Zobrazení chyby „není dostupné systémové písmo“ při úpravách textu v souboru PDF

Problém

Když chcete v aplikaci Adobe Acrobat upravit text v souboru PDF, zobrazí se následující zpráva:

„Pro celý tento výběr nebo jeho část není dostupné systémové písmo. S použitím nyní vybraného písma nemůžete text přidat ani odstranit.“

Soubor PDF nebyl vytvořen v počítači, na kterém je zobrazen.

Řešení

Upravte text pomocí nástroje retušování textu (v aplikaci Acrobat 9) nebo nástroje Upravit text dokumentu (v aplikaci Acrobat 10).

Acrobat 9

  1. Zvolte možnost Nástroje > Další úpravy > Nástroj retušování textu.
  2. Vyberte text, který chcete pomocí nástroje upravit, a pravým tlačítkem (v systému Windows) nebo se stisknutou klávesou (v systému Mac OS) klikněte na příkaz Vlastnosti.
  3. V dialogovém okně vlastností retušování klikněte na kartu Text.
  4. V rozbalovací nabídce Písmo vyberte písmo, které odpovídá aktuálně používanému písmu. (V nabídce jsou uvedena písma, které jsou k dispozici v systému.) Zaškrtnutím políčka Vložit můžete písmo vložit do dokumentu. Případně můžete zaškrtnout políčko Podmnožina, čímž se vloží pouze podmnožina požadovaných znaků (takže velikost souboru bude menší).

Acrobat 10

  1. Zvolte možnost Nástroje > Obsah > Upravit text dokumentu.
  2. Vyberte text, který chcete pomocí nástroje upravit, a pravým tlačítkem (v systému Windows) nebo se stisknutou klávesou (v systému Mac OS) klikněte na příkaz Vlastnosti.
  3. V dialogovém okně vlastností retušování klikněte na kartu Text.
  4. V rozbalovací nabídce Písmo vyberte písmo, které odpovídá aktuálně používanému písmu. (V nabídce jsou uvedena písma, které jsou k dispozici v systému.) Zaškrtnutím políčka Vložit můžete písmo vložit do dokumentu. Případně můžete zaškrtnout políčko Podmnožina, čímž se vloží pouze podmnožina požadovaných znaků (takže velikost souboru bude menší).

Další informace

Pokud písma dokumentu PDF nejsou v počítači dostupná nebo je k dispozici pouze jiná verze těchto písem, ve většině případů nelze text souboru PDF upravit. Když písmo textu nahradíte písmem, které je v systému k dispozici, budete moci text dokumentu PDF upravit.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online