Témata

 • Nové funkce v aplikaci Adobe Acrobat 8.1
 • Problémy vyřešené v aktualizaci aplikace Acrobat 8.1

V aktualizaci aplikace Adobe Acrobat 8.1 je vyřešena řada problémů, které byly objeveny po vydání aplikace Adobe Acrobat 8.0. Aktualizace aplikace Acrobat 8.1 je opravnou verzí pro aplikace Adobe Acrobat Professional a Standard.

Nové funkce v aplikaci Adobe Acrobat 8.1

Nová podpora operačních systémů:

 • systém Windows XP, 64bitová verze;
 • systém Windows 2003, 64bitová verze;
 • systém Windows Vista, 32bitová a 64bitová verze.

Poznámka: U 64bitových verzí těchto operačních systémů se vyskytuje známý problém, kvůli kterému správně nefunguje tiskárna Adobe PDF. Společnost Microsoft vydala opravu hotfix popsanou v článku 930627 znalostní báze Microsoft Knowledge Base dostupnou na webu http://support.microsoft.com/kb/930627. Společnost Adobe vyzkoušela tiskárnu Adobe PDF s touto nainstalovanou opravou hotfix a bude k ní poskytovat podporu.

Nové funkce:

 • Obslužná rutina náhledu souborů pro systém Vista: Obslužná rutina náhledu souborů představuje nové uživatelské rozhraní k zobrazení souborů PDF v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 v systémech Windows Vista a Windows XP a také v Průzkumníku Windows v systému Windows Vista. V obou aplikacích je nutné obslužnou rutinu náhledu souborů zapnout.
 • K dispozici je podpora pro systém Microsoft Office 2007.
 • Ovladač tiskárny Adobe PDF v systému Vista podporuje vytváření vysoce kvalitních souborů PDF.
 • Soubory PDF je možné vytvořit pomocí doplňku PDFMaker pro systém Office 2007.
 • Uživatelé mohou rychle vytvořit jednoduché soubory PDF ze souborů aplikace Word 2007.
 • K dispozici je nové uživatelské rozhraní pásu karet doplňku PDFMaker pro systém Offfice 2007.
 • Systém Mac OS X nyní zahrnuje proces Flash MPP, který vylepšuje multimediální přehrávání souborů s technologií Flash v systému Mac OS.
 • Díky aktualizaci zásuvného modulu aplikace InDesign lze nyní tuto aplikaci využívat v rámci sad Creative Suite 3.
 • Uživatelé v USA mohou tisknout dokumenty pomocí služby FedEx Kinko's Office. Tato služba je k dispozici pouze v angličtině.
 • Lze využít přímé rendrování dynamických formulářů.
 • K dispozici je podpora standardů FIPS 140.

Problémy vyřešené v aktualizaci aplikace Acrobat 8.1

Níže následuje seznam několika chyb, které byly vyřešeny v aktualizaci aplikace Adobe Acrobat 8.1.

1405636 Po importu dat formuláře se obsah pole s formátem RTF zadaný na první stránce nezobrazoval na druhé a třetí stránce. Pole na druhé a třetí stránce však byla svázána se stejným prvkem dat.

1356447 Soubory PDF, jejichž název obsahuje dvoubajtové znaky, nebyly zobrazeny v prohlížeči, pokud byla zapnuta komprese na serveru IIS.

1470557 Prohlížeč neobnovil obrazovku a části zvýrazněné pomocí nástroje Data objektu nebyly správně zobrazeny.

1388417 Zásuvný modul SnippetRunner poškodil paměť.

1439192 Nabídka byla umístěna na seznam podezřelých dat pro skript JavaScript.

1471545 Barva nebyla správně rendrována u prvního obdélníkového objektu v části dokumentu PDF.

1493398 Pokud je vyvolán instalační program aktualizace, využívá se 100 % kapacity procesoru.

1497160 Dvojité kliknutí na podpis způsobilo neočekávané ukončení aplikace.

1421700 Prostředí Citrix: Písma typu 1 jsou posunuta o jeden znak (například písmeno A se v určitém prostředí některých tiskáren změní na písmeno B).

1468255 Pouze systém Mac: Pokud je ve vlastnostech ovladače nastaven tisk dvou stránek na list, první stránka se vytiskne správně, ale všechny další stránky se vytisknou zrcadlově.

1459136 Pokud byl jako výchozí tiskárna nastaven ovladač tisku Microsoft Fax, aplikace Reader nemohla tento ovladač použít při tisku, protože počet kopií byl nastaven na 0 a byl vypnut.

1371378 Prostředí Citrix: Pokud měl při použití ovladače UPD v platformě Presentation Server 4 nebo novější klientský počítač tiskový ovladač Color PS, byly stránky vytištěny černobíle.

1467648 Volání tisku skriptu JavaScript spuštěné pomocí příkazu OpenAction v systému Windows bylo ignorováno, pokud nebyl zadán název tiskárny.

1468246 Pouze systém Mac: Při oboustranném tisku byla poslední lichá stránka vytištěna zrcadlově.

1490252 V dialogu tisku německé verze systému Mac byla možnost tisku Pouze sudé stránky pojmenována Liché i sudé stránky, ale při použití této možnosti se vytiskly pouze sudé stránky.

1512880 Převod souborů PDF s průhlednými prvky na formát PDFX nebyl možný.

1382713 Vertikální rozlišení na celou obrazovku nefungovalo.

1433252 Po provedení příkazu xmldata.applyXpath se zobrazila nedefinovaná zpráva.

1438076 Parametry tisku skriptu JavaScript převedené do dialogu zobrazení tisku nefungovaly.

1431234 Provedení příkazu xmldata.applyXpath se nezdařilo.

1456582 Usnadnění přístupu: Při čtení nahlas nebyly přečteny popisky, stavy přepínačů nebo zaškrtávací políčka ve formulářích.

1499191 Pouze systém Windows: Při otevírání souboru PDF dojde k chybě při běhu knihovny Microsoft Visual C++ Runtime Library.

1478298 Záložky v podokně záložek zmizí při kliknutí na odkazy.

1471488 Při tisku pomocí některých tiskáren s jazykem PostScript jsou na grafických prvcích zobrazeny červené rámečky.

1508367 Při analýze certifikátu dojde k chybě, pokud se pokusíte podepsat soubor PDF s certifikátem vytvořeným systémem Windows technologií peer-to-peer a nainstalovaným v úložišti certifikátů systému Windows.

1497132 Při použití doplňku PDFMaker chybí v souborech PDF rastrové obrazy ve stupních šedi ve výkresech aplikace AutoCAD.

1488286 Tiskové soubory odeslané do tiskáren PCL jsou větší než v předchozích verzích aplikace Acrobat, čímž došlo k prodloužení času tisku.

1448468 Text napsaný pomocí nástroje Psací stroj je červený a nikoli černý.

1436561 Po přijetí pozvánky ke schůzce je aplikace Outlook 2000 neočekávaně ukončena s chybou při běhu programu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online