Opties voor opslaan voor het web

Webafbeeldingsindelingen

De webafbeeldingsindelingen zijn bitmap (raster) of vector. De bitmapindelingen, GIF, JPEG, PNG en WBMP, zijn afhankelijk van de resolutie. Dit wil zeggen dat de afmetingen van een bitmapafbeelding, en mogelijk de afbeeldingskwaliteit, zullen veranderen bij verschillende monitorresoluties. De vectorindelingen, SVG en SWF, zijn niet afhankelijk van de resolutie en kunnen worden vergroot of verkleind zonder dat de afbeeldingskwaliteit verloren gaat. De vectorindelingen kunnen ook rastergegevens bevatten. 

Optimalisatieopties voor JPEG

JPEG is de standaardindeling voor compressie van continutoonafbeeldingen, zoals foto’s. Bij het optimaliseren van een afbeelding in JPEG-indeling wordt uitgegaan van compressie met verlies waarbij gegevens selectief worden verwijderd.

Optimalisatie-instellingen A. Menu Bestandsindeling B. Menu Compressiekwaliteit C. Menu Optimaliseren

Kwaliteit

Hiermee bepaalt u het compressieniveau. Bij een hogere instelling voor Kwaliteit behoudt het compressiealgoritme meer details. Een hogere instelling voor Kwaliteit leidt echter tot een groter bestand dan een lagere instelling voor Kwaliteit. Bekijk het geoptimaliseerde bestand bij verschillende kwaliteitsinstellingen om vast te stellen wat de beste verhouding is tussen kwaliteit en bestandsgrootte.

Optimaal

Hiermee maakt u een verbeterde JPEG met een iets kleinere bestandsgrootte. De geoptimaliseerde JPEG-indeling wordt aanbevolen voor maximale bestandscompressie. Deze functie wordt door sommige oudere browsers echter niet ondersteund.

Progressief

Hiermee wordt de afbeelding op progressieve wijze geladen in een webbrowser. De afbeelding wordt weergegeven als een reeks lagen, waardoor een versie van de afbeelding in lage resolutie kan worden bekeken voordat de hele afbeelding is geladen. Voor de optie Progressief moet de indeling voor geoptimaliseerde JPEG worden gebruikt.

Opmerking:

Voor het weergeven van progressieve JPEG-bestanden is meer RAM nodig. Bovendien wordt deze mogelijkheid niet door alle browsers ondersteund.

Vervagen

Hiermee geeft u aan hoe sterk u de afbeelding wilt laten vervagen. Met deze optie wordt een effect toegepast dat vergelijkbaar is met het filter Gaussiaans vervagen en kan het bestand verder worden gecomprimeerd, waardoor de bestandsgrootte afneemt. Een instelling tussen 0,1 en 0,5 wordt aanbevolen.

Kleurprofiel insluiten (Photoshop) of ICC-profiel (Illustrator)

Kies deze optie om de kleurprofielen in het geoptimaliseerde bestand te behouden. Er zijn browsers die kleurprofielen gebruiken voor kleurcorrectie.

Matte

Geeft een opvulkleur op voor pixels die transparant waren in de oorspronkelijke afbeelding. Klik op het staal Matte om een kleur te kiezen in de kleurenkiezer of kies een optie in het menu Matte: Kleur pipet (om de kleur in het voorbeeldvak van het pipet te gebruiken), Voorgrondkleur,Achtergrondkleur, Wit, Zwart of Overig (als u de kiezer wilt gebruiken).

Volledig transparante pixels in de oorspronkelijke afbeelding worden opgevuld met de geselecteerde kleur. Gedeeltelijk transparante pixels in de oorspronkelijke afbeelding worden gemengd met de geselecteerde kleur.

Optimalisatieopties voor GIF- en PNG-8

GIF is de standaardindeling voor compressie van afbeeldingen met effen kleuren en duidelijke details, zoals lijnpatronen, logo’s of illustraties met tekst. De PNG-8-indeling comprimeert, net als de GIF-indeling, efficiënt vlakken met dezelfde kleur terwijl de scherpe details behouden blijven.

PNG-8- en GIF-bestanden ondersteunen 8-bits kleur, waardoor ze 256 kleuren kunnen weergeven. De methode waarmee wordt vastgesteld welke kleuren u moet gebruiken, wordt indexeren genoemd. Daarom worden afbeeldingen in GIF- en PNG-8-indeling ook wel geïndexeerde-kleurafbeeldingen genoemd. Als u een afbeelding wilt omzetten in een geïndexeerde kleur, wordt een CLUT-tabel samengesteld voor het opslaan en indexeren van de afbeeldingskleuren. Als een kleur van de oorspronkelijke afbeelding niet voorkomt in de kleurentabel, kiest de toepassing een kleur in de tabel die het dichtstbij komt of simuleert de toepassing de kleur door beschikbare kleuren te mengen.

Naast de volgende opties kunt u ook het aantal kleuren aanpassen in de kleurentabel van de afbeelding. Zie De kleurentabel aanpassen voor GIF- en PNG-8-afbeeldingen.

Verlies (alleen GIF)

Hiermee worden bestanden gecomprimeerd door gegevens op selectieve wijze te verwijderen. Hoe hoger de waarde bij Verlies, hoe meer gegevens worden verwijderd. U kunt vaak een waarde voor Verlies van 5-10 toepassen, en soms zelfs een waarde van 50, zonder dat de kwaliteit van de afbeelding vermindert. Met de optie Verlies kunt u de bestandsgrootte reduceren met 5 tot 40%.

Opmerking:

U kunt de optie Verlies niet gebruiken met de optie Interliniëring of met de ditheringalgoritmes Ruis en Patroon.

Algoritme voor kleurreductie en kleuren

Hiermee bepaalt u een methode voor het genereren van de kleurentabel en het aantal kleuren die u in de kleurentabel wilt zetten. U kunt een van de volgende kleurreductiemethoden selecteren:

Perceptueel Hiermee wordt een aangepaste kleurentabel gemaakt waarin kleuren waarvoor het menselijk oog gevoeliger is, een hogere prioriteit hebben.

Selectief Hiermee wordt een kleurentabel gemaakt die vergelijkbaar is met de perceptuele kleurentabel, maar waarin brede kleurgebieden worden benadrukt en webkleuren behouden blijven. Met deze kleurentabel worden doorgaans afbeeldingen gemaakt met de grootste kleurenintegriteit. De standaardoptie is Selectief.

Adaptief Hiermee wordt een kleurentabel gemaakt door kleurmonsters te nemen uit het spectrum dat het meest voorkomt in de afbeelding. Als de afbeelding uitsluitend de kleuren groen en blauw bevat, wordt een kleurentabel gemaakt die voornamelijk uit groene en blauwe kleurtonen bestaat. In de meeste afbeeldingen overheersen kleuren uit bepaalde gebieden van het spectrum.

Restrictief (web) Hiermee wordt de standaardkleurentabel met 216 kleuren gebruikt die ook wordt gebruikt voor de 8-bitspaletten (256 kleuren) van Windows en Mac OS. Met deze optie zorgt u ervoor dat de browser geen dithering toepast op kleuren als de afbeelding wordt weergegeven in 8-bitskleuren. (Dit palet wordt ook wel het webveilige palet genoemd.) Met behulp van het webpalet kunt u grotere bestanden maken. Dit wordt alleen aanbevolen als het vermijden van browserdithering hoge prioriteit heeft.

Aangepast Hierbij wordt een kleurenpalet gebruikt dat door de gebruiker is gemaakt of gewijzigd. Als u een bestaande GIF- of PNG-8-afbeelding opent, heeft deze een eigen kleurenpalet.

Opmerking:

Gebruik het palet Kleurentabel in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten om de referentiekleurentabel aan te passen.

Zwart-wit, Grijswaarden, Mac OS, Windows Gebruik van een palet met ingestelde kleuren.

Ditheringmethode en dithering

Bepaalt de methode en hoeveelheid toepassingsdithering. Dithering is een techniek waarmee u kleuren kunt simuleren die niet beschikbaar zijn in het systeem voor kleurenweergave van uw computer. Bij een hoger percentage voor dithering wordt de afbeelding met meer kleuren en details weergegeven, maar kan de bestandsgrootte ook toenemen. Voor een optimale compressie gebruikt u het laagste percentage dithering waarmee u het gewenste kleurendetail bereikt. Afbeeldingen die voornamelijk uit effen kleuren bestaan, worden vaak goed weergegeven als dithering wordt uitgeschakeld. Bij afbeeldingen met overvloeiende kleuren (met name kleurverlopen) kan dithering vereist zijn om streepvorming in de kleuren te voorkomen.

GIF-afbeelding met 0% dithering (links) en met 100% dithering (rechts)

U kunt een van de volgende ditheringmethoden selecteren:

Diffusie Hiermee past u een willekeurig patroon toe dat meestal minder opvallend is dan patroondithering. De ditheringeffecten worden verspreid over aangrenzende pixels.

Patroon Hierbij worden kleuren die niet in de kleurentabel voorkomen, nagebootst met een rasterpatroon van vierkantjes.

Ruis Hiermee past u een willekeurig patroon toe dat lijkt op diffusiedithering, maar waarbij het patroon niet over aangrenzende pixels wordt verspreid. Er verschijnen geen kleurovergangen bij de ditheringmethode Ruis.

Transparantie en Randkleur

Hiermee bepaalt u hoe transparante pixels in de afbeelding worden geoptimaliseerd.

 • Om volledig transparante pixels transparant te maken en gedeeltelijk transparante pixels te laten overvloeien in een kleur, selecteert u Transparantie en een randkleur.

 • Om volledig transparante pixels uit te vullen met een kleur en gedeeltelijk transparante pixels te mengen met dezelfde kleur, kiest u een randkleur en schakelt u de Transparantie uit.

 • U selecteert een randkleur door op het staal Randkleur te klikken en in de kleurenkiezer een kleur te selecteren. U kunt ook een optie in het menu Matte selecteren: Kleur pipet (om de kleur in het voorbeeldvak van het pipet te gebruiken), Voorgrondkleur, Achtergrondkleur, Wit, Zwart of Overig (als u de kiezer wilt gebruiken).

Opmerking:

De opties Voorgrondkleur en Achtergrondkleur zijn alleen beschikbaar in Photoshop.

Voorbeelden van transparantie en randkleur

A. Oorspronkelijke afbeelding B. Transparantie ingeschakeld met een randkleur C. Transparantie ingeschakeld zonder randkleur D. Transparantie uitgeschakeld met een randkleur

Transparantiedithering

Als de optie Transparantie is ingeschakeld, kunt u een methode kiezen voor de dithering van gedeeltelijk transparante pixels:

 • Bij Geen transparantiedithering wordt geen dithering op gedeeltelijk transparante pixels in de afbeelding toegepast.

 • Met Dithering voor diffusietransparantie past u een willekeurig patroon toe dat meestal minder opvallend is dan patroondithering. De ditheringeffecten worden verspreid over aangrenzende pixels. Als u dit algoritme selecteert, geeft u een percentage op om de hoeveelheid dithering te bepalen die op de afbeelding wordt toegepast.

 • Met Dithering voor patroontransparantie wordt een rasterpatroon van vierkantjes toegepast op gedeeltelijk transparante pixels.

 • Met Dithering voor ruistransparantie wordt een willekeurig patroon toegepast dat lijkt op het algoritme voor diffusie, maar waarbij het patroon niet over aangrenzende pixels wordt verspreid. Er verschijnen geen kleurovergangen bij het rasteringalgoritme Ruis.

Voorbeeld van dithering voor patroontransparantie (links) en toegepast op de achtergrond van een webpagina (rechts)

Interliniëren

Hiermee krijgt u een versie met een lage resolutie in een browser terwijl de volledige afbeelding wordt gedownload. Door het gebruik van interliniëring kan de downloadtijd korter lijken en zien de gebruikers direct dat het downloaden bezig is. Door interliniëring kan de bestandsgrootte echter ook toenemen.

Optie Web-afstemming

Hiermee wordt een tolerantieniveau opgegeven waarmee kleuren worden gewijzigd in de meest gelijkende kleuren in het webpalet (en waarmee wordt voorkomen dat op de kleuren in de browser dithering wordt toegepast). Bij een hogere waarde worden meer kleuren gewijzigd.

Transparantie in GIF- en PNG-afbeeldingen optimaliseren

Met transparantie is het mogelijk niet-rechthoekige webafbeeldingen te maken. Met de transparantie van de achtergrond blijven transparante pixels in de afbeelding behouden. Zo wordt de achtergrond van de webpagina door de transparante gedeelten van de afbeelding heen weergegeven. Met de randkleur voor achtergrond wordt de transparantie gesimuleerd doordat transparante pixels worden gevuld met een randkleur of overvloeien in een randkleur die overeen kan komen met de achtergrond van de webpagina. De randkleur voor achtergrond werkt het beste als de achtergrond van de webpagina een effen kleur is en als u weet welke kleur dit is.

Gebruik de opties Transparantie en Randkleur in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten als u wilt opgeven hoe transparante pixels in GIF- en PNG-bestanden worden geoptimaliseerd.

 • (GIF en PNG-8) Om volledig transparante pixels transparant te maken en gedeeltelijk transparante pixels te laten overvloeien in een kleur, selecteert u Transparantie en een randkleur.
 • Om volledig transparante pixels uit te vullen met een kleur en gedeeltelijk transparante pixels te mengen met dezelfde kleur, kiest u een randkleur en schakelt u de Transparantie uit.
 • (GIF en PNG-8) Om alle pixels die meer dan 50% transparant zijn te wijzigen in geheel transparante pixels en alle pixels die hoogstens 50% transparant zijn te wijzigen in volledig gedekte pixels, schakelt u Transparantie in en selecteert u Geen in het menu Randkleur.
 • (PNG-24) Om een afbeelding met een multiniveautransparantie (tot 256 niveaus) op te slaan, selecteert u Transparantie. De optie Randkleur is niet beschikbaar omdat een afbeelding met multiniveautransparantie kan overvloeien in elke achtergrondkleur.
Opmerking:

In browsers die geen PNG-24-transparantie ondersteunen, kunnen transparante pixels tegen een standaardachtergrondkleur, zoals grijs, worden weergegeven.

U selecteert een randkleur door op het staal Randkleur te klikken en in de kleurenkiezer een kleur te selecteren. U kunt ook een optie in het menu Matte selecteren: Kleur pipet (om de kleur in het voorbeeldvak van het pipet te gebruiken), Voorgrondkleur, Achtergrondkleur, Wit, Zwart of Overig (als u de kiezer wilt gebruiken).

Opmerking:

De opties Voorgrondkleur en Achtergrondkleur zijn alleen beschikbaar in Photoshop.

