Ръководство за работа Отказ

Коригиране на неуспешно или пропуснато плащане

Ако плащането ви за продукт или услуга на Adobe е неуспешно или пропуснато, можете лесно да го инициирате отново в няколко стъпки.

Колко време трябва да коригирам плащане?

Вашият абонамент може да бъде спрян, ако плащането Ви не бъде получено в рамките на 30 дни след датата за плащане. Докато Вашият акаунт е спрян, няма да имате достъп до Вашите продукти и услуги. Adobe може да направи многократни опити да таксува Вашия(те) метод(и) на плащане за дължимата сума.

Как да направите повторен опит за плащане или да актуализирате информацията си за плащане

Ако данните за Вашата карта или информацията за фактуриране са се променили, можете да ги актуализирате. Adobe ще опита да използва новите данни за извършване на Вашето плащане.

 1. Изберете Редакция на фактуриране и плащане.

  Изберете опцията Редактиране на фактуриране и плащане
  Редактирайте информацията за фактуриране и плащане.

  Бележка:

  Не можете да намерите опцията за редактиране на фактуриране и плащане? Уверете се, че сте влезли с правилния имейл адрес на акаунта си в Adobe.

 2. В изскачащия прозорец изберете една от следните опции:

  • Добавяне на нова: Позволява Ви да платите с нова карта.
  • Редактиране: Актуализира данните на Вашата карта или стартира наново процеса на плащане със същата карта.
  • Повторен опит (ако е налично): Стартира наново процеса на плащане със вече наличната Ваша карта. В този случай можете да пропуснете стъпка 4.
  Добавяне или редактиране на метода на плащане
  Добавете нов метод на плащане или редактирайте информацията за текущия.

 3. Направете едно от следните действия:

  Добавяне на данни за нова карта

  За да добавите нова карта, актуализирайте необходимите данни. След това изберете Запиши.

  Актуализиране на информацията за плащане
  Актуализиране на вашата нова карта

  Редактирайте данните на Вашата карта, за да стартирате наново процеса на плащане

  За да опитате повторно плащане със същата карта, изтрийте номера на картата си и след това го въведете отново. След това изберете Запиши.

  Актуализиране на информацията за плащане
  Изтрийте и въведете номера на картата наново

  След като актуализирате данните си за плащане, опитайте отново да извършите плащането и проверете дали плащането е преминало.

  Бележка:

  Ако използвате корпоративна карта, не забравяйте да използвате името и адреса за фактуриране на притежателя на картата. Проверете правилната информация, като се свържете с притежателя на картата или със счетоводния си отдел.

Видео: Как да направите повторен опит за плащане или да актуализирате информацията си за плащане

Как да проверите дали плащането Ви е успешно

Може да отнеме до 24 часа преди дадено плащане да се покаже в акаунта Ви.

 1. В раздел Поръчки и фактури изберете Преглед на фактури, за да видите номера на поръчката за абонаментния план.

  Поръчки и фактури екран за преглед на фактури
  Преглеждайте фактурите за закупените планове.

 2. Проверете дали плащането Ви е извършено успешно

  Преглеждайте, изтеглете или изпратете по имейл вашата фактура
  Преглеждайте, изтегляйте или изпращайте фактурите по имейл на вашия имейл адрес.

  A. Вижте B. Изтеглете C. Имейл 

Как да избегнете бъдещи проблеми с плащанията

Можете да избегнете бъдещи проблеми с плащанията и да осигурите безпроблемен процес на транзакция, като използвате следните най-добри практики:

 • Уверете се, че методът ви за плащане разполага с достатъчно средства, за да завършите покупката си.
 • Поддържайте данните си за плащане в актуално състояние, за да предотвратите евентуални проблеми поради изтекъл срок или невалидна информация.
 • Проверете дали методът ви за плащане е регистриран в същата държава, в която е вашият акаунт в Adobe.
Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт