Dreamweaver gebruiken met onlineservices van Adobe

Gebruik Dreamweaver met onlineservices van Adobe BrowserLab, waaronder BrowserLab en Business Catalyst InContext Editing.

Adobe-onlineservices zijn gehoste webtoepassingen die op dezelfde manier werken als desktoptoepassingen. Het voordeel van onlineservices is dat u altijd up-to-date bent omdat ze op het web worden gehost en niet op uw computer.

Dreamweaver kan rechtstreeks worden geïntegreerd met Adobe® BrowserLab en Adobe® Business Catalyst InContext Editing. In de volgende Help-secties vindt u informatie over het gebruik van deze services.

Dreamweaver kan ook worden geïntegreerd met de Adobe® CS Live-onlineservices (inclusief BrowserLab). Zie Adobe CS Live gebruiken voor meer informatie over het werken met CS Live.

Zie de Adobe-website op www.adobe.com/go/learn_creativeservices_nl voor informatie over het beheren van de onlineservices van Adobe.

BrowserLab

Met Adobe BrowserLab kunt u lokale webinhoud voorvertonen in Dreamweaver zonder dat u de inhoud eerst moet posten op een openbaar toegankelijke server. U kunt bestanden voorvertonen vanaf uw lokale Dreamweaver-site of vanaf een externe of testserver.

Ga naar www.adobe.com/go/lr_abl_nl voor informatie over de onlineservice BrowserLab, inclusief informatie over het gebruik van BrowserLab met Dreamweaver.

Business Catalyst InContext Editing

Business Catalyst InContext Editing

Adobe Business Catalyst InContext Editing is een bewerkingscomponent van Adobe Business Catalyst waarmee gebruikers in een webbrowser eenvoudige wijzigingen kunnen aanbrengen in inhoud. Als gebruikers een webpagina willen wijzigen, bladeren ze naar de pagina, melden ze zich aan bij InContext Editing en bewerken ze de pagina. De bewerkingsopties zijn eenvoudig en elegant. Voor het gebruik ervan is geen kennis nodig van HTML-code of bewerken via het web.

Voordat u het gebruikers mogelijk maakt om live wijzigingen op het web aan te brengen, moet u echter Dreamweaver gebruiken om de HTML-pagina's bewerkbaar te maken. U doet dit door de gebieden op de pagina's op te geven die gebruikers mogen bewerken. Zo kunt u een nieuwspagina hebben met titels en flapteksten voor artikels. U kunt deze inhoud selecteren en vervolgens omzetten in een bewerkbaar InContext Editing-gebied, zodat een gebruiker die zich aanmeldt bij InContext Editing, de titels en flapteksten rechtstreeks in een browser kan bewerken.

In deze documentatie wordt uitgelegd hoe u met de bewerkbare InContext Editing-gebieden in Dreamweaver kunt werken. Adobe biedt daarnaast ook andere informatiebronnen die u helpen bij het werken met InContext Editing:

Ga naar www.businesscatalyst.com voor meer informatie over Adobe Business Catalyst.

Opmerking:

Adobe AIR biedt geen ondersteuning voor Adobe Business Catalyst InContext Editing. Als u de AIR-uitbreidingsmodule voor Dreamweaver gebruikt om een toepassing te exporteren die InContext Editing-gebieden bevat, werkt de functie InContext Editing niet.

Een bewerkbaar InContext Editing-gebied maken

Een bewerkbaar InContext Editing-gebied is een HTML-tagpaar dat het kenmerk ice:editable bevat in de openingstag. Het bewerkbare gebied definieert een gebied op de pagina dat een gebruiker direct in een browser kan bewerken.

Opmerking:

Als u een bewerkbaar InContext Editing-gebied toevoegt aan een pagina die is gebaseerd op een Dreamweaver-sjabloon, moet het nieuwe bewerkbare InContext Editing-gebied bestaan in een gebied dat al bewerkbaar is.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een div-, th- of td-tag die u wilt transformeren in een bewerkbaar gebied.

  • Plaats de invoegpositie op de plaats waar u een nieuw bewerkbaar gebied op de pagina wilt invoegen.

  • Selecteer exact één bewerkbaar gebied in een Dreamweaver-sjabloon (DWT-bestand).

  • Selecteer andere inhoud op de pagina die u bewerkbaar wilt maken (zoals een tekstblok).

 2. Kies Invoegen > InContext Editing > Bewerkbaar gebied maken.

 3. De opties zijn afhankelijk van uw selectie.

  • Als u een div-, th- of td-tag hebt geselecteerd, transformeert Dreamweaver de tag in een bewerkbaar gebied zonder meer stappen te volgen.

  • Als u een nieuw, leeg bewerkbaar gebied invoegt, voert u een van de volgende stappen uit:

   • Selecteer Nieuw bewerkbaar gebied invoegen op huidige invoegpositie en klik op OK. Dreamweaver voegt een div-tag in de code in met het kenmerk ice:editable in de openingstag.

   • Selecteer De bovenliggende tag omzetten in een bewerkbaar gebied als u wilt dat Dreamweaver de bovenliggende tag van de selectie het containerelement voor het gebied maakt. Alleen bepaalde HTML-tags zijn geschikt voor omzetting: div, th en td.

  Opmerking:

  Deze tweede optie is alleen beschikbaar als het bovenliggende knooppunt exact voldoet aan de criteria voor omzetting. Het knooppunt moet bijvoorbeeld een van de genoemde omzetbare tags zijn en mag niet betrokken zijn bij een van de fouten die worden vermeld in InContext Editing-foutberichten.

  • Klik in het dialoogvenster Bewerkbaar gebied maken op OK wanneer u een bewerkbaar gebied van een Dreamweaver-sjabloon hebt geselecteerd. Dreamweaver plaatst het bewerkbare gebied van de sjabloon tussen div-tags die als een container fungeren voor het nieuwe bewerkbare InContext Editing-gebied.
  • Als u andere inhoud hebt geselecteerd om bewerkbaar te maken, voert u één van de volgende stappen uit:
  • Selecteer Huidige selectie tussen DIV-tags plaatsen en het vervolgens omzetten als u het geselecteerde item tussen div-tags wilt plaatsen en in een bewerkbaar gebied wilt omzetten. De div-tags waartussen Dreamweaver de inhoud plaatst, fungeert als de container voor het bewerkbare gebied.
  Opmerking:

  Door div-tags aan pagina's toe te voegen, kunnen de paginaweergave en de effecten van CSS-regels veranderen. Als u bijvoorbeeld een CSS-regel hebt waarmee een rode rand wordt toegepast rond div-tags, ziet u een rode rand rond de huidige selectie wanneer Dreamweaver deze tussen div-tags plaatst en omzet. U kunt dit soort conflicten vermijden, door de CSS-regels te herschrijven die de huidige selectie beïnvloeden of de omzetting ongedaan te maken (Bewerken > Ongedaan maken), en een ondersteunde tag om te zetten die Dreamweaver niet tussen div-tags hoeft te plaatsen.

  • Selecteer De bovenliggende tag omzetten in een bewerkbaar gebied als u wilt dat Dreamweaver de bovenliggende tag van de selectie het containerelement voor het bewerkbare gebied maakt. Alleen bepaalde HTML-tags zijn geschikt voor transformatie: div, th en td.
 4. Klik in de ontwerpweergave op de blauwe tab van het bewerkbare gebied om het te selecteren, als dit nog niet is gebeurd.

  Opmerking:

  Als u in een Dreamweaver-sjabloon werkt, moet u erop letten dat u het bewerkbare InContext Editing-gebied selecteert (het containergebied) en niet het bewerkbare gebied van de Dreamweaver-sjabloon.

 5. Schakel opties in de eigenschappencontrole Bewerkbare gebieden in of uit. De opties die u selecteert, zijn beschikbaar voor een gebruiker wanneer deze de inhoud van het bewerkbare gebied in een browser bewerkt. Als u bijvoorbeeld de optie Vet selecteert, kan de gebruiker de tekst vet maken. Selecteert u de optie Genummerde lijst en lijst met opsommingstekens, dan kan de gebruiker genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens maken, en als u de optie Koppeling selecteert, kan de gebruiker koppelingen maken. Beweeg de cursor boven het pictogram van elke optie om knopinfo over de optie weer te geven.

 6. Sla de pagina op.

  Als u de functie InContext Editing voor het eerst aan een pagina toevoegt, krijgt u bericht van Dreamweaver dat er ondersteunende bestanden van InContext Editing aan uw site worden toegevoegd: ice.conf.js, ice.js, en ide.html. Laad deze bestanden naar de server wanneer u de pagina laadt, anders zal de InContext Editing-functie niet werken in een browser.

Een InContext Editing-herhalingsgebied maken

Een InContext Editing-herhalingsgebied is een HTML-tagpaar dat het kenmerk ice:repeating bevat in de openingstag. Het herhalingsgebied definieert een gebied op de pagina dat een gebruiker kan “herhalen" en waaraan een gebruiker inhoud kan toevoegen tijdens het bewerken in een browser. U kunt bijvoorbeeld een koptekst met alinea omzetten in een herhalingsgebied dat door een gebruiker kan worden gedupliceerd op een pagina.

Herhalingsgebieden zoals weergegeven in een bewerkbaar InContext Editing-browservenster. Het onderste gebied is geselecteerd en kan worden gedupliceerd, verwijderd of omhoog en omlaag worden verplaatst.

Behalve het toevoegen van herhalingsgebieden die gebaseerd zijn op het oorspronkelijke gebied, kunt u de gebruiker ook de mogelijkheid geven om gebieden te verwijderen, volledig nieuwe gebieden toe te voegen (niet gebaseerd op de inhoud van het oorspronkelijke gebied) en de gebieden omhoog en omlaag te schuiven.

Wanneer u een herhalingsgebied maakt, laat Dreamweaver deze in een andere container teruglopen. Dit wordt een groep herhalingsgebieden genoemd. Deze container (een div-tag met het kenmerk ice:repeatinggroup toegevoegd aan de openingstag) fungeert als de container voor alle bewerkbare herhalingsgebieden die een gebruiker kan toevoegen aan de groep. U kunt herhalingsgebieden niet buiten hun groepscontainers met herhalingsgebieden plaatsen. Bovendien mag u niet handmatig groepstags voor herhalingsgebieden aan uw pagina toevoegen. Dreamweaver voegt deze automatisch voor u toe wanneer dat nodig is.

Opmerking:

Wanneer u een herhalingsgebied van een tabelrij maakt (tag tr), past Dreamweaver het groepskenmerk voor de herhalingsgebieden op de bovenliggende tag toe (bijvoorbeeld de tag table) en wordt geen div-tag ingevoegd.

Als u aan een pagina werkt die al een groep herhalingsgebieden bevat en u direct achter de bestaande groep een herhalingsgebied probeert toe te voegen, detecteert Dreamweaver dat het gebied dat u probeert toe te voegen wordt voorafgegaan door een groep herhalingsgebieden, en krijgt u de mogelijkheid om het nieuwe gebied aan de bestaande groep toe te voegen. U kunt kiezen of u het nieuwe herhalingsgebied wilt toevoegen aan de bestaande groep of een geheel nieuwe groep herhalingsgebieden wilt maken.

Opmerking:

Als u een InContext Editing-herhalingsgebied toevoegt aan een pagina die is gebaseerd op een Dreamweaver-sjabloon, moet het nieuwe InContext Editing-herhalingsgebied bestaan in een gebied dat al bewerkbaar is.

Volg onderstaande stappen om een herhalingsgebied te maken in Dreamweaver.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een tag die u wilt omzetten in een herhalingsgebied. De lijst met mogelijke tags is zeer omvangrijk: a, abbr, acronym, address, b, big, blockquote, center, cite, code, dd, dfn, dir, div, dl, dt, em, font, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, ins, kbd, label, li, menu, ol, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, table, tbody, tr, tt, u, ul en var.

  Opmerking:

  Alleen div-tags kunnen tegelijkertijd de kenmerken voor een bewerkbaar gebied als die voor een herhalingsgebied bevatten.

  • Plaats de invoegpositie daar waar u een nieuw herhalingsgebied op de pagina wilt plaatsen.
  • Selecteer exact één herhalingsgebied in een Dreamweaver-sjabloon (DWT-bestand).
  • Selecteer andere inhoud op de pagina die u wilt kunnen herhalen (zoals een kop of een tekstblok).
 2. Kies Invoegen > InContext Editing > Herhalingsgebied maken.

 3. De opties zijn afhankelijk van uw selectie.

  • Als u een omzetbare tag hebt geselecteerd, zet Dreamweaver de tag om in een herhalingsgebied zonder meer stappen uit te voeren.

  • Als u een nieuw, leeg herhalingsgebied invoegt, voert u een van de volgende stappen uit:

   • Selecteer Nieuw herhalingsgebied invoegen op huidige invoegpositie en klik op OK.

   • Selecteer De bovenliggende tag omzetten in een herhalingsgebied als u wilt dat Dreamweaver de bovenliggende tag van de selectie het containerelement voor het gebied maakt. Alleen bepaalde HTML-tags zijn omzetbaar: a, abbr, acronym, address, b, big, blockquote, center, cite, code, dd, dfn, dir, div, dl, dt, em, font, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, ins, kbd, label, li, menu, ol, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, table, tbody, tr, tt, u, ul en var.

  Opmerking:

  Deze tweede optie is alleen beschikbaar als het bovenliggende knooppunt exact voldoet aan de criteria voor omzetting. Het knooppunt moet bijvoorbeeld een van de genoemde omzetbare tags zijn en mag niet betrokken zijn bij een van de fouten die worden vermeld in InContext Editing-foutberichten.

  • Klik in het dialoogvenster Herhalingsgebied maken op OK wanneer u een herhalingsgebied van een Dreamweaver-sjabloon hebt geselecteerd. Dreamweaver plaatst het herhalingsgebied van de sjabloon tussen div-tags die als een container fungeren voor het nieuwe InContext Editing-herhalingsgebied.
  • Als u andere inhoud hebt geselecteerd als herhalingsgebied, voert u één van de volgende stappen uit:
   • Selecteer Huidige selectie tussen DIV-tags plaatsen en het vervolgens omzetten als u het geselecteerde item tussen div-tags wilt plaatsen en in een herhalingsgebied wilt omzetten. De div-tags waartussen Dreamweaver de inhoud plaatst, fungeert als de container voor het herhalingsgebied.
   • Selecteer De bovenliggende tag omzetten in een herhalingsgebied als u wilt dat Dreamweaver de bovenliggende tag van de selectie het containerelement voor het herhalingsgebied maakt. Alleen bepaalde HTML-tags zijn omzetbaar: a, abbr, acronym, address, b, big, blockquote, center, cite, code, dd, dfn, dir, div, dl, dt, em, font, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, ins, kbd, label, li, menu, ol, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, table, tbody, tr, tt, u, ul en var.
 4. Klik in de ontwerpweergave op de blauwe tab van het herhalingsgebied om het te selecteren, als dit nog niet is gebeurd. Dreamweaver dwingt u in feite om de tab te selecteren voor de groep herhalingsgebieden. Alle herhalingsgebieden liggen namelijk binnen een groep herhalingsgebieden en u kunt alleen opties instellen voor één herhalingsgebied als u die voor de hele groep instelt.

 5. Schakel opties in de eigenschappencontrole Groep herhalingsgebieden in of uit. Er zijn twee opties: Opnieuw ordenen en Toevoegen/verwijderen Wanneer u Opnieuw ordenen kiest, kunnen gebruikers herhalingsgebieden omhoog of omlaag verplaatsen bij het bewerken in een browser. Kiest u Toevoegen/verwijderen, dan kunnen gebruikers herhalingsgebieden toevoegen of verwijderen bij het bewerken in een browser. Beide opties zijn standaard geselecteerd, en een van beide moet altijd ingeschakeld zijn.

 6. Sla de pagina op.

  Als u de functie InContext Editing voor het eerst aan een pagina toevoegt, krijgt u bericht van Dreamweaver dat er ondersteunende bestanden van InContext Editing aan uw site worden toegevoegd: ice.conf.js, ice.js, en ide.html. Laad deze bestanden naar de server wanneer u de pagina laadt, anders zal de InContext Editing-functie niet werken in een browser.

Een gebied verwijderen

U kunt een gebied het beste verwijderen door de eigenschappencontrole van het gebied te gebruiken. De eigenschappencontrole van het gebied zorgt ervoor dat alle codes worden verwijderd die betrekking hebben op het gebied.

 1. Selecteer een bewerkbaar gebied, een herhalingsgebied of een groep herhalingsgebieden.

 2. Klik in de eigenschappencontrole van het gebied op de knop Gebied verwijderen.

CSS-klassen opgeven voor opmaak

De InContext Editing-functie Beschikbare CSS-klassen beheren wordt vanaf Dreamweaver CS5 niet meer ondersteund.

Foutberichten van InContext Editing

Kan InContext Editing niet toepassen op tags die scripttags of codeblokken aan serverzijde bevatten.

Als uw selectie code op de server bevat, is het niet mogelijk deze om te zetten in een bewerkbaar gebied of herhalingsgebied. Het probleem heeft te maken met hoe InContext Editing bewerkbare pagina's opslaat wanneer de gebruiker in de browser werkt. Wanneer een gebruiker de pagina na het bewerken opslaat, wordt code op de server uit het gebied verwijderd.

Huidige selectie kan niet worden getransformeerd of verpakt met een DIV-tag omdat het bovenliggende knooppunt geen DIV als onderliggende tag toestaat.

Wanneer de selectie die u op de pagina wilt omzetten, niet rechtstreeks kan worden omgezet, moet Dreamweaver de selectie tussen div-tags plaatsen, die als een container zullen fungeren voor het zojuist gemaakte bewerkte herhalingsgebied. Daarom moeten de bovenliggende tags van wat u wilt omzetten div-tags als onderliggende elementen toestaan. Als de bovenliggende tag van de tag die u probeert om te zetten, geen onderliggende div-tags toestaat, kunt u de omzetting niet in Dreamweaver uitvoeren.

Huidige selectie bevat al of bevindt zich binnen een bewerkbaar gebied. Geneste bewerkbare gebieden zijn niet toegestaan.

Als de selectie binnen een bewerkbaar gebied valt, of als er een bewerkbaar gebied binnen de selectie ligt, kunt u de omzetting in Dreamweaver niet uitvoeren. InContext Editing ondersteunt geen geneste bewerkbare gebieden.

Bewerkbare gebieden mogen geen herhaalde gebieden of herhaalde gebiedsgroepen bevatten.

Bewerkbare InContext Editing-gebieden kunnen geen andere InContext Editing-functie bevatten. Als u een herhalingsgebied of een groep herhalingsgebieden wilt toevoegen aan een bewerkbaar gebied, kunt u de omzetting in Dreamweaver niet uitvoeren.

Herhaalde gebieden mogen zich niet binnen bewerkbare gebieden bevinden en mogen geen herhaalde gebiedsgroepen bevatten.

Bewerkbare InContext Editing-gebieden kunnen geen andere InContext Editing-functie bevatten. Als u een herhalingsgebied of een groep herhalingsgebieden wilt toevoegen aan een bewerkbaar gebied, kunt u de omzetting in Dreamweaver niet uitvoeren. Bovendien is het niet mogelijk in Dreamweaver een element om te zetten in een bewerkbaar gebied of herhalingsgebied, als het al een groep herhalingsgebieden bevat.

Huidige selectie bevat al of bevindt zich binnen een herhaald gebied. Geneste herhalingsgebieden zijn niet toegestaan.

Als de selectie binnen een herhalingsgebied valt, of als er een herhalingsgebied binnen de selectie ligt, kunt u de omzetting in Dreamweaver niet uitvoeren. InContext Editing ondersteunt geen geneste herhalingsgebieden.

Selectie mag maar één bewerkbaar/herhaald gebied van een Dreamweaver-sjabloon bevatten of moet zich binnen een bewerkbaar gebied van een Dreamweaver-sjabloon bevinden.

Wanneer u met sjabloonbestanden van Dreamweaver werkt (.dwt-bestanden), moet u zich aan bepaalde regels houden. U zet een bewerkbaar gebied/herhalingsgebied van een Dreamweaver-sjabloon om in een dergelijk gebied in InContext Editing door exact één bewerkbaar gebied/herhalingsgebied van een Dreamweaver-sjabloon te selecteren op de pagina en deze om te zetten. Wanneer u een andere selectie op de pagina (bijvoorbeeld een tekstblok) wilt omzetten, moet de selectie in een bewerkbaar gebied van een Dreamweaver-sjabloon liggen.

Alleen op DIV-tags kan tegelijkertijd de functionaliteit van een bewerkbaar gebied en die van een herhaald gebied worden toegepast.

Als de selectie geen div-tag is en er al een kenmerk van een herhalingsgebied op is toegepast, is het niet mogelijk ook het kenmerk van het bewerkbare gebied op die tag toe te passen. Het is alleen mogelijk kenmerken van beide gebieden tegelijk toe te passen op div-tags.

Dreamweaver heeft gedetecteerd dat een tag voor een herhaalde gebiedsgroep aan het herhaalde gebied voorafgaat.

Alle InContextEditing-herhalingsgebieden moeten in een groep herhalingsgebieden zitten. Wanneer u een nieuw herhalingsgebied aan een pagina toevoegt, detecteert Dreamweaver of er al een groep herhalingsgebieden direct vóór zit. Als dit het geval is, kunt u in Dreamweaver het nieuwe herhalingsgebied aan de groep herhalingsgebieden toevoegen die er al is, of een nieuwe groep herhalingsgebieden maken die het nieuwe herhalingsgebied bevat.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?