Ръководство за работа Отказ

Преглед, изтегляне или изпращане по имейл на вашата фактура от Adobe

Научете как да преглеждате историята на фактурирането в акаунта си в Adobe и как да откриете своята фактура.

  Изпращането на месечни фактури по имейл не е налично. Понастоящем Adobe не поддържа автоматично изпращане на месечни фактури по имейл.

Как да откриете фактурата си 

Бележка:

Вие сте потребител на акаунт за екипи? Вашите фактури са налични в Admin Console. За повече информация вижте Управление на вашия акаунт за екипи.

 1. Влезте на адрес https://account.adobe.com/orders.

 2. Изберете Преглед на фактури за вашия план или продукт. 

  В раздела Поръчки и фактури изберете Преглед на фактури

 3. Прегледайте, изтеглете или изпратете по имейл фактурата си, като изберете съответната икона. 

  Прегледайте, изтеглете или изпратете по имейл своята фактура

Екипи от клиенти?

Ако имате членство в Creative Cloud за екипи, единствено основен администратор може да преглежда информацията за фактуриране, свързана с акаунта ви.

Виждате връзка към Adobe Store вместо фактури?

Ако виждате връзка към Adobe Store в раздела Поръчки и фактури, следвайте инструкциите по-долу, за да намерите фактурата си.

 1. В раздела Поръчки и фактури изберете връзката Adobe Store.

 2. Ако бъдете подканен(а), въведете вашите Adobe ID (имейл адрес) и парола.

 3. На екрана Информация за плана изберете Преглед на историята на трансакциите.

 4. Изберете идентификатора на поръчката или трансакцията, за която искате да отпечатате фактурата.

 5. На екрана, който ще се покаже, изберете Преглед на фактурата или Данни за поръчката, в зависимост от региона, в който се намирате.

 6. На екрана, който ще се покаже, изберете бутона Отпечатване или бутона Печат, в зависимост от вашия регион.

 7. За да отпечатате фактурата, изберете иконата за печат в програмата за визуализиране на PDF файлове или изберете Файл > Печат от браузъра.

Често задавани въпроси

За да промените вашия данъчен идентификационен номер, вижте Актуализиране на данъчен идентификационен номер | Бизнес потребители.

Ако имате членство в Creative Cloud за екипи, единствено основен администратор може да преглежда информацията за фактуриране, свързана с акаунта ви.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт