Dokumenty systému MS Office chybějící v podporovaných typech souborů

Problém

Po zvolení možnosti Soubor > Vytvořit PDF ze souboru se v rozbalovací nabídce nezobrazí formáty systému Microsoft Office.

Může dojít k následujícím problémům:

 • Pokud vyberete v aplikaci Acrobat možnost Vytvořit PDF ze souboru, nebude možné v rozbalovací nabídce podporovaných formátů souborů vybrat formát DOC nebo DOCX.
 • Po výběru možnosti Sloučení souborů do jednoho PDF se v případě dokumentů systému Office zobrazí chyba Tento typ souboru není podporován.
 • Pokud přetáhnete dokument systému Office do aplikace Acrobat, zobrazí se stejná chybová zpráva.
 • Můžete kliknout pravým tlačítkem na dokument systému Office a převést jej do formátu PDF.
 • Soubor PDF můžete vytvořit pomocí doplňku Acrobat PDFMaker v aplikaci Microsoft Word.
 • K vytvoření souboru PDF z aplikace Microsoft Word můžete použít také tiskárnu Adobe PDF.

Informace v tomto dokumentu se vztahují na formáty souborů DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT a PPTX v systému Windows.

Řešení

Upozornění: Řešení uvedená níže vyžadují úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu při řešení problémů způsobených nesprávnou úpravou registru. Registr obsahuje důležité informace o hardwaru a softwaru počítače. Před úpravou registru vytvořte jeho záložní kopii. Další informace o registru naleznete v dokumentaci systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft.

Řešení 1: Ověření, zda existují správné položky registrů

 • Pro formát DOC: HKEY_CLASSES_ROOT\.doc\Word.Document.8
 • Pro formát DOCX: HKEY_CLASSES_ROOT\.docx\Word.Document.xx
 • Pro formát PPT: HKEY_CLASSES_ROOT\.ppt\PowerPoint.Show.8
 • Pro formát PPTX: HKEY_CLASSES_ROOT\.pptx\PowerPoint.Show.xx
 • Pro formát XLS: HKEY_CLASSES_ROOT\.xls\Excel.Sheet.8
 • Pro formát XLSX: HKEY_CLASSES_ROOT\.xlsx\Excel.Sheet.xx

Výraz xx označuje interní verzi systému Microsoft Office nainstalovanou v počítači. Například v případě aplikace Microsoft Word 2010 zkontrolujte klíč registru HKEY_CLASSES_ROOT\.docx\Word.Document.12.

Řešení 2: Ověření, zda má uživatelský účet úplná oprávnění (ke čtení a k zápisu)

Pokud klíče registru z řešení 1 existují, zkontrolujte, zda k nim má uživatelský účet úplná oprávnění ke čtení a k zápisu.

 • V podnikovém prostředí se tento problém může vyskytnout, pokud je nasazena bitová kopie operačního systému s nainstalovanou verzí aplikace Acrobat.
 • Může k němu dojít také v případě, že uživatelé domény (v systému Windows) nemají úplná oprávnění ke klíčům registru uvedeným výše.

Řešení 3: Opravení systému Microsoft Office

Opravte systém Microsoft Office pomocí původního disku nebo instalačního programu a vytvořte výše uvedené klíče registru.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online