Про шрифти

Шрифт – це повний набір символів – букв, чисел і символів – що мають однакові начертання, ширину та стиль, як наприклад шрифт Adobe Garamond Bold розміром 10 точок.

Гарнітури (що також називаються гарнітурами шрифтів або сімействами шрифтів) – це набори шрифтів, що мають подібний вигляд, і розроблені для використання разом, як наприклад гарнітура Adobe Garamond.

Стиль шрифту – це версія варіанту окремого шрифту в гарнітурі. Зазвичай, шрифт гарнітури Roman або Звичайний (дійсна назва залежить від гарнітури) – це базовий шрифт, що може містити такі стилі тексту, як звичайний, жирний, напівжирний, курсив та жирний курсив.

Типи шрифтів

Ви можете переглядати зразки шрифту в сімействі шрифтів і меню стилю шрифтів на панелі «Символ» та в інших областях програми, з яких можна обирати шрифти. Наступні значки використовуються для того, щоб позначати різні види шрифтів:

 • OpenType
 • Шрифт OpenType SVG
 • Type 1
 • TrueType
 • Шрифти Adobe 
 • Multiple Master
 • Складений 

Вимкнути функцію попереднього перегляду або змінити точковий розмір шрифтів чи зразків шрифту можна в розділі «Текст» діалогового вікна параметрів.

Щоб переглянути перелік шрифтів, доступних у програмі InDesign, виконайте одну з таких дій.

 • Відкрийте панель «Символ» (Ctrl + T), а потім – розкривний список гарнітур шрифтів
 • На панелі керування виберіть розкривний список гарнітур шрифтів
 • Відкрийте панель «Властивості» і виберіть на ній розкривний список гарнітур шрифтів

 

Установлення шрифтів

Стосовно інформації про встановлення та активацію шрифтів для використання в програмах дивіться документацію операційної системи або документацію програми управління шрифтами.

Шрифти також можна зробити доступними в InDesign шляхом копіювання файлів шрифтів до папки Fonts системної папки програми InDesign на жорсткому диску. Однак слід зауважити, що шрифти із цієї папки Fonts будуть доступними тільки для InDesign.

Якщо більше двох активованих в InDesign шрифтів мають однакову назву гарнітури, але різні імена Adobe PostScript, ці шрифти будуть доступні в InDesign. Дубльовані шрифти перераховані в меню разом із технологіями цих шрифтів, наведеними в скороченому вигляді в круглих дужках. Наприклад, шрифт Helvetica TrueType відображається як «Helvetica (TT)», шрифт Helvetica PostScript Type 1 відображається як «Helvetica (T1)», Helvetica OpenType відображається як «Helvetica (OTF)». Якщо два шрифти мають однакову назву PostScript і один з них має в назві «.dfont», використовується інший шрифт.

Шрифти OpenType

Шрифти OpenType зберігаються у файлах однакового формату на комп’ютерах із Windows® та Macintosh®, тому ці файли можна переміщати з однієї платформи на іншу, не хвилюючись про заміщення шрифтів та інші проблеми, що можуть спричинити перекомпонування тексту. Вони можуть містити певні властивості, наприклад розчерки та додаткові лігатури, недоступні в поточних шрифтах PostScript та TrueType.

Примітка.

Шрифти OpenType позначаються значком .

Під час роботи зі шрифтом OpenType можна автоматично замістити альтернативні варіанти накреслення гліфів, наприклад лігатури, малі початкові літери, дроби та пропорційні фігури старих стилів у тексті.

stx_opentype
Звичайні (зліва) шрифти та шрифти OpenType (справа)

A. Порядкові числа B. Додаткові лігатури C. Каліграфічні накреслення 

Шрифти OpenType можуть включати розширених набір символів та можливості символів, щоб забезпечити багатшу лінгвістичну підтримку та додатковий типографічний контроль. Шрифти OpenType з Adobe, що містять підтримку для мов Центральної Європи (CE) та містять слово «Pro», як частину назви шрифту в меню шрифтів програми. Шрифти OpenType, що не містять підтримки Центрольноєвропейских мов, помічені як «Стандартні» та мають суфікс «Std». Усі шрифти OpenType також можуть бути встановлені та використовуватися разом зі шрифтами PostScript Type 1 та TrueType.

Детальнішу інформацію про шрифти OpenType можна знайти за адресою www.adobe.com/go/opentype_ua.

