Handboek Annuleren

Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  2. Het gebied Gastheer en presentator in Adobe Connect
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, opiniepeilingen en quizzen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Genereer en begrijp de Adobe Connect-rapporten van de trainingsfuncties zoals cursussen, studieprogramma's en virtuele lesruimten.

Adobe Connect Central beschikt over een uitgebreid scala aan rapportopties. U kunt verschillende rapporten genereren voor cursussen, studieprogramma's en virtuele lesruimten voor de trainingsfuncties in Adobe Connect Central.

Rapportfilters gebruiken

Net als in de andere toepassingen van Adobe Connect Central, kunt u de gegevens die in een bepaald rapport worden weergegeven nader bepalen door rapportfilters in te stellen. Vergeet niet dat de filters die u instelt van toepassing zijn op alle rapporten die u maakt, zowel voor studieprogramma's als voor andere Adobe Connect-toepassingen. Meer informatie vindt u in “Rapportfilters instellen” in Rapporten weergeven over afzonderlijke inhoud.

Cursusrapporten weergeven

Met de functie Rapporten in Adobe Connect Central kunt u rapporten maken die u een cursus vanuit verschillende perspectieven laten zien. Met cursusrapporten kunt u bovendien de prestaties van bepaalde studenten bijhouden. (Wanneer studenten een cursus openen, hetzij via een rechtstreekse URL naar de cursus of via de cursus-URL in een studieprogramma, worden cursusrapporten gemaakt.) Open de pagina Cursusgegevens en klik op de koppeling Rapporten als u deze functie wilt gebruiken. U ziet dan andere koppelingen waarmee u de typen rapportgegevens kunt definiëren die u voor deze cursus ziet.

Inhoud- en cursusrapporten zijn gescheiden, omdat een cursus is gekoppeld aan een specifieke versie van de inhoud. (Cursus- en studieprogrammarapporten zijn daarentegen gedeeld, omdat een studieprogramma slechts een koppeling naar een cursus vormt.)

 1. Klik op het tabblad Training boven in het venster van Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar een cursus.
 3. Klik in de lijst op de naam van de cursus.
 4. Klik op de koppeling Rapporten.
 5. Klik op een van de volgende koppelingen om een rapport te genereren:
  • Klik op Overzicht om cursusgegevens (naam, id, begindatum, einddatum en URL) en de status van de cursus (ingeschreven gebruikers, gebruikers die de cursus hebben voltooid, geslaagde gebruikers en gezakte gebruikers) weer te geven.

  • Klik op Op dia's/pagina's om een staafgrafiek weer te geven met iedere dia in de cursus en het aantal malen dat deze dia is weergegeven. In een tabel wordt de laatste keer aangegeven dat iedere dia is weergegeven.

  • Klik op Op gebruikers om de volgende informatie weer te geven: de gebruikers die de cursus hebben geopend, hun status (in uitvoering, geslaagd, gezakt of voltooid), hun score, de datum waarop ze de cursus hebben afgelegd (de meest recente poging), wanneer ze de cursus hebben afgelegd (de meest recente poging), hoeveel pogingen ze hebben gedaan, de versie van de cursus en, indien van toepassing, het certificaatnummer. Klik op de naam van een gebruiker om een staafgrafiek en een tabel met iedere vraag weer te geven. U ziet dan ook of de vraag juist of onjuist is beantwoord en wat de score van de vraag is. U kunt ook op de koppeling Antwoorden weergeven voor iedere vraag klikken. De distributie van de antwoorden wordt dan weergegeven.

  • Klik op Op vragen om een tabel weer te geven met de vraagnummers, de vragen, het aantal malen dat de vraag op de juiste wijze is beantwoord, het aantal malen dat de vraag op onjuiste wijze is beantwoord, het percentage goede antwoorden en de score van de vraag.

  • Klik op Op antwoorden om een tabel weer te geven met de maximale score, de gemiddelde score en de hoogste en laagste score voor de quiz. Bovendien ziet u in deze tabel voor iedere vraag ook het nummer van de vraag, de vraag zelf en de distributie van de antwoorden, hiermee wordt bedoeld hoe iedere vraag is beantwoord (en of iedere vraag is beantwoord). Klik op de koppeling Antwoorden weergeven om een cirkeldiagram weer te geven met een tabel waarin u de antwoorddistributie en de antwoordsleutel ziet. De antwoordsleutel vermeldt alle mogelijke antwoorden op een vraag en het corresponderende antwoordnummer of de antwoordletter. De distributie van de antwoorden vermeldt alle antwoorden die voor deze vraag zijn geselecteerd, markeert het juiste antwoord en toont het aantal gebruikers dat ieder antwoord heeft geselecteerd. Ook wordt het percentage van het totaal weergegeven dat ieder aantal gebruikers vertegenwoordigt. Ten slotte wordt het totale aantal gebruikers en het totale percentage van de gebruikers vermeld. (Met de knop Antwoorddistributie verbergen/Antwoorddistributie tonen kunt u de distributie van de antwoorden voor iedere vraag afwisselend weergeven of verbergen.)

Cursusrapporten downloaden en afdrukken

Met uitzondering van het rapport Overzicht, kunt u alle cursusrapporten exporteren naar een CSV-bestand door onder de koppelingen voor de rapporttypen te klikken op Rapportgegevens downloaden. De rapporten die worden gedownload, respecteren filteren en sorteren toegepast op de online rapporten.

U kunt het rapport Op dia's/pagina's of Op vragen ook exporteren naar een browservenster door op de knop Afdrukbare versie linksboven in het scherm te klikken.

 1. Klik op het tabblad Training boven in het venster Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de cursus.
 3. Klik in de lijst op de naam van de desbetreffende cursus.
 4. Klik op de koppeling Rapporten.
 5. Selecteer een rapporttype (Op dia's, Op gebruikers, Op vragen of Op antwoorden).
 6. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Rapportgegevens downloaden.

  • Klik op Afdrukbare versie.

Studieprogrammarapporten weergeven en beheren

U kunt rapporten weergeven met overzichten, statische gegevens en statusinformatie over een studieprogramma. U kunt gegevens weergeven voor het algemene studieprogramma, voor afzonderlijke gebruikers en op onderdeel. Cursus- en studieprogrammarapporten zijn gedeelde rapporten, omdat een studieprogramma slechts een koppeling naar een cursus vormt. (Inhoud- en cursusrapporten zijn daarentegen gescheiden rapporten, omdat een cursus is gekoppeld aan een specifieke versie van de inhoud.) In studieprogrammarapporten wordt niet de specifieke versie weergegeven van een studieprogramma dat een student heeft voltooid. De inhoudsdetails worden bijgehouden volgens het object voor alle inhoudstypen, met inbegrip van SCORM-inhoud van derden.

In studieprogrammarapporten wordt de status van een student op verschillende manieren weergegeven:

 • In een presentatie zonder quizzen wordt de status Voltooid bereikt wanneer alle dia's in een presentatie zijn weergegeven.
 • In een presentatie met een of meerdere quizzen wordt de status In uitvoering vermeld wanneer niet alle quizvragen met een puntenwaarde (met studiepunten) in alle quizzen zijn beantwoord. Als alle dergelijke vragen zijn beantwoord, geeft Adobe Connect weer of de gebruiker is geslaagd of gezakt, afhankelijk van het feit of de score van de student hoger is dan, gelijk is aan of juist lager is dan een voldoende score.
  Opmerking: als een cursus in het studieprogramma ter beschikking is gesteld van gebruikers voordat de cursus aan het studieprogramma is toegevoegd, kunnen alle bestaande gegevens voor de desbetreffende cursus in het studieprogrammarapport worden weergegeven. Als u niet wilt dat eerdere gegevens worden opgenomen in het studieprogrammarapport, kunt u cursussen opnieuw maken als deze al bestonden voordat u het studieprogramma maakte.
 • Het geconsolideerde studieprogrammarapport bevat de leerstatus voor elke cursus binnen een bepaald studieprogramma, in één weergave.

Statusrapport voor een studieprogramma weergeven

Een statusrapport bevat algemene informatie over een studieprogramma, zoals het aantal ingeschreven personen en het aantal gebruikers dat het studieprogramma heeft voltooid.

U kunt het rapport filteren op begin- of einddatum, op groepen of gebruikers en op personen van wie u de directe of indirecte leidinggevende bent

 1. Wanneer de pagina Studieprogrammagegevens voor het studieprogramma niet wordt weergegeven, gaat u naar het tabblad Training in Adobe Connect Central en bladert u naar het studieprogramma. Klik op de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op de koppeling Rapporten.

  Adobe Connect Central wordt standaard geopend op de rapportpagina Overzicht. Naast de informatie die wordt weergegeven in het gebied Studieprogrammagegevens van de pagina Studieprogrammagegevens (zoals de naam, de id, de begin- en einddatum van het studieprogramma en de URL), bevat het rapport de volgende gegevens:

  Ingeschreven gebruikers

  Het aantal gebruikers dat zich heeft ingeschreven voor het studieprogramma.

  Gebruikers die het programma hebben voltooid

  Het aantal gebruikers dat het studieprogramma heeft geopend en dat alle vereiste onderdelen heeft voltooid. Hier ziet u alle gebruikers die ooit zijn ingeschreven voor dit studieprogramma, dus niet alleen de gebruikers die op dat moment zijn ingeschreven.

  Gebruikers in uitvoering

  Het aantal gebruikers dat het studieprogramma heeft geopend en dat niet aan de voltooiingsvereisten heeft voldaan. Hier ziet u alle gebruikers die ooit zijn ingeschreven voor dit studieprogramma, dus niet alleen de gebruikers die op dat moment zijn ingeschreven.

Een studieprogrammarapport weergeven op gebruikers

U kunt algemene rapportgegevens weergeven over de personen die zijn ingeschreven voor het studieprogramma, zoals de datum waarop de gebruiker het studieprogramma heeft voltooid.

U kunt het rapport filteren op begin- of einddatum, op groepen of gebruikers en op personen van wie u de directe of indirecte leidinggevende bent.

 1. Wanneer de pagina Studieprogrammagegevens voor het studieprogramma niet wordt weergegeven, gaat u naar het tabblad Training in Adobe Connect Central en bladert u naar het studieprogramma. Klik op de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op de koppeling Rapporten boven in het venster Adobe Connect Central.
 3. Klik op Op gebruikers om de volgende informatie weer te geven voor iedere ingeschreven persoon:

  Naam

  De naam van de ingeschreven persoon. Klik op de naam van een persoon om informatie weer te geven over deze persoon, zoals de status, de totale score en het aantal pogingen dat deze persoon heeft uitgevoerd om onderdelen van het studieprogramma te voltooien.

  Status

  De vorderingen van de gebruiker in verhouding tot het voltooien van het onderdeel.

  Afgelegd op

  De datum en tijd waarop de ingeschreven persoon het onderdeel heeft afgelegd.

  Certificaatnummer

  Een door het systeem gegenereerd nummer dat aangeeft dat de gebruiker het studieprogramma heeft voltooid en dat de gebruiker een unieke id verschaft.

 4. Selecteer een ander nummer in het pop-upmenu Weergave om het aantal in de lijst weergegeven gebruikers te wijzigen.

Het gebruikersstatusveld in een studieprogrammarapport wijzigen

Wanneer u een studieprogrammarapport per gebruiker weergeeft, kunt u de status van een gebruiker wijzigen met de optie Negeren. Zo kunt u de status van een gebruiker bijvoorbeeld wijzigen van In uitvoering in Voltooid. U kunt de status van op zichzelf staande cursussen wijzigen, maar ook de status van cursussen die deel uitmaken van studieprogramma's. Het is echter niet mogelijk om de gebruikersstatus van een volledig studieprogramma te wijzigen.

Negeren is vooral handig wanneer er situaties ontstaan waar de gebruikers niets aan kunnen doen. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de trainingsinhoud een fout bevat die ertoe heeft geleid dat de gebruiker niet voor een cursus is geslaagd. Negeren is ook handig wanneer u de status voor externe trainingssessies, zoals een live workshop, een excursie of het bezoeken van een website, handmatig wilt instellen.

Het gebruikersstatusveld wordt bijgewerkt na iedere wijziging in de gebruikersstatus voor onderdelen die Adobe Connect Central bijhoudt. Als de gebruikersstatus van een externe training verandert, kunt u de status handmatig wijzigen.

 1. Wanneer de pagina Studieprogrammagegevens voor het studieprogramma niet wordt weergegeven, gaat u naar het tabblad Training in Adobe Connect Central en bladert u naar het studieprogramma. Klik op de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op de koppeling Rapporten boven in het venster Adobe Connect Central.
 3. Klik op Op gebruikers.
 4. Klik in de kolom Naam op de naam van de ingeschreven persoon van wie u de status wilt wijzigen.

  Er wordt een lijst weergegeven met onderdelen die aan de ingeschreven persoon zijn toegewezen. De statuskolom verwijst naar de status voor elk onderdeel.

 5. Als u de status van een onderdeel wilt wijzigen, klikt u op Negeren en selecteert u een van de volgende opties in het pop-upmenu Status:

  Geslaagd

  De gebruiker is voor het onderdeel geslaagd.

  Gezakt

  De gebruiker is voor het onderdeel gezakt.

  Voltooid

  De gebruiker heeft het onderdeel voltooid.

  In uitvoering

  De gebruiker heeft minstens één keer op het onderdeel geklikt.

 6. Typ de score van de gebruiker in het vak Score. (Geef 0 op voor onderdelen waarvoor geen bepaalde score is vereist om te slagen.)
 7. (Optioneel) Als u de Hoogst haalbare score wilt wijzigen, navigeert u naar de pagina met cursusinformatie en wijzigt u de score.
 8. Klik op Opslaan.

  De bijgewerkte status wordt weergegeven in het rapport Gebruikers.

Een studieprogrammarapport per onderdeel weergeven

U kunt een studieprogrammarapport per onderdeel weergeven door eerst het onderdeel en daarna het gewenste type rapport te selecteren.

U kunt het rapport filteren op overzicht, gebruikers, dia's/pagina's, vragen of antwoorden.

 1. Wanneer de pagina Studieprogrammagegevens voor het studieprogramma niet wordt weergegeven, gaat u naar het tabblad Training in Adobe Connect Central en bladert u naar het studieprogramma. Klik op de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op de koppeling Rapporten boven in het venster Adobe Connect Central.
 3. Klik op Op onderdeel.

  Er wordt een lijst weergegeven met alle onderdelen in het studieprogramma. De kolom Rapporten geeft het type rapport aan dat u kunt genereren voor elk onderdeel.

 4. Klik op de koppeling voor het gewenste type rapport.

  De stappen voor het weergeven, downloaden en instellen van rapportfilters voor elk onderdeel zijn gelijk aan de procedures voor het weergeven van rapporten in iedere bibliotheek. Externe training vormt echter een uitzondering op deze regel, omdat deze niet wordt weergegeven in een Adobe Connect-bibliotheek.

Type onderdeel

Type rapport

Cursus

Overzicht

Op gebruikers

Op dia's/Pagina's

Op vragen

Op antwoorden

Vergadering

Overzicht

Op deelnemer

Op sessies

Op vragen

Externe training

Overzicht

Op gebruikers

Een overzichtsrapport voor externe training weergeven

Voordat u een overzichtsrapport voor externe training genereert, moet u de gebruikersstatus of de score bijwerken van gebruikers die de training hebben voltooid.

