Handboek Annuleren

Uw gebruikers verifiëren met Microsoft Azure

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

U kunt uw gebruikers snel verifiëren met Open ID Connect (OIDC). U kunt ook Microsoft Azure AD Sync (Azure Sync) toevoegen aan de directory's zijn ingesteld met Microsoft Azure om gebruikersbeheer te automatiseren.

Algemene vereisten

U hebt het volgende nodig om de Adobe Admin Console te integreren met Microsoft Azure Active Directory (Azure AD):
 • Azure AD als identiteitsprovider (IdP).
 • Een of meer van de volgende producten: Creative Cloud voor ondernemingen, Document Cloud voor ondernemingen of Experience Cloud.
 • Geclaimde domeinen die zijn gekoppeld aan Azure AD, worden verwijderd uit de Adobe Admin Console en u kunt openstaande domeinclaims gemakkelijk intrekken.
Opmerking:
 • Als uw identiteitsprovider Azure AD is en u geen federatieve directory in de Adobe Admin Console hebt, kunt u federatie op de volgende manieren instellen:
  • OpenID Connect (OIDC): Maak in enkele seconden een federatieve directory via OIDC. De configuratie vindt grotendeels plaats binnen de Adobe Admin Console.
  • SSO met Azure AD via SAML: Maak een federatieve directory met Azure AD met SAML-configuratie. De configuratie vindt grotendeels plaats binnen de Microsoft Azure Portal.

Een directory maken

Als u voldoet aan de criteria in het gedeelte Algemene vereisten, is het tijd om de integratie te configureren, zodat uw gebruikers aan de slag kunnen met hun rechten.

Nadat de Azure Portal is ingesteld en gereed is, doet u het volgende:

 1. Meld u aan bij de Adobe Admin Console en klik op Instellingen. Klik op de pagina Identiteit op Directory maken.

 2. Doe het volgende in het scherm Een directory maken en klik daarna op Starten.

  • Voer een naam in voor de directory
  • Selecteer de kaart Federated ID
 3. Selecteer Microsoft Azure Active Directory en klik op Volgende. Klik daarna op Aanmelden bij Azure op het volgende scherm.

 4. U wordt omgeleid naar de aanmeldingspagina van uw Microsoft-account. Voer beheerdersreferenties met de juiste machtigingen in en meld u aan. Bekijk de machtigingen en klik op Accepteren.

  Azure-machtigingen

 5. Ga terug naar de Adobe Admin Console, controleer uw Azure AD-gegevens en klik op Bevestigen.

Domeinen toevoegen via Azure AD

Nadat u uw Adobe Admin Console-directory aan Azure AD hebt gekoppeld, is het tijd om domeinen toe te voegen. U kunt als volgt geverifieerde domeinen rechtstreeks uit de Azure Portal ophalen:

 1. Ga in de Adobe Admin Console naar de details van uw directory > tabblad Domeinen > Domein toevoegen.

 2. Selecteer van waaruit u uw domeinen wilt toevoegen (in dit geval uit Microsoft Azure). Meld u daarna aan bij Azure.

 3. Meld u aan bij het Azure-account met de geverifieerde domeinen die moeten worden toegevoegd aan de Admin Console.

  Selecteer een of meer domeinen uit de lijst met beschikbare domeinen en klik op Bevestigen.

  Microsoft Azure

  Nadat u hebt bevestigd, worden de directorygegevens weergegeven en kunt u de domeinen bekijken die staan vermeld op het tabblad Domeinen.

Volgende stappen

Nadat u een directory hebt gemaakt en domeinen hebt toegevoegd, kunt u gebruikers en gebruikersgroepen gaan toevoegen en toewijzen aan de juiste productprofielen.

Als u gebruikers rechtstreeks vanuit uw Azure AD-account wilt toevoegen, voegt u Azure Sync toe aan de directory via het tabblad Synchroniseren in de directorygegevens.

Opmerking:

Zorg ervoor dat er geen vertrouwensrelaties zijn ingesteld voor de domeinen die worden verwijderd.

Als u deze vertrouwensrelaties wilt behouden, verbreek deze dan tijdelijk terwijl u de resterende stappen voltooit. U kunt vertrouwensrelaties met domeinen instellen zodra de domeinen opnieuw zijn ingesteld in de Adobe Admin Console. Lees meer hierover in Directory's vertrouwen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account