Handboek Annuleren

Audio in Adobe Connect-vergaderingen

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Werk met audio in Adobe Connect-vergaderingen. Maak audiovergaderingen, integreer audioproviders, schakel universele spraak in en beheer vergaderingsaudio voor alle deelnemers.

Adobe Connect ondersteunt de volgende oplossingen om audio toe te voegen aan vergaderingen en trainingssessies. Neem contact op met de beheerder om vast te stellen welke opties voor audioconferenties beschikbaar zijn voor uw account.

Ingebouwde VoIP

Adobe Connect kan audio in een vergaderruimte uitzenden via VoIP. De deelnemers gebruiken de microfoon en speakers op hun computer om te communiceren.

Universal Voice-audioproviders

Met Universal Voice-audioproviders kan Adobe Connect alle op telefonie gebaseerde audio via VoIP in een Adobe Connect-vergaderruimte uitzenden. Zowel accountbeheerders als gastheren van vergaderingen kunnen providers van audioconferenties voor Universal Voice configureren. Zie Universal Voice gebruiken.

Geïntegreerde telefonieadapters zonder Universal Voice

Deze adapters, die extensies voor Adobe Connect zijn, bieden communicatie tussen Adobe Connect en specifieke providers van audioconferenties. Geïntegreerde adapters bieden geavanceerde capaciteiten, waarmee gastheren de audioconferentie vanuit de vergadering kunnen beheren. Adobe levert verschillende geïntegreerde telefonieadapters voor gehoste installaties. MeetingOne, Arkadin, PGi en InterCall zijn bijvoorbeeld geïntegreerde telefonieadapters. Geïntegreerde adapters in gelicentieerde installaties kunnen ook worden geïntegreerd voor Universal Voice. Zie Geïntegreerde adapters gebruiken.

In de volgende tabel worden de Universal Voice- en geïntegreerde telefonieoplossingen vergeleken.

 

Universal Voice-audioprovider

Geïntegreerde telefonieadapter

Audio via VoIP in Adobe Connect uitzenden

Ja/Nee

Ja, indien geschikt voor Universal Voice

Verbeterd gespreksbeheer. Bijvoorbeeld, dempen, wachtstand, enzovoort.

Nee

Ja

Audio opnemen met een Adobe Connect-vergadering

Ja, als UV beschikbaar is, anders niet.

Ja

Adobe Media Gateway vereist (meegeleverd bij het Adobe Connect-installatieprogramma)

Ja

Nee

Geïntegreerde adapters gebruiken

Deelnemers invoegen in een audioconferentiegesprek

Gastheren beschikken over verschillende opties om uit te bellen om deelnemers aan te sluiten bij een audioconferentiegesprek. U kunt uitbellen naar een geregistreerde deelnemer met het telefoonnummer dat is opgeslagen in zijn of haar profiel, of door een nieuw telefoonnummer in te voeren. Als u een ongeregistreerde deelnemer alleen wilt opnemen in het audioconferentiegesprek, kunt u een nieuwe naam en een nieuw nummer opgeven.

Informatie over de status van de audioconferentie

Wanneer deelnemers verbinding maken met een audioconferentie, worden er statuspictogrammen weergegeven naast hun namen.

Opmerking:

Er worden geen statuspictogrammen weergegeven voor door de gebruiker ingestelde audioproviders.

Deelnemerstatus

Pictogram

Aan de telefoon

Spreekt

 

Nummer wordt gekozen

In de wachtstand

Gedempt

Opmerking:

Bepaalde providers van audioconferenties bieden geen ondersteuning voor de functie Wachtstand.

Audioprofielen maken en gebruiken

Een audioprofiel is een verzameling instellingen voor audioconferenties die zijn toegewezen aan een audioprovider. U gebruikt audioprofielen wanneer u via een audioprovider een Adobe Connect-vergadering houdt. Audioproviders zijn bedrijven die services voor audioconferenties leveren, die werken met Adobe Connect.

Aanbevelingen van Adobe

Een audioprofiel maken in Adobe Connect

Adobe Systems Inc.

Een audioprofiel maken

Alle audioprofielen beschikken over naam van de audioprovider en het profiel. De resterende informatie bestaat uit getallen en toegangscodes voor gastheren voor de vergaderingen leveren. De tekstvakken waarin deze informatie kan worden ingevoerd, zijn afhankelijk van de provider. Voor geïntegreerde providers, wordt de aangevraagde informatie geleverd via de configuratiecode. Voor Universal Voice-providers is de aangevraagde informatie afkomstig uit door de gastheer gedefinieerde stappen in de kiesvolgorde. Zie Een kiesvolgorde definiëren.

Gastheren van vergaderingen, beheerders met beperkte machtigingen en beheerders kunnen audioprofielen maken.

Opmerking:

U kunt controleren of er probleemloos een audioconferentie wordt gestart met de instellingen voor de audioconferentie en andere profielinformatie. Voer de test op de pagina Providergegevens invoeren uit (Beheer > Audioproviders of Mijn profiel > Mijn audioproviders, selecteer een provider en klik op Bewerken). Zie Een kiesvolgorde testen.

 1. Klik in Adobe Connect Central op Mijn profiel > Mijn audioprofielen.

 2. Klik op Nieuw profiel.

 3. Selecteer een audioprovider en geef het profiel een naam.

  Provider

  Audioproviders die zijn geconfigureerd voor Universal Voice door een accountbeheerder of gastheer. Wanneer u een provider selecteert, wordt het audioprofiel gekoppeld aan de geconfigureerde gegevens voor de provider.

  Naam profiel

  Een unieke en betekenisvolle naam, bijvoorbeeld het doel van het audioprofiel.

  Als de accountbeheerder of gastheer een URL heeft toegevoegd voor de provider, verschijnt deze in het venster Profielgegevens. Deze URL kan zijn gekoppeld aan een informatiepagina met informatie over het maken van het audioprofiel.

 4. Vul de overige gegevens in en klik op Opslaan. Wanneer het profiel wordt opgeslagen, wordt het automatisch ingeschakeld voor gebruik. U kunt de volgorde van de lokale conferentienummers in de profielgegevens wijzigen.

  Nieuw audioprofielvenster met providerspecifieke velden
  Nieuw audioprofielvenster met providerspecifieke velden

  Opmerking:

  Als u een bestaand audioprofiel wilt in- of uitschakelen, selecteert u het profiel in Mijn audioprofielen, klikt u op Bewerken, wijzigt u de Profielstatus en klikt u op Opslaan.

 5. Voor de audioprovider Arkadin voert u het SIP-toegangsnummer in indien opgegeven door Arkadin. Als het SIP-toegangsnummer niet is opgegeven, kopieert u de waarde van het veld SIP-toegangsnummer naar het veld Gratis toegangsnummer.

Audioprofielen bewerken of verwijderen

U kunt de profielnaam wijzigen en een bestaand profiel in- of uitschakelen. U kunt de audioprovider niet wijzigen. U geeft alleen een provider op wanneer u een profiel maakt.

 1. Klik in Adobe Connect op Mijn profiel > Mijn audioprofielen.

 2. Selecteer een profiel en klik op Bewerken.

 3. Wijzig de profielnaam of -status en klik op Opslaan.

 4. Als u een audioprofiel wilt verwijderen, selecteert u het audioprofiel en klikt u op Verwijderen.

Audioprofielen aan vergaderingen koppelen

Wanneer u een audioprofiel aan een vergadering koppelt, worden ook de gedefinieerde audioconferentie-instellingen voor deze audioprovider toegevoegd.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Maak een vergadering en voer de vereiste informatie in (klik op Vergaderingen > Nieuwe vergadering).

  • Open een bestaande vergadering en klik op het tabblad Informatie bewerken.

 2. Selecteer Deze audioconferentie opnemen bij deze vergadering in de sectie Instellingen audioconferentie. Selecteer het profiel in het menu en klik op Opslaan.

  Alle profielen die u hebt gemaakt, worden weergegeven in het menu.

Opmerking:

Als u het audioprofiel wijzigt nadat u de vergadering hebt gestart, treden de nieuwe instellingen voor de conferentie pas in werking wanneer u de vergadering beëindigt en opnieuw start. De wijzigingen zijn na enkele minuten zichtbaar. De wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer u het audioprofiel wijzigt vanuit het dialoogvenster Voorkeuren voor audioconferenties in een vergadering.

Audioprofielen voor vergaderingen selecteren
Audioprofielen voor vergaderingen selecteren

Universal Voice gebruiken

Met de oplossing Universal Voice kunt u via VoIP een live audioconferentie met deelnemers aan de vergadering organiseren. Een deelnemer hoort de audio op telefoonbasis via zijn of haar computerluidsprekers en kan zijn of haar stem uitzenden via de telefoon of een computermicrofoon. Gastheren kunnen de audioconferentie opnemen met een Adobe Connect-vergadering.

Aanbevelingen van Adobe

Universal Voice in Adobe Connect instellen

Adobe Systems Inc.

Een Universal Voice-audioprovider configureren (beheerders/gastheren)

Beheerders configureren audioproviders voor alle gebruikers van een account. Gebruikers kunnen audioproviders configureren voor persoonlijk gebruik in audioconferenties.

Voeg een audioprovider toe of bewerk een provider.

U kunt vrijwel elke audioprovider configureren voor gebruik met Universal Voice-functionaliteit, zolang de provider over een account beschikt. U moet allereerst identificatiegegevens instellen, waaronder de naam van de provider en telefoonnummers om in te bellen op de vergadering. Zie Audioproviders maken of bewerken.

Voeg een kiesvolgorde toe.

Voor gehoste accounts gebruikt de Adobe Connect-server de kiesvolgorde om verbinding te maken met de audiovergadering wanneer de gastheer verbinding maakt met de vergadering. In deze stap stelt u het conferentienummer, de DTMF-tonen en pauzes in voor het inbellen op een audioconferentie. Zie Een kiesvolgorde definiëren.

Test de kiesvolgorde.

Om te controleren of de testvolgorde werkt zoals verwacht kunt u de volgende stappen uitvoeren, met inbegrip van de door de gebruiker gedefinieerde stappen. Vervolgens kunt u de kiesvolgorde zo nodig aanpassen. Zie Een kiesvolgorde testen.

Een audioprofiel maken en gebruiken (beheerders/gastheren)

Maak een audioprofiel.

Voor elke audioprovider in uw account kunt u een of meer audioprofielen maken om audioconferenties in te stellen. Zie Audioprofielen maken en gebruiken.

Maak een vergadering en selecteer een audioprofiel.

U maakt een vergadering met de wizard Vergadering maar in plaats van de instellingen voor de audioconferentie handmatig in te voeren selecteert u een van uw audioprofielen. Deze audioprofielen bevatten de conferentie-instellingen voor de audioprovider. Zie Audioprofielen aan vergaderingen koppelen.

Een audioconferentie starten (gastheren)

Ga naar de vergaderruimte.

Gastheren starten de vergadering en deelnemers ontvangen in een e-mail- of chatbericht een uitnodiging om aan de vergadering deel te nemen. Zie Deelnemen aan een vergadering.

De audioconferentie starten.

Gastheren starten de audioconferentie vanuit de vergaderruimte, zodat Adobe Connect kan deelnemen aan de conferentie. Zie Vergaderingaudio starten.

Gastheren van vergaderingen kunnen een audioprofiel configureren om de vergadering automatisch te starten. Gastheren hoeven het audioprofiel niet handmatig te starten. Zie De audioconferentie-instellingen wijzigen vanuit een vergadering voor meer informatie.

(Optioneel) Neem de audioconferentie op.

Gastheren kunnen telefoniegebaseerde audio opnemen bij de webconferentie. De audio wordt afgespeeld met de audioconferentie. Zie Een vergadering opnemen.