Застосування атрибутів шрифтів OpenType

Застосування атрибутів шрифту OpenType за допомогою панелі «Символ» чи панелі керування

Використовуйте панель «Символ» або панель керування для застосування до тексту атрибутів шрифтів OpenType, таких як каліграфічні накреслення та дроби.

Детальнішу інформацію про шрифти OpenType можна знайти за адресою www.adobe.com/go/opentype_ua.

 1. Переконайтеся, що на панелі «Символ» або на панелі керування обрано шрифт OpenType.
 2. Оберіть OpenType з меню панелі «Символ», потім – атрибут OpenType, такий як додаткова лігатура або дроби.

Атрибути, які не підтримуються поточним шрифтом, показані в кутових дужках, наприклад, [Каліграфічне накреслення].

Примітка.

Ви також можете обрати атрибути шрифту OpenType під час визначення стилю абзаців або символів. Використовуйте секцію «Можливості OpenType» у діалоговому вікні «Параметри стилю».

Застосування атрибутів шрифтів OpenType за допомогою контекстного меню

Скористайтеся контекстним меню, щоб застосувати атрибути шрифту OpenType, що підтримуються для виділеного тексту.

 1. Виділіть текст або текстовий кадр.

 2. Виберіть атрибут OpenType, наприклад порядкові числа або дроби, у спливаючому вікні. Якщо після виділення тексту або текстового кадру ви побачите значок , натисніть на нього, щоб переглянути список атрибутів OpenType.

Примітка.

 • Значок для вибору атрибутів OpenType не з’являється у зв’язаному текстовому кадрі.
 • Застосування атрибутів OpenType за допомогою контекстного меню недоступне для компонувальників World Ready.

Атрибути шрифту OpenType

При використанні шрифту OpenType, при форматуванні тексту або визначенні стилю ви можете обрати специфічні можливості шрифту OpenType з панелі «Символ» або панелі керування.

Примітка.

Шрифти OpenType значно відрізняються один від одного за кількістю текстових стилів та можливостей, які вони пропонують. Якщо функція OpenType недоступна, вона відображається на панелі керування в дужках (наприклад, [Каліграфічне накреслення]).

Додаткові лігатури

Розробники шрифтів можуть включати додаткові лігатури, які можуть бути застосовані не завжди. Вибір цього параметра дозволяє використовувати ці додаткові лігатури, якщо вони наявні. Стосовно більш докладної інформації зверніться до Застосування лігатур до пар літер.

Дроби

Якщо дроби доступні, числа, розділені косою рискою (наприклад, 1/2), замінюються на дрібні числа.

Порядкові

Порядкові номери, такі як та , форматуються із символами над індексу (1й та 2й), якщо порядкові доступні. Літери, такі як a та o у іспанських словах segunda (2a) та segundo (2o), також виводяться адекватно.

Каліграфічне накреслення

За можливості надаються звичайні та контекстні каліграфічні накреслення, які можуть включати до себе альтернативні шляпки та ознаки закінчення слова.

Варіанти заголовків

Якщо доступні, активуються символи, що використовуються для заголовків у верхньому регістрі. У деяких шрифтах, вибір цього параметра для тексту, форматованого як у верхньому, так і в нижньому регістрі, може призвести до небажаних наслідків.

Контекстні відмінності

За доступності активуються контекстні лігатури та альтернативи з’єднання. Альтернативні символи включаються до деяких рукописних гарнітур для надання кращих властивостей з’єднання літер. Наприклад, пара літер «bl» у слові «bloom» може бути з’єднана таким чином, що буде більше схоже на рукописний текст. Цей параметр вже є обраним за замовчуванням.

Всі капітелі

Якщо шрифт містить справжні капітелі, вибір цього параметра переключає символи в режим капітелей. Стосовно більш детальної інформації зверніться до Зміна регістру тексту.

Перекреслений нуль

Вибір цієї опції відображає цифру 0 з діагональним перекресленням. У деяких шрифтах, особливо стиснених, може бути важко відрізнити цифру 0 від великої літери O.

Набори варіантів накреслення гліфів

Деякі шрифти OpenType включають до себе альтернативні набори накреслення гліфів для створення естетичних ефектів. Набір варіантів накреслення гліфів являє собою групу альтернативних гліфів, які можуть бути застосовані одночасно як до одного символу, так і до діапазону тексту. Якщо ви обираєте інший набір варіантів накреслення гліфів, гліфи, визначені в наборі, використовуються незалежно від гліфів шрифту встановлених за замовчуванням. Якщо символ гліфу в наборі накреслення гліфів використовується в поєднанні з іншими можливостями OpenType, гліф з окремого налаштування перезаписує гліф набору символів. Подивитися гліфи для кожного набору ви можете за допомогою панелі «Гліфи».

Позиційні форми

У деяких курсивних шрифтах, а також мовах, таких як арабська, вигляд символу може залежати від його положення в слові. Символ може змінювати форму в залежності від того, чи знаходиться він на початку слова (початкове положення), у середині (проміжне положення), у кінці (кінцеве положення), також вигляд символу може змінитися, якщо він з’являється окремо (ізольоване положення). Оберіть символ та оберіть опцію «Позиційні форми» для його коректного форматування. Опція «Загальна форма» вставляє символ звичайного вигляду; «Автоматична форма» вставляє символ, вигляд якого відповідає тому, де символ розташований у слові, або чи не є він ізольованим.

Індекс над рядком та індекс під рядком

Деякі шрифти OpenType включають підняті або опущені гліфи, які коректно масштабуються відносно оточуючих символів. Якщо шрифт OpenType не включає таких гліфів для нестандартних дробів, спробуйте використати атрибути «Чисельник» та «Знаменник».

Чисельник та Знаменник

Деякі шрифти OpenType конвертують до дрібних гліфів лише прості дроби (такі, як 1/2 або 1/4), але не можуть перетворити нестандартні дроби (такі, як 4/13 або 99/100). Застосовуйте атрибути «Чисельник» та «Знаменник» до подібних нестандартних дробів.

Табличне вирівнювання

Для фігур повної висоти забезпечується однакова ширина. Дана опція застосовна в ситуаціях, коли цифри мають бути вирівняні в рядках, мов у таблицях.

Пропорційний старий стиль

Надаються фігури змінної висоти з різною шириною. Даний параметр рекомендовано для класичного, витонченого вигляду в тексті, що не використовує всі великі літери.

Пропорційне вирівнювання

Надаються фігури повної висоти з різною шириною. Даний параметр рекомендовано для тексту, який використовує всі великі літери.

Табличний старий стиль

Надаються фігури змінної висоти з фіксованою рівною шириною. Даний параметр рекомендовано, якщо ви хочете досягти класичного вигляду фігур старого стилю, але вам потрібно вирівняти їх у стовпчиках, мов у річному звіті.

Типовий вигляд фігур

Гліфи фігур використовують вигляд фігур за замовчуванням для поточного шрифту.

Шрифти OpenType SVG

InDesign підтримує шрифти OpenType SVG, як-от кольорові шрифти та шрифти емодзі. Шрифти OpenType SVG дають змогу використовувати кілька кольорів і градієнтів в одному гліфі.

Шрифти OpenType SVG
Шрифти OpenType SVG: кілька кольорів і градієнтів

Використовуючи шрифти Emoji, можна додавати до документів різноманітні кольорові та графічні символи, як-от емограми, прапори, дорожні знаки, зображення тварин, людей, їжі, пам’яток тощо. Шрифти OpenType SVG емодзі, такі як EmojiOne, дають змогу створювати сполучені гліфи з одного або кількох інших гліфів Наприклад, можна створювати прапори різних країн або змінювати колір шкіри певних гліфів, що зображають людей і частини тіла (наприклад, руки або ніс).

Панель гліфів із символами шрифту EmojiOne SVG
Панель гліфів із символами шрифту EmojiOne SVG

Щоб використовувати шрифти OpenType SVG, виконайте наведені нижче кроки.

 1. За допомогою інструмента «Текст» створіть текстовий об’єкт.

 2. Виберіть шрифт OpenType SVG. Ці шрифти позначені в списку піктограмою .

 3. На панелі гліфів виберіть потрібні гліфи. Щоб відкрити панель гліфів, виберіть Текст > Гліфи. Відкрити цю панель також можна, послідовно вибравши Вікно > Текст і таблиці > Гліфи.

Створення сполучених гліфів

Для ілюстрації розглянемо EmojiOne – шрифт емодзі OpenType SVG. Символи шрифту OpenType SVG EmojiOne можна сполучати і створювати гліфи.

Наприклад, можна створювати прапори різних країн, змінювати колір шкіри персонажів або стандартних символів частин тіла, що зазвичай мають колір  чи .

Примітка.

