Ръководство за работа Отказ

Коригиране на неуспешно или пропуснато плащане

 1. Creative Cloud User Guide
 2. Introduction to Creative Cloud
  1. Common questions | Creative Cloud
  2. Creative Cloud system requirements
  3. Creative Cloud file sync | Known issues
 3. Download, install, set up, and update
  1. Download Creative Cloud apps
  2. Open Creative Cloud apps
  3. Start workspace
  4. Update Creative Cloud apps
  5. Change the language of your Creative Cloud apps
  6. Uninstall the Creative Cloud desktop app
  7. Uninstall or remove Creative Cloud apps
 4. Manage your account
  1. Convert a Creative Cloud trial to a paid membership
  2. Reset your Adobe password
  3. Change your Adobe plan
  4. Update credit card and billing address
  5. View, download, or email your Adobe invoice
  6. Fix a failed or missed payment
  7. Cancel Adobe trial or subscription
 5. Creative services
  1. Using Adobe Stock in Creative Cloud apps
  2. Using Adobe Fonts in Creative Cloud apps
  3. Creative Cloud Market is no longer available
 6. Collaboration and storage services
  1. What are cloud documents
  2. Cloud documents | Common questions
  3. Create or convert files to cloud documents
  4. Set up cloud documents to use offline
  5. Revert to an earlier version of a cloud document
  6. Share your work for commenting
  7. Why can't I see my cloud documents offline?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Collaborate on Creative Cloud Libraries and folders
  10. Collaboration FAQ
  11. Sync your files using cloud storage
  12. Find how much cloud storage you have
  13. Set sync options
  14. Discontinuation of Creative Cloud Synced files
  15. Download Synced files content
 7. Creative Cloud mobile apps
  1. Common questions | Mobile apps
  2. Adobe Creative Cloud for mobile
 8. Enterprise and teams
  1. Enterprise Learn & Support
  2. Teams Learn and Support
  3. Quick start guide for team members

Ако плащането ви за продукт или услуга на Adobe е неуспешно или пропуснато, можете лесно да го инициирате отново в няколко стъпки.

Колко време трябва да коригирам плащане?

Вашият абонамент може да бъде спрян, ако плащането Ви не бъде получено в рамките на 30 дни след датата за плащане. Докато Вашият акаунт е спрян, няма да имате достъп до Вашите продукти и услуги. Adobe може да направи многократни опити да таксува Вашия(те) метод(и) на плащане за дължимата сума.

Как да направите повторен опит за плащане или да актуализирате информацията си за плащане

Ако данните за Вашата карта или информацията за фактуриране са се променили, можете да ги актуализирате. Adobe ще опита да използва новите данни за извършване на Вашето плащане.

 1. Изберете Редакция на фактуриране и плащане.

  Изберете опцията Редактиране на фактуриране и плащане
  Редактирайте информацията за фактуриране и плащане.

  Бележка:

  Не можете да намерите опцията за редактиране на фактуриране и плащане? Уверете се, че сте влезли с правилния имейл адрес на акаунта си в Adobe.

 2. В изскачащия прозорец изберете една от следните опции:

  • Добавяне на нова: Позволява Ви да платите с нова карта.
  • Редактиране: Актуализира данните на Вашата карта или стартира наново процеса на плащане със същата карта.
  • Повторен опит (ако е налично): Стартира наново процеса на плащане със вече наличната Ваша карта. В този случай можете да пропуснете стъпка 4.
  Добавяне или редактиране на метода на плащане
  Добавете нов метод на плащане или редактирайте информацията за текущия.

 3. Направете едно от следните действия:

  Добавяне на данни за нова карта

  За да добавите нова карта, актуализирайте необходимите данни. След това изберете Запиши.

  Актуализиране на информацията за плащане
  Актуализиране на вашата нова карта

  Редактирайте данните на Вашата карта, за да стартирате наново процеса на плащане

  За да опитате повторно плащане със същата карта, изтрийте номера на картата си и след това го въведете отново. След това изберете Запиши.

  Актуализиране на информацията за плащане
  Изтрийте и въведете номера на картата наново

  След като актуализирате данните си за плащане, опитайте отново да извършите плащането и проверете дали плащането е преминало.

  Бележка:

  Ако използвате корпоративна карта, не забравяйте да използвате името и адреса за фактуриране на притежателя на картата. Проверете правилната информация, като се свържете с притежателя на картата или със счетоводния си отдел.

Видео: Как да направите повторен опит за плащане или да актуализирате информацията си за плащане

Как да проверите дали плащането Ви е успешно

Може да отнеме до 24 часа преди дадено плащане да се покаже в акаунта Ви.

 1. В раздел Поръчки и фактури изберете Преглед на фактури, за да видите номера на поръчката за абонаментния план.

  Поръчки и фактури екран за преглед на фактури
  Преглеждайте фактурите за закупените планове.

 2. Проверете дали плащането Ви е извършено успешно

  Преглеждайте, изтеглете или изпратете по имейл вашата фактура
  Преглеждайте, изтегляйте или изпращайте фактурите по имейл на вашия имейл адрес.

  A. Вижте B. Изтеглете C. Имейл 

Как да избегнете бъдещи проблеми с плащанията

Можете да избегнете бъдещи проблеми с плащанията и да осигурите безпроблемен процес на транзакция, като използвате следните най-добри практики:

 • Уверете се, че методът ви за плащане разполага с достатъчно средства, за да завършите покупката си.
 • Поддържайте данните си за плащане в актуално състояние, за да предотвратите евентуални проблеми поради изтекъл срок или невалидна информация.
 • Проверете дали методът ви за плащане е регистриран в същата държава, в която е вашият акаунт в Adobe.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?