Chyba OffendingCommand: setdistillerparams při vytváření souboru PDF pomocí aplikace Acrobat Distiller

Problém

Při pokusu o vytvoření souboru PDF pomocí aplikace Adobe Acrobat Distiller se zobrazí protokol chyb jazyka PostScript, například:

%%[ Error: undefined; OffendingCommand: setdistillerparams; ErrorInfo: CalCMYKProfile U.S. Web Coated (SWOP) v2 ]%%

%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%

Error accessing color profile: U.S. Web Coated (SWOP) v2

%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%

Doba destilování: 0 sekund (00:00:00)

**** Konec úlohy ****

Při použití doplňku PDFMaker v aplikacích systému Microsoft Office může doplněk vrátit chybovou zprávu „CHYBA:“, po které následuje zpráva „Tiskárně Adobe PDF se nepodařilo vytvořit soubor PDF.“.

Řešení

Vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení:

Řešení 1: Přeinstalujte profil USWebCoatedSWOP.icc.

Postup stažení a extrahování profilů:

1. Stáhněte náhradní profily ICC z webu společnosti Adobe na adrese www.adobe.com/cz/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows.

2. Extrahujte soubor ZIP.

Poznámka: Uživatelé systému Windows 2000 mohou k extrahování souboru ZIP použít nástroj, například nástroj WinZip nebo WinRAR. Klikněte na stažený soubor ZIP pravým tlačítkem a vyberte možnost k extrahování. Uživatelé systému Windows XP extrahují soubor ZIP kliknutím pravým tlačítkem na soubor a výběrem možnosti Extrahovat všechny soubory.

Postup instalace chybějícího nebo poškozeného profilu:

1. Přejděte do umístění profilu USWebCoatedSWOP.icc. (Archiv AdobeICCProfiles_0805.zip obsahuje dva adresáře, profily CMYK a profily RGB. Profil USWebCoatedSWOP.icc se nachází ve složce profilů CMYK.)

2. Klikněte pravým tlačítkem na profil a zvolte možnost Instalace profilu.

Poznámka: Pokud se zobrazí možnost Odinstalace profilu, přejděte k řešení 2.

Řešení 2: Odeberte poškozené profily a ručně je přeinstalujte.

Před odebráním poškozených souborů stáhněte a extrahujte náhradní profily:

1. Stáhněte náhradní profily ICC z webu společnosti Adobe na adrese www.adobe.com/cz/support/downloads/product.jsp?product=62&platform=Windows.

2. Extrahujte soubor ZIP.

Poznámka: Uživatelé systému Windows 2000 mohou k extrahování souboru ZIP použít nástroj, například nástroj WinZip nebo WinRAR. Klikněte na stažený soubor ZIP pravým tlačítkem a vyberte možnost k extrahování. Uživatelé systému Windows XP extrahují soubor ZIP kliknutím pravým tlačítkem na soubor a výběrem možnosti Extrahovat všechny soubory.

Postup odebrání poškozených profilů a jejich přeinstalace:

1. Přejděte do umístění profilu USWebCoatedSWOP.icc. (Archiv AdobeICCProfiles_0805.zip obsahuje dva adresáře, profily CMYK a profily RGB. Profil USWebCoatedSWOP.icc se nachází ve složce profilů CMYK.)

2. Klikněte pravým tlačítkem na profil USWebCoatedSWOP.icc a zvolte možnost Kopírovat.

3. Pokud používáte 32bitovou verzi systému Windows, přejděte do složky C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended. Pokud používáte 64bitovou verzi systému Windows, přejděte do složky C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended.

4. Odstraňte všechny záznamy profilu USWebCoatedSWOP.icc.

5. Vyberte možnost Upravit > Vložit.

6. Pokud používáte 32bitovou verzi systému Windows, přejděte do složky C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color. Pokud používáte 64bitovou verzi systému Windows, přejděte do složky C:\WINDOWS\sysWOW64\spool\drivers\color.

7. Odstraňte všechny záznamy profilu USWebCoatedSWOP.icc.

8. Vyberte možnost Upravit > Vložit.

Řešení 3: Odeberte poškozené profily z funkce joboption.

Poznámka: Tímto řešením odstraníte chybovou zprávu, ale nikoli zdroj problému. Zakázáním funkce joboption můžete změnit vzhled barev na obrazovce nebo při tisku.

1. Spusťte aplikaci Distiller zvolením možnosti Start > Programy > Acrobat Distiller.

2. V aplikaci Distiller vyberte možnost Nastavení > Upravit nastavení Adobe PDF.

3. Klikněte na kartu Barva.

4. Změňte nastavení Zásady správy barev na hodnotu Nechat barvy beze změn.

5. Klikněte na možnost Uložit jako.

6. Pojmenujte upravenou funkci joboption, klikněte na tlačítko Uložit a poté na tlačítko OK.

7. Opakujte kroky 2 až 6 pro všechny další funkce joboption, které se používají při převodu souborů do formátu PDF.

8. Soubor zavřete pomocí možnosti Soubor.

Doplňující informace

Tento problém je způsobem poškozenými profily ICC. V aplikaci Acrobat se tato chyba zobrazí, když není možné získat přístup k profilům nebo je nelze načíst.

Další informace

Informace o určení, zda počítač používá 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows, naleznete v technické poznámce kb407673.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?