Гліфи в шрифті емодзі, як-от EmojiOne, можуть відрізнятися від літер на клавіатурі. Ці гліфи вважаються окремими символами та доступні лише з панелі гліфів, а не з клавіатури.

Створення прапорів країн

«Букви» (A, B, C, D тощо) шрифту EmojiOne не співвідносяться з відповідними клавішами на клавіатурі. Якщо на панелі «Гліфи» поєднати два символи, що відповідають коду ISO певної країни, у результаті відобразиться прапор цієї країни. Наприклад, US відображає американський прапор, GB — британський, AR — аргентинський, а IN — індійський.

Поєднання гліфів
Поєднання гліфів для створення прапорів країн

Створення варіантів символів

Стандартні символи, що зображують одну особу, зазвичай з кольором , чи , або частини тіла можна поєднувати з будь-яким із символів кольору шкіри. Колір вихідного символу буде змінено на вибраний колір шкіри. Ці сполучення наразі не працюють із гліфами, що містять кілька осіб.

Символи кольорів шкіри
Символи кольорів шкіри
Сполучення символів-осіб із кольором шкіри
Сполучення символів-осіб із кольором шкіри

Примітки.

 • Символи, що зображують одну особу, або емодзі частин тіла, можна поєднати з символом із будь-яким кольором шкіри лише один раз.
 • Сполучені гліфи – функція шрифтів. Не всі шрифти OpenTypeSVG можна поєднувати символи для створення сполучених гліфів.
 • Деякі шрифти EmojiOne можна роз’єднувати на складові елементи.

Динамічний попередній перегляд шрифтів

Можна виділити текст у документі та на його прикладі переглядати шрифти в режимі реального часу. Щоб побачити зображення вибраного тексту в режимі попереднього перегляду, наведіть курсор на назву відповідного шрифту в списку на панелі керування, на панелі «Символ» або «Властивості».

Динамічний перегляд стиля шрифту

Щоб переглянути стиль шрифту в режимі реального часу, розгорніть гарнітуру шрифту з меню шрифту та наведіть курсор на бажаний стиль.

Щоб вимкнути параметри попереднього перегляду, виконайте такі дії.

 • Виберіть Редагувати > Уподобання.
 • У діалоговому вікні Параметри тексту зніміть прапорець Увімкнути попередній перегляд шрифтів у меню.

 

Щоб змінити розмір шрифту виділеного тексту чи зразка тексту й здійснити попередній перегляд у режимі реального часу, виберіть «Показати зразок тексту меншого розміру», «Показати зразок тексту стандартного розміру» або «Показати зразок тексту більшого розміру».

Упорядкування, пошук і фільтрація шрифтів

Швидко знаходьте шрифти, якими ви часто користуєтеся, позначаючи зірочками окремі їхні сімейства як улюблені або вибираючи потрібні серед нещодавно використаних, що відображаються на початку списку. Програма InDesign запам’ятовує нещодавно використані та позначені зірочками шрифти для всіх сеансів роботи.

упорядкування шрифтів
A. Нещодавно використані шрифти B. Позначайте зірочками улюблені шрифти 

Під час пошуку шрифтів можна зменшити кількість результатів, відфільтрувавши їх за типом (наприклад, шрифти із засічками, брускові або рукописні). Крім цього, можна здійснити пошук шрифтів, установлених на комп’ютер або активованих з набору Adobe Fonts.

Шрифти також можна шукати за візуальною схожістю (). Шрифти, які найбільш візуально схожі з потрібним вам шрифтом, відображатимуться на початку списку результатів пошуку. Смуга стану в меню шрифтів відображує інформацію про застосовані фільтри.

Інструменти пошуку шрифтів

пошук шрифтів
A. Показати шрифти за класифікацією B. Показати улюблені шрифти C. Показати нещодавно додані D. Показати активовані шрифти 

Показати шрифти за класифікацією

Фільтрування списку шрифтів за типом (шрифти із засічками, індекси, рукописні шрифти).

Показати улюблені шрифти

Відображає лише вибрані шрифти, позначені зірочкою.

Показати нещодавно додані

Відображає шрифти, що були нещодавно додані до списку.

Показати активовані шрифти

Відображає в списку лише активовані шрифти Adobe Fonts.

Активація додаткових шрифтів

Ви можете переглядати тисячі шрифтів від сотень виробників просто в InDesign, миттєво активувати їх і використовувати в документі. Активовані шрифти стають доступні в усіх програмах Creative Cloud.

 1. На панелі «Символ» відкрийте вкладку Знайти більше.

