Beheerpagina-indeling en -functies

Overzicht

De pagina Beheer bevat de records van de overeenkomsten die een gebruiker heeft verzonden, evenals overeenkomsten die zijn gedeeld met of verzonden naar de gebruiker vanuit een vertrouwde bron.

Naast overeenkomsten kan de gebruiker kiezen voor toegang tot de bibliotheeksjablonen, webformulieren en bulkmails die door de gebruiker zijn gegenereerd/eigendom van de gebruiker zijn.

Gebruikers met een account dat met hen wordt gedeeld, kunnen de weergegeven content van hun persoonlijke gegevens wijzigen in een weergave van de content van het gedeelde account (met enkele beperkingen wat betreft de beschikbare acties).

Overzicht

Lay-out en functionaliteit

De centrale lijst van records

Het middelste gedeelte van de pagina Beheer laadt standaard een lijst van overeenkomsten.

 • Als overeenkomsten wachten op een handeling door een gebruiker, wordt het filter Wachtend op u automatisch geselecteerd.
 • Als er geen overeenkomsten zijn die wachten op een handeling door u, wordt het filter In Bewerking automatisch geselecteerd.

Deze lijst is gesorteerd op de datum Laatst gewijzigd. Bovenaan staan de overeenkomsten die het laatst zijn gewijzigd.

Door te klikken op de kolomkoppen van de gegevenstabel voor de overeenkomst kunt u de inhoud alfanumeriek sorteren. Als er weer op de kop wordt geklikt, wordt de sorteervolgorde omgedraaid.

Paginakoppen

Snelle acties en indicatorpictogrammen

De records in de centrale lijst hebben een of meer "snelle actie"-knoppen en maximaal twee indicatorpictogrammen die zichtbaar worden wanneer u de muis boven een individueel record houdt.

 • Acties zijn altijd verborgen tot u de muis erboven houdt.
 • Indicatorpictogrammen worden verborgen tenzij de functie van het pictogram voor de individuele record is geconfigureerd.
  • Indicatorpictogrammen zijn altijd zichtbaar (helder blauw) wanneer ze voor de record zijn geconfigureerd.
Acties en pictogrammen in de record met de muis erboven

 • Snelle actie: Openen - De knop Openen opent de overeenkomst om te bekijken (dezelfde actie als Overeenkomst openen in de rechterrail).
  • Door de CMD/CTRL-toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop op de knop Openen te klikken wordt de overeenkomst in een nieuw tabblad geopend.
 • Indicator Herinnering - Wanneer een Herinnering actief is voor de record, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram te klikken kan een nieuwe herinnering worden geconfigureerd.
  • Als er een bestaande herinnering is, wordt een herinneringsoverzicht weergegeven met een opmerking die aangeeft wanneer de laatste herinnering is verzonden.
 • Indicator Opmerkingen - Wanneer een Opmerking door de gebruiker aan de record is toegevoegd, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram Opmerkingen toevoegen te klikken kan de gebruiker een persoonlijke opmerking aan de overeenkomst toevoegen. Deze opmerking is niet zichtbaar of doorzoekbaar voor andere gebruikers in het systeem.
  • Als u met de muis over een geconfigureerd pictogram Opmerkingen beweegt, verschijnen de eerste tekens van de opmerking in een tekstballon boven het pictogram.
In bewerking

 • Snelle actie: Openen - De knop Openen opent de overeenkomst om te bekijken (dezelfde actie als Overeenkomst openen in de rechterrail).
  • Door de CMD/CTRL-toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop op de knop Openen te klikken wordt de overeenkomst in een nieuw tabblad geopend.
 • Snelle actie Ondertekenen - De knop Ondertekenen opent de pagina voor elektronisch ondertekenen om de handtekening van de gebruiker te accepteren (dezelfde actie als Bekijken en ondertekenen in de rechterrail).
 • Indicator Opmerkingen - Wanneer een Opmerking door de gebruiker aan de record is toegevoegd, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram Opmerkingen toevoegen te klikken kan de gebruiker een persoonlijke opmerking aan de overeenkomst toevoegen. Deze opmerking is niet zichtbaar of doorzoekbaar voor andere gebruikers in het systeem.
  • Als u met de muis over een geconfigureerd pictogram Opmerkingen beweegt, verschijnen de eerste tekens van de opmerking in een tekstballon boven het pictogram.
Wachtend op u

