Geëxporteerde afbeeldingen of tekengebieden worden geëxporteerd met dimensies die één pixel afwijken

Wanneer u het dialoogvenster Exporteren als gebruikt, worden afbeeldingen of tekengebieden geëxporteerd met dimensies die één pixel afwijken

Een gebruiker kan dit probleem tegenkomen wanneer een activum wordt bijgesneden of geschaald en het resultaat een gedeeltelijke of breukpixel omvat.Als u bijvoorbeeld een document van 100 x 523 pixels exporteert met een schaal van 50%, is het resultaat een breukpixel (505 van 523 is 261,5). Aangezien een afbeeldingsdocument geen gedeeltelijke pixel kan bevatten, rondt Photoshop af naar boven, waardoor de andere dimensie onterecht met 1 wordt verhoogd. De resulterende geëxporteerde afbeelding is 51 x 262 in plaats van 50 x 262. 

Oplossing

Probeer de volgende opties om het probleem op te lossen:

  1. Bewerk de oorspronkelijke afbeelding zodat het zonder halve pixels omlaag kan worden geschaald. Voor dit voorbeeld is dat 100 x 524.
  2. Gebruik de velden voor Canvasgrootte in het dialoogvenster Exporteren als. Nadat u de breedte, hoogte of schaal van de afbeelding hebt ingesteld, voert u de juiste afmetingen in de velden Canvasbreedte en -hoogte in. Voor dit voorbeeld is dat 50 x 262.
  3. Wanneer u bijsnijdt, schakelt u het selectievakje voor het verwijderen van bijgesneden pixels uit op de optiebalk van het bijsnijdgereedschap.
Ons technische team is op zoek naar een betere manier om dit probleem op te lossen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online