Научете се как да стартирате процеса на плащане наново, ако той е бил неуспешен или сте го пропуснали.

Колко време трябва да коригирам плащане?

option-1_-_copy

Можете да актуализирате платежната си информация в срок от 30 дни след първото неуспешно плащане. Абонаментът Ви ще бъде спрян, ако плащането не бъде получено до 30 дни след датата за подновяване.


Как да направите повторен опит за плащане или да актуализирате информацията си за плащане

Ако данните за Вашата карта или информацията за фактуриране са се променили, можете да ги актуализирате. Adobe ще опита да използва новите данни за извършване на Вашето плащане.

 1. Изберете Редактиране на информацията за плащане.

  Редактиране на информацията за плащане
 2. Изберете една от следните опции:

  • Добавяне на нова: Позволява Ви да платите с нова карта.
  • Редактиране: Актуализира данните на Вашата карта или стартира наново процеса на плащане със същата карта.
  • Повторен опит (ако е налично): Стартира наново процеса на плащане със вече наличната Ваша карта. В този случай можете да пропуснете стъпка 4.
  Актуализиране на данните за плащане
  Изберете „Добавяне на нова“, за да добавите нова карта, или „Редактиране“, за да актуализирате данните за плащане.
 3. Направете едно от следните действия:

  Добавяне на нова карта или актуализиране на данните на вече налична карта

  За да добавите нова карта или да промените данните на вече налична карта, актуализирайте необходимите данни. След това изберете Запазване.

  Актуализиране на информацията за плащане
  Добавяне на нова карта или актуализиране на данните на вече налична карта

  Редактирайте данните на Вашата карта, за да стартирате наново процеса на плащане

  За да опитате повторно плащане със същата карта, изтрийте номера на картата си и след това го въведете отново. След това изберете Запазване.

  Актуализиране на информацията за плащане
  Изтриване и въвеждане на номера на картата наново

  Искате да преминете от кредитна карта на PayPal? Научете как лесно да преминавате от кредитна карта към PayPal и обратно

  Използвате ли корпоративна карта?
  Уверете се, че използвате името и адреса на фактуриране на притежателя на картата, а не вашите. За да проверите дали името и адресът за фактуриране са правилни, направете справка с картодържателя или счетоводния отдел.

Как да проверите дали плащането Ви е успешно

Може да отнеме до 24 часа преди дадено плащане да се покаже в акаунта Ви.

 1. Отидете на Хронология на поръчките и изберете номера на поръчката за плана за членство, който искате да видите. 

  Проверете хронологията на поръчките
 2. Проверете дали плащането Ви е извършено успешно

  Проверете данните за плащане

Все още ли имате проблеми?

Ако плащането Ви все още не може да бъде извършено, свържете се директно с Вашия доставчик на услугата за плащания. Възможно е неочаквано да сте достигнали кредитния си лимит или сметката Ви да е временно замразена с цел предпазване от измами. След като проблемът бъде отстранен, Adobe ще обработи автоматично плащането Ви.