Beste werkwijzen voor het starten van een conferentie met Universal Voice

Als een gastheer de audioconferentie start als moderator en vervolgens de vergaderruimte verlaat, eindigt de conferentie voor alle deelnemers. Als een gastheer de audioconferentie echter als een deelnemer start en vervolgens de vergaderruimte verlaat, gaat de audioconferentie door voor de overige deelnemers. Afhankelijk van uw audioprovider hebt u mogelijk een moderatorcode of pincode van de leider nodig om een audioconferentie te starten.

Ga als volgt te werk om te voorkomen dat de audioconferentie eindigt wanneer u de vergaderruimte verlaat:

 1. Maak een audioprofiel met een deelnemercode om de audioconferentie te starten. Zie Audioprofielen maken en gebruiken.

  Controleer bij door de gebruiker ingestelde providers of er een deelnemerstekstvak beschikbaar is in de kiesvolgorde. Dit tekstvak verschijnt wanneer u een audioprofiel maakt op basis van deze provider.

 2. Ga naar de Adobe Connect-vergaderruimte en start de audioconferentie.

 3. Gebruik een telefoon om in te bellen op de vergadering.

Audio in vergaderingen inschakelen

Vergaderingaudio starten

Audio is niet standaard ingeschakeld voor een vergadering. Gastheren van vergaderingen kunnen een audioconferentie configureren om automatisch te starten wanneer de vergadering de eerste keer wordt gestart. Afhankelijk van de configuratie begint de audioconferentie met of zonder dat de gebruiker wordt gewaarschuwd. Als deze instellingen tijdens een vergadering worden gewijzigd, worden deze wijzigingen doorgevoerd vanaf de volgende keer dat de vergadering wordt gestart.

Ga als volgt te werk om een audioconferentie te starten en de voorkeuren in te stellen:

 1. Navigeer naar de pagina Informatie over vergaderingen voor een specifieke vergadering.
 2. Klik op Vergaderruimte betreden.
 3. Kies een van de volgende opties in het menu Audio:

  Microfoonrechten voor deelnemers

  Deze optie wordt weergegeven als aan de vergadering geen audioprofiel is gekoppeld. Kies deze optie om audioconferenties via VoIP mogelijk te maken.

  Vergaderingaudio starten

  Deze optie wordt weergegeven als aan de vergadering een audioprofiel is gekoppeld.

 4. Geef op hoe deelnemers moeten deelnemen aan de audioconferentie van de vergadering. U kunt een of meer van de volgende instellingen opgeven. De beschikbaarheid van de opties is afhankelijk van de audio- en de systeemconfiguratie van de vergadering.

  Om de verschillende voorkeuren voor audioconferenties te openen, klikt u op Audio > Audioconferentie-instellingen. Zie De audioconferentie-instellingen wijzigen vanuit een vergadering voor meer informatie.

  Opmerking:

  Als Universal Voice is geconfigureerd, kunt u beide opties selecteren. Deelnemers kunnen via de microfoon van hun computer aan de audioconferentie deelnemen of via de telefoon deelnemen aan de vergadering. Start met uitzenden om deelnemers in staat te stellen via computerluidsprekers te luisteren naar telefoniegebaseerde audio en hun stem via de microfoon uit te zenden voor telefoongebruikers. Wanneer u stopt met uitzenden, zijn VoIP-gebruikers wel hoorbaar voor telefoongebruikers, maar zijn telefoongebruikers niet hoorbaar voor de vergaderinggebruikers.

 5. Klik op Starten.

Wanneer de vergaderingsaudio is gestart, moeten deelnemers aan de audioconferentie deelnemen.

Deelnemen aan audioconferentie

Nadat een gastheer een audioconferentie heeft gestart, krijgen alle deelnemers mogelijk een berichtvenster te zien, afhankelijk van de instellingen voor de audioconferentie. De volgende opties zijn mogelijk:

 • Gegevens over inkomende en uitgaande oproepen zijn zichtbaar voor de deelnemers.

