Handboek Annuleren

Video's maken en bewerken met Adobe Premiere Rush op iOS

Leer hoe u video's kunt opnemen en bewerken met Adobe Premiere Rush op uw iOS-apparaat.

U kunt Premiere Rush naadloos gebruiken op uw desktop-pc en iOS-apparaten. Wanneer u Premiere Rush op iOS gebruikt, hebt u toegang tot een onbeperkt aantal gratis exportbewerkingen en kunt u video's rechtstreeks vanuit de Premiere Rush-app opnemen voor meer controle.

Met een betaald lidmaatschap synchroniseert Premiere Rush al uw projecten op al uw apparaten. Alle wijzigingen die u op uw iOS-apparaten aanbrengt, kunnen worden gesynchroniseerd met Adobe Premiere Rush op uw desktop. Zie Hoe projectsynchronisatie werkt in Premiere Rush voor meer informatie.

Opmerking:

U hebt een Creative Cloud-lidmaatschap nodig om Premiere Rush-projecten op al uw apparaten te synchroniseren.

Installeer Premiere Rush op iOS en meld u aan

U kunt Premiere Rush installeren via de Apple App Store.

Voordat u Premiere Rush installeert, kunt u het beste eerst controleren of uw apparaat voldoet aan de systeemvereisten.

Zodra u de installatie hebt voltooid, start u Premiere Rush en meldt u zich aan:

 1. Tik op het pictogram van de Premiere Rush-app op uw iPad of iPhone.
 2. Meld u aan met uw Adobe ID, Facebook-account of Google-account.

Een nieuw project maken

Nadat u de app hebt gestart en bent aangemeld, tikt u op de plusknop (+) onder aan het scherm om een nieuw project te maken.

Met de optie Media toevoegen kiest u ervoor om eerder vastgelegde media op uw apparaat, Creative Cloud of Dropbox te gebruiken. U kunt ook direct foto's of video's maken voor een nieuw project. Tik hiervoor op Een video of foto maken.

Foto's en video's toevoegen

Tik op Media toevoegen om bestaande foto's of video's aan een project toe te voegen. U kunt meerdere foto's, video's en muziekclips selecteren. De geselecteerde clips worden onder aan het scherm weergegeven. Nadat u uw keuzen hebt gemaakt, typt u een projectnaam en tikt u op Maken om ze in uw project te importeren.

Selecteer Synchroniseren met CC om toegang te krijgen tot uw project met de meest recente wijzigingen vanaf al uw mobiele en desktopapparaten.

Foto's of video's aan uw project toevoegen
Foto's of video's aan uw project toevoegen

Foto's en video's vastleggen

Foto's en video's maakt u met de ingebouwde opnamefunctie van Premiere Rush, en niet met de camera-app van uw apparaat. 

In de AUTO-modus kunt u de focus en witbalans met slechts één tik instellen, waarna u direct kunt gaan fotograferen. Er is ook een PRO-modus met functies die nog meer controle bieden, zoals ISO, sluitertijd, witbalans, resolutie en framesnelheid.

Voer de volgende stappen uit om media vast te leggen in een nieuw project:

 1. Tik op de plusknop (+) in de projectbrowser en tik vervolgens op Een video of foto maken.

 2. De camera gaat open.

  Gebruik de standaard AUTO-modus voor algemene besturingselementen voor het maken van foto's of schakel de PRO-modus in voor meer instellingen, zoals sluitertijd, witbalans, resolutie, framesnelheid en ISO. Zie Opname-opties voor meer informatie over de camera-instellingen.

 3. Nadat de opname-instellingen zijn gedefinieerd, neemt u video's op door op de rode knop te tikken. Als u een foto wilt maken, tikt u op het camerapictogram naast de rode knop.

 4. Als u klaar bent met het maken van foto's en video's, tikt u op het blauwe vinkje om de vastgelegde media toe te voegen aan een nieuw project.

Opname-opties

AUTO-instellingen

De automatische opname-opties in Premiere Rush
De automatische opname-opties in Premiere Rush

Raster

Een raster dat het scherm in drieën verdeelt, wordt over het scherm gelegd. Tijdens het fotograferen kunt u dit raster als richtlijn gebruiken.

Flitser

Gebruik een van de volgende opties om de flitser tijdens het fotograferen in of uit te schakelen:

 • Flitser uit: de flitser gaat nooit af wanneer u foto's maakt of video's opneemt.
 • Automatische flitser: flitser gaat alleen af bij weinig licht.

Zaklamp

De flitser op de camera aan de achterzijde blijft ingeschakeld, of u nu fotografeert of niet. Dit is handig voor het maken van video's in donkere situaties waarin u extra licht nodig heeft.

PRO-instellingen

In de PRO-modus kunt u de volgende instellingen handmatig instellen:

Belichtingsopties

PRO-belichtingsopties in Premiere Rush
PRO-belichtingsopties in Premiere Rush

ISO

ISO regelt de lichtgevoeligheid van de camera op uw apparaat.

Sluiter

De sluitertijd bepaalt hoe lang de opname aan licht wordt blootgesteld. U kunt deze duur aanpassen om het gewenste creatieve effect in uw foto's en video's te bereiken.

Belichtingsmeter

Hiermee wordt automatisch het belichtingsniveau berekend op basis van uw ISO- en sluiterinstellingen.

Automatische belichting

Als u de belichtingsopties niet handmatig wilt regelen, schakelt u naar de optie Automatische belichting.

Belichtingscompensatie

Belichtingscompensatie

Met de instelling Belichtingscompensatie kunt u de cameraopname bewust overbelichten of onderbelichten.

Witbalansopties

PRO-witbalansopties in Premiere Rush
PRO-witbalansopties in Premiere Rush

Temperatuur

Temperatuur verwijst naar de warmte of koelte van uw foto.

Tint

Tint past een groen-tot-violette kleurcorrectie toe op een opname.

Automatische witbalans

Als u de PRO-witbalansopties niet handmatig wilt instellen, schuift u de optieregelaar voor Automatische witbalans naar rechts.

Focus- en zoomopties

PRO-focusopties in Premiere Rush
PRO-focusopties in Premiere Rush

A: De focus is de afstand tussen de lens en de beeldsensor wanneer het onderwerp is scherpgesteld.

B: Als u de PRO-focusoptie niet handmatig wilt bedienen, schakelt u naar de optie Autofocus.

Zoomoptie in Premiere Rush
Zoomoptie in Premiere Rush

Veeg de schuifregelaar naar rechts om in te zoomen op wat u aan het filmen bent.

Resolutie en framesnelheid

PRO-opties voor het instellen van resolutie en framesnelheid
PRO-opties voor het instellen van resolutie en framesnelheid

Resolutie

Met de Premiere Rush-camera kunt u video's maken met een resolutie van 480p, 580p, 720p, 1080p of 4K. De standaardresolutie is 1080p.

Framesnelheid

De framesnelheid is het aantal afzonderlijke frames in elke seconde video die u opneemt. De meest voorkomende framesnelheden bij het opnemen van video zijn 24, 25 en 30 frames per seconde. De standaardframesnelheid is 30 frames per seconde.

Als u niet zeker weet welke optie u moet selecteren, houdt u zich aan de standaardwaarden. 

De Premiere Rush-werkruimte voor bewerken

Premiere Rush-werkruimte voor bewerken
Premiere Rush-werkruimte voor bewerken

A. Start B. Media toevoegen C. Projectelementen D. Besturingselementen voor tracks E. Oriëntatie F. Feedback G. Exporteren H. Ongedaan maken 

A: Start - Hiermee gaat u terug naar het Startscherm, waar u een nieuw project kunt starten en al uw projecten kunt bekijken of openen.

B: Media toevoegen - Voeg een titel, meer media of een voice-over toe aan uw project.

C: Projectelementen - Bevat media die recentelijk in het project zijn gebruikt.

D: Besturingselementen voor tracks - Hiermee kunt u uw clips (video's, foto's, afbeeldingen en audio) gemakkelijk en flexibel indelen.

E: Oriëntatie - Kies Liggend, Staand of Vierkant voor uw video.

F: Feedback - Geef feedback over uw ervaring.

G: Exporteren - Sla het project op een apparaat op, of exporteer het project. Zie Video exporteren voor meer informatie.

H: Ongedaan maken - Corrigeer een recente wijziging door deze ongedaan te maken. Als u deze knop lang ingedrukt houdt, opent u een menu waarin u een recente wijziging ongedaan kunt maken of juist opnieuw uitvoeren.

Clips bijsnijden, splitsen, dupliceren of verwijderen

Een clip bijsnijden

U kunt de duur van een clip in uw tijdlijn precies aanpassen door het begin- of eindpunt van de clip te verplaatsen. Dit proces wordt bijsnijden genoemd.

Tik op een clip op de tijdlijn om deze te selecteren. Wanneer een clip is geselecteerd, verschijnen er oranje hendels rond de clip. Als u een deel van de clip wilt wegknippen, gaat u naar het begin of het einde van de clip. Tik op de dikke oranje hendel, houd deze vast en sleep deze naar links of rechts.

Opmerking:

De originele video wordt niet bijgesneden. Sleep de oranje hendels naar buiten om de bijgesneden clip te verlengen.

Een clip splitsen, verwijderen of dupliceren

Een clip splitsen

Splitsen is handig als u een clip aan een project hebt toegevoegd, maar niet de hele clip in één keer wilt gebruiken.

Een clip splitsen:

 1. Sleep de speelkop naar de plaats waar de splitsing moet komen. 
 2. Tik op de clip en selecteer Splitsen in de pop-upoptie.

Nadat u een clip hebt gesplitst, kunt u de twee afzonderlijke clips opnieuw rangschikken en ze over uw tijdlijn verplaatsen.

Een clip verwijderen of dupliceren

Een clip dupliceren voordat u deze bewerkt, is een geweldig idee, omdat u zo de originele clip kunt behouden en tijdens het bewerken 'voor en na'-vergelijkingen kunt maken.

Een clip dupliceren:

 1. Tik op een clip op de tijdlijn. 
 2. Tik in het pop-upmenu dat verschijnt, op Dupliceren om een kopie van de clip te maken.  

De gedupliceerde clip wordt na de originele clip op de tijdlijn weergegeven.

Een clip verwijderen:

Tik op Verwijderen in het pop-upmenu om de clip van de tijdlijn te verwijderen.

Een clip splitsen
Een clip splitsen

Afbeeldingen toevoegen

U kunt afbeeldingen toevoegen, zoals titels, overgangen en overlays. U kunt als volgt afbeeldingen toevoegen aan uw project:

 1. Verplaats de afspeelkop op de tijdlijn naar het punt waar u een afbeelding wilt toevoegen.

 2. Tik op het afbeeldings pictogram en tik op de plusknop (+) bij Afbeelding toevoegen. Er wordt een venster geopend met een lijst met titels, overgangen en overlays. U kunt in alle grafische categorieën zoeken met behulp van de zoekbalk.

  Afbeelding toevoegen
  Afbeelding toevoegen

  U kunt ook naar specifieke elementen zoeken, zoals titels, overgangsafbeeldingen en dergelijke. Tik hiervoor op de keuzelijstknop bij Alles doorbladeren. U kunt een element opslaan en dit later openen vanuit de optie Opgeslagen.

Titels toevoegen

Tik op een titel in de lijst met opties. Tik op Toevoegen. Op de locatie van de afspeelkop wordt een nieuwe titelclip aan uw tijdlijn toegevoegd.

(Optioneel) Tik op Meer om een volledig schermvenster te openen met aanvullende titelsjablonen die u kunt downloaden van Adobe.

Opmerking:

Als u het juiste lettertype hier niet vindt, kunt u nog meer lettertypen openen via Adobe Fonts. Tik op het Creative Cloud-pictogram naast Adobe Fonts toevoegen in het menu Lettertype om nog meer lettertypen te vinden. Tik vervolgens op het pictogram Activeren wanneer u een lettertype hebt gekozen. Het lettertype wordt toegevoegd aan de lijst met lettertypen in Premiere Rush. U kunt deze geactiveerde lettertypen niet alleen in Premiere Rush gebruiken, maar ook in andere Creative Cloud-apps.

Grafische overgangen toevoegen

Tik op een overgangsafbeelding in de lijst met opties. Tik op Toevoegen. Op de locatie van de afspeelkop wordt een nieuwe overgangsafbeelding aan uw tijdlijn toegevoegd.

(Optioneel) Tik op Meer om een volledig schermvenster te openen met aanvullende overgangsafbeeldingen die u kunt downloaden van Adobe.

Overlays toevoegen

Tik op een overlay in de lijst met opties. Tik op Toevoegen. Op de locatie van de afspeelkop wordt een nieuwe overgangsclip aan uw tijdlijn toegevoegd.

(Optioneel) Tik op Meer om een volledig schermvenster te openen met aanvullende overgangssjablonen die u kunt downloaden van Adobe.

Effecten toevoegen

Tik op Effecten om overgangen en beweging aan uw clips toe te voegen.

Overgangen toevoegen

Door overgangen tussen clips toe te voegen kunt u een videoclip vloeiend laten overgaan naar een andere videoclip. 

Een overgang toevoegen aan uw clip:

 1. Selecteer een clip op de tijdlijn.

 2. Tik op EffectenOvergangen.

 3. Om een overgang aan het begin en einde van een clip toe te voegen, tikt u op de gewenste overgangsstijl. De overgang wordt toegepast op het begin en einde van de clip.

  Opmerking:

  Mogelijk moet u op uw tijdlijn inzoomen om de overgangen in uw clips beter te kunnen bekijken.

  Overgang toevoegen
  Overgang toevoegen

 4. Als u slechts aan één kant van een clip een overgang wilt toevoegen, sleept u een overgangsstijl en plaatst u deze bovenop de rand van een clip.

  Een wit gemarkeerd gedeelte op uw clip laat zien waar de overgang zal worden geplaatst voordat u deze neerzet. Mogelijk moet u op uw tijdlijn inzoomen om de overgangen in uw clips beter te kunnen plaatsen via slepen en neerzetten, en om de voorvertoning beter te kunnen bekijken.

 5. Als u de duur van een overgang wilt aanpassen, gebruikt u de schuifregelaar, of tik op de overgang op de tijdlijn om de oranje hendels weer te geven die u vervolgens naar binnen of buiten kunt slepen om de overgangsduur te wijzigen.

  De duur van de overgang wijzigen
  De duur van de overgang wijzigen

Beweging toevoegen

Het pan- en zoomeffect voor stilstaande afbeeldingen

voor stilstaande afbeeldingen

Wanneer u een stilstaande afbeelding importeert, past Premiere Rush hierop automatisch het pan- en zoomeffect toe. Vervolgens kunt u de intensiteit en het begin- en eindpunt van dit effect bewerken.

 1. Importeer een stilstaande afbeelding in Premiere Rush.
 2. Speel de tijdlijn af om het pan- en zoomeffect op de afbeelding te bekijken.
 3. Selecteer de clip met de afbeelding en tik op Effecten > Beweging > Pannen en zoomen. De vakken Start en Einde worden op de clip op de monitor weergegeven.
 4. Om de richting, focus en schaal van het effect te veranderen, verplaatst u de vakken Start en Einde, of maakt u ze groter of kleiner.

Tik op Ga naar Start of Ga naar Einde in het deelvenster Effecten om snel te schakelen tussen de vakken Start en Einde.

Als u de intensiteit van het pan- en zoomeffect wilt vergroten, verlengt u de duur van het stilstaande beeld op de tijdlijn.

Het pan- en zoomeffect aanpassen
Het pan- en zoomeffect aanpassen

Als u het pan- en zoomeffect wilt verwijderen van de afbeelding, tikt u op de afbeelding. Tik vervolgens op Effecten > Beweging en schakel het effect uit.

Frames van videoclips automatisch opnieuw instellen

Als de videoclips die u gebruikt, niet dezelfde beeldverhouding hebben, kunt u het frame van de clips automatisch opnieuw instellen.

 1. Tik op de videoclip op de tijdlijn om de clip te selecteren.

 2. Tik op Effecten > Beweging > Frames automatisch opnieuw instellen.

  Premiere Rush past dit effect toe op de clip.

 3. Als u de manier waarop bewegingen worden bijgehouden wilt wijzigen, tikt u op Beweging bijhouden: Standaard en kiest u een van de volgende opties: LangzamerStandaard of Sneller.

 4. Als u het frame wilt aanpassen, tikt u op Frame aanpassen en sleept u het frame naar het gewenste formaat. Als u tevreden bent met de selectie, tikt u op Toepassen.    

Kleur aanpassen

Als u een vooringestelde kleur of filter wilt toevoegen aan een clip in uw tijdlijn, doet u het volgende:

 1. Selecteer de clip op de tijdlijn.

 2. Druk op het pictogram Kleur en selecteer een voorinstelling.

  Kleur toevoegen
  Een kleurvoorinstelling toevoegen

 3. Als u de intensiteit van de gekozen voorinstelling wilt aanpassen, tikt u op Intensiteit. Verplaats de schuifregelaar naar links of rechts om de intensiteit van de voorinstelling te verlagen of te verhogen.

 4. U kunt de volgende instellingen ook handmatig aanpassen om het visuele aspect van uw clip verder te verbeteren (dit kan met of zonder een geselecteerde voorinstelling):

  • Belichting: Pas de belichting van de clip aan.
  • Contrast: Pas het contrast van de clip aan.
  • Hooglichten: Pas de lichte gebieden in de clip aan.
  • Schaduwen: Pas de donkere gebieden in de clip aan.
  • Temperatuur: Stel de witbalans nauwkeurig af door de schuifregelaar naar links te verplaatsen om de video koeler te laten lijken, en naar rechts voor warmere kleuren.
  • Tint: Pas de witbalans aan door de schuifregelaar naar links te verplaatsen om een groene tint toe te voegen en naar rechts om een magenta tint toe te voegen.
  • Levendig: Pas de intensiteit van de gedempte kleuren in de clip aan door minder effect op de meer verzadigde kleuren toe te passen.
  • Verzadiging: Pas de verzadiging van alle kleuren in de clip gelijkmatig aan van 0 (monochroom) tot 100 (dubbele verzadiging).
  • Vervaagde film: Pas een vervaagd filmeffect toe op de clip.
  • Verscherping: Pas de randdefinitie aan om een scherpere video te maken.
  • Vignet: Met hoeveelheid geeft u aan hoe lichter of donkerder het gebied aan de randen van een afbeelding wordt.
  • Doezelaar: Definieer de rand van het vignet. Een kleinere waarde zorgt voor een hardere, scherpere rand, terwijl een grotere waarde een zachtere, dikkere rand aangeeft.
 5. Als u de aanpassingen die u hebt gemaakt in de voorinstelling, ongedaan wilt maken, tikt u op het pictogram Opnieuw instellen.

 6. Schakel de optie Aan/uit in om de clip te bekijken met of zonder de kleuraanpassingen die erop zijn toegepast (bekijk een voorbeeld van de clip voor en na uw kleuraanpassingen).

 7. Als u de kleurwijzigingen op alle clips in uw video wilt toepassen, tikt u op de knop Toepassen op alles .

 8. Tik op Opties om een voorinstelling te maken en selecteer Voorinstelling maken uit de pop-uplijst. Voer een naam in en tik op Opslaan.

  Uw nieuwe aangepaste voorinstelling wordt opgeslagen onder Uw voorinstellingen.

  Voorinstelling maken
  Voorinstelling maken

Snelheid aanpassen

Leer hoe u algemene snelheidsaanpassingen in uw video kunt aanbrengen met Premiere Rush op uw mobiele apparaat.

U kunt de snelheid van een clip als volgt wijzigen:

 1. Selecteer de clip op de tijdlijn.

 2. Tik voor het openen van de snelheidsregelaars te openen op het pictogram Snelheid.

  Pictogram Snelheid
  Pictogram Snelheid

 3. Als u een deel van de clip wilt versnellen of vertragen, tikt u op Bereik om een schuifregelaar met blauwe hendels weer te geven. Stel het begin- en eindpunt in met de blauwe hendels om een specifiek deel van de clip te selecteren. U kunt dit ook doen met de blauwe bereikhendels op de clip op de tijdlijn.

  Schuifregelaar voor bereik
  Schuifregelaar voor bereik

 4. Als u niet zeker weet welke clipsnelheid u wilt, stel dan handmatig een specifieke tijdsduur voor uw clip in en laat Premiere Rush de juiste snelheidswijzigingen voor u bepalen op basis van die duur. Om de duur van de clip te bewerken, tikt u op de minuten, seconden of frames en voert u uw wijzigingen in.

  Duur aanpassen
  Duur aanpassen

 5. Als de clip audio bevat, wordt de toonhoogte van de audio verlaagd als u de clip langzamer afspeelt (en verhoogd als u de clip sneller afspeelt). Om de oorspronkelijke toonhoogte van de audio te behouden is het selectievakje Toonhoogte handhaven in het deelvenster Snelheid standaard ingeschakeld. Schakel dit selectievakje uit als u de toonhoogte niet wilt behouden.

  Tip: Als audio niet essentieel is, dempt u de audiotrack en voegt u achtergrondmuziek toe aan de clip.

 6. Tik op de optie voor de verloopbalk voor een naadloze overgang naar uw snelheidsbereik en pas de tijdsduur van de verloopbalk aan.

 7. Tik op Opnieuw instellen om alle snelheidswijzigingen die u in de clip hebt aangebracht, ongedaan te maken.

Audio toevoegen en bewerken

Audio toevoegen en bewerken
Audio toevoegen en bewerken

Creëer de juiste sfeer voor uw video's door muziek toe te voegen. U kunt muziek toevoegen die op uw apparaat is opgeslagen of kiezen uit de soundtracks, geluidseffecten en herhalingen die bij de app worden geleverd.

 1. Tik op . Tik vervolgens op Audio.

 2. Selecteer de audioclip. De geselecteerde clips worden onder aan het scherm weergegeven. Zodra u uw keuzen hebt gemaakt, tikt u op Toevoegen.

 3. U kunt uw audioclips gewoon bewerken, net als alle andere clips in uw tijdlijn.

  Om een audioclip te verfijnen, selecteert u deze op de tijdlijn en tikt u op Audio op de onderste balk om de besturingselementen voor audio te openen. Dubbeltik op de audioclip zelf op de tijdlijn om de besturingselementen voor audio te openen. U hebt nu toegang tot alle tools voor het verfijnen van audio.

  Zie Uw audiotracks bewerken voor informatie over wat u met deze audio-opties kunt doen.

 1. Tik op  en kies Audio.

  Audio toevoegen
  Audio toevoegen

 2. U kunt snel zoeken naar ingebouwde audio binnen Premiere Rush met behulp van trefwoorden. De resultaten omvatten overeenkomende titels, artiesten, genres en categorieën.

  Blader naar het gewenste element.

  Zoeken naar audio
  Zoeken naar audio

 3. Tik op Toevoegen om het element toe te voegen aan uw tijdlijn.

Audio scheiden

Audio scheiden van video
Audio scheiden van video

Voor meer flexibiliteit bij het bewerken kunt u de audio scheiden van de videoclip waaraan de audio is toegevoegd. Door de audio te scheiden, kunt u de audiotrack onafhankelijk van de video bewerken (zodat u audioclips op elkaar kunt stapelen, omwisselen en meer). 

Audio scheiden:

 1. Tik op de videoclip (die audio bevat) op de tijdlijn. 
 2. Tik in het pop-upmenu dat verschijnt op Afzonderlijke audio.

Nadat de audio is gescheiden, wordt de originele audio-videoclip gedempt. 

Premiere Rush plaatst de gescheiden audio direct onder de audio-videoclip op de eerste vrije audiotrack (als er geen audiotracks vrij zijn, wordt de gescheiden audio op track A3 geplaatst). 

Transformeren

U kunt de weergave van uw clip veranderen door de clip bij te snijden, te draaien of anders te schalen. Om dit soort aanpassingen te maken selecteert u de clip in de tijdlijn en tikt u op Transformeren

 • Vullen: Hiermee wordt het frame aan de schaalhoogte aangepast.
 • Aanpassen: Met deze optie wordt het frame aangepast aan de schaalbreedte.
 • Horizontale positie: Past de horizontale positie van de clip aan.
 • Verticale positie: Past de verticale positie van de clip aan.
 • Rotatie: Roteert het object 180° rechtsom of linksom wanneer u het object naar rechts of links sleept.
 • Dekking: Past de dekking van de clip aan van 0 tot 100%.
 • Schaalbreedte: Past de breedte van de clip aan.
 • Schaalhoogte: Past de hoogte van de clip aan. 
 • Horizontaal omdraaien: Draait de inhoud om over de Y-as (links/rechts).
 • Verticaal omdraaien: Draait de inhoud om over de X-as (boven/beneden).
Schalen en eigenschappen behouden:
 • Schaal vergrendelen: Vergrendelt de schaal van de clip.
 • Schaalbreedte: Pas de breedte van de clip aan.
 • Schaalhoogte Pas de hoogte van de clip aan.

Uitsnijden en weergave:

 • Bovenkant bijsnijden: Snijd de clip aan de bovenkant bij.
 • Onderkant bijsnijden: Snijd de clip aan de onderkant bij.
 • Links bijsnijden: Snijd de clip aan de linkerkant bij.
 • Rechts bijsnijden: Snijd de clip aan de rechterkant bij.
 • Randdoezelaar: Hiermee worden alle randen van de clip verdoezeld.

Video exporteren

Zodra het renderen is voltooid, wordt uw video opgeslagen op uw apparaat (camerarol) en bent u klaar om uw video te delen op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok of Behance.

Zie Video exporteren voor meer informatie over exportopties tijdens het exporteren naar deze sociale mediakanalen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account