елемент шаблону на вищих шарах розташовується попереду всіх об’єктів у нижчих шарах. Об’єднання всіх шарів переміщує елементи шаблону за об’єкти сторінки документа.

Шаблони, порядок розташування і шари
Елементи шаблону (зверху ліворуч) розташовуються позаду об’єктів сторінки в тому самому шарі (внизу ліворуч); переміщення шаблону на вищий шар (зверху праворуч) переміщує його, розташовуючи поперед усіх об’єктів у нижчих шарах (унизу праворуч).

Поради та настанови щодо шаблонів

 • Ви можете порівняти альтернативні підходи до оформлення макета шляхом створення різних шаблонів і застосування їх по черзі до сторінок, які мають однаковий вміст.

 • Щоб швидко розташувати нові документи, можна зберегти набір шаблонів у документі-шаблоні разом зі стилями абзаців і символів, бібліотеками кольорів та іншими стилями.

 • Якщо змінити параметри колонок або полів на шаблоні або застосувати новий шаблон з іншими параметрами колонок і полів, об’єкти на сторінці автоматично перелаштовуються під новий макет. (Див. розділ Про автоматичне коригування макета.)

 • Автоматичні номери сторінок, вставлені в шаблон, правильно відображають нумерацію сторінок для кожного розділу документа, до якого застосовано шаблон. (Див. розділ Додавання базової нумерації сторінок.)

Створення шаблонів

За замовчуванням, кожний створений вами документ має сторінку-шаблон. Можна створити додаткові шаблони із самого початку або з існуючого шаблону сторінки чи сторінки документа. Після застосування сторінок-шаблонів до інших сторінок будь-які зміни, зроблені у вихідному шаблоні, застосовуються до шаблонів і сторінок документів, створених на основі цього шаблону. Разом з уважним плануванням це забезпечує легкий спосіб застосовувати зміни макета до багатьох сторінок документа.

Створення шаблону із самого початку

 1. Виберіть пункт меню «Новий шаблон» на панелі «Сторінки».
 2. Визначіть наступні параметри і натисніть кнопку «OK»:
  • У полі «Префікс» введіть префікс, який визначає шаблон, застосовуваний для кожної сторінки на панелі «Сторінки». Можна ввести до чотирьох символів.

  • У полі «Ім’я» вкажіть назву розвороту-шаблона.

  • У полі «На основі шаблона» виберіть існуючий розворот-шаблон, на основі якого буде створено цей розворот-шаблон або виберіть «Немає».

  • У поле «Кількість сторінок» введіть кількість сторінок, яку необхідно створити в шаблоні (максимум десять).

Створення шаблону з існуючої сторінки або розвороту

 • Перетягніть увесь розворот із розділу «Сторінки» на панелі «Сторінки» до розділу «Шаблони».
 • Виберіть розворот на панелі «Сторінки», а потім із меню панелі «Сторінки» виберіть «Зберегти як шаблон».

Усі об’єкти вихідної сторінки або розвороту стають частиною нового шаблону. Якщо для вихідної сторінки використовується шаблон, новий шаблон створюється на основі шаблону вихідної сторінки.

Створення нового розвороту-шаблона на основі іншої сторінки або розвороту
Створення нового розвороту-шаблону на основі іншої сторінки або розвороту

Створення шаблону на основі іншого шаблону

В межах одного документа можна створити різні шаблони шляхом поновлення іншого шаблону (який зветься батьківським шаблоном). Розвороти-шаблони, створені з батьківського шаблону, називаються розворотами-шаблонами на основі оригіналу. Наприклад, якщо документ має десять глав, в яких використовуються майже однакові розвороти-шаблони, створіть їх на основі розвороту-шаблону, макет і об’єкти якого спільні для всіх десяти. У цьому випадку зміна основного оформлення потребує редагування тільки батьківського шаблону замість окремого редагування усіх десяти шаблонів. Для розворотів-шаблонів на основі оригіналу можна застосувати різне форматування. Так само як ви змінюєте сторінки документа, для створення різних варіантів шаблону можна змінювати елементи батьківського шаблону на шаблоні на основі оригіналу. Це потужний спосіб зберегти актуальний стан послідовного, але різного оформлення.

Основний та похідний шаблони
Вихідний шаблон і розвороти-шаблони на основі оригіналу (ліворуч); після зміни батьківського шаблону розвороти-шаблони на основі оригіналу поновлюються автоматично (праворуч)

 1. Щоб створити один шаблон на основі іншого, виконайте одну з наступних дій у розділі «Шаблони» на панелі «Сторінки»:
  • Виберіть розворот-шаблон і виберіть пункт меню «Параметри шаблону» для [назва розвороту-шаблону] на панелі «Сторінки». У полі «На основі шаблону» виберіть інший шаблон і натисніть кнопку OK.

  • Виберіть ім’я розвороту-шаблона, на основі якого необхідно створити шаблон, і перетягніть його на ім’я іншого шаблона, щоб застосувати його.

  Шаблон B на основі шаблона A
  Шаблон B на основі шаблону A

Редагування макета шаблону

Макет сторінок-шаблонів можна редагувати у будь-який час, зроблені зміни автоматично відобразяться на всіх сторінках, до яких застосовано шаблон. Наприклад, будь-який текст чи графічне зображення, додані до шаблону, з'являться на сторінках документа, до якого буде застосовано шаблон.

Примітка.

Після зміни або від'єднання об’єкта сторінки-шаблону на певній сторінці, цей об’єкт може не відображати зміни, зроблені на сторінці-шаблоні.

 1. Двічі клацніть значок шаблону, який необхідно редагувати, на панелі «Сторінки» або виберіть сторінку-шаблон зі списку в текстовому полі внизу вікна документа. Розворот-шаблон з’явиться у вікні документа.
 2. Виконайте зміни шаблону.

InDesign автоматично оновлює всі сторінки, в яких використовується цей шаблон.

Щоб змінити розмір сторінки-шаблону, виберіть її за допомогою інструмента «Сторінка», а потім змініть розмір, скориставшись параметрами на панелі керування. Див. розділ Використання сторінок різного розміру.

Примітка.

Перегляньте результати редагувань шаблону в різних переглядах. Виберіть «Вікно» > «Впорядкувати» > «Нове вікно», а потім виберіть «Вікно» > «Впорядкувати» > «Мозаїка». Виберіть один перегляд для сторінки, а інший — для шаблону, який застосовано до цієї сторінки. Потім відредагуйте шаблон і перегляньте поновлення сторінки.

Зміна параметрів сторінки-шаблону

Параметри сторінки-шаблону можна редагувати з метою зміни імені або префіксу шаблону, створення шаблону на основі іншого шаблону або зміни кількості сторінок у розвороті-шаблоні.

 1. На панелі «Сторінки» клацніть ім’я розвороту-шаблону, щоб вибрати його.
 2. У меню панелі «Сторінки» виберіть «Параметри шаблону для» [назва шаблону].
 3. Змініть будь-який параметр і натисніть OK.

Застосування сторінок-шаблонів

Якщо документ містить користувацькі розвороти (наприклад, як 3- або 4-сторінкове вклеювання в журналі), будь-який застосовуваний шаблон має містити таку саму кількість сторінок.

Якщо сторінка-шаблон має інший розмір, ніж сторінка макета, застосування сторінки-шаблону призведе до зміни розміру сторінки макета. Якщо сторінка макета має власний розмір, можна вибрати потрібну дію: зберегти власний розмір сторінки макета або застосувати розмір сторінки-шаблону.

Примітка.

Елементи шаблону на сторінці документа мають пунктирну межу. Якщо неможливо переглянути елементи шаблону на сторінці документа, елемент шаблону, можливо, приховано у нижчому шарі або приховано елементи шаблону. Виберіть пункт меню «Показати елементи шаблону» на панелі «Сторінки».

Застосування шаблону до сторінки або розвороту документа

 • Щоб застосувати шаблон до однієї сторінки, перетягніть значок сторінки-шаблону на значок сторінки на панелі «Сторінки». Коли навколо необхідної сторінки з’явиться чорний прямокутник, відпустіть кнопку миші.
 • Щоб застосувати шаблон до розвороту, перетягніть значок сторінки-шаблону до кута розвороту на панелі «Сторінки». Коли навколо усіх сторінок на необхідному розвороті з’явиться чорний прямокутник, відпустіть кнопку миші.


  Застосування шаблона до сторінки (ліворуч) і до розвороту (праворуч)

Застосування шаблону до кількох сторінок

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • На панелі «Сторінки» виберіть сторінки, до яких необхідно застосувати новий шаблон. Потім під час клацання мишею шаблону утримуйте клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

  • Виберіть пункт меню «Застосувати шаблон до сторінок» на панелі «Сторінки», виділіть шаблон для команди «Застосувати шаблон», переконайтеся, що необхідні діапазони сторінок вибрано в параметрі «До сторінок», і натисніть кнопку OK. Можна застосувати шаблон до декількох сторінок одразу. Наприклад, щоб застосувати однаковий шаблон до сторінок 5, 7‑9 і 13‑16, можна ввести 5, 7‑9, 13‑16. (Див. розділ Відображення абсолютної нумерації або нумерації розділів на панелі «Сторінки».)

Застосування шаблона до несуміжного діапазону сторінок
Застосування шаблону до несуміжного діапазону сторінок

Скасування призначення шаблонів сторінкам документів

 1. У розділі «Шаблони» на панелі «Сторінки» виберіть шаблон «Немає».

  Після скасування призначення шаблона сторінці його макет та елементи більше не застосовуються до сторінки. Якщо шаблон містить більшість необхідних елементів, але необхідно налаштувати вигляд декількох сторінок, то замість скасування призначення шаблона можна перевизначити елементи шаблона та відредагувати або змінити їх на певних сторінках документа.

Копіювання шаблонів

Шаблони можна копіювати в межах одного документа або з одного документа до іншого, використовуючи їх як початкові пункти для нового шаблону. Можна також копіювати шаблони до інших документів під час синхронізації документів у книзі або імпорту сторінок-шаблонів з іншого документа.

Копіювання шаблону в межах документа

 1. На панелі «Сторінки» виконайте одну з таких дій:
  • Перетягніть ім’я сторінки розвороту-шаблону на кнопку «Нова сторінка» внизу панелі.

  • Виділіть ім’я сторінки розвороту-шаблона і виберіть пункт «Створити дублікат розвороту-шаблона» [ім’я розвороту] в меню панелі.

Під час копіювання шаблону префікс сторінки копійованого шаблону стає наступною літерою алфавіту.

Копіювання та переміщення шаблону в інший документ

 1. Відкрийте документ, до якого потрібно додати шаблон. Потім відкрийте документ, з якого потрібно копіювати шаблон.
 2. На панелі «Сторінки» вихідного документа виконайте одну з наступних дій:
  • Клацніть і перетягніть розворот-шаблон до вікна документа призначення, щоб скопіювати його.

  • Виділіть шаблон, який необхідно перемістити або скопіювати. Виберіть пункт меню «Макет» > «Сторінки» > «Перемістити шаблон» і виберіть ім’я документа призначення з меню «Перемістити до». Якщо необхідно видалити сторінку або сторінки з вихідного документа, виберіть «Видалити сторінки після переміщення» і натисніть кнопку «OK».

Якщо цільовий документ вже має шаблон з таким самим префіксом, переміщеному шаблону призначається наступна доступна літера алфавіту.

Видалення шаблону з документа

 1. На панелі «Сторінки» виділіть один або більше значків сторінок-шаблонів.

  Примітка.

  Щоб виділити всі сторінки-шаблони, які не використовуються, в меню панелі «Сторінки» виберіть «Виділити невикористані шаблони».

 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Перетягніть виділену значок сторінки-шаблону або розвороту на значок «Видалити» внизу панелі.

  • Клацніть значок «Видалити» внизу панелі.

  • У меню панелі «Сторінки» виберіть «Видалити розворот-шаблон» [назва розвороту].

Коли ви видаляєте шаблон, шаблон [Немає] буде застосований до кожної сторінки документа, до якої було застосовано видалений шаблон.

Ігнорування чи від’єднання шаблонних елементів

Під час застосування сторінки-шаблону до сторінки документа всі об’єкти шаблону, які називають елементами шаблону, з’являються на сторінці документа. Іноді необхідно, щоб певна сторінка дещо відрізнялася від шаблону. У цій ситуації немає необхідності створювати знову макет шаблону на сторінці або створювати новий шаблон. Можна змінювати або від'єднувати елемент шаблону, при цьому інші елементи шаблону на сторінці документа продовжать оновлюватися разом з шаблоном.

Зверніть увагу на різницю між зміною (перевизначенням) та від'єднанням елементів шаблону на сторінці документа:

Зміна атрибутів елемента шаблону

Зміна елемента шаблону поміщає його копію на сторінку документа, не порушуючи його зв’язок зі сторінкою-шаблоном. Якщо елемент змінено, можна вибірково змінювати один або більше атрибутів елемента для його налаштування. Наприклад, можна змінити колір заливки локальної копії. Після цього зміни кольору заливки на сторінці-шаблоні не будуть поновлюватися для локальної копії. Проте інші атрибути, наприклад розмір, продовжать поновлюватися, тому що вони не були змінені на локальній копії. Зміни можна пізніше видалити, щоб об’єкт відповідав шаблону.

Атрибути, які можна замінювати на сторінці-шаблоні, включають обведення, заливки, вміст кадрів, будь-які трансформації (наприклад, поворот, масштабування, нахил або зміна розміру), параметри кута, параметри текстових кадрів, стан блокування, прозорість та ефекти об’єкта.

Від'єднання елементів від шаблону

На сторінці документа можна від’єднати (відокремити) елемент шаблону від його шаблону. Перш ніж від’єднувати елемент, необхідно змінити його на сторінці документа, щоб створити локальну копію. Від'єднаний елемент не поновлюється разом з шаблоном, тому що його зв’язок зі сторінкою-шаблоном порушено.

Зміна елемента шаблону

 1. Переконайтеся, що елемент шаблону можна змінити.

  Змінити елемент шаблону можна, тільки якщо для цього елемента вибрано параметр «Дозволити заміну елементів шаблону у виділеному» в меню панелі «Сторінки».

 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб змінити певні елементи шаблону на сторінці документа, натисніть клавіші Ctrl+Shift (Windows) або Command+Shift (Mac OS) і клацніть елемент (або тягніть, щоб виділити декілька елементів). Зробіть необхідні зміни вибраних елементів шаблону. Елемент тепер можна виділити, як і будь-який інший елемент сторінки, але при цьому залишається його зв’язок зі сторінкою-шаблоном.

  • Щоб змінити всі елементи шаблону на розвороті документа, зробіть розворот цільовим, а потім у меню панелі «Сторінки» виберіть «Змінити всі елементи сторінки-шаблону». Після цього можна виділяти і змінювати усі необхідні елементи сторінки.

  Після зміни елемента шаблона його пунктирна межа змінюються на суцільну лінію, показуючи, що було створено локальну копію.

  Примітка.

  Якщо змінити зв’язаний текстовий блок, змінюються всі видимі кадри в цьому ланцюжку, навіть якщо вони знаходяться на іншій сторінці розвороту.

Від'єднання елемента шаблону

 • Щоб відокремити окремий елемент шаблону від шаблону, спочатку змініть його, натиснувши клавіші Ctrl+Shift (Windows) або Command+Shift (Mac OS) і клацнувши елемент на сторінці документа. Потім у меню панелі «Сторінки» виберіть «Від'єднати виділене від шаблону».
 • Щоб від'єднати всі змінені елементи шаблону на сторінці, змініть елементи шаблону сторінки, які необхідно відокремити, і зробіть цей розворот документа цільовим. (Не переходіть до вихідної сторінки-шаблону.) У меню на панелі «Сторінки» виберіть «Від'єднати всі об’єкти від шаблону». Якщо команда недоступна, на розвороті немає змінених об’єктів.

Запобігання змінам елемента шаблону

У деяких випадках необхідно змінити тільки декілька елементів шаблону. Наприклад, необхідно змінити такі елементи шаблону, як фонові малюнки на сторінці документа, але запобігти зміні нумерації сторінок у верхньому колонтитулі. Запобігаючи зміні верхнього колонтитулу, можна вибрати параметри «Змінити всі елементи сторінки-шаблону», щоб змінити всі елементи шаблону, крім верхнього колонтитулу.

 1. Виберіть елемент на сторінці-шаблоні.
 2. Зніміть позначку з пункту «Дозволити заміну елементів шаблону у виділеному» в меню панелі «Сторінки».

Елементи шаблону, які не можна змінювати, не мають краю кадру під час відображення на сторінці документа. Якщо запобігти зміні зв’язаного текстового блоку, до усіх текстових кадрів у цьому потоці застосовується однаковий параметр.

