Съобщение за грешка: Затворете приложенията, за да продължите с инсталацията

Когато инсталирате продукти на Adobe, виждате следното съобщение:

Моля, затворете следните приложения, за да продължите:

<списък с приложения>

Ако тази подкана продължава да се появява дори след като сте затворили изброените приложения, е възможно някои процеси за приложенията да се изпълняват на фон. Прекратете тези процеси на фон, за да продължите с инсталирането на продукта на Adobe.

Решение: Прекратяване на приложението

Прекратете приложението на компютъра. За подробности вижте следното:

Прекратяване на процеса в Windows

Прекратете процеса с помощта на диспечера на задачите в Windows.

 1. Щракнете с десния клавиш върху лентата със задачи и изберетеДиспечер на задачите.

  Избор на диспечера на задачите
 2. Ако споменатото в грешката приложение е изброено, изберете приложението и щракнете върху Край на задачата.

  Щракване върху Край на задачата
 3. Щракнете върху По-подробно, за да разширите диспечера на задачите.

  Щракване върху По-подробно
 4. Щракнете върху раздела Процеси. Потърсете процеси, свързани с приложението, споменато в съобщението за грешка.

  Щракване върху Край на процеса
 5. Изберете процеса и щракнете върху Край на задачата.

  Бележка:

  Например, ако в съобщението за грешка е споменат Adobe Bridge, намерете Bridge.exe, изберете го и натиснете Край на задачата.

Прекратяване на процеса в Mac OS

Прекратете процеса в Mac OS, следвайки тези инструкции:

 1. Щракнете върху иконата на Apple в горния ляв ъгъл на екрана и изберете Принудителен изход.

  Появява се списъкът с приложения.

  Избор на Принудителен изход
 2. Изберете приложението, споменато в съобщението за грешка, и натиснете Принудителен изход.

  Щракване върху Принудителен изход
 3. Ако приложението не е изброено, отидете до Приложения > Помощни програми и щракнете върху Следене на активност.

 4. Изберете процеса и щракнете върху иконата Принудително прекратяване на процес.

  Щракване върху Прекратяване на процес

  Бележка:

  Например, ако в съобщението за грешка е споменат Adobe Crash Daemon, намерете Adobe Crash Daemon, изберете го и щракнете върху иконата Принудително прекратяване на процес.

  Затворете SugarSync, ако показаното приложение е ShellExtLoader.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност