Усунення проблем зі шрифтами в додатках Adobe у Mac OS X

Цей документ допоможе вам усунути проблеми, що виникають, коли ви інсталюєте шрифти чи використовуєте їх із додатками Adobe у Mac OS X. Проблеми зі шрифтами можуть проявлятися по-різному, зокрема як описано нижче.

 • Шрифти не відображаються в меню шрифтів ваших додатків.
 • Шрифти друкуються неправильно.
 • Шрифти в меню та діалогових вікнах мають неправильні літери або символи.
 • Шрифти відображаються на екрані неправильно.
 • Після інсталяції шрифтів виникають помилки або збої.
 • Шрифти доступні лише певним користувачам.

Щоб отримати максимальну користь від цього документа, виконуйте завдання по порядку.

1. Перевірте, чи підтримується формат шрифту.

Якщо ви використовуєте непідтримуваний формат шрифту, система не може відобразити чи надрукувати шрифт у додатках.

Mac OS X підтримує такі формати шрифтів:

 • .dfont
 • Multiple Master (лише Mac OS X 10.2 і новіші версії)
 • OpenType (.otf)
 • TrueType (.ttf)
 • Колекція TrueType (.ttc)
 • Type 1 (PostScript)

2. Переконайтеся, що шрифт інстальовано в правильній папці.

Mac OS X включає п'ять папок шрифтів, які дозволяють використовувати шрифти різними способами. Ви можете інсталювати шрифти в потрібну кількість папок, оскільки в Mac OS X дозволяються копії шрифтів у системі. Якщо шрифти мають однакові імена, Mac OS X використовує шрифти (без урахування формату шрифту) з перелічених розташувань у наведеному нижче порядку.

 1. Users/[ім'я користувача]/Library/Fonts
 2. Library/Fonts
 3. Network/Library/Fonts
 4. System/Library/Fonts (не змінюйте цю папку, оскільки в ній містяться шрифти, які потрібні Mac OS X для використання в системі та відображення. Щоб дізнатися більше, див. розділ Mac OS Х: розташування шрифтів і їх призначення.)
 5. System Folder/Fonts

Примітка. Шрифти, інстальовані в папці System Folder/Fonts, доступні для всіх додатків Classic, Carbon і Cocoa.

Щоб інсталювати шрифт у Mac OS X, виконайте наведені нижче дії.

 1. Закрийте всі додатки (щоб використовувати шрифт у цих додатках).
 2. Увійдіть у систему:
  • Якщо ви інсталюєте шрифти в папку Users/[ім'я користувача]/Library/Font, увійдіть за допомогою вашого імені користувача.
  • Якщо ви інсталюєте шрифти в паку Library/Fonts, увійдіть як адміністратор.
  • Якщо ви інсталюєте шрифти в папку Network/Library/Fonts на мережевому сервері, зв'яжіться з адміністратором мережі.
 3. Перетягніть файли шрифту з оригінального носія (наприклад, CD-диска) в одну або кілька цих папок на жорсткому диску:

  Примітка. Інсталюючи шрифти PostScript, перетягніть у відповідну папку файл контурного шрифту й комплект растрового шрифту. (У Mac OS X, комплекти шрифтів виглядають і поводяться як інші файли шрифтів. Їх не можна відкрити, двічі натиснувши файл, як це можна зробити в Mac OS 9.)

  • Папка System Folder/Fonts дозволяє отримувати доступ до шрифтів у додатках, запущених у Mac OS X, і додатках, запущених у режимі Classic (Mac OS 9)
  • Папка System Folder/Fonts дозволяє всім користувачам отримувати доступ до шрифтів у всіх додатках у Mac OS X. (Шрифт недоступний у додатках, запущених у режимі Classic.)
  • Папка Users/[ім'я користувача]/Library/Fonts використовується конкретним користувачем у Mac OS X. (Шрифт доступний у всіх додатках у Mac OS X, лише якщо ви ввійшли в систему як указаний користувач.)
  • Папка Network/Library/Font доступна віддаленим користувачам на мережевому файловому сервері, що працює на Mac OS X, через локальну мережу (LAN)

3. Переконайтеся, що інстальовано екранні файли та файли для друку. (Шрифти PostScript)

Щоб використовувати шрифти PostScript у Mac OS X, інсталюйте растрове зображення (екран) чи комплект, що містять растрові та контурні (принтер) шрифти, в одну папку. (У назвах файлів растрових шрифтів Adobe використовуються імена шрифтів. У назвах контурних шрифтів використовуються скорочені імена шрифтів версії PostScript [наприклад, «Isabe» для шрифту Isabella].) Якщо файл контурного шрифту не інстальовано, шрифт може надрукуватися неправильно. Якщо файл растрового шрифту не інстальовано, шрифт недоступний у меню шрифтів.

4. Використовуйте Adobe Type Manager (ATM) з додатками Classic.

ATM запобігає нерівному відображенню шрифтів на екрані й забезпечує рівніший друк шрифтів PostScript на принтерах, які не є принтерами PostScript, під час роботи додатків у режимі Classic. Безкоштовну версію ATM Light 4.6 можна завантажити на веб-сайті Adobe.

5. Усуньте неполадки, пов'язані з програмним забезпеченням для керування шрифтами від стороннього розробника.

Деактивуйте всі службові програми для керування шрифтами, як-от xtensis Suitcase Fusion, Insider FontAgent Pro чи Linotype FontExplorer X. Спробуйте виконати дію, яка раніше спричиняла проблему (запустити додаток, відкрити меню шрифтів тощо). Після цього виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Якщо проблема не зникла, перейдіть до наступного розділу нижче.
 • Якщо проблема зникла, повторно активуйте програму для керування шрифтами. Використовуйте її для виконання подвійної ізоляції файлів шрифтів, вимкнувши 50% шрифтів і порівнявши результати для кожної з половин. Потім виконайте цю процедуру для половини, у якій виникає проблема.

6. Видаліть файли шрифтів.

Перемістіть файли шрифтів із папок Fonts у папках Users, Library та Network на робочий стіл або в інше місце й перезавантажте комп'ютер. Якщо проблема зникла, її спричиняє один або декілька з переміщених шрифтів. Замінюйте файли шрифтів по кілька за раз, щоб визначити, який шрифт спричиняє проблему. (Наприклад, у папці System/Library/Fonts замініть файли, що починаються на A-E й перезавантажте комп'ютер. Якщо проблема зникла, додайте іншу невелику групу файлів шрифтів. Якщо проблема не зникла, причиною може бути один із щойно доданих файлів шрифтів. Видаліть файли шрифтів і знову додайте їх по одному. Щоразу перезавантажуйте комп'ютер, доки не знайдете конкретний файл шрифту, що спричиняє проблему.) Знайшовши потрібний файл шрифту, перевстановіть шрифт із вихідного носія.

7. Скористайтеся поточною версією шрифту.

Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію шрифту.

Щоб перевірити дату створення шрифту в Adobe Type Library, виберіть файл шрифту, а потім — меню «Файл» > «Отримати відомості» > «Загальні». (Якщо ви користуєтеся шрифтами PostScript, перевірте дату створення кожного контурного шрифту й кожного файлу компонента.) Якщо дата створення шрифту до 1992 року, може бути доступна його нова версія. Щоб отримати інформацію про оновлення, зверніться до служби підтримки Adobe за номером 1-800-833-6687.

8. Очистьте кеш системних шрифтів.

Користувачам може бути запропоновано скористатися безкоштовною утилітою для очищення кешу шрифтів. Утиліта й інструкції щодо її використання доступні за адресою: http://homepage.mac.com/mdouma46/fcache/fcache.html. Через наявність пошкоджених кешованих файлів шрифтів шрифти можуть відображатися неправильно, навіть якщо вони не пошкоджені. Поширеною ознакою є спотворений текст на екрані. Щойно ви очистите кеш, кешовані файли шрифтів можна виключити як можливу причину проблеми.

Відмова від відповідальності. Adobe прямо не підтримує використання програми для очищення кешу шрифтів.

9. Усуньте несправності з пошкодженими шрифтами.

Якщо додаток отримає доступ до пошкодженого шрифту, може виникнути системна помилка. 

 1. Перетягніть вміст папки Library/ Fonts у нову папку на робочому столі. (Якщо ви вручну додали шрифти в папку Library/ Application Support/ Adobe/ Fonts, перетягніть і ці шрифти в нову папку.)
 2. У програмі Finder виберіть «Файл» > «Пошук».
 3. Введіть AdobeFnt.lst, виберіть системний диск і натисніть Return.
 4. Видаліть всі знайдені файли AdobeFnt.lst (наприклад, AdobeFnt10.lst).
 5. Перезавантажте комп'ютер.
 6. Запустіть InDesign знову. InDesign створює нові файли AdobeFnt.lst.
 7. Спробуйте відтворити проблему. Після цього виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Якщо проблема зникла, перемість один шрифт назад у папку Library/Fonts, а тоді повторюйте кроки 5–6, доки не виявите проблемний шрифт.
  • Якщо у вас є утиліта для керування шрифтами, перезапустіть її й активуйте шрифти в малих групах чи по одному, щоб виявити проблемний.
  • Якщо проблема не зникла, перемістіть вміст нової папки на робочому столі назад у папку Library/Fonts.

Примітка. Якщо під час пошуку не знайдено жодного файлу adobefnt.lst, переконайтеся, що критерієм пошуку в діалоговому вікні «Пошук» вибрано «Будь-який».

Щоб усунути неполадки зі шрифтами, пов'язані з використанням книги шрифтів, виконайте наведені нижче дії.

Важливо. Не очищуйте кошик до останнього кроку цієї процедури.

 1. Закрийте книгу шрифтів і всі інші відкриті додатки.
 2. Перейдіть до папки Home/Library/Preferences і видаліть такі файли:
  • com.apple.fontbook.plist
  • com.apple.ATS.plist

  Примітка. Перший файл — це файл параметрів для книги шрифтів. У другому файлі вказуються шрифти, які ви вимкнули в книзі шрифтів. Після видалення файлу com.apple.ATS.plist усі раніше вимкнені шрифти завантажаться під час наступного входу в систему. Якщо ви встановили сотні або тисячі шрифтів, під час завантаження раніше вимкнених шрифтів продуктивність вашої системи може бути повільною.

 3. Очистьте кеш шрифтів. Щоб очистити кеш шрифтів, виконайте наведені нижче дії.
  1. Відкрийте папку Library/Caches/ATS.
  2. Знайдіть і видаліть папку кешованих шрифтів. Наприклад, якщо ви перший користувач, який визначається в системі Mac, папка має назву 501. Якщо ви другий користувач, папка називається 502.

   Примітка. Якщо ви використовуєте швидке переключення між користувачами, у папці ATS може бути декілька папок 501.xxx, 502.xxx. Перемістіть їх у кошик.

 4. Якщо з'явиться запит дозволити переміщення цих папок у кошик, введіть пароль адміністратора.
 5. Перезапустіть свій комп’ютер.
 6. Увійдіть у свій обліковий запис і очистьте кошик.

 

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності