Handboek Annuleren

Adobe Connect-cursussen en studieprogramma

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Kom meer te weten over inhoud, cursussen, studieprogramma's en virtuele lesruimten in Adobe Connect, en vind tips voor het maken en beheren. Kom te weten hoe u training, groepen, catalogi en bibliotheken beheert.

Informatie over inhoud, cursussen en studieprogramma's

Opmerking:

U kunt de toepassing Training alleen gebruiken als deze functie is ingeschakeld voor uw Adobe Connect-account.

De toepassing Adobe Connect Training bestaat uit inhoud, cursussen, studieprogramma's en virtuele lesruimten.

De term inhoud verwijst naar bestanden die zijn opgeslagen in de inhoudsbibliotheek van Adobe Connect. Inhoud kan de volgende bestandsindelingen hebben: PPT, PPTX, FLV, SWF, PDF, GIF, JPG, PNG, MP3, HTML, MP4, F4V, of ZIP. Bovendien kan HTML5-inhoud die met Adobe Captivate 9 of Adobe Presenter 11 is gemaakt, ook worden gedeeld en gebruikt met de Adobe Connect-desktoptoepassing.

Er wordt geen informatie over individuele gebruikers opgeslagen bij inhoud. Er worden rapporten gemaakt voor inhoud, maar dit zijn samengevoegde, inhoudspecifieke rapporten die zijn gebaseerd op toegang. Als de inhoud met Adobe Presenter is gemaakt en de presentatie quizzen bevat, kunt u niet het aantal pogingen instellen waarover gebruikers beschikken om voor de quiz te slagen. (U kunt daarentegen het aantal pogingen wel instellen voor cursussen.)

Bovendien is er geen hervattingsfunctie voor inhoud. Als een gebruiker dus een inhoudsonderdeel halverwege afbreekt en het onderdeel daarna weer start, dient hij of zij van voren af aan te beginnen.

U kunt Adobe Presenter-, Adobe Captivate-, PDF- en SCORM-inhoud van derden publiceren in de inhoudsbibliotheek. Voor Adobe Presenter en Adobe Captivate kan de gebruiker nog steeds direct uit de toepassing publiceren naar Adobe Connect. Voor PDF-inhoud en inhoud van derden kan de gebruiker het bestand of een zip-pakket uploaden naar de inhoudsbibliotheek.

Opmerking:

Gebruik in de naam van een SCORM-startbestand of verwijzingen niet een '+'-teken of een cijfer aan het begin van de bestandsnaam.

Een cursus bevat een willekeurig onderdeel uit de inhoudsbibliotheek. Een cursus is gekoppeld aan een bepaalde set ingeschreven studenten en bevat opvolging van het inhoudsniveau. De cursus kan als onderdeel van een studieprogramma of een virtuele lesruimte of op onafhankelijke wijze worden geleverd en afgenomen. Als u cursussen gebruikt, kunnen scores worden vastgelegd voor objecten die aan de AICC-norm voldoen en kunt u het aantal pogingen naleven waarover gebruikers beschikken om de cursus te voltooien. Cursussen bevatten bovendien een hervattingsfunctie, zodat gebruikers een cursus gedeeltelijk kunnen weergeven, deze kunnen sluiten en later weer kunnen openen op het punt waarop ze zijn opgehouden.

Trainingssessies kunnen worden uitgevoerd in een virtuele lesruimte. Virtuele lesruimten worden, net als een cursus, toegevoegd aan een studieprogramma. Er zijn drie toegangsniveaus voor virtuele lesruimten: alleen ingeschreven studenten, ingeschreven studenten en geaccepteerde gasten en ten slotte iedereen die over de URL voor de virtuele lesruimte beschikt. Wanneer u de optie Iedereen met de URL selecteert, zijn uw virtuele lesruimte en de geüploade inhoud openbaar beschikbaar en heeft iedereen toegang tot de inhoud.

Een studieprogramma is een groep cursussen, vergaderingen en virtuele lesruimten die samen een bepaald leerpad vormen voor studenten. Een studieprogramma bestaat voornamelijk uit cursussen, maar kan ook andere elementen bevatten, zoals live uitgevoerde trainingssessies. U kunt voorwaarden, evaluatietests en voltooiingsvereisten toewijzen aan studieprogramma's om een bepaald leerpad te forceren. Net als met cursussen kunt u rapporten genereren waarin de vorderingen van de ingeschreven personen met betrekking tot het studieprogramma worden bijgehouden, zodat u kunt controleren of ze hun educatieve doelstellingen behalen.

Trainingscursussen en studieprogramma's kunnen drie aanwezigheidsmachtigingen hebben: Ingeschreven, Afgewezen en In afwachting van goedkeuring. Met Ingeschreven wordt een student aangegeven die door een trainingsmanager in een cursus of studieprogramma is geplaatst. Met Afgewezen wordt een gebruiker aangegeven aan wie toegang tot die cursus of dat studieprogramma is geweigerd. Een trainingsmanager gebruikt de machtiging Afgewezen meestal om een gebruiker uit te sluiten van een groepscursus (bijvoorbeeld wanneer die gebruiker al heeft deelgenomen aan deze cursus). In afwachting van goedkeuring verwijst naar een gebruiker die op goedkeuring van de trainingsmanager wacht.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van virtuele lesruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

De trainingsbibliotheek openen

Alle cursussen, studieprogramma's en virtuele lesruimten in Adobe Connect Training bevinden zich in en zijn ingedeeld in een mappenstructuur die de trainingsbibliotheek wordt genoemd. U opent de trainingsbibliotheek door te klikken op het tabblad Training boven in het venster Adobe Connect Central. Tijdens het navigeren door de bibliotheek worden de mapnamen boven in het browservenster weergegeven als een navigatiespoor.

Een trainingsmanager kan cursussen en studieprogramma's maken. Een manager van virtuele lesruimten heeft dezelfde machtigingen als trainingsmanagers, en kan cursussen en studieprogramma's maken. Om een trainingsbibliotheekmap te beheren, hoeft u geen trainingsmanager te zijn, maar u moet over beheerdersmachtigingen voor deze map in de trainingsbibliotheek beschikken. U kunt een cursusobject maken op basis van bestaande inhoudstypen (met inbegrip van Adobe Presenter, Adobe Captivate, PDF en veel andere). U kunt ook cursusobjecten maken met SCORM-inhoud van derden. Metagegevens van cursussen (bewerkingsinformatie, inschrijving, communicatie, enzovoort, alle tabbladen voor cursusobjecten) kunnen in Training bij deze objecten worden gedefinieerd. Alle cursusobjecten die zijn gedefinieerd in Training kunnen worden toegevoegd aan Studieprogramma's.

Informatie over trainingsbibliotheekmachtigingen

De volgende aspecten met betrekking tot machtigingen zijn belangrijk wanneer u met de trainingsbibliotheek werkt:

Machtigingen van ingeschreven personen

bepalen de toegang die studenten hebben tot een bepaalde cursus of een bepaald studieprogramma. De drie machtigingen voor ingeschreven personen zijn: Ingeschreven, Afgewezen en In afwachting van goedkeuring. Personen met de machtiging Ingeschreven kunnen een cursus of studieprogramma weergeven, maar personen met de machtiging Afgewezen hebben geen toegang tot de cursus of het studieprogramma. Personen met de machtiging In afwachting van goedkeuring hebben toestemming van de trainingsmanager nodig.

De machtigingen van ingeschreven personen worden toegewezen tijdens het maken van de cursus of het studieprogramma, maar machtigingen kunnen ook worden gewijzigd nadat de cursus of het studieprogramma is gemaakt. Als trainingsmanagers de machtigingen willen wijzigen, moeten ze de cursus of het studieprogramma openen en de lijst met deelnemers bewerken om ingeschreven personen toe te voegen of te verwijderen. Trainingsmanagers dienen bovendien over beheerdersmachtigingen te beschikken voor de map waarin de cursus of het studieprogramma zich bevindt.

Beheermachtigingen voor de trainingsbibliotheek

bepalen wie de verschillende taken met betrekking tot de bestanden en mappen in de trainingsbibliotheek mag uitvoeren, zoals het toevoegen en verwijderen van bestanden, het doorzoeken van de bibliotheekarchieven. De mogelijkheid om cursussen en studieprogramma's in verschillende mappen van de trainingsbibliotheek te maken, verwijderen en bewerken wordt bepaald door de groepen waarvan een gebruiker deel uitmaakt en door de machtigingen die aan een individuele gebruiker zijn toegewezen voor bepaalde bestanden en mappen. De trainingsbibliotheek beschikt slechts over twee machtigingen: Beheren en Afgewezen.

Leden van de groep Beheerder kunnen alle bestanden en mappen in de trainingsbibliotheek beheren. Standaard beschikken trainingsmanagers alleen over de machtiging Beheren voor hun eigen map in de map Gebruikerstraining. Dat betekent dat trainingsbeheerders alleen de machtigingen voor hun eigen mappen kunnen toevoegen, verwijderen, wijzigen of toewijzen. Alle andere beheermachtigingen worden toegewezen op individuele basis of op groepsbasis door de beheerder.

Machtigingen voor trainingsbibliotheek voor geïntegreerde groepen

Adobe Connect erkent zes standaardmachtigingsgroepen, de zogenaamde geïntegreerde groepen. U kunt de machtigingen voor deze groepen niet wijzigen, maar u kunt de machtigingen wel uitbreiden door personen of groepen toe te wijzen aan meerdere geïntegreerde groepen.

De module Training is van toepassing op de groep Trainingsmanagers. Deze groep is gekoppeld aan de trainingsbibliotheek. Elke trainingsmanager beschikt over een eigen map in de map Gebruikerstraining in de trainingsbibliotheek waarin ze hun cursussen en studieprogramma's kunnen maken en beheren. Bovendien beschikt iedere trainingsmanager ook over een inhoudsmap. De Adobe Connect-beheerder kan bovendien beheermachtigingen voor specifieke mappen in de trainingsbibliotheek toewijzen aan gebruikers die geen trainingsmanagers zijn. Alleen trainingsmanagers kunnen echter cursussen of studieprogramma's maken.

Registratie van cursussen en studieprogramma's

Afhankelijk van het type en het doel van een bepaalde cursus of van een studieprogramma kan een trainingsmanager besluiten dat gasten zich moeten registreren. In dat geval moet de manager over het tabblad Gebeurtenisbeheer beschikken in de toepassing Adobe Connect Central, aangezien dat tabblad de enige manier is om gebruikers te registreren voor training. Een trainingsmanager die over dit tabblad beschikt, moet eerst de wizard Cursus of Studieprogramma gebruiken om de cursus of het studieprogramma te maken op het tabblad Training, maar de stappen voor het selecteren van deelnemers en het verzenden van uitnodigingen moeten worden overgeslagen. Daarna maakt de trainingsmanager een gebeurtenis door de wizard Gebeurtenis te openen, de optie Een Adobe Connect Training-cursus of -studieprogramma presenteren te selecteren en de cursus of het studieprogramma te kiezen dat als gebeurtenis moet worden gebruikt.

De trainingsmanager kan de wizard Gebeurtenis gebruiken om ingeschreven personen te selecteren en uit te nodigen, om registratievragen te selecteren en aan te passen en om uitnodigingen te verzenden, zelfs naar lange lijsten met e-mailadressen.

Wanneer de training wordt gepresenteerd als een gebeurtenis, moeten alle ingeschreven personen vóór de training hun registratiegegevens verschaffen, ongeacht het feit of ze over een Adobe Connect-account beschikken of een openbare URL gebruiken. In dit geval kan de trainingsmanager de registratie-aanvragen beoordelen voordat de training plaatsvindt en de toegang voor iedere aanvrager goedkeuren of afwijzen.

AICC-inhoud voor cursussen

Adobe Connect past specifieke regels toe wanneer u AICC-inhoud (Aviation Industry CBT Committee) in cursussen gebruikt. Zie Inhoud uploaden voor meer informatie.

Gegevens over training weergeven

Het trainingdashboard bevat twee staafgrafieken: een voor cursussen en een voor studieprogramma's:

Cursusoverzicht van de afgelopen 30 dagen

Kies deze optie om te zien voor welke cursussen de afgelopen 30 dagen het grootste aantal ingeschreven personen is geslaagd. Klik op een willekeurige balk voor meer informatie.

Overzicht studieprogramma's van de afgelopen 30 dagen

Kies deze optie om te zien welke studieprogramma's de afgelopen 30 dagen door het grootste aantal ingeschreven personen is voltooid. Klik op een willekeurige balk voor meer informatie.

De staafgrafieken worden weergegeven in Adobe Connect Central. U kunt het dashboard echter ook exporteren naar een browservenster en het daar afdrukken. Als u het dashboard wilt exporteren, klikt u op Afdrukbare versie linksboven in het venster.

Trainingsgroepen maken en beheren

Via het tabblad Training in Adobe Connect Central kunnen trainingsmanagers, beheerders en beperkte beheerders groepen studenten, ofwel trainingsgroepen, maken, wijzigen en verwijderen. Trainingsmanagers kunnen alle trainingsgroepen wijzigen, dus ook groepen die door andere trainingsmanagers zijn gemaakt.

Opmerking:

Trainingsmanagers kunnen echter niet gebruikers maken, informatie over bestaande gebruikers wijzigen, gebruikers verwijderen, groepen verwijderen die niet zijn gemaakt door trainingsmanagers of gebruikers toewijzen aan systeemgroepen.

Een trainingsgroep maken

Trainingsgroepen mogen niet dezelfde naam hebben als systeem- of administratiegroepen.

 1. Klik op het tabblad Training in Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Klik op Nieuwe groep.
 4. Typ een naam voor de nieuwe groep.
 5. (Optioneel) Typ een beschrijving van de groep.
 6. Klik op Volgende.
 7. Selecteer een gebruiker of groep in de lijst Mogelijke groepsleden en klik op Toevoegen. U kunt ook op Zoeken klikken om een gebruiker of groep te zoeken die niet in de lijst staat.

  In de lijst Huidige groepsleden rechts in het scherm worden uw wijzigingen weerspiegeld en ziet u de gebruikers en groepen die u toevoegt.

 8. Klik op Voltooien als u klaar bent.

Studenten toevoegen aan een bestaande trainingsgroep

 1. Klik op het tabblad Training in Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Selecteer de groep die u wilt wijzigen in de lijst Gebruikers en groepen en klik op Informatie.
 4. Klik op Groepsleden weergeven.
 5. Selecteer in de lijst Mogelijke groepsleden de persoon of de groep die u wilt opnemen en klik op Toevoegen.

Studenten verwijderen uit een trainingsgroep

 1. Klik op het tabblad Training in Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Selecteer de groep die u wilt wijzigen in de lijst Gebruikers en groepen en klik op Informatie.
 4. Klik op Groepsleden weergeven.
 5. Selecteer in de lijst Huidige groepsleden een of meerdere leden die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

CSV-bestanden gebruiken om studenten toe te voegen

Als u een CSV-bestand hebt, gebruikt u dat om studenten toe te voegen. U kunt drie verschillende typen importbewerkingen uitvoeren.

Maak voordat u gaat importeren een CSV-bestand met UTF-8-codering. Het is ook mogelijk een bestaand CSV-bestand te gebruiken of te wijzigen. Het CSV-bestand dat u maakt, dient de juiste gegevens te bevatten.

Als u trainingsgroepen wilt toevoegen, gebruikt u een CSV-bestand waarin elke rij een naam en een beschrijving bevat, ongeveer als volgt:

 

name,

description

groep 1,

HR-training

groep 2,

Financiële training

groep 3,

Verkooptraining

groep 4,

Producttraining

groep 5,

Marketingtraining

 

Als u gebruikers aan een geselecteerde groep wilt toevoegen, gebruikt u een CSV-bestand waarin iedere rij een aanmeldingsnaam bevat, ongeveer als volgt:

 

login

rboomstra2@mijnbedrijf.nl

rbloem3@mijnbedrijf.nl

kbond4@mijnbedrijf.nl

pdavis5@mijnbedrijf.nl

 

Als u studenten wilt toevoegen aan een trainingsgroep, gebruikt u een CSV-bestand waarin iedere rij een aanmelding en een naam bevat, ongeveer als volgt:

 

login,

group name

mbeets1@mijnbedrijf.nl,

groep 1

rblatt2@mijnbedrijf.nl,

groep 1

rbloem3@mijnbedrijf.nl,

groep 1

kbond4@mijnbedrijf.nl,

groep 1

kbond4@mijnbedrijf.nl,

groep 2

 

U ziet dat in het derde voorbeeld hierboven dezelfde gebruiker wordt toegevoegd aan meerdere groepen in hetzelfde CSV-bestand. De gebruiker kbond4@mijnbedrijf.nl is namelijk toegevoegd aan groep 1 en groep 2 met gebruik van twee afzonderlijke vermeldingen.

Hieronder vindt u extra tips voor het gebruik van CSV-bestanden:

 • Vanwege beperkingen van de browser kunt u bij het toevoegen van veel gebruikers beter meerdere kleinere CSV-bestanden maken in plaats van één groot CSV-bestand.

 • Gebruik aanhalingstekens rond namen met een komma. De naam Jan Smit, Jr., moet in het CSV-bestand komen te staan als "Jan Smit, Jr.". Als geen aanhalingstekens worden gebruikt, wordt het bestand niet goed geïmporteerd.

 

Studenten toevoegen met gebruik van een CSV-bestand

 1. Klik op het tabblad Training in Adobe Connect Central.
 2. Klik op Gebruikers en groepen.
 3. Klik op Importeren.
 4. Kies een van de volgende opties:
  • Klik op Nieuwe groepen maken om de groepen in het geïmporteerde CSV-bestand (met rijen die een naam en een beschrijving bevatten) een eigen nieuwe trainingsgroep te laten vormen. Met deze optie maakt u trainingsgroepen.

  • Selecteer Bestaande gebruikers aan een groep toevoegen om de gebruikers in het geïmporteerde CSV-bestand (met rijen met aanmeldingsgegevens) toe te voegen aan de groep die u opgeeft in het pop-upmenu.

  • Selecteer Bestaande gebruikers toevoegen aan nieuwe/bestaande trainingsgroepen om de gebruikers in het geïmporteerde CSV-bestand (met rijen met aanmeldingsgegevens en een groepsnaam) toe te voegen aan de trainingsgroep die is opgegeven als de naamwaarde in iedere rij van het CSV-bestand. Selecteer Nieuwe trainingsgroepen maken uit CSV-bestand om trainingsgroepen te maken voor alle groepen die zijn vermeld in het CSV-bestand en die niet als een trainingsgroep voorkomen in Adobe Connect. Wanneer de nieuwe trainingsgroepen worden gemaakt, worden gebruikers toegevoegd als hun aanmeldingsgegevens op dezelfde rij in het CSV-bestand staan als de nieuwe groep. (Als Nieuwe trainingsgroepen maken uit CSV-bestand niet is geselecteerd, wordt een fout gemeld voor iedere rij in het CSV-bestand die de naam van een trainingsgroep bevat die niet bestaat.)

 5. Klik op Bladeren en navigeer naar het gewenste CSV-bestand met UTF-8-codering.
 6. Klik op Uploaden.

Na het uploaden wordt een bevestiging weergegeven om te melden dat het importeren is gelukt. Er wordt ook informatie verschaft over de geïmporteerde gebruikers en groepen. Er wordt een foutenrapport gegenereerd voor items die niet kunnen worden geïmporteerd.