 • De door de gastheer vooraf ingestelde audioconferentie begint.

 • Bovendien zien hosts het dialoogvenster om de audioconferentie te starten en de instellingen van de audioconferentie te configureren in de voorkeuren.

Na het kiezen van de gewenste optie kunnen deelnemers indien nodig hun spraak uitzenden via hun telefoons of computermicrofoons.

Deelnemen aan een audioconferentie via het menu Audio in de vergadering

U kunt aan een audioconferentie deelnemen via de opties in het pop-upmenu door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Als u verbinding wilt maken met conferentie-audio, klikt u op de telefoonknop in de hoofdmenubalk.

 2. Selecteer een van de volgende opties in het dialoogvenster Deelnemen aan audioconferentie:

  Uitbellen

  U wordt vanuit de vergadering gebeld op het telefoonnummer dat u invoert.

  Inbellen

  Maak bij het inbellen gebruik van het nummer en de instructies in het tekstvak.

  Als er een inbeltoken beschikbaar wordt gesteld, kunnen gastheren het geluid van bepaalde deelnemers dempen. Zonder inbeltoken moeten gastheren deelnemers eerst samenvoegen met de bijbehorende telefoonnummers in de pod Deelnemers. (Zie Twee lijsten samenvoegen voor dezelfde beller in een conferentiegesprek).

  Als de audio in een vergadering wordt uitgezonden, krijgen deelnemers de optie Alleen luisteren in het pop-upvenster. Wanneer u op Alleen luisteren klikt, neemt u passief deeel aan de audioconferentie. Zie De audioconferentie-instellingen wijzigen vanuit een vergadering voor meer informatie.

  Microfoon gebruiken (computer/apparaat)

  Hiermee maakt u verbinding met uw computermicrofoon en -luidsprekers. Zie Uw stem uitzenden met VoIP.

Deelnemen aan de audioconferentie die standaard wordt gestart

Gastheren kunnen een audioconferentie configureren om automatisch te starten wanneer deelnemers aan een vergadering deelnemen.

Audio in vergaderingen beheren

Microfoon voor deelnemers met computers inschakelen

Standaard kunnen alleen gastheren en presentatoren hun microfoons voor audio gebruiken. Gastheren kunnen echter als volgt instellen dat deelnemers kunnen uitzenden:

 • Als u audio wilt inschakelen voor alle deelnemers, kiest u Audio > Microfoonrechten voor deelnemers. Het pictogram wordt weergegeven voor alle deelnemers in de pod Deelnemers.

 • Als u audio voor bepaalde deelnemers wilt inschakelen, selecteert u een of meer deelnemers in de pod Deelnemers. Kies vervolgens een van de volgende opties in het pop-upmenu: Audio inschakelen, Gastheer maken of Presentator maken. Het pictogram wordt weergegeven naast de deelnemer in de pod Deelnemers.

Opmerking:

Met hetzelfde pop-upmenu kunnen gastheren later audio voor bepaalde deelnemers uitschakelen om het achtergrondgeluid te beperken.

Browsercompatibiliteit voor microfoons

Hoewel we alle browsers ondersteunen, ontdekten we dat de microfoon en camera in de HTML-client niet compatibel zijn met andere browsers, behalve Safari.Voor de best mogelijke ervaring kunt u het beste Safari gebruiken. Als u probeert apparaten met andere browsers dan Safari te verbinden, wordt een pop-upbericht weergegeven waarin u wordt gevraagd om door te gaan met Safari: 'Deze browser ondersteunt het gebruik van de microfoon en camera in deze vergadering niet. Neem deel via de Safari-browser of installeer de Adobe Connect-app om uw microfoon en camera te gebruiken.'

Opmerking:

Houd er rekening mee dat deze beperking alleen geldt voor iOS-apparaten. Op andere apparaten werkt de microfoon in Chrome, Firefox, Safari en Edge.