 • Snelle actie: Openen - De knop Openen opent de overeenkomst om te bekijken (dezelfde actie als Overeenkomst openen in de rechterrail).
  • Door de CMD/CTRL-toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop op de knop Openen te klikken wordt de overeenkomst in een nieuw tabblad geopend.
 • Snelle actie: PDF downloaden - De knop PDF downloaden activeert een download van de overeenkomst-PDF (dezelfde actie als PDF downloaden in de rechterrail).
 • Indicator Opmerkingen - Wanneer een Opmerking door de gebruiker aan de record is toegevoegd, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram Opmerkingen toevoegen te klikken kan de gebruiker een persoonlijke opmerking aan de overeenkomst toevoegen. Deze opmerking is niet zichtbaar of doorzoekbaar voor andere gebruikers in het systeem.
  • Als u met de muis over een geconfigureerd pictogram Opmerkingen beweegt, verschijnen de eerste tekens van de opmerking in een tekstballon boven het pictogram.
Voltooid

 • Snelle actie: Openen - De knop Openen opent de overeenkomst om te bekijken (dezelfde actie als Overeenkomst openen in de rechterrail).
  • Door de CMD/CTRL-toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop op de knop Openen te klikken wordt de overeenkomst in een nieuw tabblad geopend.
 • Snelle actie: Bewerken - De knop Bewerken opent de pagina Samenstellen (Versturen) om de overeenkomst te kunnen bewerken (dezelfde actie als Overeenkomst bewerken in de rechterrail).
 • Indicator Opmerkingen - Wanneer een Opmerking door de gebruiker aan de record is toegevoegd, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram Opmerkingen toevoegen te klikken kan de gebruiker een persoonlijke opmerking aan de overeenkomst toevoegen. Deze opmerking is niet zichtbaar of doorzoekbaar voor andere gebruikers in het systeem.
  • Als u met de muis over een geconfigureerd pictogram Opmerkingen beweegt, verschijnen de eerste tekens van de opmerking in een tekstballon boven het pictogram.
Concept

 • Snelle actie: Openen - De knop Openen opent de overeenkomst om te bekijken (dezelfde actie als Overeenkomst openen in de rechterrail).
  • Door de CMD/CTRL-toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop op de knop Openen te klikken wordt de overeenkomst in een nieuw tabblad geopend.
 • Snelle actie: Bewerken- De knop Bewerken opent de sjabloon in de authoringomgeving om de sjabloonvelden te kunnen bewerken (dezelfde actie als Sjabloon bewerken in de rechterrail).
 • Indicator Opmerkingen - Wanneer een Opmerking door de gebruiker aan de record is toegevoegd, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram Opmerkingen toevoegen te klikken kan de gebruiker een persoonlijke opmerking aan de overeenkomst toevoegen. Deze opmerking is niet zichtbaar of doorzoekbaar voor andere gebruikers in het systeem.
  • Als u met de muis over een geconfigureerd pictogram Opmerkingen beweegt, verschijnen de eerste tekens van de opmerking in een tekstballon boven het pictogram.
Bibliotheeksjabloon

 • Snelle actie: Openen - De knop Openen opent de overeenkomst om te bekijken (dezelfde actie als Overeenkomst openen in de rechterrail).
  • Door de CMD/CTRL-toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop op de knop Openen te klikken wordt de overeenkomst in een nieuw tabblad geopend.
 • Snelle actie: Bewerken - De knop Bewerken opent de compositiepagina Webformulier maken om het webformulier te kunnen bewerken (dezelfde actie als Webformulier bewerken in de rechterbalk).
 • Indicator Opmerkingen - Wanneer een Opmerking door de gebruiker aan de record is toegevoegd, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram Opmerkingen toevoegen te klikken kan de gebruiker een persoonlijke opmerking aan de overeenkomst toevoegen. Deze opmerking is niet zichtbaar of doorzoekbaar voor andere gebruikers in het systeem.
  • Als u met de muis over een geconfigureerd pictogram Opmerkingen beweegt, verschijnen de eerste tekens van de opmerking in een tekstballon boven het pictogram.
Webformulier

