Handboek Annuleren

Over virtuele lesruimten in Adobe Connect

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Maak en beheer virtuele lesruimten en gerelateerde cursussen, ingeschreven personen, sjablonen, inhoud en opnames in Adobe Connect.

Informatie over virtuele lesruimten

Gebruikers die de functies Vergadering en Training hebben geïnstalleerd, kunnen virtuele lesruimten maken. Gebruikers dienen de gastheer van een vergadering en een trainingsmanager te zijn om een virtuele lesruimte te kunnen maken. Een manager van virtuele lesruimten heeft dezelfde machtigingen als een vergaderingsgastheer en een trainingsmanager, en kan een virtuele lesruimte maken. De manager van virtuele lesruimten kan Adobe Connect gebruiken zonder de rol van Vergaderingsgastheer te hebben als onderdeel van de licentiëring voor Benoemde virtuele lesruimte.

Gebruik virtuele lesruimten voor het uitvoeren van trainingssessies. Virtuele lesruimten kunnen net als vergaderingen aan een studieprogramma worden toegevoegd. In tegenstelling tot een vergadering, kunt u echter een Presenter-cursus toevoegen die de voltooiingsvereisten kan beïnvloeden. (Er worden geen cursustranscripties gegenereerd voor studenten die een virtuele lesruimte als gast betreden.)

Opmerking:

VR-functionaliteit (virtual reality) wordt niet ondersteund in Adobe Connect.

Opmerking:

De voltooiingsvereisten kunnen niet geconfigureerd worden, voltooiing is gebaseerd op aanwezigheid. Een student krijgt de markering Voltooid in geval van aanwezigheid en Niet voltooid in geval van afwezigheid.

Net als voor vergaderingen zijn er drie toegangsniveaus voor virtuele lesruimten: alleen toegang voor ingeschreven studenten, toegang voor ingeschreven studenten en geaccepteerde gasten en ten slotte toegang voor alle personen die over de URL voor de virtuele lesruimte beschikken.

Let op:

Wanneer u de optie Iedereen met de URL selecteert, is uw ruimte openbaar beschikbaar. Ook alle inhoud die naar uw ruimte wordt geüpload, is openbaar beschikbaar. Elke gebruiker met de URL heeft zonder uw toestemming toegang tot de geüploade inhoud.

Een virtuele lesruimte maken

Bij het maken van een virtuele lesruimte komen de volgende taken kijken:

Start de wizard Virtuele lesruimte

Ga naar de menubalk Maken op de startpagina van Adobe Connect Central en klik op Virtuele lesruimte.

Informatie over virtuele lesruimten

Op de eerste pagina van de wizard Virtuele lesruimte voert u achtergrondgegevens in over de virtuele lesruimte, zoals een naam en een samenvatting. (Alleen de velden voor de naam en de taal van de virtuele lesruimte zijn verplicht. Alle andere velden zijn optioneel.) U kunt deze gegevens bewerken nadat u de virtuele lesruimte hebt gemaakt.

U kunt een virtuele lesruimte blokkeren. Het blokkeren van een virtuele lesruimte voorkomt dat gebruikers de lesruimte betreden, totdat de organisator de blokkering opheft wanneer de lesruimte volledig klaar is, bijvoorbeeld door een sjabloon voor de vergaderruimte te maken.

Opmerking:

Standaard is de optie Gegevens bijwerken voor alle onderdelen die aan dit onderdeel zijn gekoppeld geselecteerd. Bij het maken van een nieuwe virtuele lesruimte, hebt u nog geen onderdelen die u aan de virtuele lesruimte wilt koppelen. Zorg echter dat deze optie geselecteerd blijft als u in de toekomst misschien onderdelen wilt koppelen.

Studenten inschrijven

Alleen ingeschreven gebruikers kunnen naar de URL van de virtuele lesruimte bladeren en zich aanmelden om de virtuele lesruimte weer te geven. Als u een groot aantal gebruikers wilt inschrijven en over de toepassing Gebeurtenisbeheer beschikt, kunt u de virtuele lesruimte beter presenteren als een gebeurtenis.

U kunt naar wens studenten toevoegen en verwijderen nadat u de virtuele lesruimte hebt gemaakt. U kunt gebruikers ook bulksgewijs inschrijven.

Meldingen instellen

Een virtuele-lesruimtemelding is een e-mailbericht om ingeschreven personen te laten weten hoe ze de virtuele lesruimte kunnen openen.

Wanneer u meldingen opmaakt, kunt u runtimevelden gebruiken in de onderwerpregel en in de hoofdtekst van het bericht. Deze velden bevatten gegevensvariabelen voor de virtuele lesruimte die automatisch voor u worden ingevuld wanneer u de e-mailmelding verzendt.

U kunt de meldingen voor de virtuele lesruimte wijzigen nadat u de virtuele lesruimte hebt gemaakt.

Herinneringen instellen

Herinneringen zijn optioneel. Een virtuele-lesruimteherinnering is een e-mailbericht dat naar alle of naar geselecteerde ingeschreven personen voor de virtuele lesruimte wordt verzonden, nadat u de lesruimte hebt ingesteld. U kunt herinneringen bijvoorbeeld gebruiken om de ingeschreven personen eraan te herinneren dat ze volgens de planning de virtuele lesruimte moeten betreden of om specifieke personen te laten weten dat ze de virtuele lesruimte moeten betreden.

Informatie over virtuele lesruimten weergeven

U kunt informatie over een virtuele lesruimte weergeven op de pagina Informatie over virtuele lesruimte. Deze pagina wordt weergegeven als u op de naam van de virtuele lesruimte klikt in de lijst Trainingsmappen. Vanaf deze pagina kunt u de informatie voor een bepaalde virtuele lesruimte weergeven of bewerken, zoals de naam, het overzicht, de URL en toegangs- en telefoongegevens.

 1. Klik op het tabblad Training boven in het venster van Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de map die de virtuele lesruimte bevat.
 3. Selecteer de naam van de virtuele lesruimte.

Sjablonen voor virtuele lesruimten

Als u de vergader- en trainingsfuncties hebt geïnstalleerd, wordt automatisch een map voor gedeelde trainingssjablonen, met daarin de sjabloon voor virtuele lesruimten, geïnstalleerd. Gastheren kunnen ervoor kiezen een virtuele lesruimte te blokkeren voordat deze de eerste keer wordt gebruikt. Wanneer een virtuele lesruimte wordt geblokkeerd, wordt alle gebruikers, inclusief de gastheer de toegang geweigerd. Blokkeren is handig wanneer gastheren nog laatste wijzigingen aan de sjablonen willen aanbrengen en ervoor willen zorgen dat deze worden toegepast.

Zie Sjablonen en indelingen voor vergaderruimten voor gedetailleerde informatie.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van virtuele lesruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Een sjabloon toepassen op een nieuwe virtuele lesruimte

 1. Als u een nieuwe virtuele lesruimte maakt, kiest u een sjabloon in het menu Sjabloon selecteren op de pagina Informatie over virtuele lesruimte. Standaard is de Sjabloon voor standaard virtuele lesruimte geselecteerd.
  Opmerking:

  U kunt een virtuele lesruimte verplaatsen naar de map met gedeelde trainingssjablonen en de virtuele lesruimte gebruiken als sjabloon wanneer u andere virtuele lesruimten maakt.

Een virtuele lesruimte converteren naar een sjabloon

Trainingsmanagers en gastheren van vergaderingen kunnen een sjabloon voor een virtuele lesruimte maken. Verplaats de virtuele lesruimte naar een van de volgende twee sjabloonmappen: Gedeelde sjablonen (in de map Gedeelde training) als u wilt dat anderen de sjabloon kunnen gebruiken of Mijn sjablonen (in uw gebruikerstrainingsmap) als u de enige bent die de sjabloon gebruikt.

Opmerking: Als u een virtuele lesruimte wilt toevoegen aan de map Gedeelde sjablonen, moet u beheerdersrechten voor de map hebben. Standaard hebt u volledige zeggenschap over virtuele lesruimten en sjablonen in uw map met gebruikerstrainingen.

 1. Navigeer op het tabblad Training in Adobe Connect Central naar de map die de virtuele lesruimte bevat die u wilt converteren.
 2. Klik in de lijst Naam op het selectievakje naast de virtuele lesruimte.
 3. Klik op de navigatiebalk op Verplaatsen.

  De naam van de virtuele lesruimte wordt weergegeven in de linkerkolom.

 4. Navigeer naar en kies een map. (Navigeer naar Gedeelde training > Gedeelde sjablonen als u de sjabloon wilt delen met andere gebruikers.)
 5. Klik op Verplaatsen.

  Uw virtuele lesruimte bevindt zich nu in de sjabloonmap die u hebt geselecteerd. De sjabloon wordt toegevoegd aan de lijst in de relevante map, namelijk Gedeelde sjablonen of Mijn sjablonen.

  Wanneer u een virtuele lesruimte maakt met de wizard Nieuwe virtuele lesruimte, kunt u de nieuwe sjabloon selecteren in het pop-upmenu Sjabloon selecteren. U kunt deze lesruimte net als alle andere ruimten aanpassen aan uw wensen. Nadat u de virtuele lesruimte hebt gemaakt, kunt u er geen nieuwe sjabloon op toepassen. Maak in plaats daarvan een nieuwe virtuele lesruimte met een nieuwe sjabloon. Als het nieuwe sjabloon dat wordt gebruikt om een nieuwe virtuele lesruimte te maken cursussen bevat, dan bevat de nieuwe virtuele lesruimte ook dezelfde cursussen.

Virtuele lesruimten bewerken

U kunt een aantal verschillende taken uitvoeren om de virtuele lesruimten die u hebt gemaakt, te beheren en te onderhouden.

Informatie over virtuele lesruimten en telefonie bewerken

 1. Navigeer op het tabblad Training in Adobe Connect Central naar de virtuele lesruimte die u wilt bewerken.
 2. Klik in de kolom Naam op een virtuele lesruimte.
 3. Klik in de navigatiebalk op Informatie bewerken.
 4. Bewerk desgewenst de informatie over de virtuele lesruimte en de audioconferentie-instellingen.
 5. Klik op Opslaan.

Cursussen in virtuele lesruimten bewerken

 1. Navigeer op het tabblad Training in Adobe Connect Central naar de virtuele lesruimte die u wilt bewerken.
 2. Klik in de kolom Naam op een virtuele lesruimte.
 3. Klik op Cursussen beheren.
  Opmerking:

  Als een sjabloon dat wordt gebruikt om een nieuwe virtuele lesruimte te maken cursussen bevat, dan bevat de nieuwe virtuele lesruimte ook dezelfde cursussen. Sommige cursussen zijn dan reeds ingevuld.

 4. Voeg naar wens cursussen toe of verwijder deze, inclusief de cursussen die gemaakt zijn in Adobe Captivate.
 5. Klik op Opslaan.
  Opmerking:

  Virtuele lesruimten ondersteunen geen cursussen die op SCORM-inhoud van derden zijn gebaseerd.

Ingeschreven personen in virtuele lesruimten bewerken

 1. Navigeer op het tabblad Training in Adobe Connect Central naar de virtuele lesruimte die u wilt bewerken.

 2. Klik in de kolom Naam op een virtuele lesruimte.

 3. Om inschrijvingen een voor een te wijzigen, klikt u in de navigatiebalk op de koppeling Ingeschreven personen beheren. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een of meerdere ingeschreven personen in de lijst Beschikbare gebruikers en groepen en klik op Toevoegen. (Houd Control of Shift ingedrukt en klik om meerdere gebruikers of groepen te selecteren.) Dubbelklik op de naam van een groep om deze uit te vouwen, zodat u de afzonderlijke leden kunt selecteren. Selecteer vervolgens individuele gebruikers.)
  • Selecteer een of meerdere ingeschreven personen in de lijst Momenteel ingeschreven personen en klik op Verwijderen.
 4. Als u een grote groep ingeschreven personen wilt toevoegen, uploadt u de namen in TXT- of CSV-formaat, door de volgende stappen uit te voeren:

  1. Maak een CSV- of TXT-bestand met de lijst van e-mailadressen van gebruikers die al een Connect-account hebben. Stel de titel van de eerste kolom met de e-mailadressen van gebruikers in als aanmelden. Klik op Ingeschreven personen importeren, en upload het CSV- of TXT-bestand. Wanneer de import voltooid is, is de rol van elke ingeschreven persoon Deelnemer. Wijzig, indien nodig, de rollen van verschillende ingeschreven personen met behulp van de gebruikersinterface.
  2. (Optioneel) Selecteer de optie 'E-mailbericht naar ingeschreven gebruikers sturen bij import' om e-mailberichten te verzenden.
Opmerking:

Dubbele vermeldingen in het CSV- of TXT-bestand wordt meteen juist geïmporteerd. De dubbele vermeldingen worden genegeerd en na het importeren gerapporteerd.

Meldingen en herinneringen voor virtuele lesruimten bewerken

U kunt de meldingsfunctie gebruiken om een e-mailbericht met informatie te verzenden naar de personen die voor de virtuele lesruimte zijn ingeschreven, inclusief een koppeling naar de lesruimte. U kunt het bericht naar alle ingeschreven personen of naar een bepaalde subgroep sturen.

Met de functie voor herinneringen in Adobe Connect Central kunt u, net als met de functie voor meldingen, e-mailberichten sturen naar ingeschreven personen. Het belangrijkste verschil tussen meldingen en herinneringen is echter dat u berichten op de pagina Herinneringen met bepaalde intervallen kunt verzenden. U kunt het bericht naar alle ingeschreven personen of naar een bepaalde subgroep sturen.

Opmerking: Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van virtuele lesruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

 1. Navigeer op het tabblad Training in Adobe Connect Central naar de virtuele lesruimte die u wilt bewerken.
 2. Klik in de kolom Naam op een virtuele lesruimte.
 3. Klik op Meldingen.
 4. Klik op een melding of een herinnering in de lijst. (Meldingen worden in de onderwerpenlijst aangeduid met het pictogram . Herinneringen worden aangeduid met het pictogram .)

 5. Klik op Bewerken.
 6. Bewerk de melding of de herinnering naar wens. Bijvoorbeeld:
  • Wijzig de tijdinstellingsoptie. (U kunt voor herinneringen een herhalingsoptie instellen, zodat automatisch meerdere herinneringen worden verzonden.)

  • Wijzig de ontvangers. Als u e-mailadressen opgeeft, dient u deze met komma's van elkaar te scheiden.

  • Bewerk het onderwerp en de berichttekst van de e-mail. Als u een runtimeveld wilt gebruiken voor de bewerking, kopieert u de veldnaam uit de lijst Runtimevelden en plakt u deze in de berichttekst of in de onderwerpregel van de e-mail. Wijzig de tussen accolades geplaatste tekst van het runtimeveld niet.

 7. Klik op Verzenden.

De inhoud van virtuele lesruimten bewerken

 1. Navigeer op het tabblad Training in Adobe Connect Central naar de virtuele lesruimte die u wilt bewerken.
 2. Klik in de kolom Naam op een virtuele lesruimte.
 3. Klik op Geüploade inhoud.
 4. Voeg desgewenst inhoud toe, verwijder inhoud of verplaats inhoud.

Opnamen van virtuele lesruimten weergeven en bewerken

U bepaalt wie de opname van een virtuele lesruimte kan weergeven door de opname in te stellen als Openbaar of Persoonlijk. Zie Een opgenomen vergadering afspelen voor nadere informatie.

 1. Navigeer op het tabblad Training in Adobe Connect Central naar de virtuele lesruimte die u wilt bewerken.
 2. Klik in de kolom Naam op een virtuele lesruimte.
 3. Klik op Opnamen.
 4. Bekijk en bewerk de informatie naar wens.

Rapporten uit virtuele lesruimten weergeven

Met de functie Rapporten in Adobe Connect Central kunt u rapporten maken die u een bepaalde virtuele lesruimte vanuit verschillende perspectieven laten zien.

 1. Wanneer de pagina Informatie over virtuele lesruimte voor de lesruimte niet wordt weergegeven, gaat u naar het tabblad Training in Adobe Connect Central en bladert u naar de lesruimte. Klik op de naam van de lesruimte om de pagina Informatie over virtuele lesruimte te openen.
 2. Klik op de koppeling Rapporten boven in het venster van Adobe Connect Central.
 3. In het standaardoverzichtsrapport ziet u informatie over de virtuele lesruimte en verzamelde gebruikersgegevens, zoals één instantie waarbij een bepaalde gebruiker de lesruimte heeft betreden en verlaten (Unieke sessies), het laatste tijdstip waarop een genodigde de lesruimte heeft betreden (Meest recente sessie), het aantal uitgenodigde personen, het aantal deelnemers en het grootste aantal personen dat zich op een bepaald ogenblik in de ruimte bevond (Piekgebruikers).
 4. Selecteer een ander rapporttype om andere informatie te verkrijgen:
  • Vermeld de naam en het e-mailadres van elke deelnemer aan de virtuele lesruimte, plus de tijd waarop zij de lesruimte hebben betreden en verlaten.

  • Vermeldt alle cursussen die zijn ingesloten in de virtuele lesruimte. Klik op de verschillende ingesloten cursussen om een lijst weer te geven van de studenten die de cursus hebben afgelegd. Als cursussen in de loop der tijd zijn bijgewerkt en studenten meerdere versies hebben weergegeven, ziet u in de rapporten welke versie iedere student heeft weergegeven.

  • Vermeldt de begin- en eindtijd van elke sessie, het sessienummer en het aantal deelnemers. Wanneer u op het sessienummer klikt, wordt de deelnemerslijst van deze sessie weergegeven, inclusief de deelnemernaam, de toegangstijd en de vertrektijd van elke deelnemer.

  • Vermeldt alle opiniepeilingen per sessienummer, naam en vraag. U kunt twee afzonderlijke en meer gedetailleerde weergaven weergeven door op de gewenste koppeling onder de kolom Rapport te klikken: kies Antwoorddistributie weergeven om een cirkeldiagram weer te geven waarin ieder antwoord een unieke kleur heeft. Met Antwoorden van gebruikers weergeven wordt een antwoordsleutel weergegeven met elk antwoord voor deze opiniepeiling en het bijbehorende antwoordnummer. Deze nummers zijn aan het cirkeldiagram gekoppeld. Met deze optie wordt tevens een lijst met alle deelnemers weergegeven die de opiniepeiling hebben beantwoord en het nummer van het antwoord dat zij hebben geselecteerd (als er meerdere antwoorden voor een vraag waren toegestaan, worden deze voor de gebruiker weergegeven).

Opties voor zelfinschrijving instellen

Zelfinschrijvingsopties worden ingesteld met behulp van de trainingscatalogus. Voeg cursussen, studieprogramma's en virtuele lesruimten toe aan de catalogus als u de functie voor zelfinschrijving wilt gebruiken. Zie De trainingscatalogus beheren voor meer informatie.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen zelfinschrijvings- en trainingscatalogusinstellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

 1. Wanneer de informatiepagina voor de cursus, het studieprogramma of de virtuele lesruimte nog niet wordt weergegeven, gaat u naar het tabblad Training in Adobe Connect Central en bladert u naar deze pagina. Klik op de naam van de cursus, het studieprogramma of de virtuele lesruimte om de informatiepagina te openen.
 2. Klik op Instellingen van trainingscatalogus.
 3. Selecteer Vermelden in trainingscatalogus voor zelfinschrijving van student. Met deze selectie kunnen geregistreerde gebruikers zichzelf toevoegen aan de machtigingenlijst voor de cursus, het studieprogramma of de virtuele lesruimte in de trainingscatalogus.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Adobe Connect brengt ingeschreven personen via e-mail op de hoogte van hun status wanneer ze zichzelf inschrijven. De optie Catalogusmeldingen inschakelen werkt alleen wanneer u Zelfinschrijving uit catalogus inschakelen selecteert.

  • Selecteer Open inschrijving om alle studenten toegang te geven tot de cursus, het studieprogramma of de virtuele lesruimte.

 5. Selecteer Weergeven in trainingscatalogus.
 6. Kies een of meer locaties in de trainingscatalogus en klik op Lijst toepassen of Lijst toepassen en doorgaan. (Vergeet niet dat inhoud in de trainingscatalogus moet staan voordat u de functie voor zelfinschrijving kunt gebruiken.)
 7. Klik op Opslaan.

Uw zelfinschrijving intrekken

Ingeschreven gebruikers of gebruikers die het inschrijvingsverzoek hebben ingediend, kunnen hun inschrijving intrekken. Deze optie geldt voor virtuele lesruimten, cursussen en studieprogramma's. Deze is beschikbaar tot één uur voorafgaand aan het begin van de training. De gebruiker kan op de knop Inschrijving terugtrekken klikken om de inschrijving te verwijderen of om het inschrijvingsverzoek terug te trekken. In beide gevallen wordt de status teruggezet op Niet ingeschreven.

 1. Wanneer de informatiepagina voor de cursus, het studieprogramma of de virtuele lesruimte nog niet wordt weergegeven, gaat u naar het tabblad Training in Adobe Connect Central en bladert u naar deze pagina. Klik op de naam van de cursus, het studieprogramma of de virtuele lesruimte om de informatiepagina te openen.
 2. Klik op Instellingen van trainingscatalogus.
 3. Selecteer Vermelden in trainingscatalogus voor zelfinschrijving van student.
 4. Klik op Inschrijving intrekken om de inschrijving te verwijderen of het inschrijvingsverzoek in te trekken. In beide gevallen wordt de status van de gebruiker opnieuw ingesteld op Niet ingeschreven.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account