 1. Wanneer de pagina Studieprogrammagegevens voor het studieprogramma niet wordt weergegeven, gaat u naar het tabblad Training in Adobe Connect Central en bladert u naar het studieprogramma. Klik op de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op de koppeling Rapporten boven in het venster Adobe Connect Central.
 3. Klik op Op onderdeel.

  Er wordt een lijst weergegeven met alle onderdelen in het studieprogramma. De kolom Rapporten geeft het type rapport aan dat u kunt genereren voor elk onderdeel.

 4. Zoek in de kolom Namen het externe-trainingsonderdeel en klik in de kolom Rapporten op Samenvatting.

Een studieprogrammarapport voor externe training per gebruiker weergeven

Voordat u een rapport voor externe training per gebruiker genereert, werkt u de gebruikersstatus of de score bij van gebruikers die de training hebben voltooid.

 1. Wanneer de pagina Studieprogrammagegevens voor het studieprogramma niet wordt weergegeven, gaat u naar het tabblad Training in Adobe Connect Central en bladert u naar het studieprogramma. Klik op de naam van het studieprogramma om de pagina Studieprogrammagegevens weer te geven.
 2. Klik op de koppeling Rapporten boven in het venster Adobe Connect Central.
 3. Klik op Op onderdeel.

  Er wordt een lijst weergegeven met alle onderdelen in het studieprogramma. De kolom Rapporten geeft het type rapport aan dat u kunt genereren voor elk onderdeel.

 4. Klik in de kolom Namen op het externe-trainingsonderdeel en klik in de kolom Rapporten op Op gebruikers om de volgende gegevens weer te geven voor iedere ingeschreven persoon:

  Naam

  De naam van de ingeschreven persoon. Klik op de naam van een ingeschreven persoon om informatie weer te geven over deze persoon, zoals de status, de totale score en het aantal pogingen dat deze persoon heeft uitgevoerd om het externe traininigsonderdeel te voltooien.

  Status

  De vorderingen van de gebruiker in verhouding tot het voltooien van het onderdeel.

  Score

  De resultaten die de gebruiker voor de externe training heeft behaald.

  Afgelegd op en Afgelegd om

  De datum en tijd waarop de ingeschreven persoon het onderdeel volgde.

  Pogingen

  Het aantal malen dat de gebruiker heeft geprobeerd de externe training te openen.

  Certificaatnummer

  Een door het systeem gegenereerd nummer dat aangeeft dat de gebruiker de externe training heeft voltooid en dat de gebruiker een unieke id verschaft.

  Versie

  De specifieke versie van het externe trainingsonderdeel dat de gebruiker heeft afgelegd.

Studieprogrammarapporten exporteren

U kunt studieprogrammarapporten Op onderdeel exporteren naar een Excel-bestand. Dit doet u door te klikken op de knop Rapportgegevens downloaden op de pagina Rapporten. De rapporten die worden gedownload, respecteren filteren en sorteren toegepast op de online rapporten. U kunt kiezen of u het rapport wilt openen of het wilt opslaan.

 1. Klik op het tabblad Training boven in het venster van Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de map die het studieprogramma bevat.
 3. Selecteer de naam van het studieprogramma in de lijst met cursussen.
 4. Klik op Rapporten.
 5. Klik op Op onderdeel.

  In de lijst met rapporttypen voor elk onderdeel kunt u rapportgegevens voor alle rapporten in de lijst downloaden, met uitzondering van het rapport Overzicht.

 6. Klik op het rapporttype waarvoor u de gegevens wilt downloaden.
 7. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Rapportgegevens downloaden om het rapport te downloaden en sla het bestand op of open het bestand.

  • Klik op Afdrukbare versie om een rapport op dia's/pagina's of op vragen weer te geven in een browservenster.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online