Примітка.

  Typekit is now called Adobe Fonts and is included with Creative Cloud and other subscriptions. Learn more.

Про шрифти

Шрифт – це повний набір символів (букви, цифри й спеціальні символи), що мають однакові товщину, ширину та стиль, як наприклад шрифт Adobe Garamond Bold кегля 10 пунктів.

Гарнітури (що також називаються сімействами тексту або сімействами шрифтів) — це колекція шрифтів, що мають спільний загальний вигляд, і розроблені для використання разом, наприклад, як Adobe Garamond.

Стиль шрифту — це версія варіанту окремого шрифту в гарнітурі. Зазвичай, шрифт гарнітури Roman або Звичайний (дійсна назва залежить від гарнітури) — це базовий шрифт, що може містити такі стилі тексту, як звичайний, жирний, напівжирний, курсив та жирний курсив.

Назва стилю шрифту для китайської, японської та корейської мов нерідко визначається товщиною шрифту (ця характеристика також називається начертанням шрифту). Наприклад, шрифт Kozuka-Mincho Std для японської мови має 6 способів начертання: дуже світлий, світлий, звичайний, напівжирний, жирний та дуже жирний. Назва стилю шрифту, що відображається в програмі, залежить від розробника шрифту. Кожен стиль шрифту має окремий системний файл. Якщо файл стилю шрифту не було встановлено в системі, цей стиль не відображатиметься в переліку стилів шрифтів.

Окрім шрифтів, установлених у системі, можна також створити такі папки й використовувати встановлені в них шрифти:

Windows

Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

macOS

Library/Application Support/Adobe/Fonts

Якщо ви встановите шрифти Type 1, TrueType, OpenType або CID у локальну папку «Шрифти», то шрифт з’являтиметься тільки в програмах Adobe.

Типи шрифтів

Ви можете переглядати зразки шрифту в сімействі шрифтів і меню стилю шрифтів на панелі «Символ» та в інших областях програми, з яких можна обирати шрифти. Наступні значки використовуються для того, щоб позначати різні види шрифтів:

 • OpenType

 • Type 1

 • TrueType

 • Multiple Master

 • Складений
 • Формат SVG 
 • Шрифти Adobe 

Щоб переглянути перелік шрифтів, доступних у програмі Illustrator, виконайте одну з наведених нижче дій.

 • Відкрийте панель «Символ» (Ctrl + T) і перейдіть до розкривного переліку родин шрифтів.
 • Відкрийте панель керування й перейдіть до розкривного переліку родин шрифтів.

Шрифти OpenType

Шрифти OpenType використовують один файл зі шрифтами для комп’ютерів з Windows® та Macintosh®, щоб ви могли переміщати файли з однієї платформи на іншу, не хвилюючись про заміщення шрифтів та інші проблеми, щоб можуть спричинити перекомпонування тексту. Вони можуть містити певні функції, наприклад, зразки та додаткові лігатури, які є недоступними в поточних шрифтах PostScript та TrueType.

Примітка.

Шрифти OpenType відображаються значком .

Під час роботи зі шрифтом OpenType ви можете автоматично замістити варіанти накреслення гліфів, наприклад, лігатури, невеликі великі літери, дріб та пропорційні фігури старих стилів у вашому тексті.

Постійні (зліва) шрифти та шрифти OpenType (справа)
Постійні (зліва) шрифти та шрифти OpenType (справа)

A. Порядкові B. Додаткові лігатури C. Каліграфічні накреслення 

Шрифти OpenType можуть включати розширених набір символів та можливості символів, щоб забезпечити багатшу лінгвістичну підтримку та додатковий типографічний контроль. Шрифти OpenType з Adobe, що містять підтримку для мов Центральної Європи (CE) та містять слово «Pro», як частину назви шрифту в меню шрифтів програми. Шрифти OpenType, що не містять підтримки Центральноєвропейских мов, помічені як «Стандартні» та мають суфікс «Std». Усі шрифти OpenType також можуть бути встановлені та використовуватися разом зі шрифтами PostScript Type 1 та TrueType.

