Informace o chráněném zobrazení v aplikaci Adobe Acrobat a řešení potíží

Co je chráněné zobrazení?

Chráněné zobrazení je nová funkce aplikace Adobe Acrobat 10.1 a Reader 11.0. Vychází z neustále se vyvíjející strategie komplexního zabezpečení společnosti Adobe, jejímž cílem je předcházet bezpečnostním rizikům a zmírnit jejich dopad. Chráněné zobrazení využívá implementaci izolovaného prostoru (chráněný režim) v aplikaci Reader, díky čemuž může omezit přístup škodlivých souborů i jejich aktivitu a chránit tak aplikace, data a počítač. 

V tomto dokumentu je uvedeno, jaké možnosti chráněné zobrazení nepodporuje. Další informace o izolovaném prostoru a chráněném zobrazení naleznete v online nápovědě nebo v následujících zdrojích:

 • Časté dotazy a informace ohledně konfigurace registru a vytváření vlastních zásad naleznete v kapitole o chráněném zobrazení v příručce Application Security Guide, která je k dispozici na stránce Application Security Library.
 • Informace o architektuře naleznete na blogu týmu ASSET na adrese http://blogs.adobe.com/asset/.

Chráněné zobrazení v samostatné aplikaci

V samostatné aplikaci je chování podobné jako u chráněného režimu v systému Office 2010. Pokud otevřete nedůvěryhodný soubor, zobrazí aplikace Acrobat v horní části okna pruh s upozorněním. Soubor je zobrazen pouze ke čtení a jsou zablokovány některé funkce, aby nebezpečný obsah nemohl poškodit systém. Pokud považujete soubor PDF za důvěryhodný, vyberte možnost Zapnout všechny funkce, čímž chráněné zobrazení ukončíte, znovu povolíte všechny nabídky a trvale označíte soubor jako důvěryhodný.

V chráněném režimu obecně nejsou k dispozici funkce, které umožňují úpravy souborů PDF. Dokud soubor PDF neoznačíte jako důvěryhodný, jsou blokovány například následující funkce:

 • přetažení souborů PDF na panel čtení nebo navigační panel,
 • tisk a uložení souboru PDF,
 • nástroje Posouvání a zvětšování a Lupa,
 • režim čtení a zobrazení na celou obrazovku,
 • připojení k nedůvěryhodným (a potenciálně nebezpečným) webům ze souboru PDF,
 • provádění skriptů JavaScript a vyplňování formulářů.

Chráněné zobrazení v prohlížeči

Při otevření souboru PDF v prohlížeči se v chráněném zobrazení nezobrazuje pruh s upozorněním. Soubory PDF otevřené v prohlížeči se zobrazují podobně jako soubory s povolenými právy v aplikaci Reader. Jsou tedy k dispozici všechny funkce aplikace Reader a případně i další funkce aplikace Acrobat, které autor dokumentu zpřístupnil uživatelům aplikace Reader. Může se jednat například o podepisování stávajících polí formulářů, přidávání nových polí podpisu, ukládání dat formulářů a podobně.

Pokud je soubor PDF otevřen v prohlížeči v chráněném režimu, nefungují následující funkce:

 • rozšířené možnosti tisku,
 • nástroje Posouvání a zvětšování a Lupa,
 • funkce, které nejsou v aplikaci Reader standardně dostupné u souborů PDF s povolenými právy, například přidávání příloh.

Nepodporované konfigurace

Pro chráněné zobrazení platí stejná omezení konfigurace jako pro aplikaci Reader. Pokud se zobrazí dialog s informací o nepodporované konfiguraci, přečtěte si článek Odstraňování problémů v chráněném režimu | Adobe Reader.

V aplikaci Reader je chráněné zobrazení podporováno, pouze pokud je zapnutý chráněný režim. Když je chráněný režim povolen, nesmít být u žádné předvolby chráněného režimu v kořenovém klíči HKCU nebo HKLM registru nastavena hodnota 0 (vypnuto).

 

Známé problémy

V následujícím seznamu jsou uvedeny známé problémy s chráněným zobrazením, ke kterým dochází v této verzi.

 • Nefunguje čtení nahlas.
 • U tlačítka stavu podpisu v podepsaném prohlášení se zobrazuje nesprávný stav ověření podpisu.
 • Přílohy e-mailů ve formátu PDF se v aplikaci Lotus Notes neotvírají v chráněném zobrazení, i když je povoleno.
 • Pří výběru výsledku vyhledávání na panelu hledání nedojde k přechodu do části, v níž se výsledek nachází.
 • Odkazy na soubory PDF z aplikace Microsoft Excel a Microsoft Word se neotvírají v chráněném režimu.
 • Nelze zobrazit seznam článků.
 • Po výběru slova v dokumentu PDF není dostupná možnost Vyhledat vybrané slovo.
 • Nefunguje přetažení z portfolia PDF v prohlížeči. Problém však lze vyřešit kliknutím pravým tlačítkem a výběrem možnosti pro vyjmutí.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?