Témata

Pokud zde nenaleznete problém, který potřebujete vyřešit, obraťte se na podporu zákazníků.

Po spuštění aplikace Adobe Update Manager se zobrazí chyba „Need to reboot the computer“

Po spuštění aplikace Adobe Update Manager se zobrazí chybová zpráva „Need to reboot the computer“ (Je nutné restartovat počítač.). Tato chybová zpráva se znovu zobrazí po každém restartu.

Řešení 1: Odeberte soubor transakcí aplikace AUM.

Odeberte soubor AUtrans.xml ze složky Documents and Settings\[uživatelské jméno] \Application Data\Adobe\Updater.

Řešení 2: Odeberte klíč Adobe Updater.exe z registru, pokud existuje.

Důležité upozornění: Registr obsahuje informace související se systémem, které jsou nezbytné pro fungování počítače a aplikací. Před úpravou registru vytvořte jeho záložní kopii. Společnost Adobe neposkytuje podporu při řešení problémů způsobených nesprávnou úpravou registru. Společnost Adobe doporučuje, abyste úpravy registru prováděli pouze v případě, že máte zkušenosti s úpravami systémových souborů. Informace o programu Editor registru sytému Windows naleznete v uživatelské příručce k systému Windows, případně se obraťte na technickou podporu společnosti Microsoft.

Odebrání klíče Adobe Updater.exe:

1. Přejděte do části HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.

2. Vyberte klíč AdobeUpdater.exe (pokud existuje) a poté zvolte možnost Úpravy > Odstranit.

3. V dialogovém okně Potvrdit odstranění klíče klikněte na tlačítko Ano.

Řešení 3: Vyhledejte soubor AdobeUpdater.rbt, a pokud existuje, odstraňte jej.

1. V nabídce Start klikněte na položku Hledat.

2. V části Co hledáte? vyberte možnost Všechny soubory a složky.

3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte následující název: AdobeUpdater.rbt

4. V rozbalovací nabídce Cíl vyhledávání vyberte místní pevný disk.

5. Klikněte na tlačítko Hledat.

6. Pokud je nalezen soubor AdobeUpdater.rbt, odstraňte jej z výsledků hledání.

Instalační program aktualizace Adobe v systému Mac OS X nevyhledá dostupné aplikace

Instalační program aktualizace Adobe v některých případech neinformuje o dostupných aktualizacích pro systém Mac OS X. Tento problém se může vyskytnout v případě, že pomocí aplikace Adobe Update Manager zkontrolujete dostupnost aktualizací nainstalovaných aplikací Adobe. K problému dochází, pokud v aplikaci Adobe zvolíte možnost Nápověda > Zkontrolovat aktualizace nebo pokud spustíte instalační program aktualizace Adobe ze složky Utility.

Řešení

Nastavte správné oprávnění 775 (rekurzivní) pro složku Adobe v umístění /Library/Application Support. V aplikaci Terminál zadejte do příkazového řádku následující řetězec:

sudo chmod -R 775 /library/"application support"/adobe

 

Instalační program aktualizace Adobe nevyhledá aktualizace (aplikace Creative Suite 2)

Když v aplikaci Adobe Creative Suite 2 zvolíte možnost Nápověda > Aktualizace, nejsou k dispozici vydané aktualizace pro danou aplikaci.

Když v dialogovém okně instalačního programu aktualizace Adobe vyberete možnost Zobrazit podrobnosti, nezobrazí se aktualizace, kterou chcete stáhnout.

Po výběru možnosti Nápověda > Aktualizace se v instalačním programu aktualizace Adobe v některých případech zobrazí následující chybová zpráva: „There are no updates available at this time. Please note that update for the following products cannot be determined at this time. Adobe Updater.“ (Momentálně nejsou k dispozici žádné aktualizace. V tuto chvíli nelze zjistit aktualizace pro následující produkty. Instalační program aktualizace Adobe.)

Řešení 1: Stáhněte aktualizace ručně.

Pokud se připojujete k internetu přes proxy server vyžadující ověření, stáhněte aktualizace ručně z webu společnosti Adobe.

Pokud chcete zjistit, zda se můžete přes proxy server vyžadující ověření připojit k internetu, obraťte se na správce sítě.

Poznámka: Některé aktualizace aplikací Adobe nebývají ihned k dispozici na webu Adobe.com. Pokud není požadovaná aktualizace dostupná, opakujte akci později.

Řešení 2: Přidejte adresu crl.adobe.com do seznamu výjimek proxy serveru.

Pokud se připojujete k internetu přes proxy server, který nevyžaduje ověření, přidejte do seznamu výjimek proxy serveru adresu crl.adobe.com. Zkontrolujte rovněž, zda je otevřený port 80. Další informace o seznamu výjimek proxy serveru a portech vám sdělí správce sítě.

Řešení 3: Odstraňte složku Data a spusťte instalační program aktualizace znovu.

Pokud se připojujete k internetu přes proxy server, který nevyžaduje ověření, odstraňte z umístění Adobe/Updater složku Data a znovu zvolte možnost Nápověda > Aktualizace.

Složka Data se nachází v následujícím umístění:

 • Mac OS: Users/[uživatelskéjméno]/Library/Application Support/Adobe/Updater
 • Windows: Document and Settings/[uživatelskéjméno]/Application Data/Adobe/Updater

V aplikaci Adobe Update Manager nelze zakázat funkci automatických kontrol

Přestože jste postupovali podle pokynů v dokumentu Zakázání automatické kontroly aktualizací | CS3, po spuštění aplikací Adobe sady CS3 se stále aktivuje aplikace Adobe Update Manager.

Řešení

Přejmenujte složku, v níž se nachází aplikace Adobe Update Manager.

 1. Přejděte do složky, ve které je uložena aplikace Adobe Update Manager.
  • Mac OS: /Applications/Utilities/Adobe Utilities/Adobe Updater 5
  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5
 2. Přejmenujte složku. Zadejte například název „Updater5disabled“.

Aplikace Adobe Update Manager zpomaluje výkon při provádění aktualizací přes bránu WebMarshal (Adobe Reader)

Využití sítě můžete regulovat dvěma způsoby: snížením časového limitu brány WebMarshal a zakázáním aplikace Adobe Update Manager.

Řešení 1: Snížení časového limitu brány WebMarshal

 1. Ve webové konzole brány WebMarshal přejděte do části Server And Array Properties > Download Options > Trickle Transfer Rate For Web Pages (Vlastnosti serveru a pole > Možnosti stahování > Přenosová rychlost částečného stahování pro webové stránky).
 2. Nastavte přenosovou rychlost na hodnotu nižší než 15.

Řešení 2: Zakázání aplikace Adobe Update Manager (AUM) a zavedení aktualizací bez použití aplikace AUM

Ruční zakázání aplikace Adobe Update Manager:

 1. Zvolte možnost Nápověda > Zkontrolovat aktualizace.

 2. Jakmile instalační program aktualizace dokončí kontrolu aktualizací, klikněte na možnost Předvolby.

 3. Zrušte výběr možnosti pro automatickou kontrolu aktualizací Adobe.

Aktualizace aplikace Reader a Acrobat pro systém Windows můžete stáhnout pomocí následujících odkazů: 

Pro správce systému

Chcete-li zakázat používání aplikace AUM pro sadu Creative Suite, přečtěte si následující dokumenty:

Chcete-li aktualizace aplikace Adobe Update Manager zavádět bezobslužně, přečtěte si dokument Spuštění bezobslužné instalace aktualizací sady Adobe Creative Suite 4.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online