Podporované formáty souborů | Fill & Sign

Služba Adobe Fill & Sign podporuje formuláře uložené v souborech následujících typů:

  • Soubory PDF: Služba Adobe Fill & Sign v současné době podporuje většinu souborů PDF, ale zatím neumožňuje vyplňovat následující formuláře:
    • Zabezpečené formuláře ve formátu PDF – při nahrávání formuláře PDF se zobrazí chybová zpráva informující o tom, že ve formuláři jsou zakázány úpravy a není podporován.
    • Některé formuláře aplikace LiveCycle Designer – v případě dynamických formulářů XFA PDF vytvořených v aplikaci LiveCycle se zobrazí chybová zpráva informující o tom, že dynamický formulář XFA není podporován.
  • Soubory systému Microsoft Office: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX
  • Soubory obrazů: JPG, PNG, GIF, TIF
  • Textové soubory: TXT, RTF
Poznámka:

Můžete nahrát maximálně 100 stránek a velikost žádného nahrávaného souboru nesmí překročit 100 MB.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?