Nesprávný převod desetinné čárky a oddělovače tisíců ze souboru PDF do souboru XLS

Problém: Nesprávný převod desetinné čárky a oddělovače tisíců (. a ,) ze souboru PDF do souboru Excel pomocí aplikace Acrobat

Při exportu souboru PDF do formátu Excel nejsou tečky a čárky v buňkách správně rozpoznány.

Pokud je například soubor PDF obsahuje číslo 71.328,57, kde symbol „.“ značí oddělovač tisíců a symbol „,“ představuje desetinnou čárku, a soubor je uložen jako tabulka aplikace Excel, je toto číslo převedeno jako 71.32857.

 

 

Řešení:  

Chování desetinné čárky závisí na jazyku operačního systému.

Pokud je například soubor exportován ve francouzském operačním systému pomocí francouzské verze aplikace Acrobat, zobrazí se exportovaný soubor v aplikaci MS Excel bez problémů.

Pokud pracujete s anglickým operačním systémem, vyskytne se problém.

Pokud nechcete, aby k tomuto problému došlo, nastavte aplikace Acrobat a Excel tak, aby považovaly čárku za desetinnou čárku.

Acrobat:

 

Excel: Vyberte možnost Soubor > Možnosti > Upřesnit, zrušte zaškrtnutí možnosti Použít oddělovače ze systému a nastavte symbol , jako desetinnou čárku a symbol . jako oddělovač tisíců.

Nyní bude soubor v aplikaci Acrobat správně převeden na tabulku aplikace Excel.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?