 • Snelle actie: Openen - De knop Openen opent de overeenkomst om te bekijken (dezelfde actie als Overeenkomst openen in de rechterrail).
  • Door de CMD/CTRL-toets ingedrukt te houden en met de linkermuisknop op de knop Openen te klikken wordt de overeenkomst in een nieuw tabblad geopend.
 • Snelle actie: Formuliergegevens downloaden - De knop Formuliergegevens downloaden activeert een download van de formulierveldgegevens voor de transactie Bulkverzending (dezelfde actie als Formulierveldgegevens downloaden in de rechterrail).
 • Indicator Opmerkingen - Wanneer een Opmerking door de gebruiker aan de record is toegevoegd, is het blauwe pictogram duidelijk zichtbaar in de recordlijst.
  • Door op het pictogram Opmerkingen toevoegen te klikken kan de gebruiker een persoonlijke opmerking aan de overeenkomst toevoegen. Deze opmerking is niet zichtbaar of doorzoekbaar voor andere gebruikers in het systeem.
  • Als u met de muis over een geconfigureerd pictogram Opmerkingen beweegt, verschijnen de eerste tekens van de opmerking in een tekstballon boven het pictogram.
In bulk verzenden

 

De filters van de linkerrail

De linkerrail van het venster toont een lijst van filters voor overeenkomststatussen (bovenaan) en een groep sjabloonobjecten (onderaan).

Door een filter te selecteren wordt de centrale lijst van overeenkomsten/sjablonen ingevuld.

Lijst met filters

Er zijn twee 'actieve' statussen. Bij de status wordt het volume van de inhoud tussen haakjes aangegeven:

 • In bewerking (N) - Overeenkomsten met de status In behandeling wachten tot een deelnemer zijn of haar handeling heeft voltooid. Overeenkomsten die wachten op de aangemelde gebruiker, worden niet geretourneerd
 • Wachtend op u (M) - Overeenkomsten die wachten op de aangemelde gebruiker worden weergegeven met het filter Wachtend op u.

Er zijn drie 'eindstatussen':

 • Voltooid - Overeenkomsten die correct en volledig zijn afgerond 
 • Geannuleerd: Overeenkomsten die om een bepaalde reden niet verder worden verwerkt. Dit omvat: 
  • Overeenkomsten die door de afzender zijn geannuleerd
  • Overeenkomsten die door een deelnemer zijn afgewezen
  • Overeenkomsten die zijn beëindigd doordat iemand zich herhaaldelijk niet kan verifiëren
  • Overeenkomsten die zijn gecompromitteerd door een systeemfout
 • Verlopen: Overeenkomsten die een vervaldatum hebben bereikt en automatisch worden afgesloten

De Concept -status bevat alle gedeeltelijk opgestelde overeenkomsten, die gewoonlijk wachten op plaatsing in het veld.

De sjabloonfilters bevatten alleen de bovenliggende sjablonen die gebruikt worden om de onderliggende overeenkomsten te genereren. De onderliggende overeenkomsten worden vastgelegd in de (bovenstaande) overeenkomstfilters.  

De bovenliggende sjablonen zijn zelf geen overeenkomsten, maar worden gebruikt om een groot aantal individuele overeenkomsten te produceren. Deze bovenliggende objecten bevatten onder meer:

 • (Bibliotheek) Sjablonen - Alle document- en veldsjablonen die beschikbaar zijn in uw documentbibliotheek.
 • Webformulieren - Webformulieren (voorheen widgets genoemd) zijn overeenkomstsjablonen die als koppeling of ingesloten in webpagina's kunnen worden geleverd. Webformulieren worden geïnitieerd door de ondertekenaar. Hierbij wordt een onderliggende overeenkomst gegenereerd voor elke deelnemer die het ondertekeningsproces voltooit.
 • Bulkverzendingen - Verzenden in bulk-sjablonen (voorheen bekend als Mega Sign) accepteren een lijst van individuele ontvangers om een hoog volume van afzonderlijke overeenkomsten te genereren met hetzelfde formulier/dezelfde formulier(en). Elke overeenkomst is een afzonderlijke transactie; de afzonderlijke ontvangers zijn niet op de hoogte van de andere overeenkomst(en) (i.e. een intern onkostenbeleid naar alle medewerkers sturen).