Детальнішу інформацію про шрифти OpenType можна знайти за адресою www.adobe.com/go/opentype_ua.

Шрифти OpenType SVG

Illustrator підтримує шрифти OpenType SVG, як-от кольорові шрифти й шрифти емодзі. Шрифти OpenType SVG дають змогу використовувати кілька кольорів і градієнтів в одному гліфі. 

SVG font_example
Шрифти OpenType SVG: кілька кольорів і градієнтів

Використовуючи шрифти Emoji, можна додавати до документів різноманітні кольорові та графічні символи, як-от емограми, прапори, дорожні знаки, зображення тварин, людей, їжі, пам’яток тощо. Шрифти OpenType SVG емодзі, такі як EmojiOne, дають змогу створювати сполучені гліфи з одного або кількох інших гліфів. Наприклад, можна створювати прапори різних країн або змінювати колір шкіри на гліфах, що зображають людей і частини тіла (наприклад, руки або ніс).

EmojiOne-glyphs-panel
Панель гліфів із символами шрифту EmojiOne SVG

Щоб використовувати шрифти OpenType SVG, послідовно виконайте наведені нижче дії.

 1. За допомогою інструмента «Текст» створіть текстовий об’єкт.

 2. Виберіть шрифт OpenType SVG. Ці шрифти позначені в списку піктограмою .

 3. На панелі гліфів виберіть потрібні гліфи. Щоб відкрити панель гліфів, виберіть «Текст » > «Гліфи». Відкрити цю панель також можна, послідовно вибравши «Вікно» > «Текст » > «Гліфи».

Створення сполучених гліфів

Для ілюстрації розглянемо EmojiOne, шрифт OpenType SVG емодзі. Символи шрифту OpenType SVG EmojiOne можна сполучати і створювати гліфи.

Наприклад, можна створювати прапори різних країн, змінювати колір шкіри персонажів або стандартних символів частин тіла, що зазвичай мають колір , чи .

Примітка.

Гліфи в шрифті емодзі, як-от EmojiOne, можуть відрізнятися від букв на клавіатурі. Ці гліфи вважаються окремими символами та доступні лише з панелі гліфів, а не з клавіатури.

Створення прапорів країн.

«Букви» (A, B, C, D тощо) шрифту EmojiOne не співвідносяться з відповідними клавішами на клавіатурі. Якщо на панелі «Гліфи» поєднати два символи, що відповідають коду ISO певної країни, у результаті відобразиться прапор цієї країни. Наприклад, US відображає американський прапор, GB — британський, AR — аргентинський, а IN — індійський.

Flag composite
Поєднання гліфів для створення прапорів країн

Створення варіантів символів

Стандартний символ, що зображує одного персонажа (зазвичай має колір  , чи  або частину тіла можна поєднати з будь-яким із доступних кольорів шкіри.  Колір вихідного символу буде змінено на вибраний колір шкіри.  Ці сполучення наразі не працюють із гліфами, що містять кілька осіб.

skin-colored characters
Символи кольорів шкіри
Face color composite
Сполучення символів осіб із кольором шкіри

Примітки

 • Символи осіб або емодзі частин тіла можна поєднати з символом кольору шкіри лише один раз.
 • Сполучені гліфи – функція шрифтів.  Не всі шрифти OpenTypeSVG можна поєднувати символи для створення сполучених гліфів.
 • Ви можете роз’єднувати деякі шрифти EmojiOne на складові елементи.

Змінні шрифти OpenType

Тепер Illustrator підтримує опцію «Змінний шрифт» – новий формат шрифтів OpenType, що дозволяє налаштовувати такі атрибути, як товщина, ширина, нахил, оптичний розмір тощо. У цьому випуску Illustrator доступно одразу кілька змінних шрифтів із параметрами товщини, ширини та нахилу, що регулюються зручними повзунками, які можна викликати, клацнувши  на панелі керування, а також на панелях символів, стилів символів і стилів абзацу.

