Een CSS-regel maken

U kunt een CSS-regel maken om de opmaak te automatiseren van HTML-tags of van een tekstbereik dat is aangeduid met de kenmerken class of ID.

 1. Plaats de invoegpositie in het document en ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk om het dialoogvenster Nieuwe CSS-regel te openen:
  • Selecteer Opmaak > CSS-stijlen > Nieuw.
  • Klik in het deelvenster CSS-stijlen (Venster > CSS-stijlen) op de knop Nieuwe CSS-regel (+) rechtsonder in het deelvenster.
  • Selecteer tekst in het documentvenster. Selecteer Nieuwe CSS-regel in het vervolgkeuzemenu Doelregel van de CSS-eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) en klik op de knop Regel bewerken of selecteer een optie in de eigenschappencontrole (klik bijvoorbeeld op de knop Vet) om een nieuwe regel te starten.
 2. Geef in het dialoogvenster Nieuwe CSS-regel het selectietype op voor de CSS-regel die u wilt maken:
  • Als u een aangepaste stijl wilt maken die als een kenmerk class kan worden toegepast op een willekeurig HTML-element, selecteert u de optie Klasse in het vervolgkeuzemenu Type kiezer, en typt u een naam voor de stijl in het tekstvak Naam van kiezer.
  Opmerking:

  Klassenamen moeten beginnen met een punt en kunnen elke combinatie van letters en cijfers bevatten (bijvoorbeeld, .mijnkop1). Als u aan het begin geen punt opgeeft, geeft Dreamweaver deze automatisch voor u op.

  • Als u de opmaak wilt definiëren voor een tag die een specifiek Id-kenmerk heeft, selecteert u de optie ID in het vervolgkeuzemenu Type kiezer, en voert u de id, bijvoorbeeld containerDIV, in het tekstvak Naam van kiezer in.
  Opmerking:

  Id's moeten beginnen met een hekje (#) en kunnen elke combinatie van letters en cijfers bevatten (bijvoorbeeld #mijnID1). Als u aan het begin geen hekje opgeeft, geeft Dreamweaver dit automatisch voor u op.

  • Als u de standaardopmaak van een specifieke HTML-tag wilt herdefiniëren, selecteert u de optie Tag in het vervolgkeuzemenu Type kiezer. Voer daarna een HTML-tag in het tekstvak Naam van kiezer in of selecteer een HTML-tag in het pop-upmenu.
  • Als u een samengestelde regel wilt definiëren die invloed heeft op twee of meer tags, klassen of id's tegelijk, selecteert u de optie Samengesteld en voert u de kiezers voor de samengestelde regel in. Als u bijvoorbeeld div p invoert, wordt de regel toegepast op alle elementen p binnen div-tags. Wanneer u kiezers toevoegt of verwijdert, wordt een beschrijving weergegeven waarin exact wordt uitgelegd op welke elementen de regel van toepassing is.
 3. Selecteer de locatie waar u de regel wilt definiëren en klik vervolgens op OK:
  • Selecteer de stijlpagina als u de regel wilt plaatsen in een stijlpagina die al aan het document is gekoppeld.
  • Als u een externe stijlpagina wilt maken, selecteert u Nieuw stijlpaginabestand.
  • Als u de stijl wilt inbedden in het huidige document, selecteert u Alleen dit document.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Definitie van CSS-regel de stijlopties die u wilt instellen voor de nieuwe CSS-regel. Zie de volgende sectie voor meer informatie.
 5. Wanneer u klaar bent met het instellen van de stijleigenschappen, klikt u op OK.
  Opmerking:

  Als u op OK klikt zonder stijlopties in te stellen, maakt u een nieuwe, lege regel.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account