Problém

Při instalaci aplikace Adobe Reader se v instalačním programu zobrazí chybová zpráva jako například:

„Interní chyba 2753 Updater.api_NON_OPT“ a poté se instalační program ukončí.

Tato chybová zpráva se v některých případech zobrazí i při odebrání předchozí verze aplikace Adobe Reader.

Řešení

Řešení 1: Odeberte všechny předchozí verze aplikace Acrobat a Adobe Reader pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

 1. V ovládacích panelech vyberte ovládací panel Přidat nebo odebrat programy.
 2. V seznamu vyberte nejnovější verzi aplikace Acrobat nebo Adobe Reader a klikněte na tlačítko Odebrat.
 3. Když se zobrazí výzva, potvrďte odstranění aplikace.
 4. Opakujte tyto kroky, dokud ze seznamu neodstraníte všechny záznamy aplikace Acrobat nebo Reader.
 5. Restartujte počítač. 

Pokud nelze aplikaci odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy, zkuste instalaci aplikace Reader nejprve opravit tak, že znovu nainstalujete stejnou verzi.

Řešení 2: Odeberte klíče registru instalační služby systému Windows pro aplikaci Acrobat nebo Reader.

Upozornění: Registr systému Windows obsahuje informace, které jsou nezbytné k fungování počítače a aplikací. Společnost Adobe neposkytuje podporu při řešení problémů způsobených nesprávnou úpravou registru. Společnost Adobe doporučuje, abyste úpravy registru prováděli pouze v případě, že máte zkušenosti s úpravami systémových souborů. Před úpravou registru vytvořte jeho záložní kopii. Další informace o Editoru registru sytému Windows naleznete v uživatelské příručce k systému Windows, případně se obraťte na technickou podporu společnosti Microsoft.

Důležité upozornění: Ověřte, zda je vybrán správný klíč registru. V cestě HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\68AB67CA330100007706000000000030 by měl být vybrán pouze klíč 68AB67CA330100007706000000000030. Pokud není název položky zcela shodný, nevybírejte ji.

 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte výraz regedit a poté klikněte na tlačítko OK.
 3. V Editoru registru vyberte příslušný klíč aplikace Acrobat.

  • Pokud používáte aplikaci Reader 8.0.0, odeberte následující klíče:
   • 32bitový systém Windows
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-518\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A80000000002}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Reader
   • 64bitový systém Windows
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Features\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-518\Products\68AB67CA7DA73301B7448A0000000020
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A80000000002}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Reader
  • Pokud používáte aplikaci Acrobat X (10), odeberte následující klíče:
   • 32bitový systém Windows


    •  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ UserData\S-1-5-18\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ {AC76BA86-1033-F400-7760-000000000005}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Features\68AB67CA3301004F7706000000000050  
   • 64bitový systém Windows

    •  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ UserData\S-1-5-18\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ {AC76BA86-1033-F400-7760-000000000005}
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Products\68AB67CA3301004F7706000000000050 
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SO FTWARE\WOW6432Node\Classes\Installer\Features\68AB67CA3301004F7706000000000050  
 4. Klikněte na možnost Úpravy > Odstranit.
 5. Když se zobrazí výzva k potvrzení odstranění, klikněte na tlačítko Ano.
 6. Opakujte kroky 3–5 u zbývajících klíčů registru i u všech případných nainstalovaných aktualizací, jsou-li zobrazeny.
 7. Ukončete Editor registru.

Další informace

Chyba 2753 se může zobrazit, pokud je poškozena (předchozí) instalace aplikace Adobe Reader. Dochází k ní také v případě, že jsou poškozeny záznamy registru pro aplikaci Adobe Reader, což má za následek přerušení instalace.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online