Slechts één spreker per keer toestaan de microfoon te gebruiken

Gastheren kunnen als volgt overlappende conversaties voorkomen:

 1. Kies Audio > Modus voor één luidspreker inschakelen.

In de hoofdmenubalk wordt een sterretje weergegeven naast de microfoonknop . Wanneer een spreker op de knop klikt, is deze uitgeschakeld voor andere gebruikers tot de huidige spreker nogmaals op de knop klikt. Deze optie is alleen beschikbaar bij gebruik van VoIP voor audio en is niet beschikbaar bij gebruik van een combinatie van VoIP en telefonie voor audio.

Lezingmodus inschakelen (alleen MeetingOne)

In MeetingOne-audioconferenties kunt u de lezingmodus inschakelen. In de lezingmodus kunnen alleen de MeetingOne-gastheer en Adobe Connect-gastheren en -presentatoren spreken. De overige deelnemers aan de vergadering kunnen geen audio verzenden omdat ze gedempt zijn of omdat hun microfoonrechten zijn opgeschort.

 1. Kies Audio > Lezingmodus inschakelen.

Uw stem uitzenden met VoIP

 1. Klik in de hoofdmenubalk op de microfoonknop .

  Terwijl u spreekt, worden in het knoppictogram geluidsgolven weergegeven om het audioniveau aan te geven.

 2. (Optioneel) Klik rechts van de microfoonknop op de menuknop  en kies Microfoonvolume aanpassen om uw eigen volume aan te passen. Kies Mijn microfoon dempen om de uitzending tijdelijk te stoppen (bijvoorbeeld als u moet hoesten of voor een andere onderbreking).

  U kunt selecteren welke microfoon voor audio moet worden gebruikt, als u meer dan één microfoon hebt aangesloten. Klik op Audio, klik op Microfoon selecteren en kies een microfoon uit de lijst met microfoons die wordt weergegeven.

  Wanneer een deelnemer spreekt, verschijnt het microfoonpictogram naast zijn of haar naam in de pod Deelnemers. Indien zo geconfigureerd in het podmenu Deelnemers , worden de namen van actieve sprekers weergegeven in de pod.

Audiovolume aanpassen of dempen

Een deelnemer kan het audiovolume op zijn of haar systeem aanpassen.

 1. Selecteer een van de volgende opties in het luidsprekermenu in de hoofdmenubalk :

  Mijn luidsprekers dempen

  Audio wordt in- of uitgeschakeld. (Klik op het luidsprekerpictogram om deze optie snel in of uit te schakelen.)

  Alleen conferentie-audio dempen

  Audio in de pods Delen en Videotelefonie wordt wel afgespeeld.

  Luidsprekervolume aanpassen

  Hiermee wordt een schuifregelaar weergegeven waarmee deelnemers het volume kunnen aanpassen.

Een nieuwe telefonische gebruiker bellen

 1. Kies Audio > Nieuwe gebruiker bellen.
 2. Voer de naam van de deelnemer in, selecteer het land en voer het telefoonnummer in.
 3. Selecteer Bellen om het telefoonnummer van de deelnemer meteen te bellen.

  De deelnemer wordt gebeld en het pictogram Gesprek wordt rechts van de deelnemernaam weergegeven.

Een deelnemer bellen die zich heeft aangemeld bij Adobe Connect

 1. Kies in de pod Deelnemers de naam van de deelnemer die u aan de audioconferentie wilt toevoegen.
 2. In het podmenu klikt u op Opties voor deelnemers > Geselecteerde gebruiker bellen.

  Het dialoogvenster Telefoongebruiker bellen wordt weergegeven. U kunt een geschikt telefoonnummer in het vak invoeren.

 3. Klik op Bellen.

Twee lijsten samenvoegen voor dezelfde beller in een conferentiegesprek

Als deelnemers in een audioconferentie inbellen zonder een token, worden ze twee keer weergegeven in de lijst met deelnemers. De deelnemers worden één keer met hun naam en één keer met hun verborgen telefoonnummer weergegeven. Gastheren kunnen deze twee items samenvoegen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in de pod Deelnemers:
  • Sleep een nummer naar de deelnemernaam.

