Je vytištěno pouze několik prvních stránek vícestránkového souboru PDF

Aplikace Acrobat a Adobe Reader 9 tisknou pouze několik prvních stránek vícestránkových dokumentů PDF. Tiskárna také může generovat postscriptovou chybu.

Řešení: Změňte zásady pro písma a další zdroje na možnost Poslat pro každou stránku

Poznámka: Tento postup lze použít pouze v případě, že používáte ovladače tiskárny s podporou jazyka PostScript.

  1. Otevřete aplikaci Acrobat nebo Adobe Reader.
  2. Vyberte možnost Soubor > Tisknout.

  3. Klikněte na tlačítko Další volby.

    Vzhled okna, které se zobrazí, bude záviset na nainstalovaném ovladači tiskárny. Pokud se jedná o ovladač s podporou jazyka PostScript, bude v tomto okně zobrazen skupinový rámeček Volby PostScriptu.

  4. V rozevíracím seznamu Zásady pro písma a další zdroje ve skupinovém rámečku Volby PostScriptu vyberte položku Poslat pro každou stránku.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online