Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken

Kom te weten hoe u vergaderruimten maakt en sjablonen gebruikt om de lay-out van verschillende pods en items te definiëren. Gebruik de standaardsjablonen opnieuw of maak nieuwe sjablonen.

Vergaderingen maken

In Adobe Connect Central kunt u vergaderingen beleggen. Elke vergadering heeft een statische URL (vergaderruimte) en blijft bestaan, zelfs nadat u deze hebt gesloten. U kunt deze URL gebruiken om de vergadering opnieuw te starten. Gastheren van vergaderingen kunnen de URL aanpassen wanneer ze de vergadering maken.

Als u registratie wilt gebruiken voor uw vergadering, moet u over het tabblad Gebeurtenisbeheer beschikken. Zie Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen. Uw accountbeheerder kan een grote webinar voor 1500 deelnemers aanvragen met een aparte licentie. Als de Adobe Connect-beheerders het verzoek goedkeuren, ontvangt u een URL voor een vergaderruimte. Gebruik deze URL om een registratiesysteem voor gebeurtenissen te maken.

U kunt de vergaderruimte op elk moment gebruiken om vergaderingen met 25 deelnemers op proef uit te voeren. Configureer inhoud/schermindelingen in de vergaderruimte voordat u de vergadering start. Deelnemers kunnen zich echter 15 minuten vóór de geplande tijd van de vergadering aanmelden bij de vergadering. Kleinere vergaderingen kunnen op elk moment worden gehouden, zonder planning, als een vergaderruimte wordt gemaakt.

Een audioprofiel maken (voor audioconferenties)

In het venster Mijn audioprofielen (Mijn profiel > Mijn audioprofielen) kunt u een audioprofiel configureren om te gebruiken voor een audioconferentie. Audioprofielen maken gebruik van de conferentie-instellingen voor de geselecteerde audioprovider om de audioconferentie te starten. Zie Audioprofielen maken en gebruiken.

De wizard Vergadering starten

U hebt twee opties voor het starten van de wizard Vergadering. Navigeer naar de startpagina van Adobe Connect Central om de vergadering in uw persoonlijke map Mijn vergaderingen te maken. Klik op deze pagina op de knop Maken en selecteer Vergadering in het menu. Als u de vergadering in een andere map wilt maken en u beheerdersrechten voor deze map hebt, navigeert u naar de map in de vergaderingenbibliotheek. Klik vervolgens op de knop Nieuwe vergadering.

Een nieuwe vergadering maken via de Adobe Connect Central-startpagina
Vergadering maken via startpagina

Een nieuwe vergadering in een map maken door naar het tabblad Vergaderingen in Adobe Connect Central te gaan
Een vergadering in een map maken via het tabblad Vergaderingen

Vergaderinggegevens invoeren

Op de eerste pagina van de wizard Vergadering voert u details in over de vergadering. Dit zijn onder andere een naam, een aangepaste URL, een overzicht, een datum, een duur, een sjabloon, een taal, toegangsbeperkingen en audioconferentie-instellingen (alleen de naam en de taal zijn verplicht). Indien beschikbaar kunt u een audioprofiel in het pop-upmenu selecteren in plaats van handmatig instellingen voor een audioconferentie in te voeren. Zie Audioprofielen maken en gebruiken voor meer informatie over audioprofielen.

Onder het tabblad Meeting > Informatie bewerken van een vergadering in Adobe Connect Central, kunnen de hosts van vergaderingen nu kiezen uit zowel de ervaring HTML5-weergave als de klassieke weergave door de volgende keuzerondjes en selectievakjes te selecteren.

Opmerking:

Vanaf Adobe Connect 11.2 worden vergaderingen ofwel in standaardweergave of in klassieke weergave uitgevoerd.  De optie om binnen een ruimte voor een vergadering meerdere weergaven beschikbaar te hebben, is niet langer beschikbaar.

Toepassingsinterface

De volgende keuzerondjes onder de optie Toepassingsinterface regelen het gedrag van de vergadertoepassing.

Standaardweergave (standaard):

Sta gebruikers alleen toe om deel te nemen vanuit de desktoptoepassingen. Gebruikers die via een browser deelnemen, worden naar de HTML-client geleid (als er geen desktoptoepassing is geïnstalleerd). Gebruikers die via een oudere browser (zoals Internet Explorer 11) of de oude desktoptoepassing deelnemen, worden verzocht via een moderne browser (Chrome, Firefox, Safari of Edge) deel te nemen of te upgraden naar de nieuwste versie van de desktoptoepassing. Mobiele gebruikers kunnen ook deelnemen met behulp van de huidige mobiele apps.

Verbeterde audio gebruiken:

Schakel dit selectievakje in de standaardweergave in om de audio-codec Opus in de vergaderruimte te gebruiken en de deelnemers een betere audio-ervaring te bieden. Alleen gebruikers die deelnemen via de nieuwe desktoptoepassingen kunnen in deze modus deelnemen.

Let op:

Als u de optie Verbeterde audio kiest, kunnen mobiele gebruikers niet deelnemen met behulp van de mobiele Connect-apps.

Klassieke weergave

In deze modus kunnen gebruikers in een ruimte alleen deelnemen vanaf de oude desktoptoepassing. Gebruikers die via een browser deelnemen, wordt gevraagd deel te nemen via de desktoptoepassing of deze te installeren. Mobiele gebruikers kunnen ook deelnemen met behulp van de huidige mobiele apps.

Schakel de optie Weigeren in als u deelnemers de mogelijkheid wilt bieden om geen niet-expliciet ingediende informatie aan hosts te leveren. Wanneer de deelnemers ervoor kiezen om te weigeren, worden in Adobe Connect de afspraakindex en het aantal privéchatberichten niet opgenomen in vergaderrapporten.

Opmerking:

Als uitzondering heeft de optie Toepassingsinterface geen invloed op de workflow voor het opnemen. Deze optie voor markering is voor vergaderingen en niet voor opnames. Zie Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen voor meer informatie over het opnemen.

Browserinterface

De volgende selectievakjes staan de browseropties in HTML toe onder de optie Browserinterface.

Standaardweergave (standaard):

Sta gebruikers alleen toe om deel te nemen vanuit de HTML-client in browsers of nieuwe desktoptoepassingen. Gebruikers die via een browser deelnemen, worden naar de HTML-client geleid (als er geen desktoptoepassing is geïnstalleerd). Gebruikers die via een oudere browser (zoals IE11) of oudere desktoptoepassing deelnemen, worden verzocht via een moderne browser (Chrome, Firefox, Safari of Edge) deel te nemen of te upgraden naar de nieuwste versie van de desktoptoepassing. Mobiele gebruikers kunnen ook deelnemen met behulp van de huidige mobiele apps.

Verbeterde audio gebruiken:

Schakel dit selectievakje in de standaardweergave in om de audio-codec Opus in de vergaderruimte te gebruiken en de deelnemers een betere audio-ervaring te bieden. Alleen gebruikers die deelnemen via een moderne browser in een HTML-client kunnen in deze modus deelnemen. Mobiele gebruikers kunnen niet deelnemen met behulp van de huidige mobiele apps.

Let op:

Als u de optie Verbeterde audio kiest, kunnen mobiele gebruikers niet deelnemen met behulp van de mobiele Connect-apps.

Klassieke weergave

In deze modus kunnen gebruikers in een ruimte alleen deelnemen vanaf de oude desktoptoepassing. Gebruikers die via een browser deelnemen, wordt gevraagd deel te nemen via de desktoptoepassing of deze te installeren. Mobiele gebruikers kunnen ook deelnemen met behulp van de huidige mobiele apps.

Schakel de optie Weigeren in als u deelnemers de mogelijkheid wilt bieden om geen niet-expliciet ingediende informatie aan hosts te leveren. Wanneer de deelnemers ervoor kiezen om te weigeren, worden in Adobe Connect de afspraakindex en het aantal privéchatberichten niet opgenomen in vergaderrapporten.

