Handboek Annuleren

Adobe Creative Cloud: update voor team- en ondernemingsaccounts

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

We upgraden de Admin Console om de controle van uw organisatie over inhoud die is opgeslagen in Creative Cloud, te verbeteren en om u meer inzicht te geven in de opslagcapaciteit en het gebruik ervan.

Bekijk deze video voor meer informatie over Business ID's, opslag voor ondernemingen en Adobe-profielen.

Opmerking: De video is momenteel alleen beschikbaar in het Engels.

Voor informatie over problemen die gebruikers kunnen ondervinden wanneer uw organisatie een update uitvoert om Business ID's en opslag voor ondernemingen te gebruiken, raadpleegt uBusiness ID's | Bekende problemen.

Opmerking:

We werken uw Admin Console bij op een geschikt moment om de invloed ervan tot het minimum te beperken. Tijdens de update is de Admin Console niet beschikbaar.

Voor de meeste organisaties is de update niet merkbaar, afgezien van een korte periode waarin de Admin Console niet beschikbaar is. Voor organisaties met een groot aantal gebruikers (meer dan 10.000) kan dit een uur of langer duren, dus zullen we proberen de update buiten kantooruren te plannen.

Als onderdeel van de update ervaren gebruikers geen downtime van hun Adobe-apps en -services. Ze worden echter wel afgemeld bij hun Adobe-account en moeten zich na de update opnieuw aanmelden.

Nieuwe opslagfuncties

Met de update van de Admin Console kunnen organisaties gemakkelijker inhoud van gebruikers overdragen wanneer die gebruikers het bedrijf verlaten. We hebben ook de opslag van uw organisatie gegroepeerd om uw team meer flexibiliteit te geven. Op een nieuw opslagtabblad krijgt u een overzicht van het opslaggebruik.

Bovendien kunnen ondernemingen nu de rol van opslagbeheerder toewijzen om taken voor het beheren van de opslag te delegeren.

De volgende opslaggerelateerde functies zijn opgenomen in deze update:

Assets terughalen

Van toepassing op: Creative Cloud voor teams en Creative Cloud voor ondernemingen

We maken het voor uw organisatie gemakkelijker om de bestanden van een gebruiker over te zetten vanuit de Creative Cloud-opslag naar een ander account wanneer die gebruiker uit uw Creative Cloud-bedrijfslidmaatschap wordt verwijderd, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker het bedrijf verlaat.

De inhoud wordt overgedragen via een ZIP-bestand (of meerdere ZIP-bestanden als de inhoud groter is dan 5 GB). Een koppeling naar het ZIP-bestand wordt verzonden naar de gebruiker die door de beheerder is gedelegeerd om de overgedragen bestanden te ontvangen. De aangewezen gebruiker kan het ZIP-bestand downloaden, de inhoud extraheren en uploaden naar zijn of haar eigen gebruikersmap. Het ZIP-bestand blijft beschikbaar zolang de bijbehorende hoofdmap niet definitief is verwijderd. Zie Assets van een gebruiker terughalen voor meer informatie.

Flexibeler opslag met samengevoegde quota

Van toepassing op: Creative Cloud voor teams en Creative Cloud voor ondernemingen

Alle opslagquota van gebruikers worden nu gecombineerd en gedeeld met het hele team. Hierdoor kunnen degenen die meer opslagruimte nodig hebben, de ongebruikte opslag gebruiken van degenen die minder opslagruimte nodig hebben.

Voorheen werd Adobe-opslagruimte toegewezen per licentie met een opslaglimiet. Wanneer een organisatie voorheen bijvoorbeeld 50 Creative Cloud-licenties kocht, werd aan elke licentie de hoeveelheid opslagruimte toegewezen waarop die licentie recht geeft. Gebruikers die deze limiet bereikten, moesten inhoud verwijderen of hun organisatie moest meer opslagruimte aanschaffen, zelfs als andere gebruikers niet hun volledige quota gebruikten.

Met deze update wordt de toewijzing nu gebaseerd op de totale aangeschafte opslagruimte in plaats van per licentie te worden toegewezen. Dus als een organisatie 50 Creative Cloud-licenties aanschaft, krijgt iedere gebruiker nog steeds de toegestane hoeveelheid opslagruimte, maar kan iedere gebruiker nu zijn of haar toegewezen opslagruimte overschrijden zolang de organisatie de totale hoeveelheid toegewezen opslagruimte niet heeft overschreden. Zie Adobe-opslag beheren voor meer informatie.

Opslaganalyse

Van toepassing op: Creative Cloud voor teams en Creative Cloud voor ondernemingen

Nieuwe functies voor opslaganalyse geven u een overzicht van de opslagruimte van uw organisatie en van de opslagruimten voor iedere actieve gebruiker. U krijgt een waarschuwing wanneer opslaglimieten worden overschreden. En u kunt opslagrapporten downloaden voor verdere analyse.

Update in gebruikerservaring en accounts

Van toepassing op : Creative Cloud voor teams, Creative Cloud voor ondernemingen, Document Cloud voor teams en Experience Cloud

Met deze update werken wij gebruikers bij met een Adobe ID en gebruikers in beheerde organisaties naar Business ID's. In het geval van Creative Cloud voor teams of Creative Cloud voor ondernemingen beheert uw organisatie de assets die aan deze accounts zijn gekoppeld.

Gebruikers worden afgemeld bij hun Adobe-account en moeten zich na de update opnieuw aanmelden. De accounts van sommige gebruikers zijn mogelijk enkele minuten niet beschikbaar wanneer ze zich proberen aan te melden terwijl hun account wordt bijgewerkt. Na een paar minuten kunnen ze zich weer aanmelden.

Update van de aanmeldmethode voor gebruikers

De meeste gebruikers die één bedrijfslidmaatschap van Adobe hebben, zien geen verandering bij het aanmelden. Ze hebben zoals voorheen gewoon toegang tot de apps en services van Adobe.

Als gebruikers meerdere Adobe-lidmaatschappen aan hetzelfde e-mailadres hebben gekoppeld, maakt Adobe aparte profielen met eigen opslagruimte voor elk van die lidmaatschappen. Om gemakkelijk te kunnen werken en inhoud te organiseren tussen bedrijfslidmaatschappen en individuele lidmaatschappen, kunnen gebruikers bij het aanmelden een profiel selecteren (zakelijk of persoonlijk).

Dit houdt in dat, als een gebruiker een specifiek profiel selecteert, de gebruiker alleen toegang heeft tot de apps en services die aan dat profiel zijn gekoppeld. De gebruiker heeft geen toegang tot apps en services van andere profielen. Als een gebruiker bijvoorbeeld Photoshop-rechten heeft voor het ene profiel en InDesign voor een ander profiel, moet de gebruiker zich afmelden bij het ene profiel en inloggen bij het andere profiel om de specifieke app te gebruiken. Houd er echter rekening mee dat Stock-rechten beschikbaar zijn voor alle profielen.

Zie Adobe-profielen beheren voor meer informatie.

Opmerking:

In de meeste gevallen wordt het juiste profiel automatisch geselecteerd. In enkele gevallen moeten deze gebruikers tijdens het aanmelden mogelijk een profiel selecteren.

Wijziging in de aanmeldingsprocedure voor beheerders

De meeste beheerders die beheerdersrechten hebben gekregen voor één organisatie in de Adobe Admin Console, zien geen verandering in de aanmeldingsprocedure. Ze kunnen zich op dezelfde manier blijven aanmelden om toegang krijgen tot de Admin Console.

Als u echter beheerdersrechten voor meerdere organisaties hebt met hetzelfde e-mailadres, ziet u de volgende wijzigingen:

 • Tijdens het aanmelden wordt u gevraagd een profiel te kiezen, waarbij u kunt kiezen uit één profiel voor elke organisatie waarvoor u beheerdersrechten hebt. Zie Adobe-profielen beheren voor meer informatie over profielen.
 • Nadat u het profiel hebt gekozen, wordt u aangemeld bij de organisatie waarbij het geselecteerde profiel hoort.
 • U kunt echter overschakelen naar een ander profiel zonder dat u zich hoeft af te melden en weer moet aanmelden. Klik hiervoor op de naam van de organisatie in de rechterbovenhoek van de Admin Console en selecteer een andere organisatie.
Opmerking:

We werken momenteel alle organisaties bij naar de nieuwe opslagfuncties die hier worden beschreven.

 • Als een of meer van uw organisaties nog niet zijn bijgewerkt, ziet u GEEN profielen voor deze organisaties in de profielkiezer. U kunt zich echter aanmelden met uw persoonlijke profiel en vervolgens de organisatiekiezer gebruiken om dat profiel te selecteren en te openen.
 • Als u meerdere organisaties beheert, wordt u mogelijk gevraagd de organisatie te kiezen zodra u zich aanmeldt bij de Admin Console. Als een organisatie momenteel wordt bijgewerkt, wordt deze ook niet weergegeven in de kiezer.

 Als u de contracteigenaar bent en de organisatie van uw team is bijgewerkt naar Business ID's, moet u zich aanmelden met uw persoonlijke profiel (ook wel persoonlijk account genoemd) om factureringsgerelateerde taken uit te voeren.

Opmerking:

Om opslagruimte voor ondernemingen en andere functies voor bedrijven te kunnen bieden, werken we alle bestaande Adobe ID's bij naar Business ID's. Alle nieuwe zakelijke klanten gebruiken Business ID's voor hun teamleden.

U krijgt van tevoren bericht wanneer uw organisatie staat ingepland voor de update. Totdat uw organisatie is bijgewerkt, blijft u Adobe ID's gebruiken voor de toegang tot de organisatie. Ondersteuning voor Adobe ID's is dan alleen voorbehouden aan individuele klanten.

Business ID

Nieuwe en bestaande teamleden van uw organisatie die voor verificatie een Adobe ID gebruiken, worden bijgewerkt naar Business ID's. Ondernemingen hebben de mogelijkheid om net als voorheen Enterprise ID's en Federated ID's toe te voegen.

Voor ondernemingen en teams introduceert Adobe Business ID's waarmee organisaties meer controle over hun assets krijgen. Adobe ID's worden voortaan alleen ondersteund voor individuele klanten. 

Belangrijkste details:

 • Business ID's zijn beschikbaar voor alle nieuwe en bestaande organisaties nadat deze zijn bijgewerkt.
 • Totdat uw organisatie is bijgewerkt, blijft u Adobe ID's, Enterprise ID's of Federated ID's gebruiken voor de toegang tot de organisatie.
 • Business ID's hoeven niet specifiek te worden ingesteld, zoals het claimen van een domein of het instellen van SSO.
 • U kunt gebruikers met elk e-mailadres toevoegen, inclusief openbare e-maildomeinen zoals gmail.com of outlook.com.
 • Bestaande Adobe ID-accounts in uw organisatie worden bijgewerkt naar Business ID's.

Andere verbeteringen

Betere controle over en delen van Creative Cloud Libraries

Van toepassing op: Creative Cloud voor teams en Creative Cloud voor ondernemingen

Met Creative Cloud Libraries kunt u creatieve assets vastleggen, organiseren en delen met uw team. Met de nieuwste verbeteringen kunt u ervoor kiezen om bibliotheken op te slaan in de Creative Cloud-opslag van uw organisatie, zodat deze direct toegankelijk zijn voor alle andere gebruikers met hetzelfde bedrijfslidmaatschap. Zo kan het team op efficiënte wijze de creatieve consistentie handhaven en ervoor zorgen dat de assets binnen het bedrijf blijven. Teambibliotheken kunnen ook worden gedeeld met een onbeperkt aantal deelnemers, zowel binnen als buiten de organisatie. Zie Creative Cloud Libraries voor bedrijven voor meer informatie.

Langere versiegeschiedenis

Van toepassing op: Creative Cloud voor teams en Creative Cloud voor ondernemingen

U kunt eerdere versies van clouddocumenten en Creative Cloud-bestanden nu nog 180 dagen bekijken of terugzetten.

Beperkingen voor het delen van inhoud

Van toepassing op: Creative Cloud voor ondernemingen

Dankzij nieuwe functies kan de IT-afdeling beperkingen instellen voor de manier waarop gebruikers assets delen en eraan samenwerken. Zie Beperkingen voor het delen van inhoud om assets te beschermen voor meer informatie.

Inhoudslogbestanden

Van toepassing op: Creative Cloud voor ondernemingen

Met inhoudslogbestanden kan de IT-afdeling bekijken hoe bestanden en mappen worden gebruikt en door wie. Zie Inhoudslogbestanden voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account