Введіть слово змінний у списку шрифтів, щоб відобразити змінні шрифти. Альтернативний спосіб: знайдіть значок  біля назви шрифту.

Variable-fonts_updated
A. Доступ до змінних шрифтів із панелі символів B. Додавання опції «Змінний шрифт» до стиля символів 

Виберіть «Текст» > «Останні шрифти» для перегляду самостійно створених шрифтів, що нещодавно використовувалися в документі.

Динамічний попередній перегляд шрифтів

Для попереднього перегляду шрифтів у режимі реального часу можна виділити текст у документі або вибрати текстовий зразок. Шрифти можна переглядати на різних зразках тексту.

Щоб побачити вибраний текст або текстовий зразок у режимі попереднього перегляду, наведіть указівник на назву шрифту в списку шрифтів на панелі керування або панелі «Символ».

Динамічний перегляд характеристик шрифту

Щоб у реальному часі переглянути характеристики шрифту, як-от розмір, стиль, інтерліньяж і трекінг, наведіть указівник на характеристики шрифту на панелі керування й панелі «Символ».

Примітка: динамічний перегляд кернінгу недоступний.

Щоб вимкнути параметри попереднього перегляду, виконайте наведені нижче дії.

 • Виберіть «Редагування» > «Параметри».
 • В налаштуваннях тексту зніміть прапорець «Увімкнути попередній перегляд шрифтів у меню».

На панелі «Шрифти» не відображатимуться текстовий зразок і параметри.

Зміна розміру шрифту

Щоб змінити розмір вибраного шрифту або текстового зразка й переглянути його в реальному часі, клацніть позначку зразка малого, середнього або великого розміру.

live-font-preview-size_3

Упорядкування, пошук і фільтрація шрифтів

Для швидкого пошуку шрифтів, які ви часто використовуєте, виконайте наведені нижче дії на вкладці «Шрифти» панелі «Символ» або «Властивості».

 • У розкривному списку фільтра «Фільтр класифікації»  виберіть потрібні класи шрифтів, щоб скоротити список. За замовчуванням відображаються всі класи шрифтів.
  Примітка. Цей фільтр можна використовувати лише для фільтрування латинських шрифтів.
 • Позначте шрифти, якими ви часто користуєтеся, як улюблені. Для цього клацайте позначку «Обраний» , яка з’являється поруч з ім’ям шрифту, якщо навести на нього вказівник. Щоб відфільтрувати всі обрані шрифти в списку, натисніть на фільтр «Показати лише обране».
 • Виберіть шрифти, нещодавно встановлені у вашій системі. Нещодавно використані шрифти відображаються вгорі списку шрифтів. 
  Примітка. Illustrator запам’ятовує нещодавно використані й позначені зірочками шрифти для всіх сеансів роботи.
 • Для пошуку шрифтів за ознакою візуальної схожості натисніть на позначку «Переглянути подібне» (), яка з’являється, якщо навести вказівник на шрифт. Шрифти, які найбільш схожі на вибраний, з’являються вгорі списку результатів пошуку.
 • Щоб відфільтрувати всі шрифти, додані за останні 30 днів, натисніть на позначку фільтра «Показати нещодавно додані» .
organize-search-filterfonts
A. Фільтр «Застосувати класифікацію». B. Фільтр «Обрані». C. Фільтр «Показати нещодавно додані». D. Фільтр «Показати активовані шрифти». E. Параметри текстового зразка. F. Параметри розміру текстового зразка. 

Активація додаткових шрифтів

Ви можете переглядати тисячі шрифтів від сотень виробників безпосередньо в Illustrator, миттєво активувати їх і використовувати в роботі. Активовані шрифти стають доступні в усіх програмах Creative Cloud.

 1. На панелі символів відкрийте вкладку «Знайти більше».