Opmerking:

Om deelnemers in staat te stellen via de HTML-client aan de vergadering deel te nemen, selecteert u de optie HTML-client inschakelen voor deelnemers. Als een beheerder de HTML-client gedwongen voor uw account heeft ingeschakeld, kan een host deze optie niet uitschakelen.

Opmerking:

Hosts van vergaderingen kunnen de weergave van hun keuze opgeven onder de toepassingsinterface of browserinterface voor de vergaderingen.

Deelnemers voor de vergadering selecteren

Gebruik de lijst Beschikbare gebruikers en groepen om deelnemers toe te voegen. U kunt deelnemers zoeken op naam en groepen uitvouwen om personen in de groep te selecteren. Als u wilt, kunt u rollen toewijzen door deelnemernamen te selecteren en onder aan de lijst met huidige deelnemers op Machtigingen te klikken. U kunt vervolgens doorgaan naar de laatste stap, namelijk het verzenden van uitnodigingen of het afsluiten van de wizard als u de uitnodigingen later wilt verzenden.

Uitnodigingen verzenden

De wizard begeleidt u door twee aparte processen, afhankelijk van het feit of de vergadering alleen voor geregistreerde gebruikers of voor iedereen is geopend.

Als de vergadering alleen toegankelijk is voor geregistreerde gebruikers, selecteert u Uitnodigingen verzenden en selecteert u vervolgens een groep die u wilt uitnodigen (bijvoorbeeld alleen gastheren). U kunt de tekst bewerken die in het e-mailbericht wordt weergegeven. U krijgt de mogelijkheid om een agenda-afspraak van Microsoft Outlook toe te voegen.

Als de vergadering beschikbaar is voor iedereen die de vergaderings-URL heeft, klikt u op Uitnodigingen per e-mail verzenden om de e-mailtoepassing te openen en voegt u genodigden toe aan de distributielijst van uw e-mailbericht.

Opmerking:

Adobe Connect kan geen uitnodiging voor een vergadering verzenden als de inhoud die naar de e-mailclient moet worden verzonden meer dan 1000 tekens bevat. Het probleem is gerelateerd aan HTML-tag mailto, omdat browsers geen e-mailclient kunnen starten wanneer de inhoud meer dan 1000 tekens bevat.

Aan de slag

Hosts van vergaderingen kunnen ervoor kiezen om de optie Browserweergave te selecteren of te deselecteren en kiezen of ze de vergadering in HTML of met Flash Player in de browser willen openen. Op basis van de voorkeuren die door de host zijn gekozen, worden de gebruikers verzocht om deel te nemen aan de vergadering met hun nieuwe CEF-toepassing of door te gaan in de browser. 

Een illustratie van hoe het scherm er voor de eerste gebruikers uitziet
Een illustratie van hoe het scherm er voor de eerste gebruikers uitziet

Sjablonen en indelingen voor vergaderruimten

Een sjabloon is gewoon een reeds ontworpen vergaderruimte. De sjabloon kan een of meerdere schermindelingen bevatten met verschillende weergavedeelvensters, ofwel pods, configuraties en inhoud. U kunt elke schermindeling optimaliseren voor een specifieke taak, bijvoorbeeld het presenteren van dia's of het samenwerken met collega's. U kunt gebruikmaken van bestaande schermindelingen en inhoud, zodat u niet telkens weer opnieuw de sjabloon hoeft aan te passen wanneer u een vergadering maakt. U kunt uw eigen sjablonen maken of de bij Adobe Connect geleverde standaardsjablonen gebruiken.

Om u snel een vergaderruimte te helpen maken, vindt u in Adobe Connect drie geïntegreerde sjablonen: Standaardvergadering, Standaardtraining en Standaardgebeurtenissen. Wanneer u een vergadering maakt met de wizard Nieuwe vergadering in Adobe Connect Central, selecteert u een van deze drie sjablonen voor uw vergaderruimte. Vervolgens voegt u uw inhoud toe en start u de vergadering.

