Změna orientace při vkládání polí formulářů zkopírovaných z otočené stránky dokumentu PDF

Problém

Pole formuláře zkopírovaná z otočené stránky dokumentu PDF jsou na novou stránku vložena s odlišnou orientací.

Řešení

Znovu vytvořte nesprávně umístěná nebo otočená tlačítka, textová pole nebo odkazy.

Další informace

Orientace tlačítek, textových polí a odkazů ve formulářích aplikace Acrobat je určena orientací stránky, na které jsou položky vytvořeny. Pokud stránku, na které je položka vytvořena, otočíte, zůstane daný prvek v původní pozici a nová orientace jej nijak neovlivní. Pokud tlačítko, textové pole nebo odkaz zkopírujete na stránku s jinou orientací, než je orientace stránky, na které byly položky vytvořeny, daný prvek se zarovná podle původní orientace a zobrazí se šikmo ve špatné části stránky.

Orientace formuláře a textového pole může být také změněna, pokud nahradíte stránku v souboru PDF stránkou, jejíž orientace se liší od orientace původní stránky. Odlišná orientace může být způsobena aplikací, ve které byl soubor PDF vytvořen, nebo otočením stránky v aplikaci Acrobat.

Pokud například vytvoříte tlačítko v levém dolním rohu stránky souboru PDF a duplikujete je na další stránky souboru PDF, tlačítko se zobrazí na každé stránce v levém dolním rohu. Pokud však stránku, na kterou bylo tlačítko zkopírováno, otočíte, zobrazí se tlačítko v pozici levého dolního rohu při původní orientaci. Pokud otočíte stránku o 90 stupňů po směru hodinových ručiček z orientace na výšku na orientaci na šířku, zobrazí se tlačítko v levém horním rohu stránky, protože to byla pozice levého dolního rohu při původní orientaci. Tlačítko a text, který je na něm uveden, jsou orientovány na výšku a vypadají, jako by byly otočeny o 90 stupňů (šikmo). Stejný problém se vyskytne při použití textových polí nebo odkazů, kdy je textové pole zkopírováno na otočenou stránku a viditelná je pouze část textu v textovém poli.
 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online