De kleurentabel voor een geoptimaliseerd segment weergeven

De kleurentabel voor een segment wordt weergegeven in het deelvenster Kleurentabel in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten.

 Selecteer een segment dat is geoptimaliseerd in GIF- of PNG-8-indeling. De kleurentabel voor het geselecteerde segment verschijnt in de kleurentabel Opslaan voor web en apparaten.

Als een afbeelding meerdere segmenten bevat, kunnen de kleuren in de kleurentabel verschillen tussen segmenten (u kunt de segmenten eerst koppelen om dit te voorkomen). Als u meerdere segmenten met meerdere kleurentabellen selecteert, is de kleurentabel leeg en wordt het bericht "Gemengd" weergegeven op de statusbalk.

De kleurentabel aanpassen voor GIF- en PNG-8-afbeeldingen

Als u de kleuren in geoptimaliseerde GIF- en PNG 8-bestanden wilt aanpassen, gebruikt u de kleurentabel in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten. Als u het aantal kleuren terugbrengt, blijft vaak de beeldkwaliteit behouden, terwijl de bestandsgrootte wordt gereduceerd.

U kunt kleuren aan de tabel toevoegen, eruit verwijderen, geselecteerde kleuren verschuiven naar webveilige kleuren en geselecteerde kleuren vergrendelen om te voorkomen dat ze uit het palet worden verwijderd.

Een kleurentabel sorteren

Kies een sorteervolgorde in het menu van het palet Kleurentabel:

 • Met Niet-gesorteerd wordt de oorspronkelijke sorteervolgorde hersteld.
 • Met Sorteren op kleurtoon sorteert u op de locatie van de kleur op de standaardkleurenschijf (uitgedrukt in een aantal graden van 0 tot 360). Neutrale kleuren hebben een kleurtoon met de waarde 0 en staan bij de rode kleurtonen.
 • Met Sorteren op luminantie sorteert u op de lichtheid of helderheid van een kleur.
 • Met Sorteren op populariteit sorteert u op de mate waarin de kleur voorkomt in de afbeelding.

Een nieuwe kleur toevoegen aan de kleurentabel

U kunt kleuren toevoegen die niet voorkomen in de oorspronkelijke kleurentabel. Als u een kleur aan een dynamische tabel toevoegt, wordt de kleur die het meest op de nieuwe kleur lijkt, verschoven naar de nieuwe kleur. Als u een kleur aan een vaste of eigen tabel toevoegt, wordt een aanvullende kleur aan het palet toegevoegd.

 1. Als er momenteel kleuren in de kleurentabel zijn geselecteerd, kiest u Alle kleuren deselecteren in het menu van het palet Kleurentabel om de selectie van de kleuren op te heffen.

 2. Kies een kleur door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Klik op het vak Kleur pipet in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten en kies een kleur in de kleurenkiezer.

  • Selecteer het gereedschap Pipet in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten en klik op de afbeelding.

 3. Ga als volgt te werk:

  • Klik op de knop Nieuwe kleur  in de kleurentabel.

  • Selecteer Nieuwe kleur in het menu van het palet Kleurentabel.

  • Houd Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt terwijl u een nieuwe kleur toevoegt als u in de kleurentabel wilt overschakelen naar een eigen palet.

   De nieuwe kleur wordt in de kleurentabel weergegeven met een wit vierkantje in de rechterbenedenhoek dat aangeeft dat de kleur is vergrendeld. Als het een dynamische kleurentabel is, wordt de oorspronkelijke kleur linksboven weergegeven en de nieuwe kleur rechtsonder.

    

Kleuren selecteren in de kleurentabel

Er verschijnt een witte rand rondom geselecteerde kleuren in de Kleurentabel.

 • Klik op een kleur in de kleurentabel om de kleur te selecteren.
 • Als u meerdere kleuren wilt selecteren in de kleurentabel, klikt u op deze kleuren terwijl u Shift ingedrukt houdt. Alle kleuren in de rijen tussen de eerste en tweede kleur die u hebt geselecteerd, worden geselecteerd. Om een niet-aanpalende groep kleuren te selecteren houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klikt u met de muis op elke kleur die u wilt selecteren. Het menu van het palet Kleurentabel bevat bovendien een aantal opdrachten waarmee u kleuren kunt selecteren.
 • Om een kleur in de voorvertoning te selecteren klikt u in de voorvertoning met het gereedschap Pipet van Opslaan voor web en apparaten. Selecteer aanvullende kleuren met de muis terwijl u Shift ingedrukt houdt.
 • Als u de selectie van alle kleuren wilt opheffen, kiest u Alle kleuren deselecteren in het menu van het palet Kleurentabel.

Een kleur verschuiven

U kunt een geselecteerde kleur in de Kleurentabel wijzigen in elke andere RGB-kleurwaarde. Als u de geoptimaliseerde afbeelding opnieuw genereert, wordt de geselecteerde kleur gewijzigd in de nieuwe kleur op elke plaats waar deze in de afbeelding voorkomt.

 1. Dubbelklik op de kleur in de kleurentabel om de standaardkleurkiezer weer te geven.

 2. Selecteer een kleur.

  De oorspronkelijke kleur verschijnt links boven in het kleurstaal en de nieuwe kleur rechtsonder. Het vierkantje rechts onder op het kleurstaal geeft aan dat de kleur is vergrendeld. Als u een kleur verschuift naar een webveilige kleur, verschijnt een wit ruitje in het midden van het staal.

 3. Om een verschoven kleur terug in de oorspronkelijke kleur te herstellen voert u één van de volgende handelingen uit:

  • Dubbelklik op het staal met de verschoven kleur. De oorspronkelijke kleur wordt geselecteerd in de Kleurkiezer. Klik op OK om de kleur te herstellen.

  • Als u alle verschoven kleuren in een kleurentabel wilt herstellen (inclusief de kleuren die voor het web zijn verschoven), kiest u Verschuiving alle kleuren ongedaan maken in het menu van het palet Kleurentabel.

Kleuren verschuiven naar de meest verwante kleuren uit het webpalet

Opdat er geen dithering van kleuren plaatsvindt in een browser, kunt u de kleuren wijzigen in hun meest verwante kleuren in het webpalet. Hiermee voorkomt u dat dithering van deze kleuren plaatsvindt in browsers op Windows- of Macintosh-systemen waarop slechts 256 kleuren kunnen worden weergegeven.

 1. Selecteer een of meer kleuren in de geoptimaliseerde afbeelding of kleurentabel.

 2. Ga als volgt te werk:

  • Klik op de knop Web verschuiven  in het palet Kleurentabel.

  • Kies Geselecteerde kleuren verschuiven/Verschuiving geselecteerde kleuren ongedaan maken naar/in webpalet in het menu van het palet Kleurentabel. De oorspronkelijke kleur verschijnt linksboven in het kleurstaal en de nieuwe kleur rechts onderin. Het witte ruitje  in het midden van het kleurstaal geeft aan dat de kleur een webveilige kleur is, het vierkantje rechts onder bij het kleurstaal geeft aan de kleur is vergrendeld.

 3. Om een tolerantie voor de verschuiving in te stellen, voert u een waarde in voor Web-afstemming. Bij een hogere waarde worden meer kleuren gewijzigd.

 4. Om de voor het web verschoven kleuren te herstellen voert u één van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer in de kleurentabel een kleur die voor het web is verschoven en klik op de knopDe knop Web verschuiven  in het palet van de kleurentabel.

  • Als u alle voor het web verschoven kleuren in de kleurentabel wilt herstellen, kiest u Verschuiving alle kleuren ongedaan maken in het menu van het palet Kleurentabel.

Kleuren omzetten in transparantie

U kunt transparantie toevoegen aan een geoptimaliseerde afbeelding door bestaande kleuren om te zetten in transparantie.

 1. Selecteer een of meer kleuren in de geoptimaliseerde afbeelding of kleurentabel.

 2. Ga als volgt te werk:

  • Klik op de knop Transparantie toewijzen  in het palet Kleurentabel.

  • Kies Geselecteerde kleuren omzetten in transparantie / Omzetting geselecteerde kleuren in transparantie ongedaan maken in het menu van het palet Kleurentabel.

   Het transparantieraster  verschijnt in de helft van elke omgezette kleur. Het vierkantje rechts onder op het kleurstaal geeft aan dat de kleur is vergrendeld.

 3. Om de transparantie in de oorspronkelijke kleur te herstellen, voert u één van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer de kleuren die u wilt herstellen, en klik op de knop Transparantie toewijzen  of kies Geselecteerde kleuren toewijzen aan transparant/deze toewijzing ongedaan maken in het menu van het palet Kleurentabel.

  • Als u alle in transparantie omgezette kleuren wilt herstellen, kiest u Toewijzen van alle transparante kleuren ongedaan maken.

Een kleur vergrendelen of ontgrendelen

U kunt geselecteerde kleuren vergrendelen in de kleurentabel. Hiermee voorkomt u dat deze worden verwijderd als het aantal kleuren wordt verminderd en voorkomt u dithering van deze kleuren in de toepassing.

Opmerking:

Als u kleuren vergrendelt, voorkomt u niet dat dithering van deze kleuren plaatsvindt in een browser.

 1. Selecteer een of meer kleuren in de kleurentabel.

 2. Vergrendel de kleur door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Klik op de knop Vergrendelen .

  • Kies Geselecteerde kleuren vergrendelen/ontgrendelen in het menu van het palet Kleurentabel.

  Er verschijnt een wit vierkantje  in de rechterbenedenhoek van elke vergrendelde kleur.

 3. Ontgrendel de kleur door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Klik op de knop Vergrendelen .

  • Kies Geselecteerde kleuren vergrendelen/ontgrendelen in het menu van het palet Kleurentabel.

  Het witte vierkantje verdwijnt uit het kleurstaal.