  • Selecteer een deelnemernaam en het nummer en kies Samenvoegen in het menu.

  • Selecteer de deelnemernaam en het nummer in het podmenu en selecteer Gebruikers samenvoegen.

 2. Klik op de bevestigingsknop. Als u deze knop in de toekomst wilt verbergen, schakelt u Niet meer vragen in.
  Opmerking:

  Schakel de conferentieadapter in als u audioconferentiefuncties wilt gebruiken tijdens een vergadering of trainingssessie.

De audio-uitzending stoppen of pauzeren

U kunt de audio-uitzending in een Adobe Connect-sessie stoppen of pauzeren. Als u de audio-uitzending stopt, stopt niet alleen de audio-integratie maar wordt ook de UV-lijn verbroken. Met de optie Pauzeren van de audio-uitzending wordt de audio-uitzending gepauzeerd zonder de UV-lijn te verbreken. Wanneer de audio-uitzending wordt gestopt, kunnen deelnemers die via telefoon deelnemen blijven spreken zonder dat andere deelnemers hen kunnen horen. Wanneer de audio-uitzending echter is gepauzeerd, kunnen deelnemers die via een telefoonlijn verbonden zijn de deelnemers horen die via VoIP verbonden zijn, maar de deelnemers die VoIP gebruiken kunnen de deelnemers met een telefoonlijn niet horen.

Deze opties ondersteunen verschillende manieren waarop gastheren de audio-uitzending tijdens vergaderingen op een bepaalde manier willen aanpakken. Tijdens langere vergaderingsonderbrekingen willen gastheren bijvoorbeeld stoppen met het uitzenden van audio of ervoor zorgen dat deelnemers via de telefoon een gesprek kunnen voeren zonder dat andere deelnemers dit kunnen horen.

Gastheren kunnen het uitzenden van audio tussen computermicrofoongebruikers en telefoongebruikers pauzeren.
Gastheren kunnen het uitzenden van audio tussen computermicrofoongebruikers en telefoongebruikers pauzeren.

A. Optie om het uitzenden van audio te pauzeren in het pop-upmenu Audio B. Aanduiding dat de audio gepauzeerd is 

 1. Kies Audio > Audio-uitzending stoppen of Audio > Audio-uitzending pauzeren.

 2. Als u de audio-uitzending wilt hervatten, kiest u Audio > Audio-uitzending starten.

Opmerking:

Gastheren kunnen het uitzenden voor alle deelnemers stoppen, maar niet voor een specifieke deelnemer.

Een audioconferentie beëindigen of de audiomodus wijzigen

Voer een van de volgende handelingen uit.

 • Kies Audio > Vergaderingaudio beëindigen.

 • Kies Audio > Modus voor vergaderingaudio wijzigen.

Opmerking:

Zie Beste werkwijzen voor het starten van een conferentie met Universal Voice om te voorkomen dat een conferentie wordt beëindigd wanneer de gastheer de conferentie verlaat.

De Adobe Connect-microfoon en -headset instellen en testen

Instellingen snel optimaliseren met de wizard Audio instellen

Voer de wizard Audio instellen uit om een luidspreker en een microfoon te selecteren, het volume van de geselecteerde microfoon te testen en het stilteniveau af te stemmen om achtergrondruis te detecteren.

Opmerking:

De optie voor luidsprekerselectie in de wizard Audio instellen is alleen beschikbaar in de Adobe Connect-desktoptoepassing en niet in de browser.

 1. Voordat u deelneemt aan een vergadering, klikt u op Audio configureren op de Adobe Connect-pagina voor de test voorafgaand aan de vergadering.

  Kies Vergadering > Wizard Audio instellen nadat u zich hebt aangemeld bij een vergadering.

 2. Volg de aanwijzingen op het scherm om de audiokwaliteit te optimaliseren. Klik op Toestaan als er een dialoogvenster verschijnt waarin om toegang tot uw camera en microfoon wordt gevraagd.

Geavanceerde audio-opties instellen

 1. Kies Vergadering > Voorkeuren en klik in het linkerdeelvenster op Microfoon.
 2. Selecteer Gebruik Speex Codex in deze vergaderruimte, als u deze voor VOIP geoptimaliseerde technologie wilt gebruiken. Deelnemers kunnen deze optie vanuit de browser gebruiken. De opties variëren van Snel voor de snelste prestaties en de laagste kwaliteit tot Best voor de langzaamste prestaties en de beste kwaliteit. Kies een instelling waarbij het geluid niet wordt aangetast.
  Audiokwaliteitinstellingen in een vergaderruimte
  Audiokwaliteitinstellingen in een vergaderruimte

Opmerking:

Deze audio-instellingen zijn alleen beschikbaar in de Adobe Connect-desktoptoepassing en niet voor HTML-clients.

Gekoppeld audioprofiel wijzigen vanuit een vergadering

Gastheren kunnen het gekoppelde audioprofiel vanuit een vergaderruimte wijzigen.

 1. Klik op Audio > Vergaderingaudio beëindigen als de vergaderingaudio al is gestart.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Audio > Audioconferentie-instellingen.

  • Klik op Vergadering > Voorkeuren > Audioconferentie.

 3. Wijzig de audioprofielinstellingen in de keuzelijst.

  Opmerking:

  U kunt uw audioprofielen ook wijzigen door op de koppeling Audioprofielen beheren te klikken.

 4. U kunt ook andere audioconferentie-instellingen wijzigen.

Opmerking:

De wijzigingen aan de audioconferentie worden pas van kracht nadat de vergadering opnieuw is gestart.

De audioconferentie-instellingen wijzigen vanuit een vergadering

Gastheren kunnen de verschillende audio-instellingen die in een vergaderruimte worden gebruikt, wijzigen vanuit de ruimte.

 1. Klik op Audio > Vergaderingaudio beëindigen als de vergaderingaudio al is gestart.

 2. Klik op Vergadering > Voorkeuren > Audioconferentie.

 3. U kunt de standaardinstellingen voor audioconferenties instellen:

  • Selecteer Microfoon gebruiken (computer/apparaat) voor uw audio.

  • Selecteer Sta deelnemers toe om microfoons te gebruiken om alle deelnemers in de vergadering in staat te stellen aan het gesprek deel te nemen.

  • Selecteer Telefoon gebruiken om een telefoon te gebruiken om aan de audioconferentie deel te nemen.

  • Als uw audioprofiel het gebruik van de microfoon en een telefoon tegelijk toestaat, wordt de optie Telefonieaudio uitzenden standaard weergegeven en geselecteerd. Als u beide opties gebruikt, blijft de optie Telefonieaudio uitzenden geselecteerd.

  • Selecteer Voorzie deelnemers van inbelgegevens om inbelgegevens te tonen aan de deelnemers wanneer de audioconferentie start.

  • Selecteer Geef deelnemers de mogelijkheid om uit te bellen om het uitbelveld weer te geven, waar ze hun telefoonnummer kunnen opgeven om oproepen van de vergadering te ontvangen.

  • Schakel het selectievakje Audioconferentie automatisch starten met deze vergadering in om de audioconferentie te starten wanneer een vergadering start.

  • Schakel het selectievakje Dialoog Audioconferentie starten weergeven wanneer de vergadering start in, zodat u gevraagd wordt om de audioconferentie te starten wanneer de vergadering start.

De microfoon in HTML-vergaderruimten gebruiken

Het automatisch afspelen van audio tijdens de vergadering is nu standaard geblokkeerd in de Safari-browser. Als deelnemers aan een vergadering deelnemen via de Adobe Connect HTML-client in een Safari-browser, is de audio standaard uitgeschakeld.

 

Met HTTPS ingeschakeld, Mi

Adobe-logo

Aanmelden bij je account