Tips voor het maken van trainingscursussen en studieprogramma's

Hier volgen enkele tips voor het maken van trainingscursussen en studieprogramma's in Adobe Connect Training:

 • Gebruik Adobe Presenter en Adobe Captivate om inhoud te maken voor cursussen. Presenter is geschikt voor het maken van rechttoe-rechtaan e-learningmateriaal met gebruik van Microsoft PowerPoint. Adobe Captivate is heel geschikt voor het maken van scholingsmateriaal waarin ingewikkelde vertakkingen en simulaties moeten worden opgenomen.

 • HTML5-inhoud die is gemaakt met Adobe Captivate 9 en Adobe Presenter 11, wordt ondersteund in virtuele lesruimten en de bijbehorende opnames. Alle deelnemers moeten de Adobe Connect-desktoptoepassing installeren om dergelijke inhoud te kunnen gebruiken. De Adobe Connect-toepassing is beschikbaar op de pagina met downloads en updates. VC-deelnemers die de gedeelde HTML5-inhoud niet kunnen zien, worden in de pod Deelnemers met een markeerstift gemarkeerd.

  Wanneer eigen HTML5-inhoud wordt gedeeld in een virtuele lesruimte en geopend in een Adobe Connect-toepassing door deelnemers, kan het laden even duren omdat, naast de toepassing voor Adobe Connect-vergaderingen, enkele vereiste onderdelen automatisch worden geladen. Enige vertraging is normaal.

 • Op cursusniveau stelt u het maximumaantal pogingen voor de client-side in op één en het maximumaantal pogingen voor de server-side op een willekeurig aantal. (Stel het maximumaantal pogingen aan de server-side in op een onbeperkt aantal als u gebruikers zoveel pogingen wilt laten uitvoeren als nodig is om te slagen.)

 • Voeg studieprogramma-onderdelen rechtstreeks toe aan studieprogramma's, niet aan mappen.

 • Wanneer u inhoud uit de inhoudsbibliotheek rechtstreeks toevoegt aan een studieprogramma, wordt de inhoud automatisch geconverteerd naar een cursus en wordt het bijhouden van deze inhoud ingeschakeld. Als u bijvoorbeeld een PDF-bestand toevoegt aan een studieprogramma, wordt dat bestand een cursus die kan worden bijgehouden tot op paginaniveau (u kunt zien of studenten maar zeven of alle tien pagina's van het bestand hebben bekeken). Bovendien wordt automatisch een bronnenmap voor het studieprogramma gemaakt en worden eventuele studieprogrammaspecifieke cursussen (dat wil zeggen inhoud die voor dit studieprogramma automatisch wordt geconverteerd naar een cursus) in die map geplaatst.

 • Laat uw studenten weten hoe ze cursussen en studieprogramma's kunnen volgen en stel ze vooral op de hoogte van specifieke instellingen die u hebt gebruikt. Laat hen bijvoorbeeld weten hoe vaak ze kunnen proberen een quiz te voltooien. Stel uw studenten ook op de hoogte als u wijzigingen aanbrengt in een studieprogramma dat u al beschikbaar had gesteld, als u bijvoorbeeld onderdelen toevoegt of verwijdert.

 • Vraag studenten om een onderdeel of cursus slechts in één browservenster te openen en dat venster te sluiten als ze klaar zijn.

 • Als u een omvangrijk studieprogramma beschikbaar wilt stellen, kunt u het beste eerst een test uitvoeren. Zorg er bijvoorbeeld voor dat uw Adobe Connect-systeem (netwerk, servers, database) op de juiste wijze is ingesteld en over voldoende bronnen beschikt voor het geplande aantal studenten dat zich heeft ingeschreven voor het studieprogramma.

 • Breng zo weinig mogelijk wijzigingen aan in cursussen en studieprogramma's als u deze eenmaal ter beschikking hebt gesteld van studenten.

 

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van virtuele lesruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account