 2. Перегляньте список шрифтів і виберіть шрифт, який вам потрібен.

  Примітка. Щоб побачити шрифт на прикладі вибраного тексту, наведіть указівник на його ім’я.

 3. Клацніть позначку «Активувати» поруч зі шрифтом. Після активації шрифту на цій позначці відображається галочка, а шрифт стає доступним для використання.

Activate-more-fonts
A. Фільтр «Активовані шрифти». B. Позначка активації шрифту. C. Позначка деактивації шрифту. D. Позначка «Іде активація». 

Додаткову інформацію про шрифти Adobe див. на сайті fonts.adobe.com.

Примітка.

Для перегляду списку всіх шрифтів, нещодавно доданих на fonts.adobe.com, клацніть фільтр «Нещодавно додане».

Перегляд японських шрифтів

На вкладці «Знайти більше» можна знаходити й переглядати всі японські шрифти, доступні на fonts.adobe.com. Щоб установити параметри для ввімкнення попередньої версії японських шрифтів, виконайте такі дії:

 1. Виберіть «Редагувати» > «Параметри» > «Текст».
 2. Виберіть «Увімкнути попередню версію шрифтів японської мови в "Знайти більше"».

Ці зміни буде застосовано тільки після перезапуску програми Illustrator.

Вибір гарнітури та стилю

 1. Виділіть символи або текстові об’єкти, які ви бажаєте змінити. Якщо ви не виділили ніякого тексту, шрифт буде застосовано до наступного створеного тексту.

 2. Виберіть гарнітуру та стиль, скориставшись панеллю керування, меню «Текст» або панеллю «Символ»:
  • На панелі керування встановіть параметри «Шрифт» і «Стиль шрифту».

  • У меню «Шрифт» виберіть назву з підменю «Шрифт» або «Останні шрифти». Використовувати меню «Шрифт» зручно, бо в ньому дається попередній вигляд наявних шрифтів.

  • На панелі «Символ» встановіть параметри «Гарнітура» і «Стиль шрифту». На додаток до вибору назви зі спливаючого меню ви можете клацнути на поточній назві та ввести перші декілька символів потрібної назви.

   Підказка: щоб змінити число шрифтів у підменю «Останні шрифти», виберіть «Редагування» > «Параметри» > «Текст» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «Текст» (macOS) і встановіть параметр «Кількість останніх шрифтів».

Зазначення розміру гарнітури шрифту

За замовчуванням розмір гарнітури тексту вимірюється у точках (одна точка дорівнює 1/72 дюйма). Можна вказати будь-який розмір гарнітури тексту від 0,1 до 1296 точок з приростом 0,001.

Примітка.

За замовчуванням у Fireworks розмір гарнітури вимірюється в пікселях.

 1. Виділіть символи або текстові об’єкти, які ви бажаєте змінити. Якщо ви не виділили жодного тексту, розмір гарнітури шрифту застосовується до створеного вами нового тексту.
 2. Виконайте одну з таких дій.
  • На панелі «Символи» або на панелі керування встановіть параметр «Розмір шрифту».

  • Виберіть розмір із меню «Текст» > «Розмір». Обрання «Інші» дозволяє вам ввести новий розмір на панелі «Символи».

   Підказка: можна змінювати одиниці вимірювання для тексту в діалоговому вікні «Параметри». Ця функція недоступна у Fireworks.

Пошук і заміна шрифтів

 1. Виберіть «Текст» > «Знайти шрифт».

  Примітка.

  Пересуньте діалогове вікно «Знайти шрифт» так, щоб ви могли бачити весь текст у документі.

 2. Виберіть назву шрифту, який бажаєте знайти, у верхній частині діалогового вікна. Перша поява шрифту виділяється у вікні документа.
 3. Виберіть шрифт на заміну в нижній частині діалогового вікна. Ви можете налаштувати перелік шрифтів на заміну, зробивши таке:
  • Виберіть параметр зі спливаючого меню «Замінити шрифтом із»: «Документа» для включення до переліку шрифтів, що використовуються в документі, або «Системи» для включення до переліку всіх шрифтів на вашому комп’ютері.

  • Виділіть типи шрифтів, які ви бажаєте включити до списку, зніміть виділення зі шрифтів, які ви не бажаєте включати.

 4. Виконайте одну з таких дій.
  • Клацніть на «Змінити», щоб змінити лише один випадок появи виділеного шрифту.

  • Клацніть на «Змінити всі», щоб змінити всі випадки появи виділеного шрифту.

   Якщо більше немає появ шрифту в документі, його назва вилучається зі списку «Шрифти в документі».

 5. Повторіть кроки 2–4, щоб знайти та замінити інший шрифт.
 6. Клацніть на «Готово», щоб закрити діалогове вікно.

  Примітка.

  Коли ви замінюєте шрифт командою «Знайти шрифт», решта атрибутів шрифту залишається тою самою.

Робота з відсутніми шрифтами

Якщо в документі використовуються шрифти, що не встановлені у вашій системі, з’явиться повідомлення, коли ви відкриватимете документ. Illustrator вказує, яких шрифтів бракує, і заміняє відсутні шрифти подібними доступними шрифтами.

 • Щоб замінити відсутні шрифти іншим шрифтом, виберіть текст, де використовуються відсутні шрифти, і застосуйте будь-який наявний шрифт.
 • Щоб зробити відсутні шрифти доступними в Illustrator, установіть їх у системі або активуйте ці шрифти за допомогою служби Adobe Fonts. Докладнішу інформацію див. у статті Додавання шрифтів.
 • Щоб виділити замінені шрифти рожевим кольором, відкрийте меню «Файл» > «Налаштування документа» й виберіть «Підсвічувати замінені шрифти» (а також, за потреби, «Підсвічувати замінені гліфи»), а потім натисніть кнопку «OK».

Змінення шрифту за замовчуванням

За замовчуванням в Adobe Illustrator використовується шрифт Myriad Pro. Шрифт за замовчуванням можна вибрати в меню «Шрифт», на панелі «Символи» та як «Нормальний» стиль символів на панелі «Стилі символів». Шрифт за замовчуванням вибирається, навіть якщо відкритий документ не містить цього шрифту або якщо минулого разу перед закриттям Illustrator ви використали інший шрифт. Ви можете змінити шрифт за замовчуванням в Illustrator, відредагувавши файли шаблонів за замовчуванням.

 1. Виберіть «Файл» > «Відкрити».

 2. Перейдіть до наступного розташування:

  (Windows)OSDisk\Users\<ім’я користувача>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator <номер версії> Settings\en_US\x64\New Document Profiles

  (macOS)Finder > Applications > Adobe Illustrator (номер версії) > Support Files > New Document Profiles > en_US

  Примітки

  • Замініть <ім’я користувача> назвою вашого облікового запису.
  • Замініть поле <номер версії> указаним далі значенням залежно від випуску Illustrator, встановленого у вашій системі.  Докладніші відомості див. у статті Заміна номера версії Illustrator.
 3. Виберіть потрібний шаблон профілю документа за замовчуванням і натисніть «Відкрити».

 4. Виберіть «Вікно» > «Текст» > «Стилі символів».

 5. Двічі клацніть «Нормальний стиль символів» на панелі «Стилі символів».

  character-styles-panel_1
 6. Виберіть «Базові формати символів» зліва в діалоговому вікні «Параметри стилю символів».

 7. Виберіть потрібний шрифт у меню «Сімейство шрифтів». Ви також можете зберігати інші налаштування, наприклад «Стиль шрифту» або «Розмір».

  character-styles-options_2
 8. Натисніть «OK».

 9. Виберіть «Файл» > «Зберегти як», щоб шаблон профілю вихідного документа, і закрийте файл.

 10. Виберіть «Файл» > «Новий» і виберіть потрібний шаблон профілю вихідного документа.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності