Uw gebruikers verifiëren met Google-federatie

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Integratie met Canvas LMS
   3. Integratie met Blackboard Learn
   4. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   5. Veelgestelde vragen over Kivuto
   6. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft Azure ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
     3. Dovetail
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   8. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. User Management API (UMAPI)
    5. Microsoft Azure Sync
    6. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Je assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager 6.x Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Sign
   1. Adobe Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   3. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   4. Producten in de map Exceptions installeren
   5. Creative Cloud-producten verwijderen
   6. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   7. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Naleving van aankoopverzoek
  6. Value Incentive Plan (VIP) in China
  7. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Configureer eenmalige aanmelding (Single Sign-On of SSO) met de Google-beheerdersconsole om gebruikers en rechten voor uw Adobe-apps en -services te beheren. In dit scenario gebruikt de Adobe Admin Console Google als identiteitsprovider (IdP).

Google-federatie combineert het maken van een directory, het claimen van een domein en SSO-configuratie in een eenvoudige workflow in de Google-beheerdersconsole en de Adobe Admin Console. Gebruikers in de Google-directory die zijn gekoppeld met de Adobe Admin Console, zijn uniek en kunnen worden toegewezen aan een of meer productprofielen.

Algemene vereisten

Als u gebruikersbeheer in de Adobe Admin Console wilt integreren met de Google-beheerdersconsole, moet uw organisatie aan de volgende eisen voldoen:

 • U bent een beheerder in de Google-beheerdersconsole
 • U hebt geverifieerde domeinen in de Google-beheerdersconsole
 • U bent bekend met de Google-catalogus met SAML-apps in Google Workspace

Een directory maken in de Adobe Admin Console

Nadat de Google-beheerdersconsole is ingesteld en gereed is, voert u de volgende stappen uit in het desbetreffende venster (Google-beheerdersconsole of Adobe Admin Console):

 1. Meld u aan bij de Adobe Admin Console en klik op Instellingen. Klik op de pagina Identiteit op Directory maken.

 2. Doe het volgende in het scherm Een directory maken en klik daarna op Starten:

  • Voer een naam in voor de directory
  • Selecteer Federated ID

 3. Selecteer Google en klik op Volgende. Klik daarna op Aanmelden bij Google in het volgende scherm.

 4. Volg de instructies in SAML-configuratie bewerken en klik op Opslaan.

Domeinen toevoegen via de Google-directory

Voeg domeinen toe nadat u uw Adobe Admin Console-directory hebt gekoppeld aan de Google-directory. U kunt als volgt geverifieerde domeinen rechtstreeks uit de Google-beheerdersconsole ophalen:

 1. Ga in de Adobe Admin Console naar de details van uw directory > Domeinen > Domein toevoegen.

 2. Selecteer Domeinen toevoegen vanuit Google en daarna Aanmelden bij Google.

 3. Meld u aan bij uw Google-account met de geverifieerde domeinen die moeten worden toegevoegd aan de Adobe Admin Console.

 4. Selecteer een of meer domeinen uit de lijst met beschikbare domeinen en klik op Bevestigen.

 5. Na bevestiging worden de desbetreffende domeinen weergegeven onder Directorydetails > Domeinen.

Volgende stappen

Nadat u een directory hebt gemaakt en domeinen hebt toegevoegd, kunt u gebruikers en gebruikersgroepen toevoegen en toewijzen aan de juiste productprofielen. Voeg Google Sync toe aan de directory via het tabblad Synchroniseren in de directorydetails om gebruikers rechtstreeks vanuit uw Google-directory toe te voegen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account