Повторне застосування елементів шаблону

Якщо елементи шаблону змінені, можна відновити їх, щоб вони відповідали сторінці-шаблону. Після виконання цієї дії атрибути об’єкта повертаються до стану у відповідному шаблоні і будуть поновлені після редагування шаблону. Локальну копію об’єкта видаляється, і елемент шаблону неможливо виділити, що позначено його пунктирною межею. Можна видаляти зміни для виділених об’єктів або всіх об’єктів на розвороті, але не в усьому документі одночасно.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб видалити зміни шаблону з одного або більше об’єктів, виберіть об’єкти, які були елементами шаблону. На панелі «Сторінки» зробіть розворот цільовим і в меню панелі «Сторінки» виберіть «Видалити виділені локальні заміни».

  • Щоб видалити всі зміни шаблону з розвороту, на панелі «Сторінки» зробіть цільовим розворот (або розворот-шаблон), з якого необхідно видалити всі зміни шаблону. Виберіть меню «Правка» > пункт «Зняти все виділення», щоб зняти виділення з усіх об’єктів. У меню панелі «Сторінки» виберіть пункт «Видалити всі локальні заміни».

Від'єднані об’єкти сторінки-шаблону неможливо відновити на сторінці-шаблоні. Проте можна видалити від'єднані об’єкти і повторно застосувати шаблон до сторінки.

Якщо повторно застосувати шаблон до сторінки, яка містить змінені об’єкти сторінки-шаблону, об’єкти зі змінами від'єднуються, і всі об’єкти сторінки-шаблону повторно застосовуються. У результаті на сторінці може з’явитися дві копії деяких об’єктів. Необхідно видалити від'єднані об’єкти, щоб досягти точної узгодженості з виглядом шаблону.

Приховання елементів-шаблонів

Використовуйте функцію «Сховати елементи сторінки-шаблону», щоб приховати елементи сторінки-шаблону на одній або на декількох сторінках у вашому документі. Приховані елементи сторінки-шаблону не друкуються та не виводяться.

 1. На панелі «Сторінки» виділіть сторінки або розвороти, на яких треба сховати елементи шаблону.
 2. У меню панелі «Сторінки» виберіть «Сховати елементи сторінки-шаблону».

Щоб знову відобразити елементи шаблону, виділіть сторінки або розвороти на панелі «Сторінки» та виберіть «Показати елементи сторінки-шаблону».

Імпорт шаблону з іншого документа

Можна імпортувати шаблони з іншого документа InDesign (будь-якої версії) в активний документ. Якщо документ призначення містить сторінки-шаблони, які мають інше ім’я, ніж сторінка-шаблон у вихідному документі, ці сторінки-шаблони і відповідні зміни в сторінках документа залишаться.

 1. У меню панелі «Сторінки» виберіть «Завантажити сторінки-шаблони».
 2. Знайдіть і двічі клацніть документ InDesign, що містить сторінки-шаблони, які необхідно імпортувати.
 3. Визначте, що повинно відбутися, якщо шаблон для завантаження має однакове ім’я з шаблоном у поточному документі.
  • Виберіть «Замінити сторінки-шаблони», якщо необхідно замінити шаблони документа призначення шаблонами з вихідного документа з такими ж іменами. Якщо документ призначення не має змінених елементів, використовувати пункт «Замінити сторінки-шаблони» під час імпорту безпечно.

  • Виберіть пункт «Перейменувати сторінки-шаблони», щоб змінити префікси сторінки на наступну вільну літеру алфавіту.

Після імпорту шаблонів з вихідного документа встановлюється зв'язок між вихідним документом і документом призначення. Якщо потім завантажувати шаблони з того ж вихідного документа, зв’язок між зміненими елементами та їх батьківськими елементами на перезавантажених сторінках-шаблонах зберігається. Цей зв’язок дозволяє узгоджено зберігати сторінки-шаблони в різних документах, не вдаючись до розміщення документів в книзі.

Для використання цього способу узгодженого зберігання сторінок-шаблонів необхідно завантажувати сторінки-шаблони з вихідного документа, перш ніж змінювати будь-які об’єкти у шаблоні. Якщо документ має змінені елементи і шаблони не імпортувались з будь-якого джерела, ці змінені елементи від'єднуються під час першого завантаження з вихідного документа і заміни сторінок-шаблонів з таким самим ім’ям, як у батьківського шаблону змінених елементів.

Якщо потім імпортувати шаблони з іншого вихідного документа і вибрати пункт «Замінити сторінки-шаблони», змінені елементи можуть від'єднатися. Будь-які шаблони з однаковими іменами з нового вихідного документа будуть застосовані до сторінки документа, яка містить змінені елементи, створюючи при цьому два набора об’єктів.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності