Arabische en Hebreeuwse tekst

De nieuwe en verbeterde functies voor het werken in het Arabisch en Hebreeuws zijn beschikbaar in de softwareversies voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Tekstdoorloop in twee richtingen

Tekst in de talen van het Midden-Oosten wordt voornamelijk van rechts naar links geschreven (RTL). In het algemeen is de meest gebruikte vorm echter bidirectionele tekst (bidi); een combinatie van tekst van links naar rechts en van rechts naar links. Een voorbeeld van bidirectionele tekst is een alinea met Arabische en Engelse tekst. In CS6 kunt u Dreamweaver gebruiken om Arabische, Hebreeuwse of bidirectionele tekst te typen in de ontwerp- of codeweergave.

In de Dreamweaver-versie voor het Midden-Oosten kan het kenmerk voor de richting van rechts naar links worden toegepast op twee begripsobjecten: alinea's en tekens. Het kenmerk direction (richting) kan worden toegepast op tags die in de HTML-specificatie worden ondersteund. Het kenmerk direction kan de volgende waarden hebben: ltr (standaardwaarde), rtl of inherit.

Kenmerk voor richting in CSS

Wanneer u Arabische, Hebreeuwse of gecombineerde tekst invoert, wordt deze tekst in Dreamweaver herkend als RTL (van rechts naar links) en wordt de tekst op de juiste wijze weergegeven.

Tageditor

U kunt de instelling voor richting en taal toepassen met de tageditor.

Tageditor

Richting voor tekst en Unicode-bidi in CSS-regels

U kunt de richting voor tekst opgeven als een CSS-regel. Geef in het dialoogvenster Definitie van CSS-regel opties voor de kenmerken Direction en Unicode-bidi op.

Taalopties in CSS-regels

Tabeleigenschappen

Tabellen van rechts naar links worden rechts uitgelijnd en kolommen worden gesorteerd van rechts naar links. De formaatgrepen worden aan de linkerkant weergegeven. Bij gebruik van de Tab-toets wordt de cursor in de RTL-richting verplaatst.

Geef de tabelrichting op met het deelvenster Eigenschappen.

Tabel van rechts naar links
Tabel van rechts naar links

Eigenschappen van Div's

Gebruik het kenmerk Direction om de richting voor Div's op te geven bij Eigenschappen.

Richting voor Div's

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online