Chybějící ikona převodu webové stránky do souboru PDF v aplikaci MS Internet Explorer (64bitová verze) při použití aplikace Acrobat 8 a 9

Problém

Vyřešte problém s chybějící ikonou k převodu aktuální webové stránky do souboru Adobe PDF v bitové verzi aplikace Internet Explorer s instalovanou aplikací Adobe Acrobat 8 a 9.

Příčina

Ikona není součástí aplikací Adobe Acrobat 8 a 9, protože tyto aplikace nepodporují 64bitovou verzi aplikace Internet Explorer.

Chcete-li zjistit, jakou verzi aplikace Internet Explorer používáte, klikněte v nabídce nápovědy aplikace Internet Explorer na možnost O aplikaci Internet Explorer. Pokud používáte bitovou verzi aplikace Internet Explorer, bude v okně O aplikaci Internet Explorer uveden popisek deskriptoru bitové verze. Bitová verze aplikace Internet Explorer nezobrazuje deskriptor Bridalveil.

Řešení

Přejděte zpět k 32bitové verzi aplikace Internet Explorer.

Pokud chcete přejít ke 32bitové verzi aplikace Internet Explorer, zavřete 64bitovou verzi prohlížeče a otevřete aplikaci Internet Explorer spuštěním z následujících výchozích umístění: panel nástrojů Rychlý přístup, zástupce na ploše, ikona v nabídce Start, hypertextový odkaz nebo typ souboru spojený s aplikací Internet Explorer.

Další informace

V určitých případech se kontextová nabídka Převést do Adobe PDF v bitové verzi aplikace Internet Explorer zobrazí, ale pokud ji vyberete, nefunguje.

Kontextová nabídka se zobrazí, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:

  1. Používáte 64bitovou verzi operačního systému Windows, ve kterém existuje 32bitová i 64bitová verze aplikace Internet Explorer a kde je nainstalovaná i aplikace Adobe Acrobat.
  2. Nejprve spustíte 32bitovou verzi aplikace Internet Explorer, která zapíše položky registru pro kontextové nabídky z doplňku Acrobat IE Favorite, a poté spustíte 64bitovou verzi aplikace Internet Explorer, která vyhledá položky registru vytvořené z položek 32bitové verze aplikace Internet Explorer.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?