Geselecteerde kleuren verwijderen

U kunt geselecteerde kleuren verwijderen uit de kleurentabel om de bestandsgrootte van de afbeelding te verminderen. Als u een kleur verwijdert, worden gebieden van de geoptimaliseerde afbeelding waarin deze kleur eerst voorkwam opnieuw samengesteld op basis van de meeste gelijkende kleur die nog wel in het palet beschikbaar is.

Als u een kleur verwijdert, wordt het type kleurentabel automatisch gewijzigd in Aangepast. Dit gebeurt omdat de verwijderde kleur in de paletten Adaptief, Perceptueel en Selectief automatisch weer wordt toegevoegd aan het palet als u de afbeelding opnieuw optimaliseert. Het palet Aangepast verandert niet als u de afbeelding opnieuw optimaliseert.

 1. Selecteer een of meer kleuren in de kleurentabel.

 2. Verwijder een kleur door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Klik op het pictogram Verwijderen .

  • Kies Kleur verwijderen in het menu van het palet Kleurentabel.

Een kleurentabel opslaan

U kunt kleurentabellen van geoptimaliseerde afbeeldingen opslaan om deze te gebruiken bij andere afbeeldingen en kleurentabellen laden die in andere toepassingen zijn gemaakt. Als u een nieuwe kleurentabel in een afbeelding laadt, worden de kleuren in de geoptimaliseerde afbeelding gewijzigd in overeenstemming met de kleuren in de nieuwe kleurentabel.

 1. Klik op Kleurentabel opslaan in het menu van het palet Kleurentabel.

 2. Geef een naam op voor de kleurentabel en geef een locatie op waar u deze wilt opslaan. Standaard krijgt het bestand met de kleurentabel de extensie .act (afkorting voor “Adobe Color Table”; Kleurentabel).

  Sla de kleurentabel op in de map Geoptimaliseerde kleuren in de toepassingsmap van Photoshop als u wilt dat de kleurentabel beschikbaar is bij het selecteren van optimalisatie-instellingen voor een GIF- of PNG-afbeelding.

 3. Klik op Opslaan.

  Opmerking:

  Wanneer u de tabel opnieuw laadt, verschijnen alle verschoven kleuren als volledige stalen en zijn ze niet vergrendeld.

Een kleurentabel laden

 1. Klik op Kleurentabel opslaan in het menu van het palet Kleurentabel.

 2. Blader naar het bestand met de kleurentabel die u wilt laden: een ACT-bestand (Adobe Color Table), een ACO-bestand (Adobe Color Swatch) of een GIF-bestand (om de ingesloten kleurentabel van het bestand te laden).

 3. Klik op Openen.

Optimalisatieopties voor PNG-24

PNG-24 is geschikt voor het comprimeren van afbeeldingen in continutoon; met deze methode verkrijgt u echter veel grotere bestanden dan met de JPEG-indeling. Het voordeel van PNG-24 is dat u hiermee 256 transparantieniveaus in een afbeelding kunt opslaan.

Transparantie en Randkleur

Bepaal hoe transparante pixels in de afbeelding worden geoptimaliseerd. Zie Transparantie in GIF- en PNG-afbeeldingen optimaliseren.

Interliniëren

Hiermee krijgt u een versie met een lage resolutie in een browser terwijl de volledige afbeelding wordt gedownload. Door het gebruik van interliniëring kan de downloadtijd korter lijken en zien de gebruikers direct dat het downloaden bezig is. Door interliniëring kan de bestandsgrootte echter ook toenemen.

Optimalisatieopties voor WBMP

WBMP is de standaardindeling voor het optimaliseren van afbeeldingen voor mobiele apparaten, zoals mobiele telefoons. WBMP ondersteunt 1-bits kleur. Dit betekent dat WBMP-afbeeldingen alleen zwarte en witte pixels bevatten.

Met een ditheringalgoritme en percentage bepaalt u hoe en hoeveel toepassingsdithering plaatsvindt. Voor een optimale weergave gebruikt u het laagste percentage dithering waarmee u het gewenste detail bereikt.

U kunt een van de volgende ditheringmethoden selecteren:

Geen dithering

Hiermee past u geen dithering toe, waardoor de afbeelding in pure zwarte en witte pixels wordt weergegeven.

Diffusie

Hiermee past u een willekeurig patroon toe dat meestal minder opvallend is dan patroondithering. De ditheringeffecten worden verspreid over aangrenzende pixels. Als u dit algoritme selecteert, geeft u een percentage op om de hoeveelheid dithering te bepalen die op de afbeelding wordt toegepast.

Opmerking:

Diffusiedithering kan waarneembare naden veroorzaken tussen gescheiden segmenten. De naden worden vermeden als u de segmenten koppelt en het ditheringpatroon over alle gekoppelde segmenten toepast.

Patroon

Hiermee past u een halftoonrasterpatroon van vierkantjes toe om de waarde van de pixels te bepalen.

Ruis

Hiermee past u een willekeurig patroon toe dat lijkt op diffusiedithering, maar waarbij het patroon niet over aangrenzende pixels wordt verspreid. Er verschijnen geen kleurovergangen bij het rasteringalgoritme Ruis.

Optimalisatieopties voor SWF (Illustrator)

De Adobe Flash-bestandsindeling (SWF) is een op vectoren gebaseerde indeling voor afbeeldingsbestanden waarmee u schaalbare, compacte afbeeldingen voor het web kunt maken. Omdat de bestandsindeling is gebaseerd op vectoren, behouden de illustraties hun beeldkwaliteit bij elke resolutie. De SWF-indeling is zeer geschikt voor het maken van animatieframes, maar u kunt rasterafbeeldingen ook opslaan in SWF-indeling, of raster- en vectorafbeeldingen combineren.

Voorinstelling

Hiermee kunt u de vooraf geconfigureerde set van opties opgeven die u wilt gebruiken voor het exporteren. U kunt nieuwe voorinstellingen maken door naar wens opties in te stellen en de optie Instellingen opslaan te kiezen in het menu van het deelvenster. (Als u het deelvenstermenu wilt openen, klikt u op het driehoekje rechts van het menu Voorinstelling.)

Flash Player-versie

Hiermee wordt de oudste versie van Flash Player aangegeven die ondersteuning biedt voor het geëxporteerde bestand.

Type export

Hiermee bepaalt u hoe lagen worden geëxporteerd. Selecteer Al-bestand naar SWF-bestand om de illustraties naar één frame te exporteren. Selecteer Lagen naar SWF-kaders om de illustraties op elke laag naar een afzonderlijk SWF-kader te exporteren. Op die manier kunt u een geanimeerd SWF-bestand maken.

Opmerking:

Selecteer de optie AI-bestand naar SWF-bestand als u de knipmaskers van de lagen wilt behouden.

Boogkwaliteit

Hiermee wordt de nauwkeurigheid van de Bezier-curven bepaald. Een laag getal vermindert de geëxporteerde bestandsgrootte, maar heeft een enigszins verminderde kwaliteit van de curve tot gevolg. Een hoger getal verbetert de nauwkeurigheid van de reproductie, maar heeft een groter bestand tot gevolg.

Framesnelheid

Hiermee kunt u de snelheid opgeven waarmee de animatie in een Flash-viewer zal worden afgespeeld. Deze optie is alleen beschikbaar voor Lagen naar SWF-kaders.

Lus

Hierdoor zal de animatie in een Flash-viewer aanhoudend worden afgespeeld, in plaats van één keer te worden afgespeeld en vervolgens te worden gestopt. Deze optie is alleen beschikbaar voor Lagen naar SWF-kaders.

Weergave behouden

Hiermee worden streken uitgebreid naar opvullingen in de vorm van streken en worden eventuele overvloedmodi en transparantie-effecten die niet door SWF worden ondersteund, afgevlakt.

Bewerkbaarheid behouden

Zet streken om in SWF-streken en benadert of negeert transparantie die niet door SWF wordt ondersteund.

Opmerking:

SWF biedt alleen ondersteuning voor dekking op objectniveau.

Opmerking:

Gebruik de opdracht Exporteren in plaats van de opdracht Opslaan voor web en apparaten om de stapelvolgorde van uw illustraties te behouden door elke laag naar een afzonderlijk SWF-bestand te exporteren. U kunt de geëxporteerde SWF-bestanden vervolgens tegelijk in Adobe Flash importeren.

Gecomprimeerd

Kies deze optie om het geëxporteerde bestand te comprimeren.

Bestand beschermen

Hiermee wordt het bestand beschermd, zodat het alleen door Flash en niet door andere toepassingen kan worden geïmporteerd.

Tekst als omtrek

Hiermee zet u alle tekst om in omtrekken om te zorgen dat de weergave van de tekst niet verandert. Schakel deze optie niet in als u de tekst wilt bewerken in Flash.

Optimalisatieopties voor SVG (Illustrator)

SVG is een vectorindeling waarin afbeeldingen worden beschreven als vormen, paden, tekst en filtereffecten. De resulterende bestanden zijn compact en bieden afbeeldingen van hoge kwaliteit op het web, in drukwerk en zelfs op mobiele apparaten, met al hun beperkingen.

Gecomprimeerd

Hiermee maakt u een gecomprimeerd SVG-bestand (SVGZ).

SVG-profielen

Hiermee geeft u de SVG XML-DTD (Document Type Definition) op voor het geëxporteerde bestand.

SVG 1.0 en SVG 1.1 Geschikt voor SVG-bestanden die op een bureaubladcomputer worden bekeken. SVG 1.1 is de volledige versie van de SVG-specificatie, waarvan SVG Tiny 1.1, SVG Tiny 1.1 Plus, SVG Tiny 1.2 en SVG Basic 1.1 subsets zijn.

SVG Basic 1.1 Geschikt voor SVG-bestanden die op apparaten met een gemiddeld vermogen, zoals mobiele apparaten, worden weergegeven. Niet alle mobiele apparaten ondersteunen het profiel SVG Basic. Als u deze optie selecteert, is het dus niet zeker dat het SVG-bestand op alle mobiele apparaten kan worden weergegeven. Niet-rechthoekige knipsels en bepaalde SVG-filtereffecten worden niet door SVG Basic ondersteund.

SVG Tiny 1.1 en SVG Tiny 1.1+ Geschikt voor de weergave van SVG-bestanden op kleine apparaten, zoals mobiele telefoons. Niet alle mobiele telefoons ondersteunen de profielen SVG Tiny en SVG Tiny Plus. Als u een van deze opties selecteert, is het dus niet zeker dat het SVG-bestand op alle kleine apparaten kan worden weergegeven.

SVG Tiny 1.2 Geschikt voor SVG-bestanden die worden weergegeven op allerlei verschillende apparaten, van PDA's en mobiele telefoons tot laptops en desktopcomputers.
Verlopen, transparantie, knipsels, maskers, symbolen en SVG-filtereffecten worden niet door SVG Tiny ondersteund. Met SVG Tiny Plus kunnen verlopen en transparantie worden weergegeven. Knipsels, maskers, symbolen en SVG-filtereffecten worden echter niet ondersteund.

Opmerking:

Zie de SVG-specificatie op de website van het World Wide Web Consortium (W3C) (www.w3.org) voor meer informatie over SVG-profielen.

Decimalen

Hiermee bepaalt u de nauwkeurigheid van vectorgegevens in het SVG-bestand. U kunt een waarde van 1 tot 7 decimalen invoeren. Hoe meer decimalen, hoe groter het bestand en hoe hoger de kwaliteit van de afbeelding.

Subset font

Hiermee bepaalt u welke glyphs in het SVG-bestand zijn ingesloten. Selecteer Geen in het menu Subset alleen als u zeker weet dat de benodigde fonts op de computers van eindgebruikers zijn geïnstalleerd. Selecteer Alleen gebruikte glyphs als u alleen glyphs wilt gebruiken voor de bestaande tekst in de huidige illustratie. De andere waarden (Standaardengels, Standaardengels en gebruikte glyphs, Standaardromeins, Standaardromeins en gebruikte glyphs, Alle glyphs) zijn handig wanneer de tekstinhoud van het SVG-bestand dynamisch is (bijvoorbeeld tekst die door de server wordt gegenereerd of interactieve tekst voor gebruikers).

Fonttype

Hiermee geeft u op hoe fonts worden geëxporteerd.

Adobe CEF Hiermee worden hintgegevens van fonts gebruikt voor een betere rendering van kleine fonts. Dit lettertype wordt ondersteund door de Adobe SVG Viewer, maar mogelijk niet door andere SVG-viewers.

SVG Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van hintgegevens van fonts. Dit fonttype wordt door alle SVG-viewers ondersteund.

Omzetten in contouren converteert het type naar vectorpaden. Gebruik deze optie als u de visuele weergave van tekst in alle SVG-viewers wilt behouden.

Locatie afbeelding

Hiermee geeft u op of een ingesloten afbeelding of een koppeling naar een afbeelding moet worden gebruikt. Wanneer u afbeeldingen insluit, neemt de bestandsgrootte toe, maar weet u zeker dat gerasterde afbeeldingen altijd beschikbaar zijn.

CSS-eigenschappen

Hiermee bepaalt u hoe CSS-stijlkenmerken in de SVG-code worden opgeslagen. Bij de standaardmethode Presentatiekenmerken worden eigenschappen toegepast op het hoogste niveau in de hiërarchie, zodat speciale bewerkingen en transformaties met optimale flexibiliteit kunnen worden uitgevoerd. Bij de methode Stijlkenmerken worden de bestanden het best leesbaar, maar kan ook de bestandsgrootte toenemen. Kies deze methode als de SVG-code in transformaties wordt gebruikt, bijvoorbeeld transformaties waarbij gebruik wordt gemaakt van XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation). De methode Verwijzingen naar entiteit resulteert in snellere weergavetijden en kleinere SVG-bestanden. De methode Stijlelement wordt gebruikt bij het delen van bestanden met HTML-documenten. Door Stijlelement te selecteren, kunt u het SVG-bestand wijzigen om een stijlelement te verplaatsen naar een extern stijlbladbestand waarnaar ook wordt verwezen door het HTML-bestand. Met de optie Stijlelement neemt het renderen echter meer tijd in beslag.

Codering

Hiermee wordt bepaald hoe de tekens in het SVG-bestand worden gecodeerd. UTF-codering (Unicode Transformation Format) wordt door alle XML-processoren ondersteund. (UTF-8 is een 8-bitsindeling en UTF-16 is een 16-bitsindeling.) Met ISO 8859-1- en UTF-16-codering blijven de bestandsmetagegevens niet behouden.

Optimaliseren voor Adobe SVG Viewer

Kies deze optie om afbeeldingen te optimaliseren voor Adobe SVG Viewer.

Meer Help-onderwerpen

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?