 2. Перегляньте список шрифтів і виберіть бажаний.

  Примітка. Щоб переглянути шрифт у режимі реального часу на прикладі виділеного тексту, наведіть курсор на його ім’я шрифту.

 3. Натисніть позначку «Активувати»  поруч із шрифтом. На позначці з’явиться галочка , коли шрифт буде активований і стане доступним для використання.

  Активація додаткових шрифтів
  A. Фільтр «Активовані шрифти». B. Позначка активації шрифту. C. Позначка деактивації шрифту. D. Позначка «Іде активація». 

  Докладнішу інформацію про шрифти Adobe Fonts див. на сайті fonts.adobe.com.

Перегляд японських шрифтів

У вкладці Знайти більше можна знаходити й переглядати всі японські шрифти, доступні за посиланням fonts.adobe.com. Щоб встановити параметри для увімкнення перегляду японських шрифтів, зробіть наступне:

 1. Виберіть Редагувати > Параметри > Тип.

 2. Виберіть Дозволити попередній перегляд шрифтів японської мови у вкладці «Знайти більше».

Щоб ці зміни вступили в силу, потрібно перезапустити InDesign.

Застосування шрифту до тексту

Під час визначення шрифту можна окремо вибрати гарнітуру шрифту та стиль тексту. За умови змінення однієї гарнітури на іншу програма InDesign намагається зіставити поточний стиль та стиль, доступний для щойно обраної гарнітури шрифтів. Наприклад, за переходу від гарнітури шрифту Arial до Times, стиль Arial Bold буде замінено стилем Times Bold.

За застосування до тексту жирного стилю або курсиву InDesign застосовує стиль гарнітури, визначений шрифтом. У більшості випадків застосовується специфічна версія жирного або курсиву, як і очікується. Однак, деякі шрифти можуть використовувати варіації жирного або курсиву, які не зовсім точно буде назвати жирним або курсивом відповідно. Наприклад, деякі виробники шрифтів зазначають, що, коли ви застосовуєте жирний стиль до шрифту, насправді застосовується деякий напівжирний стиль.

 1. Виділіть текст, який ви хочете змінити.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • На панелі «Символ», панелі керування або панелі «Властивості» виберіть шрифт у меню «Гарнітура» або стиль у меню «Стиль тексту». (У Mac OS ви можете обирати стилі шрифту в підменю «Гарнітура».)

  • На панелі «Символ», панелі керування або панелі «Властивості» клацніть перед назвою гарнітури або стилю тексту (або два рази клацніть на першому слові в них) та введіть перші кілька символів потрібної назви. Під час введення назви в InDesign відображаються назви гарнітур і стилів тексту, перші літери яких відповідають введеним символам.

  • Виберіть шрифт у меню Текст > Шрифт. Пам’ятайте, що при використанні цього меню ви обираєте одночасно як гарнітуру, так і тип шрифту.

Зазначення розміру гарнітури шрифту

За замовчуванням розмір гарнітури тексту вимірюється у точках (одна точка дорівнює 1/72 дюйма). Можна вказати будь-який розмір гарнітури тексту від 0,1 до 1296 точок з приростом 0,001.

Примітка.

У Fireworks розмір гарнітури за замовчуванням вимірюється в пікселях.

 1. Виділіть символи або текстові об’єкти, які необхідно змінити. Якщо ви не виділили жодного тексту, розмір гарнітури шрифту застосовується до створеного вами нового тексту.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • На панелі «Символ» або на панелі керування встановіть параметр «Розмір шрифту».

  • Виберіть розмір з меню Текст > Розмір. Якщо вибрати варіант «Інші», можна ввести новий розмір на панелі «Символ».

  Примітка.

  Можна змінювати одиниці вимірювання для тексту в діалоговому вікні «Параметри». Ця функція недоступна у Fireworks.

Робота з відсутніми шрифтами

Коли ви відкриваєте або поміщаєте документи, які включають шрифти, не встановлені у вашій системі, з’являється попереджувальне повідомлення, що показує, який шрифт відсутній. Якщо ви виділили текст, який використовує відсутній шрифт, на панелі «Символ» або на панелі керування відсутній шрифт позначається квадратними дужками в спливаючому меню стиля шрифту.

Відсутні шрифти в InDesign замінюються доступними шрифтами. Коли таке трапляється, ви можете виділити текст та застосувати до нього будь-який інший доступний шрифт. Відсутні шрифти, для яких було призначено заміну, будуть виникати у верхній частині меню «Текст» > «Шрифт» у розділі, позначеному як «Відсутні шрифти». За замовчуванням, текст, форматований відсутніми шрифтами, виводиться з рожевим виділенням.

Якщо шрифт TrueType встановлено, і документ містить версію Type 1 (T1) цього самого шрифту, шрифт буде відображатися як відсутній.

Для пошуку та заміни відсутніх шрифтів виберіть Текст > Знайти шрифт. Якщо відсутній шрифт є частиною стилю, ви можете оновити шрифт у цьому стилі, змінивши визначення шрифту.

У діалоговому вікні відсутніх шрифтів InDesign відображається інформація про те, чи ввімкнено службу Adobe Fonts у програмі Creative Cloud. Якщо її вимкнено, у діалоговому вікні відсутніх шрифтів також буде доступний параметр увімкнення Adobe Fonts.

Відкриття доступу до відсутніх шрифтів

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Активуйте відсутні шрифти в службі Adobe Fonts. Докладнішу інформацію див. у статті Додання шрифтів зі служби Adobe Fonts.
  • Установіть відсутні в системі шрифти.
  • Помістіть відсутні шрифти в папку Fonts, розташовану в системній папці програми InDesign. Шрифти із цієї папки Fonts будуть доступними для InDesign. Див. розділ Установка шрифтів.
  • Активуйте відсутні шрифти за допомогою програми для управління шрифтами.

   

  Відсутні шрифти
  Відсутні шрифти

Примітка.

Якщо ви не маєте доступу до відсутніх шрифтів, використовуйте команду «Знайти шрифт» для пошуку та заміни відсутніх шрифтів.

Виділення замінених шрифтів у документі

Якщо вибрано параметр Замінені шрифти, текст, відформатований із використанням відсутніх шрифтів, буде виділено рожевим кольором для наочності.

 1. Виберіть команди меню Редагувати > Уподобання > Композиція (у Windows) або InDesign > Уподобання > Композиція (у macOS®).

 2. Виберіть Замінені шрифти та натисніть ОК.

Установлені шрифти документа

Усі шрифти в папці шрифтів документа, розташованої в тому ж місці, де й документ, тимчасово встановлюються під час відкриття документа. За допомогою команди «Пакування» можна згенерувати папку шрифтів документа, коли потрібно забезпечити спільний доступ до нього або перенести документ на інший комп’ютер. (Перш ніж надати доступ до будь-якого зі шрифтів документа, переконайтеся в тому, що такий обмін не заборонено ліцензією програмного забезпечення шрифту.) Шрифти, активовані в службі Adobe Fonts, неможливо скопіювати за допомогою команди «Пакет».

Шрифти в папці шрифтів документа – це не ті шрифти, що доступні в стандартних каталогах шрифтів операційної системи. Вони встановлюються під час відкриття документа та мають пріоритет у порівнянні з усіма іншими шрифтами PostScript з тією ж назвою. Але цей пріоритет діє лише для шрифтів всередині документа. Шрифти, що встановлено одним документом, недоступні для інших документів. Під час закриття документа всі шрифти, що було встановлено для нього, буде видалено. Установлені шрифти документа перелічено в підменю меню «Шрифт».

Деякі шрифти Type1 недоступні в документі. До того ж, шрифти Mac OS недоступні, коли InDesign працює у Windows.

Перегляньте відео щодо використання встановлених шрифтів документа Публікування файлів зі швидким доступом до шрифтів документа (відео).

Кілька основних шрифтів

Кілька основних шрифтів являють собою придатні для налаштування шрифти Type 1, характеристики гарнітури яких описані за допомогою змінних елементів дизайну, таких як начертання, ширина, стиль та оптичний розмір.

Деякі основні шрифти включають вісі оптичного розміру, які дають вам змогу використовувати шрифт, спеціально призначений для оптимального розпізнавання для окремого розміру. Зазвичай, оптичний розмір для найменших шрифтів, таких, як 10 пунктів, розроблений з більш товстими насічками та ніжками, меншою різницею між товстими та тонкими лініями, більшою висотою за віссю «Х», меншим проміжком між літерами, ніж для оптичного розміру більших шрифтів, наприклад, 72 пункти.

 1. Виберіть Редагувати > Уподобання > Текст (Windows) або InDesign > Уподобання > Текст (macOS).

 2. Виберіть Автоматично використовувати правильний оптичний розмір і натисніть ОК.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності