Chyba „Vytvoření tohoto podpisu nelze dokončit. Výjimka platformy“ při podepisování souboru PDF (v aplikacích Acrobat 8 a 9 v systému Windows)

Problém

Při pokusu o digitální podepsání souboru PDF v aplikaci Adobe Acrobat 8 nebo 9 v systému Windows vrátí aplikace chybovou zprávu „Vytvoření tohoto podpisu nelze dokončit. Výjimka platformy“ Za chybovou zprávou je zobrazen jeden z následujících výrazů:

 • Objekt již existuje. Kód chyby: 2148073487
 • Sada klíčů neexistuje. Kód chyby: 2148073494
 • Klíč není platný pro použití v zadaném stavu. Kód chyby: 2148073483

Řešení: Opětovné vytvoření digitálního ID a/nebo složky Krypto

Vyzkoušejte jedno nebo obě následující řešení:

Opětovné vytvoření digitálního ID

 1. Otevřete aplikaci Acrobat.
 2. Zvolte možnost Další volby > Nastavení zabezpečení.
 3. V seznamu kategorií na levé straně okna Nastavení zabezpečení zvolte možnost Digitální identifikátory.

 4. Vyberte digitální ID, který byl použit k podepsání souboru PDF.
 5. Klikněte na možnost Odstranit identifikátor.
 6. V dialogu s žádostí o potvrzení klikněte na položku OK.
 7. Klikněte na možnost Přidat identifikátor.
 8. Podle pokynů na obrazovce znovu vytvořte digitální ID.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

Opětovné vytvoření složky Krypto

 1. Zavřete aplikaci Acrobat.
 2. V Průzkumníku Windows proveďte jednu z následujících akcí:

  • V systému Windows XP přejděte do umístění C:\Documents and Settings\[vaše_uživatelské_jméno]\Application Data\Microsoft.
  • V systému Windows Vista přejděte do umístění C:\Users\[vaše_uživatelské_jméno]\AppData\Roaming\Microsoft.

  Poznámka: V těchto cestách se vyskytují skryté složky. Chcete-li zviditelnit skryté složky, vyhledejte informace v dokumentu Zobrazení skrytých souborů a složek v systému Windows 10 a jeho starších verzích.

 3. Přejmenujte složku Krypto na Crypto Old.

 4. Otevřete aplikaci Acrobat. Složka Krypto je automaticky vytvořena znovu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?