Wanneer u een vergaderruimte maakt met een sjabloon, wordt de laatste versie van de inhoud toegevoegd aan de ruimte. Als u het bronbestand bewerkt voor de ingesloten inhoud, hebben de wijzigingen geen invloed op de inhoud in uw ruimte. Als u de inhoud in uw vergaderruimte wilt bijwerken, moet u het gewijzigde bestand uploaden naar de Adobe Connect-server. Vervolgens vervangt u de bestaande inhoud in de vergaderruimte door de gewijzigde inhoud op de server.

De sjabloon Standaardvergadering

Algemene sjabloon voor vergaderingen. Deze bevat drie schermindelingen: Delen, Discussie en Samenwerking. De schermindeling Delen is geoptimaliseerd voor het delen van inhoud (Microsoft PowerPoint-presentaties, video, Adobe PDF enzovoort). De schermindeling Discussie is geoptimaliseerd voor interactieve bespreking van kwesties en het maken van aantekeningen. De schermindeling Samenwerking is geoptimaliseerd voor het annoteren van inhoud en vrij tekenen op inhoud.

Standaardindelingen voor vergaderruimten
Schermindelingssjablonen voor Standaardvergadering

A. Delen B. Discussie C. Samenwerking 

De sjabloon Standaardtraining

Wordt gebruikt voor online instructies en virtuele lesruimten. De sjabloon heeft drie schermindelingen: Lobby, Lesruimte en Analyse. De schermindeling Lobby is een plaats om automatische presentaties of andere voorlopige inhoud te tonen. U kunt de schermindeling Lobby open laten zodat deelnemers door de inhoud kunnen bladeren terwijl ze wachten op het begin van de vergadering. In de schermindeling Lesruimte kunt u PowerPoint-presentaties presenteren, uw scherm delen of een whiteboard delen. In de schermindeling Analyse kunt u samenwerken met studenten, bestanden om te downloaden en koppelingen om te surfen aanbieden, en een whiteboard voor instructies gebruiken. De Standaardtrainingssjabloon en de Sjabloon voor standaard virtuele lesruimte zijn beschikbaar in de map Gedeelde trainingssjablonen, welke laatste de standaardsjabloon is voor virtuele lesruimten.

De sjabloon Standaardgebeurtenis

Wordt gebruikt voor vergaderingen of seminars met een groot publiek. De sjabloon heeft drie schermindelingen: Lobby, Presentatie en Vragen en antwoorden. De schermindeling Lobby is een plaats om muziek af te spelen, automatische presentaties of andere voorlopige inhoud te tonen. U kunt de schermindeling Lobby open laten zodat deelnemers door de inhoud kunnen bladeren terwijl ze wachten op het begin van de vergadering. In de schermindeling Presentatie kunt u Powerpoint-presentaties presenteren, uw scherm delen of een whiteboard tonen. De schermindeling Vragen en antwoorden vergemakkelijkt vraag- en antwoordsessies met deelnemers.

Informatie die in een sjabloon is opgeslagen

Een vergaderruimte die naar een sjabloon is geconverteerd, is een duplicaat van de originele ruimte. Schermindelingen, pods, informatie over de vergaderruimte en de meeste typen inhoud blijven behouden in de sjabloon, zoals:

 • Schermindelingen met naam, volgorde en startstatus (geselecteerd)
 • Pods met naam, formaat, positie en instellingen voor overschakelen op volledig scherm
 • Podinhoud
 • Microfoonrechten voor deelnemers.
 • Paginanummer in PDF-bestanden en positie van de zoekbalk in FLV-bestanden
 • Inhoud van whiteboardbedekking
 • Opiniepeilingstatus (Voorbereiden, Openen, Sluiten), vragen, antwoorden en uitzendresultaten
 • Vragen en antwoorden, chatpodkoppeling en status (Open, Beantwoord, Alles)
 • Tekst in de pod Notities
 • Video-instellingen
 • Ruimte in de wachtstand (Ja, Nee)
 • Waarde voor gasttoegang
 • Berichten die worden weergegeven aan gebruikers wanneer een vergadering in de wachtstand wordt gezet of wordt beëindigd
 • Ruimteachtergrond, schermresolutie en bandbreedte
 • Status van presentatorgebied
 • Beschrijving van deelnemers met wie contact is opgenomen
 • Alle instellingen van en wijzigingen aan de brainstormruimten. Bovendien worden deze instellingen toegepast wanneer het sjabloon wordt gebruikt om een vergadering te maken.

Bepaalde gegevens worden niet in de sjabloon opgeslagen. Audioconferentie-instellingen, instellingen van de wizard Audio instellen en de inhoud van een chatpod worden niet in een sjabloon opgeslagen.

Een sjabloon toepassen op een nieuwe vergadering

 1. Ga naar het menu Nieuw maken op de startpagina van Adobe Connect Central en klik op Vergadering.
 2. Klik op de pagina Vergaderinggegevens invoeren naast Sjabloon selecteren op het menu en maak een selectie. (Standaard is dit Gedeelde sjablonen\Standaardvergadersjabloon.)

Een vergaderruimte converteren naar een sjabloon

Gastheren kunnen een sjabloon voor een vergaderruimte maken. Als u een vergaderruimte wilt toevoegen aan de map Gedeelde sjablonen, moet u beheerdersrechten voor de map hebben. Standaard hebt u volledige zeggenschap over vergaderingen en sjablonen in uw map met gebruikersvergaderingen.

 1. Navigeer op het tabblad Vergaderingen in Adobe Connect Central naar de vergaderruimte die u wilt converteren.
 2. Schakel het selectievakje naast de vergaderruimte in.
 3. Klik op Verplaatsen op de navigatiebalk.

  Er worden twee kolommen weergegeven in Adobe Connect Central. De naam van de vergaderruimte wordt weergegeven in de linkerkolom. In de rechterkolom, onder de kop Verplaatsen naar deze map, is Gebruikersvergaderingen > [uw account] standaard geselecteerd. Als u deze map wilt gebruiken, gaat u naar stap 5.

 4. Navigeer naar een selecteer een sjabloonmap, zoals de map Gedeelde sjabloon.
 5. Klik onder aan de kolom op Verplaatsen.

  Uw vergaderruimte bevindt zich nu in de sjabloonmap die u hebt geselecteerd. De sjabloon wordt toegevoegd aan de lijst in de juiste map.

  Als u een vergadering maakt met de wizard Nieuwe vergadering, kunt u de gemaakte sjabloon selecteren in het menu Sjabloon selecteren. U kunt deze ruimte net als alle andere ruimten aanpassen aan uw wensen. Nadat u de vergadering hebt gemaakt, kunt u er geen nieuwe sjabloon op toepassen. Maak in plaats daarvan een vergadering met de nieuwe sjabloon.

Aanbevelingen van Adobe

Indelingen maken - een zelfstudie van lynda.com

lynda.com

Schermindelingen beheren

Het menu Schermindelingen en de balk Schermindeling zijn alleen zichtbaar voor gastheren. De standaardschermindelingen zijn Delen, Discussie en Samenwerking.

Het deelvenster Beheren verschijnt via het menu rechts van het deelvenster Schermindelingen. U kunt nieuwe maken, dupliceren, verwijderen of de naam van schermindelingen wijzigen in het deelvenster Beheren.

Een illustratie van hoe u schermindelingen kunt beheren
Een illustratie van hoe u schermindelingen kunt beheren

Aanbevelingen van Adobe

Indelingen gebruiken in Adobe Connect

Teaching and Learning Center at UOIT

EEN SCHERMINDELING MAKEN

 1. Als u een lege schermindeling wilt maken waaraan u handmatig pods kunt toevoegen of een bestaande schermindeling wilt kopiëren, gaat u als volgt te werk:
  • Kies Schermindelingen.

  • Klik op plus  in de linkerbenedenhoek van het scherm. Hiermee kunt u een nieuwe lege schermindeling maken of een bestaande schermindeling dupliceren.

  Nieuwe schermindeling maken
  Nieuwe schermindeling maken

 2. Nieuwe schermindeling maken - hiermee maakt u een nieuwe schermindeling. De naam van de schermindeling is standaard 'Nieuwe schermindeling' als deze niet wordt gewijzigd.

 3. Bestaande schermindeling dupliceren - hiermee wordt een schermindeling gedupliceerd die al in de kamer aanwezig is.  Selecteer gewoon de gewenste schermindeling om te dupliceren in het vervolgkeuzemenu. De naam is 'Gedupliceerd' of 'Naam van schermindeling' als deze niet wordt gewijzigd.

De naam van een schermindeling wijzigen

 1. Als u de naam van een schermindeling wilt wijzigen, kiest u Beheren in de menuoptie Schermindelingen aan de rechterkant van uw scherm.

 2. Selecteer in de modus Schermindeling de schermindeling waarvan u de naam wilt wijzigen.

 3. Dubbelklik op de naam van de schermindeling en voer een nieuwe naam in.

Een schermindeling verwijderen

 1. Als u een schermindeling wilt verwijderen, kiest u Beheren in de menuoptie Schermindelingen aan de rechterkant van uw scherm.

 2. Selecteer in de modus Schermindeling de schermindeling die u wilt verwijderen. U kunt meerdere schermindelingen tegelijk selecteren.

 3. In de modus Schermindeling bovenaan ziet u het aantal schermindelingen dat is geselecteerd. Klik op Verwijderen () en bevestig.

Opmerking:

Als u een schermindeling verwijdert die in gebruik is, wordt standaard Schermindeling delen op de vergadering toegepast.

Schermindelingen opnieuw ordenen

 1. In de modus Schermindeling kunt u de volgorde wijzigen waarin de schermindelingen in het menu Schermindeling worden weergegeven. 

 2. Sleep de schermindeling omhoog of omlaag om de schermindelingen opnieuw te ordenen.

Opmerking:

Sleep het voorbeeld van de schermindeling naar de balk Schermindeling om de volgorde van de schermindelingen te wijzigen.

Schermindelingen zoeken

 1. Als u een schermindeling wilt zoeken, kiest u Beheren in het menu Schermindelingen aan de rechterkant van uw scherm.

 2. Klik op het pictogram Zoeken  bovenaan het deelvenster en begin met het invoeren van de naam van de schermindeling. Als de zoekterm overeenkomt met een schermindeling, wordt de gewenste schermindeling weergegeven.

 3. Selecteer de schermindeling. Klik op Verwijderen () en bevestig.

Schermindelingen vergrendelen

Opmerking:

Door het vergrendelen van een schermindeling wordt het scherm vergrendeld en wordt voorkomen dat de actieve schermindeling onbedoeld wordt verwijderd of gewijzigd.

 1. Selecteer in het menu Schermindelingen de schermindeling die u wilt vergrendelen. 

 2. Als u een schermindeling wilt vergrendelen, kiest u Vergrendelen in het menu Schermindelingen aan de rechterkant van uw scherm.

 3. Schakel de optie Vergrendelen uit om de schermindeling te ontgrendelen.

Opmerking:

De opties Zoeken en Vergrendelen zijn alleen beschikbaar voor de webbrowser (HTML).

Schermindelingen wijzigen tijdens een vergadering

Het menu Schermindelingen en de balk Schermindeling zijn alleen zichtbaar voor gastheren. De standaardschermindelingen zijn Delen, Discussie en Samenwerking. Aangepaste schermindelingen worden ook vermeld. In de balk Schermindeling worden ook miniaturen voor de schermindelingen weergegeven. Als een gastheer kiest voor een andere schermindeling, verschijnt op de schermen van alle deelnemers de nieuwe schermindeling.