 

Zoeken functionaliteit

Met de balk Zoeken en de bijbehorende knop Filters kunnen nauwkeurige zoekcriteria worden ingevoerd om overeenkomsten te vinden in wat al snel een overweldigend aantal transacties kan worden.

Lees hier meer over hoe zoeken werkt >

Zoekfilters

 

Het contextmenu van de rechterrail

Door selecteren (één keer klikken) van een record in de middelste lijst wordt bij de rechterrail een contextgebaseerd menu weergegeven van acties en metadata die relevant zijn voor het geselecteerde object.

Overeenkomst openen

Het contextmenu van de rechterrail heeft verschillende opties op basis van het serviceniveau van de gebruiker (individueel, onderneming, enz.), het geselecteerde object (overeenkomst, webformulier, enz.), de status van de gebruiker (beheerder, gebruiker) en de status van het object (actief, in uitvoering, voltooid, enz.) Als een optie/functie niet beschikbaar is die u wel verwacht, neem dan contact op met uw beheerder om te zien of u opzettelijk wordt beperkt (configuratie van de instelling, machtigingsniveau van de gebruiker) of door beschikbaarheid (serviceniveau).

 

De selectie van gedeelde accounts (optioneel)

Accounts die het delen van accounts hebben ingeschakeld, kunnen op de titel Uw overeenkomsten klikken om een lijst te openen met de accounts die momenteel met de gebruiker worden gedeeld. Deze lijst fungeert als een filter dat de beheerpagina vult met de content van de geselecteerde gebruiker of groep. De optie om Alle gedeelde overeenkomsten te kiezen is ook beschikbaar.

Bij het kiezen van een optie:

 • verandert de klikbare titel in de naam van het filter
 • wordt de centrale lijst met records gevuld met de gedeelde content
 • worden aan de lijst met records twee nieuwe kolommen toegevoegd om de bron van de content aan te geven: 
  • GROUP - de groep met de record
  • GEDEELD DOOR - de naam van de gebruiker die de content deelt
Vervolgkeuzemenu van het gedeelde account

Accounts waarvoor Geavanceerd account delen is ingeschakeld, kunnen schakelen tussen de gedeelde gebruikersaccounts om overeenkomsten te kunnen bekijken, te verzenden en te ondertekenen namens de gebruiker (afhankelijk van hoe delen is geconfigureerd):

 • Plaats de muisaanwijzer op uw naam in de rechterbovenhoek van het scherm
 • Klik op Ander account
 • Selecteer het gebruikersaccount waarnaar u wilt schakelen en klik op OK
Ander account

Wanneer de aangemelde gebruiker naar het account van een andere gebruiker overschakelt, kan de aangemelde gebruiker overeenkomsten versturen namens dit account:

Overgeschakeld naar account

 

Overeenkomstspecifieke gegevens en acties

Hieronder volgt een lijst van de overeenkomstspecifieke functies en acties die gebruikers kunnen toepassen.

 

De naam of titel van de overeenkomst staat rechtsboven op de pagina:

Titel - de naam van de overeenkomst

 

De aanmaakdatum bevindt zich direct onder de naam van de overeenkomst.

Aanmaakdatum

 

De huidige status van de overeenkomst wordt weergegeven onder de naam van de overeenkomst en de aanmaakdatum, rechtsboven in het venster.

Overeenkomststatus

 

De afzender van de overeenkomst staat rechtsboven bij Van

 • Het veld Van is alleen zichtbaar als u niet de afzender bent.
Verzonden door - Van

 

Het algemene bericht voor de overeenkomst staat rechtsboven in het venster, net onder de afzender

Algemeen bericht

 

De huidige ontvanger wordt aangeduid in de nieuwe, uitgebreide lijst met deelnemers. Hierin staan alle ontvangers en hun statusgegevens met betrekking tot de overeenkomst duidelijk vermeld

Lijst met ontvangers

Een gebruiker kan een overeenkomst ondertekenen vanuit de pagina Beheer door de overeenkomstrecord te selecteren en te klikken op de knop Bekijken & ondertekenen in de rechterrail of de Snelle actie Ondertekenen op de record in de centrale lijst.

Weergeven en ondertekenen

 

De standaard interface voor het ondertekenen van overeenkomsten wordt geopend om veldinvoer en handtekeningen te accepteren:

Afbeelding

Als u een overeenkomst wilt annuleren, gaat u naar de handeling Annuleren in het rechterdeelvenster

Alle details van de functie

Overeenkomst annuleren

U vindt de optie voor het instellen, bewerken of verwijderen van de vervaldatum van de overeenkomst onder de aanmaakdatum: Vervaldatum

Klik op het pictogram Potlood om het deelvenster voor bewerken te openen.

Alle details van de functie

De vervaldatum bewerken

De lay-out van de pagina Beheren biedt meer inzicht in de deelnemers van een overeenkomst. U hebt toegang tot de volgende informatie:

 • De actuele status van het aantal deelnemers die hun bewerkingen hebben voltooid (direct onder het e-mailadres van de huidige deelnemer)
 • De volledige lijst van alle deelnemers en hun rol met betrekking tot de overeenkomst (in het rechterdeelvenster)
Lijst met ontvangers

Geef de optie om de huidige deelnemer te vervangen weer door de muis boven het pictogram van de huidige deelnemer te plaatsen en te klikken op de koppeling Deelnemer vervangen.

Afhankelijk van uw acocuntinstellingen zijn er twee opties:

 • Ontvanger vervangen - met deze optie vervangt u de huidige ontvanger, waardoor deze geen toegang meer heeft tot de overeenkomst
 • Alternatieve ontvanger toevoegen - wanneer een alternatieve ontvanger wordt toegevoegd, verandert er niets voor de oorspronkelijke ontvanger en kan deze de overeenkomst voltooien

>>Hier vindt u volledige informatie over het vervangen van de huidige ondertekenaar

Opties voor het vervangen van de huidige ontvanger

De afzender van een overeenkomst is gemachtigd om de verificatiemethode voor elke deelnemer te wijzigen, ook nadat de overeenkomst is verzonden.

Dit is met name handig als een bepaald wachtwoord werd gebruikt dat daarna is vergeten of verloren. Het wachtwoord wordt eenvoudig opnieuw ingesteld.

De optie om de verificatiemethode te vervangen kan worden gevonden door de muis boven het pictogram van de huidige deelnemer te plaatsen en te klikken op de koppeling Bewerken naast de verificatiemethode.

Opmerking:

Deze instelling heeft alleen betrekking op wachtwoorden die worden toegepast bij de verificatie van ontvangers.

Wachtwoorden voor het beveiligen van een ondertekend PDF worden hierdoor niet beïnvloed

Verificatiemethode bewerken

De optie om de bestanden van een verzonden overeenkomst te vervangen staat in de lijst met handelingen in het rechterdeelvenster:Overeenkomst wijzigen

Alle details van de functie

Overeenkomst wijzigen

Als een overeenkomst wordt ondertekend buiten het ondertekeningsproces van Acrobat Sign (bijvoorbeeld: een ontvanger drukt het document af en ondertekent het fysiek), kan de opsteller van de overeenkomst de overeenkomst digitaliseren en opnieuw uploaden naar Acrobat Sign.

Afbeelding

Als uw account een identiteitsbewijs van de overheid gebruikt voor validatie van de ontvanger en u ervoor hebt gekozen om de verificatiegegevens op te slaan, kunt u het Identiteitsrapport ondertekenaar downloaden.

Identiteitsrapport downloaden

De historie met alle gebeurtenissen voor de overeenkomst is beschikbaar via de actie Activiteit in de rechterrail

Overeenkomstactiviteit

 

Als u klikt op de optie Activiteit, schakelt de weergave in het rechterdeelvenster van de besturingselementen naar de volledige gebeurtenisgeschiedenis van de overeenkomst. De gebeurtenissen worden chronologisch weergegeven, met de meest recente gebeurtenissen bovenaan.

Alle details van de functie

Activiteitenlijst


Andere gemeenschappelijke acties in objecten

De inhoud (bestanden) van een overeenkomst weergeven:

 • Klik eenmaal op de overeenkomst om deze te selecteren en het rechterdeelvenster te openen
 • Klik op de handeling Overeenkomst openen 
De overeenkomst openen

 

De overeenkomst kan worden gereviseerd en de besturingselementen in het rechterdeelvenster worden weergegeven.

Geopende overeenkomst

Als u een herinnering wilt maken of juist verwijderen, gaat u naar de rechterrail met de acties: Herinnering

Alle details van de functie

Nieuwe pagina Beheren - Herinnering

Bibliotheeksjablonen en webformulieren hebben de mogelijkheid voor beheerders om de eigenaar van de sjabloon te wijzigen. De sjabloon moet onder de bevoegdheid van de beheerder vallen om de actie te tonen.

Nieuwe eigenaar

Het selecteren van de optie Nieuwe eigenaar opent een invoerveld om het e-mailadres van de nieuwe eigenaar in te vullen.

Hier vindt u meer informatie over het overdragen van objecten >>

Invoer interface voor nieuwe eigenaar

Als u een overeenkomst wilt delen, gaat u naar de handeling Delen in het rechterdeelvenster

Nadat een overeenkomst is gedeeld, gebeurt het volgende:

 • Een e-mail wordt verzonden naar de gebruiker met wie u de overeenkomst deelt
  • De e-mail bevat een PDF-bijlage van de actuele overeenkomst 
 • De overeenkomstrecord wordt beschikbaar op de beheerpagina van de gebruiker (e-mailadres) met wie u de overeenkomst deelt
  • Die gebruiker kan de overeenkomst reviseren, net alsof ze een cc:-bericht via e-mail hadden ontvangen

Alle details van de functie

Een overeenkomst delen

Met de acties PDF downloaden en Controlerapport downloaden in de rechterrail kunt u de overeenkomst of het controlerapport downloaden

PDF - Controlerapport downloaden

Indien meerdere bestanden worden gebruikt om de overeenkomst op te stellen en de gebruiker niet de volledige PDF in één aaneengeschakeld bestand wil downloaden, kunnen met deze optie de afzonderlijke bestanden (zoals oorspronkelijk geüpload) worden gedownload.

Individuele bestanden downloaden

Door deze optie te selecteren wordt een interface geopend waarmee op elk bestand kan worden geklikt om een PDF-versie van dat bestand te downloaden.

De bestanden selecteren

De bovenliggende sjabloonobjecten hebben de optie om de formulierveldgegevens te downloaden van alle overeenkomsten die zijn voortgekomen uit de sjabloon.

 

Formulierveldgegevens downloaden

Als u deze optie selecteert, wordt een CSV-bestand naar uw lokale systeem gedownload met alle veldinhoud voor alle onderliggende overeenkomsten die uit de bovenliggende sjabloon zijn gegenereerd.

CSV gedownload

Op de pagina Beheren kunt u nu ook inhoud verbergen. Deze inhoud wordt niet verwijderd en de status ervan wordt niet gewijzigd. Bovendien kan de overeenkomst het normale ondertekeningsproces gewoon doorlopen. De overeenkomst is echter niet zichtbaar in de gebruikersweergave van de beheerpagina.

Opmerking:

Om de inhoud te verbergen moet u eerst zoeken met het filter Alleen verborgen overeenkomsten tonen

Overeenkomst verbergen


Bekende problemen

Probleem: als ik overschakel naar de nieuwe pagina Beheren, is de pagina helemaal leeg, zonder de inhoud van de overeenkomst.

Test: probeer de volgende pagina te laden: https://documentcloud.adobe.com/

 • Als het niet mogelijk is om https://documentcloud.adobe.com/ te laden, moet u uw interne netwerkbeheerder verzoeken om het domein documentcloud.adobe.com te ontgrendelen.
 • Als u wel toegang hebt tot de bovenstaande koppeling, moet u contact opnemen met ondersteuning.
Opmerking:

Dit geldt ook voor de pagina's Start en Overeenkomst weergeven.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account