 1. Als u de schermindeling wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Schermindelingen > [Schermindelingnaam]

  • Klik op een schermindeling in de balk Schermindeling.

Opmerking:

Als de schermindelingen niet op de balk Schermindeling passen, schuift u er doorheen en plaatst u de aanwijzer op de eerste of laatste voorvertoning. U kunt ook schuiven met de opties voor pannen of het muiswiel.

Schermindelingen aanpassen tijdens een vergadering

De voorbereidingsmodus stelt gastheren en presentatoren in staat om de schermindeling van een vergaderruimte te maken of te wijzigen terwijl de vergadering plaatsvindt, maar zonder dat de deelnemers de wijzigingen zien totdat de gastheer de wijzigingen zichtbaar maakt.

 1. Kies Omschakelen naar voorbereidingsmodus in het vervolgkeuzemenu in het bovenste deelvenster. U kunt ook op het moersleutelpictogram  klikken in de rechterbenedenhoek van het scherm.

  Een pop-upvenster wordt geopend om u te waarschuwen dat de voorbereidingsmodus actief is.

 2. De functie Voorbereidingsmodus markeert live pods blauw en niet-live pods wit. 

  Opmerking:

  Eventuele wijzigingen in de live pods zijn direct zichtbaar voor de deelnemers.

 3. Kies de schermindeling die u wilt aanpassen in het menu Schermindelingen of de balk Schermindeling. Verplaats, verberg of toon de pods die u nodig hebt.

 4. Als u klaar bent met het aanpassen van de schermindeling, kiest u Voorbereidingsmodus beëindigen in het vervolgkeuzemenu of klikt u nogmaals op het moersleutelpictogram .

  Hierdoor wordt de voorbereidingsmodus uitgeschakeld en gaat u terug naar de indeling waarin uw vergadering op dat moment plaatsvindt. Als u wijzigingen in bestaande pods hebt ingevoerd, wordt de wijziging van kracht voor andere deelnemers aan de vergadering.

 5. Als u de nieuwe schermindeling wilt activeren, klikt u op het menu Schermindelingen en selecteert u de nieuwe schermindeling. De vergaderruimte wordt aangepast voor de deelnemers.

Een achtergrondafbeelding voor de vergaderruimte kiezen

U kunt de grijze standaardachtergrond vervangen door een afbeelding.

 1. Kies Vergadering > Voorkeuren.
 2. Klik op Uploaden en navigeer naar de gewenste afbeelding. Als u het bestand niet eerder hebt toegevoegd aan Adobe Connect, klikt u op Bladeren op mijn computer.

Schermindelingen herstellen

Schermindelingen herstellen om terug te keren naar de standaardschermindelingen. Hiermee worden wijzigingen aan de schermindelingen voor delen, discussie en samenwerking teruggezet en worden aangepaste schermindelingen verwijderd.

 1. Als u een schermindeling opnieuw wilt instellen, kiest u Opnieuw instellen op Standaard in het menu Schermindelingen aan de rechterkant van uw scherm.

Opmerking:

Wanneer een vergadering wordt opgenomen, kunt u geen schermindelingen herstellen.

Opties in de balk Schermindeling opgeven

Met de opties in de balk Schermindeling kunt u de instellingen voor de dokpositie en automatisch verbergen opgeven. Kies een van de volgende opties in het menu van de balk Schermindeling:

Links vastzetten

Hiermee kan de gebruiker de balk Schermindeling koppelen aan de linkerrand van het venster voor de vergaderruimte.

Rechts vastzetten

Hiermee kan de gebruiker de balk Schermindeling vastzetten aan de rechterrand van het venster voor de vergaderruimte.

Automatisch verbergen

Hiermee kunt u de balk Schermindeling automatisch verbergen. Klik op om de balk Schermindeling opnieuw weer te geven.

Het deelvenster Schermindelingen Het deelvenster Schermindelingen inschakelen/uitschakelen vanuit het deelvenster Vergadering bovenaan.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account